Samenvatting Jaar 1 Blok C Cross Culturele Communicatie

-
252 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Jaar 1 Blok C Cross Culturele Communicatie

 • 1 Gezondheidsvoorlichting en- advies

 • Wat is de definitie van advies?
  Uitleg geven/ informeren van burgers/patiënten.
 • Wat is de definitie van voorlichting?
  Vooral op gedragsverandering (gebruik makend van advies).
 • Wat zijn de doelen van voorlichting en advies?
  • gezond gedrag stimuleren
  • voorkomen en verergering van ziekte
  • voorkomen van herhaling van ziekte
 • Wat zijn de functies van voorlichting en advies?
  Probleemoplossend vermogen stimuleren door:
  1. Informatief - praktische informatie
  2. Instructief - praktisch aanleren van vaardigheden
  3. Educatief - uitleg achtergronden en gevolgen ziekte(beeld)
  4. Begeleidend - bijv. ondersteunen bij emoties
 • Wat kan er fout gaan bij voorlichting en advies?
  1. Te snel en te veel willen vertellen
  2. Ervan uitgaan dat info al bekend is
  3. Teveel (vak)jargon gebruiken
  4. Mensen info via internet verzamelen

 • doen of laten
  1. Stem af op: wat weet de zorgvrager al? En vervolgens sluit aan op de behoefte.
  2. Heb zelf kennis van je doelgroep/groep zorgvragers.
  3. Welke taal spreekt iemand (letterlijk en figuurlijk)?
  4. Gebruik (audio) visuele hulpmiddelen
 • Welke voorlichtingstijlen zijn er?
  • Instrueren: veel uitleggen en wat motiveren (uitleggen)
  • Overtuigen: veel uitleggen en veel motiveren (noodzaak)
  • Overleggen: weinig uitleggen en wat motiveren (meedenken)
  • Overdragen: weinig sturen en weinig motiveren (zelfstandig)
 • 2 Psychologie over gedrag & referentiekaders

 • Wat is een eigen referentiekader?
  • We zien wat we willen zien, maar zien niet altijd wat de ander ziet.
  • Iedereen handelt vanuit zijn eigen referentiekader:
  • alle regels, normen en waarden die (vaak onbewust) bepalen hoe je iets beoordeelt
  • Deze wordt bepaald door psychologische, sociale en culturele eigenschappen
 • Wat is de definitie van persoonlijkheid?
  "Personality refers to individual differences in characteristic patterns of thinking, feeling and behaving" 

  uniek patroon van gedragingen, gedachten en emoties die de wijze waarop een individu reageert op allerlei situaties, karakteriseert.
 • Wat houd de big 5 theorie in?
  De big 5 theorie stelt dat je iemands persoonlijkheid door middel van vijf demensies, de zogenaamde Big Five, kunt beschrijven: 

  1. Extraversie 
  2. Vriendelijkheid /altruïsme
  3. Emotionele stabiliteit
  4. Conscientieiusheid (ordelijkheid)
  5. Openstaan nieuwe ervaringen
 • Wat is attitude?
  Attitude is een consistente en voorspelbare manier waarop iemand: 
  1. voelt m.b.t. Een bepaald onderwerp/object
  2. denkt over een bepaald onderwerp
  3. geneigd is zich te gedragen ten aanzien van dit onderwerp/object 
 • Wat zijn de kenmerken van attitude?
  • Aangeleerd (veranderbaar)
  • Consistent & duurzaam
  • Objectgebonden
  • Gedragsvoorspeller
 • Wat zijn de functies van groepen (sociale factor)?
  • Veiligheid en geborgenheid 
  • Invloed en macht
  • Status en erkenning
  • Zelfontplooiing
 • Wat zijn groepsnormen?
  Ongeschreven regels waaraan de groepsleden zich dienen te houden. 

  verschillende groepsnormen: 
  • taak normen - zo werken wij
  • omgangsnormen - zo gaan wij met elkaar om
  • normen over mode  - zo kleden wij ons   
 • Wat is de definitie van waarden?
  "Waarden kun je omschrijven als de idealen of overtuigingen van een groep mensen. Zaken die belangrijk worden gevonden en het nastreven waardig zijn".
 • Waarden -> normen -> gedrag
 • Wat is de definitie van cultuur?
  Cultuur is de collectieve mentale programmering die de leden van één sociale structuur (groep, volk, stam) onderscheidt van de andere.
 • Wat is de definitie van socialisatie?
  Is het overnemen en verinnerlijken van waarden, normen, opvattingen en gedragsregels van mensen binnen een bepaalde gemeenschap of cultuur.

  personen die bijdragen aan dit proces worden de socialisators genoemd:
  • ouders, grootouders, gezinsleden
  • onderwijzers, trainers
 • Wees een OEN
  • Open
  • Eerlijk
  • Nieuwsgierig
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat gebeurt er met de epidermis bij microdermabrasie?
 • slijpen 4 tot 10 lagen van het stratum corneum af 
Wat zijn de doelen van microdermabrasie?
 • Verbetering van oppervlakkige textuur 
 • ongelijkmatige pigmentatie verminderen 
 • afvlakken van littekens 
Welke informatie heeft de patiënt nodig voordat je een behandeling start? 
.
Beschrijf het effect van AHA en microdermabrasie op de epidermis en de dermis op celniveau. 
.
Hoe is je behandelingsopbouw van AHA en microdermabrasie therapieën?
.
Wat is het verschil in werking tussen AHA en microdermabrasie?
.
Welke typen acne littekens bestaan er?
 • .
 • .
 • .
Noem minimaal drie manieren om huidlagen te vernieuwen.
 1. .
 2. .
 3. .
Wat zijn de secundaire geslachtskenmerken van de man?
 • Groei van testes en penis 
 • groei van larnyx ('baard in de keel') 
 • meer lichaamsbeharing 
 • ontwikkeling beharingspatroon (pubisstreek, oksels, snor en baard) 
 • spierontwikkeling 
Wat zijn de primaire geslachtskenmerken van de man?
 • Testes 
 • epididymides 
 • prostaat 
 • penis