Samenvatting ISSO 75.1

409 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - ISSO 75.1

 • 1 Inleiding

 • Waar vloeit voort uit de NL wetgeving op het gebied van BENG 1 2 3 uit voort
  Uit het EPBD
 • Waar is EP voor gebouwen in vastgelegd
  NTA 880 2020
 • In welke 3 indicatoren wordt de energie prestatie uitgedrukt

  Energie behoefte EP 1 BENG 1.
  Primair fossiel energiegebruik EP 2 BENG 2
  aandeel hernieuwbare energie EP 3 BENG 3
 • Waar is de andere regelgeving uit het EPBD nog meer opgenomen

  BEG besluit energie prestatie gebouwen
  REG regeling energie prestatie gebouwen
 • Wat schrijft de REG o.a voor de afgifte van EP berekening voor bedrijven die deze EP opmaken
  Dat alleen BRL 9500 U gecertificeerde bedrijven het energielabel mogen afgeven voor U gebouwen
 • 2 Energielabel

 • Voor wat voor U/ W gebouw wordt een EP rapport opgesteld
  Elk gebouw > 50 m2 AG mits labelpplichtig
 • Hoe wordt het verstrekt EP rapport
  Schriftelijk in een niet te wijzigen rapport
 • welke prestatie van een gebouw door een EP adviseur opgenomen
  De energie prestatie van het gebouw
 • 3 Energieprestatie indicatoren

 • Wat zijn de 3 energie indicatoren voor een EP

  -Energie behoefte
  -Primair fossiel energiegebruik
  -Aandeel hernieuwbare energie
 • Op welke denk methode zijn de energie indicatoren op gebaseerd
  Trias energetica
 • Welke eenheid wordt gebruikt om deze 3 EP indicatoren uit te drukken

  EP1 Energie behoefte in kWh/m2 gebruiks opp
  EP2 Primair fossiel Energie gebruik kWh/m2 gebruiks opp
  EP3 aandeel hernieuwbare energie uitgedrukt in %
 • Wat bepaald de energie behoefte in de EP1 berekening
  Verwarming en koeling
 • Wat kan de E behoefte beïnvloeden van een gebouw

  De mate van isolatie,
  glas t.o.v dichte geveldelen,
  mate van kierdichting,
  aanwezigheid van koude bruggen
 • Waar bestaat het basis lucht systeem uit bij EP 1
  Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer zonder vraag sturing
 • De EP2 BENG2 bestaat uit een optelsom het primair energie gebruik, welke 4 delen zijn dat

  Verwarming,
  koeling,

  warmtapwater,
  ventilatoren
  hulp energie
  rendement opwekkers
 • EP 1 neemt ook andere zaken mee, naast de ventilatie welke zijn dat

  Warmteverliezen via de schil, via lucht, ligging, vorm van het pand, en warmte winst van de zon
 • Hoe kun je bij EP 1 de Energie behoefte invullen
  Fossiel en met hernieuwbare energie
 • De EP2 bestaat uit een optelsom primair energie gebruik, naast deze optelsom waar wordt nog meer mee gerekend
  Systeem verliezen van leidingen, hulp energie van pompen, rendement van de opwekkers
 • De EP2 rekent met een aantal opstel sommen. In de U is deze optelsom anders. Wat is er anders
  Het primair energie gebruik van verlichting en van de bevochtiging indien aanwezig wordt ook meegerekend
 • Wat wordt er bij U en W afgetrokken van het primair E gebruik
  PV panelen opbrengt en andere hernieuwbare energie
 • Hoe wordt het aandeel hernieuwbare energie bepaald
  Door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totale primair E gebruik
 • Waar bestaat het totale hernieuwbare energiegebruik uit
  Hernieuwbare en primair fossiel energie
 • De trias energetica bestaat uit:

  Limiteren van de behoefte EP1
  Efficiëntie van opwekking EP2
  Zoveel mogelijk hernieuwbare energie gebruiken EP#
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Type koeling
Absorptie
Compressie
Vrije koeling
Koudelevering derden
verschil compressie- en absorptiekoelmachine
Absorptiekoelmachine kent een thermische compressor / een warmtebron om energie aan het koelsysteem te leveren
Welke temperatuurklasse gebruik je als er alleen oppervlakteverwarming aanwezig is?
45/40 graden
Waarom geef je soms het nominaal vermogen op?
Wat de verdeling van de warmtelevering tussen twee aangesloten opwekkers is
Onder oppervlakteverwarming worden verstaan
vloer-, wand- of plafondverwarming.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie type watergevoerde distributiesystemen:
Eenpijpssysteem;
Tweepijpssysteem, inclusief een Tichelmansysteem;
Gerenoveerd eenpijpssysteem.
Indien niet bekend hoeveel afgiftesystemen bij verwarming in een rekenzone op het distributiesysteem zijn aangesloten, wat doe je dan
wordt er één afgiftesysteem per ruimte in de rekenzone aangehouden.
Verder is bij welk het aantal afgiftesystemen van belang
eenpijpssystemen
De EP2 BENG2 bestaat uit een optelsom het primair energie gebruik, welke 4 delen zijn dat

Verwarming,
koeling,

warmtapwater,
ventilatoren
hulp energie
rendement opwekkers
Wat kan de E behoefte beïnvloeden van een gebouw

De mate van isolatie,
glas t.o.v dichte geveldelen,
mate van kierdichting,
aanwezigheid van koude bruggen