Samenvatting Jaar 1 Blok A de huid

-
354 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Jaar 1 Blok A de huid

 • 1 EBP

 • Wat is de definitie van evidence based practice?
  Het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik maken van het beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten.
 • Hoe is EBP ontstaan?
  • 1980, stroming in de geneeskunde: medisch handelen veel meer baseren op kennis uit wetenschappelijk onderzoek.
  • 1982: ideeen gevat in EBM (McMaster Medical School)
  • 1990: EBM waait over naar andere zorgvelden
  • 1993: oprichting Cochrane Collaboration (verband van mensen die zich als doelstelt vraagstukken in medische wetenschap op te lossen via EBP).
 • Wat zijn de 5 stappen van EBP?

  1. probleem vertalen in beantwoordbaren (zoek)vraag 
  2. efficiënt zoeken naar beste bewijsmateriaal 
  3. beoordelen van gevonden evidence op kwaliteit en toepasbaarheid 
  4. nemen van beslissing op grond van beschikbare evidence 
  5. regelmatig evalueren van kwaliteit van proces 
 • Waar staat PICO voor?
  P = Patient 
  I = Intervention 
  C = Comparison
  O = Outcome
 • Wat zijn booleaande operatoren?
  AND / OR / NOT
 • Waar staat MeSH voor?
  Medical subject heading
 • Wat is een systematic review?
  overkoepelend artikel (er wordt gezocht naar alle beschikbare artikelen) 
  • transparant
  • reproduceerbaar 
  • betrouwbaar 
  • meta-analyse (alle informatie ui de geselecteerde onderzoeken halen en bij elkaar stoppen en daar weer een anayse over doen) 
  • hoge bewijs last
 • Wat is een randomized controlled trial (RCT)?
  onderzoeken of nieuwe behandeling beter effect heeft dan gebruikelijke
  • experimenteel
  • interventieonderzoek (meestal nieuwe behandeling)
  • randomisering (bij 2 onderzoeksgroepen mensen random verdeeld worden)
  • controle
 • Wat is een cohort studie?
  • groep mensen die je gaat volgen over de tijd.
  • prospectiefà in de toekomst
  • T0 = start onderzoek. Volgen en kijken of deze persoon huidkanker gaat krijgen.
  • lange studie
 • Wat is een case control studie?
  • retrospectief
  • gaat uit van de toekomst. Start met de uitkomst en gaat kijken naar het verleden.
  • oorzaken opsporen
  • nadeel is dat je gegevens ergens vandaan moet halen à informatie verlies
 • Wat is een case raport?
  • gericht op één individu of enkele
  • beschrijving met diepgang
  • zeldzaam fenomeen/zeldzame aandoening
 • Wat is de algemene opbouw van een wetenschappelijk onderzoeksartikel?
  1. Titel
  2. Auteurs
  3. Samenvatting/abstract
  4. Inleiding/introduction
  5. Materiaal en methode/methods
  6. Resultaten/results
  7. Discussie en conclusie/discussion
  8. Literatuurlijst / references
 • Wat is een probleem benadering?
  • Van probleem naar vraag
  • in elke klinische situatie zijn er verschillende probleemoplossende benaderingen of attitudes mogelijk:
   • Trial en error (gissen en missen)
   • traditie (tradition based)
   • intuïtie (confidence based)
   • ervaring (experience based)
   • gehoorzaamheid (obedience based)
 • Welke soorten kennissen zijn er?
  • Ervaringskennis is de kennis die we hebben opgedaan in het leven
  • Wetenschappelijke kennis is de kennis die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek
  • In je beroep behoor je gebruik te maken van ervaringskennis + wetenschappelijke kennis.
 • 2 Homeostase, diffusie & osmose

 • Wat verstaat men onder homeostase?
  Homeostase, ook wel zelfregulatie genoemd, is het in evenwicht van alle functies in het lichaam en het vermogen van het lichaam dit evenwicht te behouden. Het gaat dan om onder andere de temperatuur, bloeddruk en ademhaling.
 • Uit welke ruimten bestaat het extracellulaire compartiment?
  ...
 • Wat verstaat men onder het interstitium?
  ...
 • Wat is het belang van het interstitium?
  ...
 • In welk compartiment van ons lichaam bevindt zich het meeste water?
  ...
 • Over welke 3 compartimenten is het water in ons lichaam verdeeld?
  ...
 • Voor welke stoffen is de celmembraan goed doorgankelijk en voor welke niet of moeilijk?
  ...
 • Voor welke stoffen is de capillairwand goed doorgankelijk en voor welke niet of moeilijk ?
  ...
 • Wat is de drijvende kracht voor de waterverplaatsing over de celmembraan?
  ...
 • Wat is de colloïd osmotische druk en waardoor wordt deze veroorzaakt?
  ...
 •  Door welke druk wordt de colloïd osmotische druk tegengewerkt?
  ...
 • Welke kracht veroorzaakt verplaatsing van water vanuit de bloedbaan naar het interstitium?
  ...
 • Welke kracht veroorzaakt verplaatsing van water vanuit het interstitium naar de bloedbaan?
  ...
 • Het bloed stroomt vanuit het hart in arteriën (slagaders) en vanuit deze arteriën komt het dan in de capillairen terecht waar de uitwisseling met de weefselvloeistof (interstitium) moet plaatsvinden. Via venen wordt het bloed weer afgevoerd naar het hart. Waarom is het belangrijk, dat de bloeddruk aan het begin van het capillairnetwerk hoog is (aan de arteriële zijde) en aan het einde (veneuze zijde) laag is?
  ..
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Vena saphena magna (VSM)
Start dorsale zijde voet, loopt naar achterzijde bovenbeen ventrale zijde
Vena saphena parva (VSP)
Laerale zijde voet, langs de laterale melulus, dan dorsaal over de kuit dieptenin naar de lies, tekenen tot in de knieholte
Arteria dorsalis pedis
Dorsale zijde van de voet
Trugonum femorale
.
Anteria femoralis
.
Fossa poplitea
Knieholte
Regio femoralis anterior
.
Szmphysis pubica
.
Regio subinguinalis
.
Musculus gastrocnemius
Kuitspier