Samenvatting Interviewen in de praktijk

-
ISBN-10 900182305X ISBN-13 9789001823054
832 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Interviewen in de praktijk
 • Dick van der Lugt
 • 9789001823054 of 900182305X
 • 3e dr.

Samenvatting - Interviewen in de praktijk

 • 1.2 Voorliefde voor het interview

 • Waaraan dankt het interview zijn populariteit?

  • Een interview levert instant kopij.
  • Een interview is gemakkelijk te produceren.
  • Een interview is onderhoudend.
  • Een interview heeft een element van sensatie.
  • Een interview vult lekker.
  • Een interview is betrouwbaar.
  • Een interview is leuk voor de maker.
  • Een interview levert contacten op.
  • Een interview biedt een medium de gelegenheid zich te onderscheiden.
  • Een interview is een publiekstrekker.
 • Wat volgens Theo van Stegeren nog meer van belang bij een interview?

  • Interviews kosten bijna niets.
  • Het is voor redacteuren gemakkelijk om iemands ideeën af te tappen. 
  • Journalisten gebruiken interviews ook als een manier om dicht in de buurt van de machtigen der aarde te komen (reflected glory).
  • Het mediapubliek houdt niet van een rantsoen dat alleen maar uit zware achtergrondverhalen bestaat.
  • De meeste mensen missen het geduld om artikelen of programma's van begin tot eind op te nemen. 
 • 1.3 De geïnterviewden

 • Wat schrijft Simons over geïnterviewden?

  Veel mensen zijn bang voor de pers en willen liever niets te maken hebben met verslaggevers. Veel mensen schrikken als ze een verslaggever aan de telefoon krijgen.

 • Waarom willen mensen iets met de pers te maken hebben? Simons

  1. Ego
  2. Publiciteit
  3. Behulpzaamheid
  4. Geld
 • 1.4 Geschiedenis

 • Wie had het eerste interview?

  Volgens sommigen: Horace Greeley, redacteur en oprichter van de New York Tribune. 

  Anderen: James Gordon Bennet, uitgever-hoofdredacteur van de populaire krant The Herald.  

 • Hoe gingen die interviews?

  Beide journalisten gaven het gesprek in vraag-antwoordvorm weer, goed voor woord, op dezelfde manier waarop kranten al langer kruisverhoren in de rechtszaal publiceerden.

 • Waarom drong het interviewen door in Europa?

  Omdat het werd gezien als informatie creëren.

 • Waarom was interviewen not done?

  Mensen zagen het als een breuk van privacy in het dagelijks leven van een persoon.

 • Aan wie hebben we de doorbraak van interviews in Nederland te danken?

  Aan WIllem Wittkampf en Bibeb, opvolger van hen was Ischa Meijer.

 • 2.1 Gespreksvormen

 • Wat is meestal het doel van gespreksvormen?

  Het verzamelen van informatie.

 • Is een interview wel een gesprek?

  Als je het vergelijkt met een dagelijkse conversatie dan niet. Wel lijkt het op de diagnose, het verhoor en sollicitatiegesprek, want al die gesprekken dienen voor het verzamelen van informatie en hebben één vragende partij.

 • Wat is een interview van oorspronkelijke afkomst?

   

  Franse entre-voir, wat betekent even zien. Een interview is dus een vluchtige ontmoeting tussen mensen. 

 • Hoe omschrijft Jac Vroemen een interview?

  Als 'een ontmoeting tussen twee of enkele mensen die collegiaal of vriendschappelijk van gedachten wisselen.'

 • 2.2 Doel en kenmerken

 • Wat is een journalistiek interview?

  1. Het interview heeft een tevoren vastgelegd doel, het verzamelen van informatie.
  2. Het interview heeft een door de interviewer vastgestelde en geleide structuur. 
  3. Er is een duidelijke rolverdeling: de interviewer stelt de vragen, de geïnterviewde antwoordt.
  4. Het interview wordt gepubliceerd of uitgezonden en is bestemd voor een bepaalde doelgroep.
 • 2.2.1 Verzamelen van informatie

 • Wat zijn verwoordingen?

  Antwoorden op interviewvragen zijn altijd verwoordingen van cognities. 

 • Wat is cognitie?

  De opinie van de buschauffeur is een cognitie; wat hij zegt, is de verwoording.

 • Waar onderscheidt Ben Emans interviewen in?

  • Opinie
  • Attitude
  • Behoefte
  • Wens
  • Evaluatie
  • Gevoel
  • Kennis
  • Eigenschap
  • Motief
  • Gedragsweergave
  • Voornemen
  • Weergave van een feit
  • Verwachting
 • Wat te doen als je bang bent voor het voeren van een gesprek over een onderwerp waarbij je nauw betrokken bent?

   

  Geen duidelijk onderwerp, maar wellicht wordt het inde loo der jaren minder moeilijk omdat je meer ervaring hebt en levenswijsheid hebt verworven, maar écht gemakkelijk zal het nooit worden.

 • Een goede interviewer is écht geïnteresseerd in hetgeen de geïnterviewde vertelt; geveinsde interesse overtuigt nooit. 

 • Waarom vindt Jan Tromp, ex hoofd van Volkskrant, het interview het meest fascinerend van alle journalistieke genres?

  Het bevredigt het meest de nieuwsgierigheid. Je bent gelegitimeerd om mensen naar dieper liggende motieven te vragen, tot en met hun zielroerselen. 

 • Wat zijn doelen van een interview?

  • Informatie geven die voor een bepaalde lezersgroep relevant en voor de overige lezers wellicht interessant is.
  • Onthullen.
  • Ontmaskeren.
  • Een oriëntatie bieden op ideeën, waarden en normen.
  • iemands drijfveren ontrafelen.
  • Iemands dillema's schetsen.
  • Verstrooiing brengen. 
  • Aandacht vragen voor min of meer verborgen zaken.
  • Aandacht vragen voor (maatschappelijke) misstanden.
  • Nieuw licht werpen op het verleden.
  • Het verleden vastleggen.
  • Het huidige tijdsbeeld schetsen.
  • Een toelichting c.q. mening geven.
  • Informatie geven die in beleidsmatig opzicht consequenties met zich meebrengt.
  • Informatie geven die deze consequenties voor betrokkenen of slachtoffers concreet en invoelbaar maken. 
  • Informatie geven over zaken die in het nieuws zijn.
  • Gebeurtenissen.
  • Gebeurtenissen personifiëren.
  • Een toelichting geven.
  • De toekomst voorspellen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Interviewen in de praktijk
 • Dick van der Lugt
 • 9789001767723 of 9001767729
 • Tweede druk

Samenvatting - Interviewen in de praktijk

 • 1.1 Huidige situatie 14


 • MeningenDe straat is een onuitputtelijke bron. ''Het is goed om gewone mensen aan het woord te laten'' - oud-radiomaker Sjors Frolich. Op deze manier toon je wat er gebeurt in Nederland en wat er leeft. 

  Cultuur van het gepraat 
  Het motto je mag zeggen wat je denkt zorgt ervoor dat er onbeperkt gevoelens en gedachten de ether in geslingerd worden of aan het papier toevertrouwd. Waar ligt de grens? Iedereen geeft hierin zijn eigen grenzen aan. Psycholoog Rene Diekstra zegt: ''We leven in de cultuur van het gepraat. Heel veel van dit gepraat heeft geen enkele inhoudelijke functie of betekenis. Het is gewoon dempen van de stilte. Vrijheid van meningsuiting verwordt steeds meer tot grofheid van meningsuiting.''

  De huidige situatie heeft invloed op studenten en het interviewonderwijs. Drie problemen:
  -  rtv-interview
  - confrontratie
  - feiten/en of opinies

  De media laat het vaak afweten als het gaat om de vraag wat er nu precies is gebeurd, dus de kale feiten. Journalisten doen aan quote-chasing. 

 • 1.2 Voorliefde voor het interview 17

 • Wanneer maakte het interview als journalistiek genre zijn intrede
  In de tweede helft van de negentiende eeuw
 • In de tweede helft van de negentiende eeuw maakte het interview als journalistiek genre zijn debuut en sindsdien is het aantal alleen maar toegenomen. 

  Populariteit van het interview
  Waaraan dankt het interview zijn populariteit? Dat is afhankelijk van tien factoren.


  1. Een interview levert instant kopij: Je praat met iemand, schrijft de antwoorden op en tikt een artikel. (Hans Renders, nrc 1993)
  2. Een interview is gemakkelijk te produceren: Een reportage of achtergrondverhaal vergt veel research. Het is makkelijker om je bron direct te laten vertellen over bv. het economische klimaat in Nederland dan er een achtergrondverhaal over te maken. 
  3. Een interview is onderhoudend: De lezer praat eigenlijk zelf  met de geïnterviewde. Lezer en interviewer smelten samen.
  4. Een interview heeft een element van sensatie: ''Je hebt een verleidelijke manier van vragen stellen, met mogelijk dodelijke gevolgen.'' (vpro gids)
  5. Een interview vult lekker: Bij gebrek aan inhoud doet een interview het altijd goed.
  6. Een interview is betrouwbaarder dan een eigen verhaal van een journalist: Een interview maakt een betrouwbaardere indruk op de lezer dan een achtergrondverhaal.
  7. Een interview is leuk voor de maker: Het is een gesprek, geen vraaggesprek. 
  8. Een interview levert contacten op: Beste netwerk van de journalist is een netwerk van informanten. 
  9. Een interview biedt een medium de gelegenheid zich te onderscheiden: Het nieuw kent de consument al. Een interview met geschreven pers biedt de mogelijkheid tot verdieping. 
  10. Een interview is een publiekstrekker: Mensen zijn nieuwsgierig. 
 • Samenraapsel van belangen
  Een aantal factoren hebben bijgedragen aan de populariteit van het interview. Allereerst de ontzuiling. Sinds het geloof voor mensen niet meer als kompas fungeert leven we in een ik-tijdperk. In een tijd waarin iedereen een eigen mening heeft is het interview een verleidelijk journalistiek genre om daaraan lucht te geven. 

  Een aantal belangen hebben ervoor gezorgd dat het interview een prominente plaats heeft gekregen:
  - Interviewen kost bijna niks
  - Makkelijker voor een redacteur om iemands idee af te tappen
  - Wordt gebruikt als manier om dicht in de buurt van de machtigen der aarde te komen ''Reflected Glory''
  - Interviews lezen makkelijker weg. Vormt een welkome afwisseling tussen achtergrondverhalen, opinieartikelen en documentaires
  - Mensen missen het geduld om programma's af te kijken. Interviews zijn op te delen in stukken

  Exit interview?
  De vraag is, hoelang bestaat het interview nog als gemanipuleerd gespreksverslag? De machtverhouding kantelt namelijk. Burgers kunnen namelijk steeds makkelijker hun mening uiten aan de buitenwereld. Potentiele geinterviewden vragen zich steeds meer af: ''What's in it for me?'' Als ze er geen direct belang bij hebben zullen ze het interviewverzoek snel afwijzen. 
 • 1.3 De ge.nterviewden 21

 • De populariteit van het interview hebben we bekeken vanuit het perspectief van de interviewer en de consument. Maar is het interview ook populair onder de geinterviewde? 
  Veel geinterviewden vinden vaak dat er altijd dezelfde geijkte vragen worden gesteld. Anderen zijn van mening dat het interview niet nodig is omdat ze zelf prima in staat zijn hun eigen mening te verkondigen. 

  De belangen van de geinterviewde staan vaak voorop. Hier hangt het vanaf of hij/zij een interview wil geven. Zelfs wanneer een journalist wordt afgewezen voor een interview lukt het vaak nog om de juiste informatie in de krant  te krijgen. 
  Toch zijn er grenzen. Wie door de journalist de grond in wordt geschreven zal niet snel weer een journalist te woord staan. 

  Stelling: ''Veel mensen willen liever niks met de pers te maken hebben''
  Vier redenen die het tegendeel beweren:
  1. Ego: Mensen praten graag over zichzelf. 
  2. Publiciteit: een interview is free publicity
  3. Behulpzaamheid: Mensen gaan akkoord omdat ze de interviewer willen helpen. 
  4. Geld: In Nederland wordt haast nooit betaald voor een interview

 • 1.4 Geschiedenis 27

 • In het vermoedelijk oudste journalistiek leerboek ''Reporters Guide'' van Thomas Allen Reed uit 1869 zul je tevergeefs zoeken naar een hoofdstuk over interviewen. Het interview was namelijk net uitgevonden.
  Wie het eerste interview ooit publiceerde is onduidelijk. Daar verschillen de meningen over. 

  In  de negentiende eeuw werd er in kranten geciteerd, maar dat waren lange vaak woordelijke verslagen van toespraken. 

  In 1926 verbood het persbureau Associated Press zijn verslaggevers nog om interviews te schrijven. Ondanks deze aversie drong het interview langzaam door tot de journalistieke praktijk. Niet alleen als methode om informatie verzamelen, ook om informatie te creëren. 

  In Nederland werd de trend gezet door de weekbladen. 
  Alhoewel het eerste grote, los gezette interview op 16 maart 1885 verscheen in het algemeen handelsbald, de dagbladen waagden zich pas na de eerste wereldoorlog aan het interviewgenre. 

  Het interviewgenre brak pas echt in Nederland door dankzij Willem Wittkampf en Bibeb. Bibed hield in 1974 een geruchtmakend interview met minister van defensie Henk Vredeling. De waardige opvolger van Wittkampf was Ischa Meijer met zijn interviewmonologen in VN. 
 • 2.1 Gespreksvormen 38

 • Er zijn verschillende soorten gespreksvormen. Ze dienen allemaal hetzelfde doel, het verzamelen van informatie. Een goed Nederlands woord voor interview is vraaggesprek maar als je een interview vergelijkt met een dagelijkse conversatie is een interview geen gesprek. 

  Het woord interview is afgeleid van het Franse entre-voir, wat betekent even zien.
 • Waar gaan de meeste gespreksvormen over?

  Informatie verzamelen

 • Wat is een goed Nederlands woord voor interview?

  Vraaggesprek

 • Het woord interview is afgeleid van het Franse woord entre-voir. Dat betekent: even zien. Volgens de oorspronkelijke betekenis is een interview dus een vluchtige ontmoeting tussen mensen.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de drie belangrijkste instrumenten van spindoctoring?
 1. regie over de media
 2. manipulatie
 3. labeling: het plakken van een etiket, liefst een oneliner, op een complex verschijnsel
Een interview kan op vier verschillende manieren worden uitgewerkt tot een interviewartikel. Noem deze vier manieren.
 • fullquote interview
 • vraag-antwoordinterview
 • mengvorminterview
 • montage-interview
In de literatuur worden vier manieren onderscheiden om aantekeningen te maken. Welke vier manieren zijn dit en wat houden ze in?
 1. Steno. Er zijn maar weinig journalisten die steno beheersen. Het vereist trouwens veel oefening; niet alleen om het te leren, maar ook om het bij te houden.
 2. Elliptisch registreren. Een ellips is een weglating van één of meer woorden in een tekst die er door de lezer vanuit de context gemakkelijk bijgedacht kunnen worden. Bij deze methode noteer je dus trefwoorden en delen van zinnen.
 3. Tachygrafisch registreren. Hierbij maak je gebruik van afkortingen, zowel bekende als zelfbedachte afkortingen.
 4. Elsytagrafisch registreren. Hierbij combineer je 2 en 3.
Het is vrij gemakkelijk om geïnterviewden door middel van de vraag woorden in de mond te leggen. Dat kan op twee manieren. Welke zijn dit?
a. Door het stellen van een zogeheten valstrikvraag (set-up question).
b. Door een woord in de vraag te verwerken dat de geïnterviewde overneemt.
Noem zes problemen bij het twee- of meergesprek.
 • De geïnterviewden praten door elkaar.
 • Het is lastiger de gespreksleiding te behouden.
 • Je verliest de centrale vraag uit het oog.
 • Je legt de woorden van de één in de mond van de ander.
 • Het artikel is lastig leesbaar door de brij van citaten en citaatinbeddingen.
 • Het artikel lijdt aan overquoting, dat wil zeggen: het bevat relatief veel irrelevante informatie.
Binnen het genre onderscheiden we vier soorten interviews. Ze verschillen in doelstelling en de nadruk die wordt gelegd op de persoon of het onderwerp. Noem de vier soorten interviews en vertel of de nadruk ligt op de persoon of het onderwerp (of beiden).
 1. nieuwsinterview (persoon of onderwerp)
 2. achtergrondinterview (onderwerp)
 3. profilerend interview (persoon)
 4. portretterend interview (persoon)
Wat is een journalistiek interview? Noem 5 kenmerken.
 • Het interview heeft een tevoren vastgelegd doel, namelijk het verzamelen van informatie.
 • Het interview heeft een door de interviewer vastgestelde en geleide structuur.
 • Er is een duidelijke rolverdeling: de interviewer stelt vragen, de geïnterviewde antwoordt.
 • Beiden dienen zich aan een bepaalde discipline te houden.
 • Het interview wordt gepubliceerd of uitgezonden en is bestemd voor een bepaalde doelgroep.
Wat zijn tips bij het interviewen van wetenschappers?
 • Wek nooit de indurk dat je van een onderwerp iets afweet als dat niet het geval is.
 • Iets wat je zelf niet begrijpt, kun je niet uitleggen aan je lezers. Wees dus niet bang 'domme' vragen te stellen. 
 • Maak je huiswerk. 
 • Laat je niet imponeren. 
 • Hoed je voor oversimplificatie. 
Wat zijn tips voor het interviewen van klokkenluiders/anonieme bronnen?
 1. Het interviewen van klokkenluiders en anonieme bronnen vereist meer omzichtigheid van de journalist dan bij andere interviews.
 2. Alvorens met de persoon in zee te gaan, is het nuttig de volgende vragen te stellen:
 • Als alles wat hij zegt waar is: is het nieuws?
 • Hoe kan ik zijn beweringen bewijzen?
 • Zijn er documenten die de misstand staven?
 • Hoe betrouwbaar zijn de bronnen?
 1. Algemene tips zijn:
 • Vraag e persoon of iemand iets van hem weet waarmee zijn betrouwbaarheid onderuit kan worden gehaald.
 • Vraag de persoon om argumenten die zijn verhaal ontkrachten.
 • Vraag aan de klokkenluider om jou zo veel mogelijk ondersteunend materiaal te geven.
 1. Interviewtips zijn:
 • Stel ter controle tijdens het interview een vraag waarop je het antwoord al weet.
 • Schroom niet om hem op tegenstrijdigheden of gaten in zijn verhaal te wijzen.
Hoe interview je een dictator?
Die interview je niet. Dat is niet te doen, komen geen goede antwoorden/quotes uit.