Samenvatting Jaarverslaggeving theorieboek

-
ISBN-10 9001875297 ISBN-13 9789001875299
106 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Jaarverslaggeving theorieboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Peter Epe. Het ISBN van dit boek is 9789001875299 of 9001875297. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Jaarverslaggeving theorieboek

 • 1.1 Afbakening van het vakgebied

 • Welke drie jaarrekeningen kennen we?
  Interne jaarrekening, ten behoeve van het management 
  Externe jaarrekening, ten behoeve van externe belanghebbende (aandeelhouders/maatschappij)
  Fiscale jaarrekening, ten behoeve van de fiscus
 • Waar bestaat een jaarrekening uit?
  Balans, resultatenrekening en een toelichting daarop
 • 1.1.1 Doelstellingen en belanghebbenden

 • Definitie van een organisatie
  Een samenwerkingsverband van mensen en middelen dat is gericht op het realiseren van bepaalde doelstellingen.
 • Doelstellingen organisaties
  - Behalen van Winst
  - Leveren van een bijdrage aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheden, zoals het verschaffen van werkgelegenheid en de zorg voor een schoon milieu
  - het verkrijgen van een bepaalde marktpositie
 • Belanghebbenden van de organisatie bepalen doelstellingen, welke belanghebbenden zijn er?
  - de leiding van de organisatie
  - de eigenaren van de organisatie
  - afnemers en leveranciers
  - de overheid
  - vakbonden
 • Wat willen belanghebbenden kunnen beoordelen?
  Ze willen beoordelen of hun doelstellingen met betrekking tot de organisatie worden gerealiseerd
 • 1.1.2 Interne en externe informatieverschaffing

 • Waar is interne informatieverschaffing op gericht?
  Interne informatieverschaffing is gericht op de informatiebehoefte van de leiding voor het nemen van beslissingen en het beheersen van het bedrijfsproces
 • Interne informatieverschaffing is het terrein van...?
  Management accounting of interne berichtgeving
 • Waar is externe informatieverschaffing op gericht?
  Externe informatieverschaffing is gericht op de informatiebehoefte van derden voor hun oordeelsvorming en/of besluitvorming ten aanzien van de organisatie.
 • Manieren externe verslaggeving?
  - dmv jaarverslaggeving
  - tussentijdse berichtgeving
  - persbericht
 • Welk terrein zal deze vorm van informatieverschaffing treffen?
  Financial accounting of de externe verslaggeving
 • Wat komt sneller beschikbaar voor de leiding, Interne of externe informatie?
  Interne informatie, (ook wel interne jaarrekening)
 • Waar is de neiging groter om intern het er rooskleuriger uit te laten zien? (Hoog of laag in het bedrijf?)
  Laag in het bedrijf, want zo lijkt de beoordeling er beter uit te zien en kan een lager iemand een betere beloning krijgen.
 • 1.1.3 Samenhang met andere vakgebieden

 • Overeenkomst management accounting en financial accounting?
  Beide hebben ze betrekking op het geven van (vooral financiële) informatie.
 • Heeft de belasting dienst behoeft aan interne of externe informatie?
  Externe informatie
 • Dus welke 3 jaarrekeningen zijn er?
  1. De interne jaarrekening ten behoeve van de leiding
  2. De externe jaarrekening ten behoeve van externe belanghebbenden
  3. De fiscale jaarrekening ten behoeve van de fiscus
 • 1.2 De externe jaarrekening

 • In dit subhoofdstuk wordt de balans en de resultaten rekening toegelicht, verder wordt er het verband tussen de balans en de resultatenrekening toegelicht, waarna ook nog wat kerngrootheden (rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit)  worden besproken.
 • Wat is de formule voor het berekenen van de RTV?
  Totale vermogensopbrengst (winst voor aftrek van interest en voor aftrek van belasting) uit te drukken in een percentage van het gemiddeld totaal vermogen gedurende het boekjaar.
 • Wat is de formule voor het berekenen van de REV?
  Nettowinst uit te drukken in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen gedurende het boekjaar.
 • Wat is de formule voor het berekenen van de RVV?
  Rentelasten uit te drukken in een percentage van het gemiddeld vreemd vermogen gedurende het boekjaar.
 • Hoe bereken je de current ratio?
  Vlottende activa delen door de kortlopende verplichtingen
 • Hoe bereken je de quick ratio?
  Vlottende activa min de voorraden delen door de kortlopende verplichtingen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houd het boekhoudkundig waardebegrip in?
Waardering van individuele activa van de onderneming, uitgaande van inkoopprijzen.
Wat houdt de liquidatiewaarde in?
De waarde bij gedwongen verkoop door faillissement.
Wat is de directe opbrengstwaarde?
Netto-opbrengstwaarde van de productiemiddelen als deze worden verkocht in plaats van voor voortgezette bedrijfsuitoefening worden gebruikt.
Wat is de indirecte opbrengstwaarde?
De opbrengst van de goederen en diensten die een onderneming levert.
Wat houd het economisch waardebegrip in?
De bedrijfswaarde is de contante waarde van de toekomstige nettokasstromen uit hoofde van de te produceren goederen en/of diensten.
Hoe bereken je de quick ratio?
Vlottende activa min de voorraden delen door de kortlopende verplichtingen
Hoe bereken je de current ratio?
Vlottende activa delen door de kortlopende verplichtingen
Wat is de formule voor het berekenen van de RVV?
Rentelasten uit te drukken in een percentage van het gemiddeld vreemd vermogen gedurende het boekjaar.
Wat is de formule voor het berekenen van de REV?
Nettowinst uit te drukken in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen gedurende het boekjaar.
Wat is de formule voor het berekenen van de RTV?
Totale vermogensopbrengst (winst voor aftrek van interest en voor aftrek van belasting) uit te drukken in een percentage van het gemiddeld totaal vermogen gedurende het boekjaar.