Samenvatting Introduction to behavioral research methods

-
ISBN-10 0205197213 ISBN-13 9780205197217
254 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Introduction to behavioral research methods". De auteur(s) van het boek is/zijn Mark Leary. Het ISBN van dit boek is 9780205197217 of 0205197213. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Introduction to behavioral research methods

 • 1 Chapter 1

 • Applied research
  Onderzoek dat is ontworpen om echte problemen te onderzoeken of de kwaliteit van leven te verbeteren
 • A priori prediction
  Een voorspelling gedaan over de uitkomst van een onderzoek voordat gegevens worden verzameld
 • Basic research
  Onderzoek ontworpen om psychologische processen te begrijpen zonder rekening te houden met de vraag of dat begrip onmiddellijk toepasbaar is bij het oplossen van problemen uit de echte wereld
 • Conceptual definition
  Een abstracte definitie van het woordenboektype (in tegenstelling tot een operationele definitie)
 • Correlational research
  Onderzoek dat is opgezet om de aard van de relatie tussen twee gemeten variabelen te onderzoeken
 • Deduction
  Het redeneerproces van een algemene propositie naar een specifieke implicatie van die propositie; hypotheses worden bijvoorbeeld vaak afgeleid uit theorieën
 • Descriptive research
  Onderzoek dat is ontworpen om op nauwkeurige en systematische wijze het gedrag, de gedachten of gevoelens van een groep deelnemers te beschrijven
 • Empirical generalization
  Een hypothese die gebaseerd is op de resultaten van eerdere studies
 • Empericism
  De praktijk van het vertrouwen op observatie om conclusies over de wereld te trekken
 • Evaluation research
  Het gebruik van methoden voor gedragsonderzoek om de effecten van programma's op gedrag te beoordelen; wordt ook programma-evaluatie (mixed factorial design) genoemd
 • Experimental research
  Een experimenteel ontwerp dat een of meer gemanipuleerde onafhankele variabelen en een of meer reeds bestaande variabelen van deelnemers omvat die worden gemeten in plaats van gemanipuleerd; wordt ook gemengd faculteitsontwerp genoemd
 • Falsification
  -
 • File-drawer problem
  De mogelijkheid dat studies die een bepaalde hypothese niet hebben ondersteund, niet zijn gepubliceerd, waardoor onderzoekers de omvang van het ondersteunende effect overschatten op basis van alleen het gepubliceerde bewijs
 • Hypothesis
  Een propositie die logisch volgt uit een theorie; ook een voorspelling met betrekking tot de uitkomst van een studie
 • Methodological pluralism
  Het gebruik van veel verschillende onderzoeksbenaderingen om een bepaalde vraag te beantwoorden
 • Model
  Een uitleg over hoe een bepaald proces plaatsvindt
 • Null finding
  Het niet verkrijgen van een statistisch significant effect in een onderzoek
 • Operational definition
  Het definiëren van een constructie door precies te specificeren dat in een bepaalde studie wordt gemeten of gemanipuleerd
 • Post hoc explanation
  Een verklaring voor een reeks bevindingen nadat de gegevens zijn verzameld en geanalyseerd
 • Pseudoscience
  Claims van kennis die zijn vastgelegd in de attributen van de wetenschap, maar die de centrale criteria van wetenschappelijk onderzoek schenden, zoals systematisch empirisme, openbare verificatie en testbaarheid
 • Public verification
  De praktijk om onderzoek zo uit te voeren dat het door anderen kan worden geverifieerd en gerepliceerd
 • Quasi-experimenteel research
  Onderzoek waarbij de onderzoeker geen deelnemers kan toewijzen aan voorwaarden of de onafhankelijke variabele kan manipuleren
 • Strategy of strong inference
  Een studie zodanig ontwerpen dat concurrerende voorspellingen uit twee of meer theorieën worden getest
 • Theory
  Verzameling stellingen die probeert de relaties tussen een reeks concepten te verklaren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Total sum of squares (SStotal)
De totale variabliliteit in een set gegevens; berekend door het gemiddelde van elke score af te trekken, de verschillen te kwadrateren en ze op te tellen
Sum of squares within-groups (SSwg)
De som van de varianties van de scores binnen bepaalde experimentele omstandigheden
Sum of squares between-groups (SSbg)
De variantie in een reeks scores die is gekoppeld aan de onafhankelijke variabele; de som van de gekwadrateerde verschillen tussen elk conditiegemiddelde en het grote gemiddelde
Sum of squares
De som van de kwadratische afwijkingen tussen de scores van individuele deelnemers en het gemiddelde

(X - Xgem) ^ 2
Simple mean effect
Het effect van een onafhankelijke variabele op een bepaald niveau van een andere onafhankelijke variabele
Post hoc tests
Inferentiële statistieken die worden gebruikt na een significante F-test om te bepalen welke middelen verschillen; worden ook vervolgproeven of meerdere vergelijkingen genoemd
Multivariate analysis of variance (MANOVA)
Een statistische procedure die tegelijkertijd verschillen tussen de gemiddelden van 2 of meer groepen op 2 of meer afhankelijke variabelen test
Multiple comparisons
Meerdere vergelijkingen

Inferentiële statistieken die worden gebruikt na een significante F-test om te bepalen welke middelen van welke verschillen; ook post-hoc-tests of vervolgproeven genoemd
Mean square within-groups (MSwg)
De gemiddelde variantie binnen experimentele omstandigheden; de som van squares binnen groepen gedeeld door de vrijheidsgraden binnen groepen
Mean square between-groups (MSbg)
Een schatting van de variantie tussen de groepen, berekend door de som van de kwadraten tussen de groepen te delen door de vrijheidsgraden tussen de groepen