Samenvatting Jaar 2 Blok C Oncologie en complexe zorgverlening

396 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Jaar 2 Blok C Oncologie en complexe zorgverlening

 • 1.1 lever en nieren

 • Wat zijn de functies van de lever?
  • Belangrijke rol in de stofwisseling 
  • produceert gal 
  • opslag vitamine 
  • produceert aminozuren 
  • detoxicatie 
  • ..
 • Kunnen we zonder lever leven?
  Nee. 
  transplanteren is nog niet gelukt.
 • Hoe is de lever opgebouwd?
   De vorm van de lever is te vergelijken met een taartpunt. Het grote deel van de lever zit aan de rechterkant en de punt loopt door tot in de linkerbovenbuik. Bij kleine kinderen past de lever in de palm van een volwassen hand. Bij grote kinderen en volwassen is de lever veel groter en kan 1 tot 1,5 kg zwaar zijn.


  De lever bestaat uit acht aparte segmenten. Elk segment bezit alle leverfuncties, alle bloedvaten en een galweg. 
 • Kenmerkend aan de lever: 
  Welke drie buisjes lopen samen?
  • galwegen
  • poortader 
  • aftakkingen van leverslagader (A. Hepatica) 
 • Welke vaten verzorgen de bloedvoorziening van de lever?
  • Arteria hepatica
  • Vena hepatica
  • Vena porta (veneus) 

  ---------------------------------------------
  Aanvoerend 
  • V. portae 
  • A. hepatica 

  Afvoerend bloed verzameld zich in de lever in de centrale lobulaire venen. 
  • V hepatica. 
  deze mond uit in de vena cava inferior
 • Waar in ons lichaam bevindt zich de lever?
  ligt in de rechter bovenbuik, onder het diafragma.
 • Waardoor ontstaat er bij uitval van de lever oedeem?
  ...
 • Op welke wijze wordt de glucose homeostase door de lever geregeld?
  ..
 • Wat is het first-pass effect van de lever ?
  daling van plasmaconcentratie van (genees)middelen afbraak in de lever tijdens de eerste passsage van het geneesmiddel door de lever. De grootte van het effect is afhankelijk van de toedieningsweg en de leverfunctie. 

  *deze term wordt gebruikt in de farmacokinetiek.
 • Welke organen zorgen ervoor dat geneesmiddelen het lichaam verlaten? 
  Welke soorten stoffen door welk orgaan?
  • Lever 
  • nieren 


  de stoffen (medicamenten) worden door de lever verwerkt. 
  en de restanten: 
  • wateroplosbaar -> nieren, door urine 
  • vetoplosbaar -> darmen, door ontlasting 
 • Welke functies heeft de lever in de vet stofwisseling?
  Voor de normale vertering en opname van vetten is de aanwezigheid van gal en pancreassap noodzakelijk
  • Pancreassap: enzym lipase 
  • Galzouten: hierdoor vetten beter oplosbaar en te verteren 
 • Welke functies heeft de lever?
  • reguleren van de bloedconcentratie van de opgenomen voedingsstoffen 
  • opslag voor voedingsstoffen (glycogeen) 
  • proteïne vorming albumine/ niet essentiele aminozuren 
  • koolhydraat metabolisme (glyconeogenese) 
  • galvorming
  • opslag vitamine (A, D, E, K, B12) 
  • synthese stollingsfactoren
  • detoxicatie
  • elimineren stofwisselingsprodecten. (NH3, bilirubine, hormonen)
 • Kunnen we van vet- of wateroplosbare vitamines teveel krijgen(=hypervitaminose)?
  Vetoplosbare vitamines.
  A , D, E, K & B12.
 • Wat zijn de functies van de galblaas?
  opslaan van gal.
 • Wat is de medische benaming van galwegen?
  Biliaire tractus.
 • Waar wordt gal geproduceerd?
  Lever.
 • Wat zijn de functies van de nieren?
  • Filteren / excretie afvalstoffen 
  • samenstelling bloed 
  • (beetje) hormonen productie 
  • Homeostase water, zout, osmolariteit 
  • Homeostase pH 
  • Homeostase bloeddruk 
  • Hormoonproductie 
   • erythropoietin, renine, vitamine D 
 • Wat is acidose?
  = pH < 7.35 (zuur) te veel H+
 • Wat is alkalose?
  = pH > 7.45 (base) te veel OH-
 • Waar in ons lichaam bevinden zich de nieren?
  je nieren liggen achter in je rug, net onder je onderste rib. Nieren liggen retroperitoneaal (achter het buikvlies). 

  Ze zien eruit als een bruine boon.Een volwassen nier is ongeveer tien tot twaalf centimeter lang, zes cm breed en vier cm diep. 
 • Wat zijn de medische benamingen van: de urineleider, de plasbuis, de blaas en de nier?
  urineleider
  de plasbuis
  de blaas
  de nier
 • Wat wordt bedoelt met de nierschors, niermerg en nierbekken. Welke functies hebben deze structuren?
  ...
 • Waar bevindt zich het kapsel van Bowman en de lis van Henle? Zitten deze in de schors of in het merg van de nier?
  ...
 • Hoe vindt de filtratie plaats in het kapsel van Bowman?
  de bloeddruk.
 • Uit welke onderdelen bestaat een nefron?
  • Glomerulus 
  • proximale tubulus 
  • lis van Henle 
  • distale tubulus 
  • verzamelbuis
 • In welk deel van het buizenstelsel vindt de meeste resorptie plaats?
  Proxiamale tubulus.
 • Wat wordt er niet gefiltreerd in het kapsel van Bowman?
  ..
 • Wat is de functie van de lis in Henle?
  • Verdere resorptie van water (dalende tak) 
  • Natrium- en chloride-ionen (stijgende tak) 
 • Hoe vindt de resorptie plaats in de distale tubulus?
  Onder invloed van hormonale regeling.
 • Hoeveel liter filtraat wordt er per dag door de nieren geproduceerd?
  180/200 liter vloeistof gaat per etmaal door de nieren. Hiervan wordt 1.5 liter urine gemaakt.
 • Wat is icterus en hoe ontstaat dit?
  Geelzucht, doordat het bilirubine niet of niet volledig wordt uitgescheiden. 
  • gele huid
  • verkleuring sclera (=oogwit) 


  Verschillende oorzaken:
  • Prehepatisch (voor de lever) 
  • Hepatisch (door de lever) 
  • Posthepatisch (na de lever) 
 • Welke virale leverziekten zijn er en hoe worden deze overgebracht?
  Hepatitis en pfeiffer.
  overfracht:
  • A: faecaal-oraal   
  • B: bloed, sperma, vaginaal vocht en perinataal
  • C: bloed-bloedcontact 
  • E: faecaal-oraal   
 • Wat is levercirrose?
  Een onomkeerbaar proces van  levercellen naar littekenweefsel.
 • Wat is een primair levercelcarcinoom en wat een secundair?
  • Primair (minder vaak) 
   • hepatitis B/C  
   • oncogenen (schimmels, arsenicum)
  • Secundair
   • metastasen
 • Wat zijn symptomen/verschijnselen van leveraandoeningen?
  • Icterus 
  • portale hypertensie 
  • ascites 
  • oedeem 
  • stollingsstoornissen (blauwe plekken) 
  • levercelencefalopathie 
  • erythema palmare / spider naevi 
 • Waardoor ontstaat bij leverfalen oedeem?
  De lever is niet langer in staat om een afdoende hoeveelheid eiwitten in het bloedplasma aan te maken, die voor de COD moeten zorgen. 

  locaties: 
  • buik 
  • enkels 
  • benen   
 • Hoe kan de leverfunctie getest worden?
  bloedonderzoek: 
  • Bilirubine 
  • Albumine 
  • Aminotransferases: ALAT, ASAT 
  • Lactaat dehydrogenase: LDH 
  • Protrombine tijd (of stollingstijd) Viraal
 • Wat is het verschil tussen een acute en een chronische nierinsufficiëntie?
  In ontstaan, klachten en oorzaken?
  Acuut: 
  • snelle achteruitgang GFR 
  • snelle stijging kreatinine 
  • meestal afname in urine productie 

  Chronisch: 
  • chronische vermindering van GFR 
  • verlies functionerend nierweefsel 
 • Wat is in Nederland de belangrijkste oorzaak van chronische nierinsufficiëntie?
  • diabetes mellitus 
  • hypertensie 
 • Hoe behandel je een acute nierinsufficiëntie en hoe een chronische?
  ...
 • Kan prostaathypertrofie een nierinsufficiëntie veroorzaken?
  ja, dit kan een totale of gedeeltelijke obstructie van de urineafvoerwegen veroorzaken (=postrenaal).
 • Welke organen liggen in de retroperitoneaalruimte?
  retroperitoneaalruimte = buiten/achter het buikvlies. 

  • nieren 
  • pancreas   
 • Waaruit bestaat het peritoneum?
  = het buikvlies
  bestaat uit twee bladen: 
  • peritoneum parietale: bedekt de buikwand
  • peritoneum viscerale: bedekt de organen
 • Wat is peritonitis?
  welke typen zijn er?
  Buikvliesontsteking. klinisch beeld : ascites.

  • Chemische onsteking: lekkage uit de buikorganen, maagzuur maagperforatie
  • Bacteriele onsteking: bv na geperforeerde appendix
  • Peritonitis carcinomatosa: bij eindstadium intra abdominale tumoren: ovarium en maag
 • Lage bloedruk: 
  • juxtaglomerulaire cellen in de wand van het afferente arteriole (vas afferens) van de nieren reageren op een verlaagde bloeddruk door secretie van renine 
  • Renine: 
   • geeft activering van angiotensine ->vaatvernauwing (= vasoconstrictie) -> bloeddruk stijgt 
   • stimulering van aldosteron -> zoutretentie  
 • Wat zijn mogelijke oorzaken van calculusrenalis(=nierstenen) ?
  • te weinig urineproductie 
  • te veel uitscheiding van zouten in de urine 
  • de samenstelling van de urine 
  • een urineweginfectie (blaasontsteking) 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houdt het Dr. Houtsmullerdieet in?
Lijkt op Moermanbehandeling, maar is minder streng.
 • “Voedingstherapie” i.p.v. dieet (af en toe zondigen mag) 
 • Aardappelen, bruine suiker en honing mogen wel 
 • Af en toe koffie mag, evenals af en toe alcoholische dranken 
Wat zijn belangrijke voordelen van de Moermantherapie?
 • Gezonde voeding 
 • gevoel eigen bijdragen aan de genezing 
Wat zijn belangrijke problemen van de Moermantherapie?
 • Het is (nog) niet wetenschappelijk onderbouwd. 
Wat houdt de Moermantherapie in?
Niet-toxische tumortherapie (NTTT)
het herstellen van een ontspoorde stofwisseling zodat genezing (gemakkelijker) kan plaatsvinden. 
 • Alleen levensmiddelen met een goede voedingswaarde
 • Supplementen
 • Regelmatig bewegen in de buitenlucht 
Stelling: Wanneer iemand een aversie tegen warm eten heeft, kan een koude maaltijd heel goed als vervanging gebruikt worden.
Juist.
Stelling: Het is beter om 5 maal per dag een kleine maaltijd te gebruiken dan 3 maal een grote.
Juist.
Stelling Het is dus verstandig om vlak voor de maaltijd iets te drinken te nemen.
Juist bij kleine hoeveelheden.
Stelling: Voldoende drinken bevordert de eetlust.
Juist.
Stelling: Het is verstandig om vetbeperkte voeding te adviseren, omdat vet de maagontlediging remt.
Onjuist. 
vet remt de maagontlediging, maar het is niet nodig.
Stelling: De voeding moet dus voldoende voedingsvezel bevatten.
Juist.