Samenvatting Investerings- en project analyse

-
ISBN-13 9789001788865
170 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Investerings- en project analyse". De auteur(s) van het boek is/zijn J Renaud & P De Keijzer. Het ISBN van dit boek is 9789001788865. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Investerings- en project analyse

 • 1.1 De cash conversion cycle

 • Cash Conversion Cycle 
 • Cash Conversion Cycle diagram


 • 1.2 Werkkapitaalbeheer

 • Beheersing van het werkkapitaal:
  • Voorraadbeheer
  • Debiteurenbeheer (creditmanagement)
  • Crediteurenbeheer
  • Beheer van de liquide middelen (cashmanagement)
 • Voorbeeld berekening van het netto-werkkapitaal
 • 1.3 De beheersing van werkkapitaal

 • Kengetallen Bedrijfseconomie: 

  • Liquiditeitsratio's
  • Solvabiliteitsratio's
  • Activiteitenratio's   --> ( omloopsnelheid, voorraaddagen en krediettermijn) --> geeft een mogelijkheid om inzicht te krijgen in de efficiency of effectiviteit van een proces en daarmee het gebruik van de productiemiddelen.
  • Rentabiliteitsratio's
 • Ratio's voor beheersing van de werkkapitaal:
  • Working capital ratio
  • Omloop-en omzetsnelheid
  • Voorraaddagen en Krediettermijn
 • Working capital ratio
  Deze ratio is het quotiënt van het netto-werkkapitaal en de totale activa. De uitkomst van het kengetal geeft inzicht in de liquiditeitspositie van een organisatie.

  7Hb13QAAAAASUVORK5CYII=
 • Omloop- en omzetsnelheid


  wAJvMDwEDXkxgAAAABJRU5ErkJggg==

  Omzetsnelheid van een product of totale voorraad:

  WOs54rMJ3VEDuYS+YADJt1Q+zDbf0FSY0yp7tPQp
 • Voorraaaddagen & krediettermijn:


  Operationeel proces bestaat uit:
  • Inkoopproces
  • Productieproces
  • Verkoopproces

  Gemiddelde betalingstermijn crediteuren / Days payable outstanding (DPO) 

  inTvalaVaaffrj3+Cg1LsSclK0h4iAIgharz8MFQ --> 9.4  Gemiddelde aantal voorraaddagen / Days to Inventory on hand (DIO)
  aR7PzdIOZiBVL31Ee0PgWYrCLGWhp2D0zSPos5S5 --> 9.5

  Gemiddelde Krediettermijn Debiteuren / Days of Salesoutstanding (DSO)

  Gemiddelde voorraadtermijn
  akHIKwiCIHiW+Asj45T43ATzeQAAAABJRU5ErkJg  --> 9.6  Om de uitvoering van het gehele werkkapitaalbeheer te toetsen kan de gemiddelde investeringsduur in het netto-werkkapitaal (days net working capital, DNWC) worden berekend: --> 9.7
  wCEf7sqYjPXtgAAAABJRU5ErkJggg==
 • 1.4 Het voorraadbeleid

 • De optimale bestelgrootte:  OKaH7YMSXj0AAAAASUVORK5CYII=
 • EOQ-Model ( de formule van Camp)

  • Bestelkosten

  eAPITR4zldgAAAABJRU5ErkJggg==

  • Opslagkosten

  gB5lVYSQzNY0QAAAABJRU5ErkJggg==

  lees ook voorbeeld 9.7 blz 229
 • y2iyLxwsZDdXKH9rZ2FCoUi80KhUCicFP4BBTAsg
 • fXtdPd9ZiJvu+9b3TMEJyIn4L0e8F1lMPFL6L7Xf
 • 1.5 Debiteurenbeleid

 • aandachtspunten debiteurenbeleid:
  • De acceptatie van de klanten ( de risicoanalyse van de afnemer)
  • De verbetering van het informatieproces ( op ieder moment inzicht in het betaalgedrag en de openstaande vorderingen)
  • Het terugdringen van de betalingstermijn ( het optimaliseren van het incassobeleid)

 • Het werkelijke betalingsbedrag berekenen:

  Het voorbeeld 9,10 wordt uitgebreider ingegaan op blz 237.
 • 1.6 Debiteurenbeheer

 • Vier indicatoren voor het beheer van de debiteuren:
  • De gemiddelde krediettermijn
  • Het bedrag aan onterecht verleende kortingen
  • De mate van wanbetaling
  • De effectiviteit van acties (bijvoorbeeld het veranderen van beleid)
 • De gemiddelde krediettermijn
 • Bedrag onterecht verleende kortingen:

  Dit wordt gecontstateerd als men wel korting neemt op een bedrag terwijl zij er niet recht op hebben, omdat zij niet aan de eisen voldoen die opgesteld zijn bij de bepaalde korting
 • Een Wanbetaler:
  • Het bedrag dat als oninbaar moet worden afgeschreven; het cijfer wordt vaal als een percentage van de omzet uitgedrukt
  • De vermogenskosten die het bedrijf in rekening moet brengen over het gemiddeld bedrag dat je te laat incasseert, omdat klanten te laat betalen


  Wanbetalingsfactor:

  j0aPdIDZI+kbk6W5DPdxqDqiHyD40fpstTh5AMzQ
 • Wanbetalingsfactor deel 2
 • Maten van de effectiviteit van acties
 • 1.7 Factoring

 • Vormen van factoring:
  • Oldline factoring, De factoringsmaatschappij zorgt voor financiering, inning en overname van het kredietrisico. Het factoorbedrijf betaald bij het ontstaan van 'goedgekeurde' vorderingen tot 90% uit. Het restant wordt na aftrek van kosten op de vervaldag uitbetaald. Het wanbetalingsrisico is voor de factoormaatschappij.
  • Maturity factoring, In plaats van voorfinanciering van de vordering door de factoormaatschappij, betaalt de factoormaatschappij de vordering op vervaldag ( onder aftrek van een vergoeding voor de kosten)
  • Accounts receivable, De financiering en inning van de gehele of gedeelte van de debiteuren portefeuille worden verzorgd. Het oninbaar risico blijft voor het bedrijf
  • Bulkfactoring, Het bedrijf doet alles zelf, maar onder controle en begeleiding van de factoormaatschappij
 • Voordelen van een factoring:
  • Een hogere financiering van de vordering dan dat een bank zou doen. Het bedrijf kan op het moment van het ontstaat van de (door factoormaatschappij goedgekeurde) vordering maximaal 90% op de rekening bijgestort krijgen.
  • De financiering is, in tegenstelling tot een bankkrediet, flexibel. Als de omzet en de debiteurenpositie stijgen dan neemt ook de financiering toe.
  • De post Debiteuren verdwijnt van de balans, waardoor de ratio's (zie H10) beter worden. Voorral bedrijven waarbij in de kredietovereenkomst met de bank een solvabiliteitsratio is afgesproken, hebben minder problemen bij een stijging van de omzet
  • Hogere risicoverzekering. Factoorbedrijven zijn bereid het gehele kredietrisico over te nemen, terwijl kredietverzekeringsmaatschappijen meestal een plafond (max 90%) stellen.
  • De kostenstructuur van het bedrijf verandert. Als de factoormaatschappij ook de uitvoering van de debiteurenadministratie (tot en met de inning van de vordering) voor het haar rekening neemt, verlagen de vaste kosten voor het bedrijf. Het bedrijf hoeft zelf geen vaste inrichting meer te hebben in de vorm van gebouw, personeel en systeem. De factoormaatschappij brengt de uitvoering van de werkzaamheden een afgesproken percentage van de vorderingen in rekening. Het zijn dan variabele kosten geworden. Bedrijven owrden op deze manier flexibeler.
  • Expertise factoormaatschappij. Door gebruik te maken van een factoormaatschappij kan geprofiteerd worden van de expertise die deze heeft ten aanzien van potentiële debiteuren en op het gebied van marktgebruiken (betalingstermijnen, leverings- en betalingsvoorwaarden, enzovoort)
 • Nadelen van een factoormaatschappij:
  • De factoormaatschappij verlangt, net als een bank, openheid in de financiële positie. Sommige Directeur-grootaandeelhouders hebben daar moeite mee.
  • Het factoorbedrijf is een extra schakel in het verkoopproces, Zij is met betrekking tot de uitvoering van het debiteurenbeheer een professionele partij die klanten van het bedrijf zakelijk benadert. Bij potentiële cliënten bestaat soms de angst dat voor de factoormaatschappij zou te snel tot incasso kunnen overgaan, waardoor de commerciële relatie van die cliënt met zijn afnemers zou kunnen worden verstoord
  • Negatief imago. In Nederland heerste lange tijd de gedachte dat bedrijven de debiteuren door een factoorbedrijf laten financieren als de financiële positie van het bedrijf slecht is. Door potentiële klanten kan de inschakeling van een factoormaatschappij gezien worden als een mogelijk risico, waardoor het klanten kan afschrikken.
  • Strikt hanteren van kredietlimieten. Factoormaatschappijen zijn alleen bereid die debiteuren te financieren waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij de vordering betalen. Factoormaatschappijen hebben toegang tot veel informatiebronnen en kunnen om die reden een potentiële klant wel een afwijzen. Door de afdeling Verkoop van een bedrij kan dat gezien worden als bemoeizucht 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.