Samenvatting Jaar 1 Blok A de huid

-
373 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Jaar 1 Blok A de huid

 • 1.1 1

 • Wat is de definitie van evidence based practice?
  Het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik maken van het beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten.
 • Hoe is EBP ontstaan?
  • 1980, stroming in de geneeskunde: medisch handelen veel meer baseren op kennis uit wetenschappelijk onderzoek.
  • 1982: ideeen gevat in EBM (McMaster Medical School)
  • 1990: EBM waait over naar andere zorgvelden
  • 1993: oprichting Cochrane Collaboration (verband van mensen die zich als doelstelt vraagstukken in medische wetenschap op te lossen via EBP).
 • Welke domeinen onderzoeken zijn er van EBP?
  • Etiologie 
  • Diagnose 
  • Prognose 
  • Therapie 
  • Ernstige schade / Bijwerkingen 
 • Wat zijn de 5 stappen van EBP?
  1. probleem vertalen in beantwoordbaren (zoek)vraag
  2. efficiënt zoeken naar beste bewijsmateriaal
  3. beoordelen van gevonden evidence op kwaliteit en toepasbaarheid
  4. nemen van beslissing op grond van beschikbare evidence
  5. regelmatig evalueren van kwaliteit van proces
 • Waar staat PICO voor?
  P = Patient 
  I = Intervention 
  C = Comparison
  O = Outcome
 • Wat zijn booleaanse operatoren?
  Booleaanse zoekoperatoren AND, OR en NOT kunnen zoektermen worden gecombineerd. Dit zijn de meest gebruikte en bekende operatoren.
 • 1.2 2

 • Waar staat MeSH voor?
  Medical subject heading
 • Wat is een systematic review?
  overkoepelend artikel (er wordt gezocht naar alle beschikbare artikelen)
  • transparant
  • reproduceerbaar
  • betrouwbaar
  • meta-analyse (alle informatie uit de geselecteerde onderzoeken halen en bij elkaar stoppen en daar weer een analyse over doen)
  • hoge bewijs last
 • Wat is een randomized controlled trial (RCT)?
  onderzoeken of nieuwe behandeling beter effect heeft dan gebruikelijke
  • experimenteel
  • interventieonderzoek (meestal nieuwe behandeling)
  • randomisering (bij 2 onderzoeksgroepen mensen random verdeeld worden)
  • controle
 • Wat is een cohort studie?
  Groep mensen die je gaat volgen over de tijd.
  • prospectief
  • T0 = start onderzoek. 
  • lange studie
 • Wat is een case control studie?
  • retrospectief
  • gaat uit van de toekomst. Start met de uitkomst en gaat kijken naar het verleden.
  • oorzaken opsporen
  • nadeel is dat je gegevens ergens vandaan moet halen en informatie verlies
 • 1.3 3

 • Wat is een case raport?
  • gericht op één individu of enkele
  • beschrijving met diepgang
  • zeldzaam fenomeen/zeldzame aandoening
 • Wat is de algemene opbouw van een wetenschappelijk onderzoeksartikel?
  1. Titel
  2. Auteurs
  3. Samenvatting/abstract
  4. Inleiding/introduction
  5. Materiaal en methode/methods
  6. Resultaten/results
  7. Discussie en conclusie/discussion
  8. Literatuurlijst / references
 • Wat is een probleem benadering?
  • Van probleem naar vraag
  • in elke klinische situatie zijn er verschillende probleemoplossende benaderingen of attitudes mogelijk:
   • Trial en error (gissen en missen)
   • traditie (tradition based)
   • intuïtie (confidence based)
   • ervaring (experience based)
   • gehoorzaamheid (obedience based)
 • Welke soorten kennissen zijn er?
  • Ervaringskennis is de kennis die we hebben opgedaan in het leven
  • Wetenschappelijke kennis is de kennis die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek
  • In je beroep behoor je gebruik te maken van ervaringskennis + wetenschappelijke kennis.
 • Geef de volgorde van wetenschappelijke bewijslast, van hoog naar laag.
  1. Systematic Reviews 
  2. Critically-Appraised topics 
  3. Critically-Appraised individual articles 
  4. Randomized Controlles Trials (RCT's) 
  5. Cohort Studies 
  6. Case-Controlled Studies 
  7. Background Information / Expert Opinion 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waardoor is de huid (PH) zuur?
 • vetzuren (epidermale lipiden, van binnenuit) 
 • talg (sebum met vetzuren, via buiten de huid) 
 • afbraak producten van talg door bateriële werking (buiten de huid) 
Wat is het verschil tussen zure- en basische stoffen?
 • Zure: pH kleiner dan 7 -> overmaat waterstof-ionen H+ (ten opzichte van de hydroxyl-ionen)
 • basisische: pH groter dan 7 -> overmaat hydroxyl-ionen OH- (ten opzichte van de waterstof-ionen)
Beschrijf de bouw van een spier (dwarsgestreepte spier)?
Spieren zijn opgebouwd uit spierbundels, spierbundels weer uit spiervezels en spiervezels weer uit actine en myosine filamenten. Als een spiervezel geactiveerd wordt door een impuls van een motorische zenuw beginnen de actine en de myosine filamenten over elkaar heen te schuiven.
Plantair
Voetzool
Calcaneaal
Hiel
Popliteaal
Knieholte
Perineaal
Tussen anus en genitalen
Gluteaal
Billen
Saccraal
Heiligbeen
Lumbaal
Onderrug