Samenvatting Jaarrekening

-
ISBN-13 9789001823726
380 Flashcards en notities
27 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Jaarrekening
 • Henk Fuchs
 • 9789001823726
 • 1st

Samenvatting - Jaarrekening

 • 1 Inleiding en algemene begrippen

 • Wanneer is sprake van BIV?
  Bij systematisch verzamelen, vastleggen en bewerken van gegevens gericht op verstrekken van informatie t.b.v. besturen organisatie
 • Welke gegevens zijn kenmerkend voor boekhouding?
  Als ze van invloed zijn op grootte en/of samensteling EV
 • Waardoor verandert grootte/samenstelling EV?
  Door de goederen- en geldstromen
 • Waarin verschilt waardenkringloop van industriële onderneming van handelsonderneming?
  Door omvormingsproces: Grondstof -> Productie -> Eindproduct
 • Geef voorbeeld van vastgelegd gegeven administratie dat niet in boekhouding voor komt
  Offertes,
 • Wat is de functie van controle?
  Dat de informatie uit het informatieproces betrouwbaar is.
  Dit gebeurt door externe controle en interne controle
 • Welke jaarrekeningen kennen we?
  De interne, de fiscale en de externe
 • Welke regels zijn van toepassing op externe jaarrekening van NV/BV?
  BW Titel 9 Boek 2
  Richtlijnen van RvJ
  IFRS
 • Wat is de samenvaljaarrekening?
  Voor kleine vennootschappen mag de externe en de fiscale jaarrekening samenvallen
 • 1.1 Het informatieproces in de onderneming

 • Wat doet een bedrijfshuishouding?
  Een bedrijfshuishouding verzorgt een bepaald gedeelte van de totale maatschappelijke productie.
 • Wanneer spreken we van een onderneming?
  Als het bedrijf activiteiten ontwikkelt met de bedoeling hiermee winst te behalen.
 • Welke fasen kunnen we onderscheiden in het informatieproces?
  1. Verzamelen van gegevens
  2. Vastleggen van deze gegevens
  3. Bewerken van de vastgelegde gegevens
  4. Doorgeven van de bewerkte gegevens aan de vragers ernaar
 • Wat is de definitie van informatie?
  Gegevens waarmee we de kennis van een vrager vergroten.
 • Wat verstaan we onder informatieanalyse?
  Het onderzoek naar de informatiebehoeften van de diverse medewerkers in een onderneming > functie bepaalt de informatiebehoeften
 • Wat verstaan we onder administratie of bestuurlijke informatieverzorging?
  Het systematisch verzamelen, vastleggen en bewerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie tbv het besturen, het laten functioneren en het beheersen van een huishouding en tbv de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd.
 • Voor wat is informatie in een onderneming van belang?
  1. Het voorbereiden en het nemen van beslissingen
  2. Het beheersen van de uitvoering van allerlei activiteiten
  3. Het afleggen van verantwoording
 • 1) Wat is ' a tool of management' ?
  Als het informatiesysteem voldoet aan de informatiebehoeften van de verschillende functionarissen, doet het dienst als een instrument bij het bedrijfsbeleid > a tool of management
 • 1) Wat is een zeer belangrijk onderdeel van de hier bedoelde informatie?
  De berichtgeving over de grootte en samenstelling van het resultaat dat de onderneming in een bepaalde periode heeft behaald.

  Deze informatie is niet alleen belangrijk voor het management, maar ook voor werknemers, leveranciers, banken etc.
 • 2) Op welke manier gaat informatie ook dienst doen als beheersinstrument?
  Als voor bepaalde werkzaamheden van tevoren normen zijn opgesteld is informatie over de werkelijkheid erg belangrijk. Toezichthoudende functionarissen kunnen dan eventuele afwijkingen ten opzichte van de normen vaststellen en de oorzaken opsporen.
 • 2) Op welke manier vervult informatie ook een functie als controle middel?
  Controle op activiteiten van werknemers in het bedrijf.
 • 3) Wanneer spreken we van een "Management Informatie Systeem" (MIS)
  Als de informatiebehoeften van het management zijn "vertaald" in een systeem waarbij allerlei gegevens binnen het bedrijf en daarbuiten worden omgezet in voor de bedrijfsleiding (bruikbare) informatie.
 • 3) Aan wie moet buiten de onderneming verantwoording worden afgelegd?
  Belastingdienst (resultaat afgelopen jaar)
  Aandeelhouders  (bij BV of NV)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Jaarrekening
 • Henk Fuchs
 • 9789001778255 of 9001778259
 • 1e dr.

Samenvatting - Jaarrekening

 • 1 Inleiding en algemene begrippen

 • Onder administratie of bestuurlijke informatieverzorging verstaan we het systematisch verzamelen, vastleggen en bewerken van gegevens gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het laten functioneren en het beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoordingen die daarvoor moeten worden afgelegd.

 • wat is een onderneming?
  wanneer een bedrijf activiteiten heeft die de bedoeling hebben om winst te halen. Dan spreek je van een onderneming
 • Administratieve Organisatie (AO); het geheel van organisatorische maatregelen die in een onderneming worden genomen om de bestuurlijke informatieverzorging op de juiste wijze te laten plaatsvinden.

 • Verbandscontroles; bv. het verband (relatie) tussen de vrachtkosten en het aantal afgeleverde verkooporders.

 • Interne verslaggeving ;  management accounting

  Externe verslaggeving ; financial accounting

   

 • 1.1 Het informatieproces in de onderneming

 • wat is een bedrijfshuishouding
  een bedrijfshuishouding verzorgt een bepaald gedeelte van de totale maatschappelijke behoefte.
 • Wat is bedrijfshuishouding
  Een bedrijfshuishouding verzorgt een bepaald gedeelte van de totale maatschappelijke productie.
 • onderneming: een bedrijf dat activiteiten ontwikkelt met de bedoeling winst te behalen.
 • Wanneer is bedrijfshuishuidingis in een onderneming?
  Wanneer in een  bedrijfshuishuiding het winststreven aanwezig is, spreken we van een onderneming.
 • Wat doet een bedrijfshuishouding?
  Binnen een bedrijfshuishouding vindt een deel van de totale maatschappelijke productie plaats.
 • Kerndoelen van BIV?
  1. Voorbereiden en nemen van beslissingen. Beleidsinstrument

  2. Beheersen van de uitvoering van allerlei activiteiten. Beheersingsinstrument en controle instrument

  3. Afleggen van verantwoording
 • Welke fasen kunnen we onderscheiden in het informatieproces
  het verzamelen van gegevens
  het vastleggen van deze gegevens
  het bewerken van de vastgelegde gegevens
  het doorgeven van de bewerkte gegevens aan de vragers ernaar
 • wat is een onderneming
  Wanneer een bedrijf activiteiten ontwikkelt met de bedoeling hiermee winst te behalen, spreken we van een onderneming.
 • informatie: gegevens waarmee de kennis van de vrager vergroot wordt.
 • Welke fase onderscheiden we in het informatieproces in een onderneming?
  In het informatieproces in een onderneming onderscheiden we de volgende fasen.
  Verzamelen van gegevens
  Vastleggen van deze gegevens
  Bewerken van de vasgelegde gegevens
  doorgegeven van de bewerkte gegevens als informatie aan de vragers ernaar.
 • Wanneer is een bedrijf een onderneming?
  Wanneer een bedrijf winst probeert te behalen met diens activiteiten.
 • wat is informatieanalyse
  het onderzoek naar de informatiebehoeften van diverse medewerkers.
 • Hoe verloopt het informatieproces
  - het verzamelen van gegevens
  - het vastleggen van deze gegevens
  - het bewerken van de vastgelegde gegevens
  - het doorgeven van de bewerkte gegevens aan de vragers ernaar.
 • waardenkringloop
 • Wat verstaan we onder informatieanalyse?
  Het onderzoek naar de informatiebehoefte van de diverse medewerkers in een onderneming.
 • Het informatieproces bevat 4 fasen. Welke?
  (1) gegevens verzamelen (2) vastlegging (3) bewerken gegevens (4) het doorgeven van de bewerkte gegevens aan de vragers
 • schema informatieverzorging
  verzamelen en vastleggen van gegevens
  bewerken van gegevens
  verstrekken van informatie
  informatiebehoefte

 • Wat is informatie
  Gegevens waarmee we de kennis van een vrager vergroten, noemen we informatie.
 • Waarom is informatie in een onderneming van groot belang.
  a. het voorbereiden en het nemen van beslissingen
  b. het beheersen van de uitvoering van allerlei activiteiten
  c. het afleggen van verantwoording
 • Waarom moet de directie  van een onderneming voortdurend evalueren of het infomatieaanbod overeenstement met de informatievraag?
  Wanneer de informatievraag verandert, moet heet informatie-aanbood op de gewijzigde vraag worden afgestemd.
 • definitie van bestuurlijke informatieverzorging
  het systematisch verzamlen, vastleggen en bewerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het laten functioneren en beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoording die daar voor moet worden afgelegd
 • Informatieanalyse
  Het onderzoek naar de informatiebehoeften van de diverse medewerkers in een onderneming noemen we informatieanalyse.
 • De informatie die we met behulp van de adminstratie krijgen, gebruiken we door diverse doeleinden.
  Enkele doeleinde van de met behulp  van de administratie verkeregigen we informatie te zin.
  Het voorbereiden en nemen van beslissingen
  Het beheersen van de uitvoering van allerlei activiteiten;
  Het afleggen van verantwoording.
 • wat is managment informatie systeem
  informatiebehoeften van het managment zijn vertaald in systemen waarbij allerlei gegevens van binnen het bedrijf en daarbuiten worden omgezet in voor de bedrijfsleiding bruikbare informatie.
 • administratie of bestuurlijke informatievoorziening
  Onder administratie of bestuurlijke informatievoorziening verstaan we het systematisch verzamelen, vastleggen en bewerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het laten functioneren en het beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd.
 • Hoe normen een rol kunnen spelen bij het beheersen van de uitvoering vsn sllerlei activiteiten binnen een onderneming.
  Normen zijn noodzakelijk om de gegevens over de werkelijkheid te kunnen toetsen. Bij afwijking van de werkelijkheid ten opzichte van de norme kan een onderneming proberen de oorzaken op te sporen. hierna kan zij maatregelen nemen om  de werkelijk situatie bij te sturen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Geen de delingscalculatie weer?
Cb/N + Vb/Hb
Hoe vind bij massa productie de nacalculatie plaats?
Na afloop van de betrokken periode (bijv.maand) vergelijken we: 

 • de totale toegestane kosten van de productie in die periode met
 • het totaal van de nacalculatorische kosten van die periode   
Verwoord de standaardkostprijs?
Bij massaproductie krijgt de voorcalculatie het karakter van een standaardkostprijs. 

Voorcalculatie op basis van standaardkosten die voor een bepaalde perioden gelden.
Hoe berekenen we de nacalculatorische kosten?
 • Werkelijke hoeveelheden van de opgeofferde productiemiddelen x werkelijke prijzen
 • Werkelijke hoeveelheden van de opgeofferde productiemiddelen x standaard prijzen
Welke methoden zijn er om de indirecte kosten toe te rekenen?
  1. De opslagmethode
  2. de kostenplaatsenmethode
  3. de ABC-methode (Activity Based Costing)
Wat zijn directe kosten?
Kosten die we direct kunnen toerekenen aan de producten.
Hoe komen we tot de kostprijs van een product bij een stukproduct?
Door de toegestane hoeveelheden van de opgeofferde productiemiddelen te vermenigvuldigen met de standaardprijzen.
Wat verstaan we bij stukproductie onder voorcalculatie?
We maken voordat de productie begint een zo goed mogelijke schatting van de toegestane kosten per product.
Wat is de commerciële kostprijs?
De commerciële kostprijs van een product is het totaal van de toegestane kosten, die een onderneming moet maken om dit product op de verkoopmarkt te brengen.
Wat is de fabricagekostprijs?
De integrale fabricagekostprijs van een product is het totaal van de toegestane kosten , die een onderneming moet maken om dit product te fabriceren.