Samenvatting Jeugdrecht begrepen

-
ISBN-10 9462907595 ISBN-13 9789462907591
116 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Jeugdrecht begrepen". De auteur(s) van het boek is/zijn Lydia Janssen (recht adviseur ). Het ISBN van dit boek is 9789462907591 of 9462907595. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Jeugdrecht begrepen

 • 1 Inleiding recht

 • Wat is een rechtsgebied?
  Een ordering in het aanbrengen van rechtsregels
 • Wat houdt de staatsrecht in?
  Het geeft de basisregels voor de organisatie van de overheid

  overheiden die hiermee te maken hebben:
  - gemeenteraad
  -provinciale staten
 • Welke wet op het gebied van staatsrecht is het belangrijkst?
  De Grondwet
 • Wat houdt bestuursrecht in?
  Houdt zich bezig met de overheid in actie.
 • Wat houdt strafrecht in
  Verboden gedragingen beschrijft zoals:
  - Een diefstal
  - Moord
 • Wat houdt burgerlijke recht in
  Regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling.
 • 3 onderdelen die uit burgerlijk recht bestaan
  1. Personen- en familierecht --> ouderschap, gezag.
  2. Vermogensrecht --> zakelijk zoals; koop, huur en hypotheek.
  3. Rechtspersonenrecht. --> organisatie die een zelfstandig leven leidt.
 • Wat houdt materieel recht in?
  De rechten en plichten van burgers. Wat mag wel en wat niet.
 • Wat houdt formeel recht in?
  Beschrijft de strafbepaling zoals;
  - Diefstal
  - Brandstichting
 • Hoe noemen we de regels die gelden op grondgebied
  Nationaal recht.
 • Welk recht houdt zich bezig met rechtsrelaties tussen verschillende landen?
  Internationaal recht.
 • 2 De ouders van de jeugdige

 • Uit welk onderdeel bestaat het personen-  en familierecht uit?
  Het burgerlijk recht
 • Waaruit bestaat dit hoofdstuk?
  - De juridische moeder en vader
 • We wijzen er nu alvast op dat door het juridisch ouderschap een levenslange band ontstaat tussen ouders en kinderen. De band blijft bestaan, ongeacht wat er in het leen van ouder en kind gebeurt. Een kind houdt zijn beide juridische ouders, ook als zijn ouders gaan scheiden, of als ouder en kind geen enkel contact meer met elkaar hebben. Zelfs als een ouder overlijdt, blijft hij de ouder van zijn kind.
 • 2.1 Inleiding

 • Dit hoofdstuk gaat over afstamming wat houdt dat in?
  De familierechtelijke relatie tussen een jeugdige en zijn ouder.
 • 2.2 Juridische moeder

 • Wie is de juridische moeder?
  De moeder waaruit het kind is geboren.
 • Waarin geldt nog meer wanneer het de juridische moeder is?
  Wanneer het genetische materiaal is ingebracht.
 • Wat is een BW?
  Burgerlijk Wetboek
 • Wat is draagmoederschap?
  Wanneer een andere vrouw voor een andere vrouw een kind ter wereld brengt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer is gezamenlijk gezag door een ouder en zijn partner mogelijk?
- Wanneer de ouder alleen het gezag uitvoert
- Wanneer de partner in 'nauw persoonlijke betrekkingen tot het kind staat' als de partner met het kind en de ouder al 1 jaar een gezinsleven leiden
Wanneer wordt dit gezag afgwezen?
- als de belangen van de kinderen zich daarin tegen verzetten.
- mocht er een tweede juridische ouder zijn, dan moet de rechter rekening houden met de beslissingen van deze ouder
Wat kan een ouder doen als haar nieuwe partner  die niet-ouder gezamenlijk gezag te laten uitvoeren?
Ze kunnen bij de rechtbank een verzoek tot gezamenlijk gezag verzoeken. Hierdoor krijgt de partner het gezag, maar is niet de juridische ouder.
Wat gebeurd er met het gezag uitoefenen als 1 ouder overlijdt
De andere ouder voert het gezag alleen voort.
Wat kunnen ouders doen als ze een diep meningsverschil met elkaar hebben over de opvoeding van hun kind.
Ze kunnen het conflict aan de rechtbank voorleggen. De rechter probeert de ouders dan te bemiddelen
Wanneer is er sprake van 1 gezagsouder
Als de ouder het gezag alleen wilt uitvoeren, moet er via de rechtbank en verzoek indienen om eenhoofdig gezag te krijgen.
Wanneer gebeurd het dat 1 persoon gezagsouder wordt?
Alleen in uitzonderlijke gevallen dient de rechtbank dit toe. Als er sprake is dat het gezamenlijke gezagsoefening beklemd of verloren dreigt te raken en er geen zicht is op verbetering.
Moet je als ouders als je uit elkaar gaat of scheiden nog steeds gezag uitvoeren?
Ja de hoofdregel geldt dat zij ook na het einde van hun relatie gezag blijven uitvoeren
Moeten gehuwde huwelijkspartners/ en geregistreerd partnerschap partners iets doen voor het gezag van een minderjarige?
Nee vader en moeder hebben automatisch het gezag over het kind.
Welke twee stappen moet je ondernemen als je gezag wilt uitvoeren.
1. De informele vriend, vriendin van de moeder moet het kind erkennen. En wordt daarna de vader of de vriendin duo-ouder.
2. Moeder en vader of duo-ouder schrijven digitaal hun gezamenlijk gezag in het: Centraal gezagsregister