Samenvatting Juridische Aspecten 1 (Privaatrecht) Compendium & Werkboek

-
128 Flashcards en notities
25 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Juridische Aspecten 1 (Privaatrecht) Compendium & Werkboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Mr H J M Clemens. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Juridische Aspecten 1 (Privaatrecht) Compendium & Werkboek

 • 1 Privaatrecht en Publiekrecht

 • LET OP: BW1 ALTIJD LINKEN MET BW4
 • 1.1 Juridische Aspecten 1 en Juridische Aspecten 2

 • Wat is Juridische Aspecten 2?
  Dat is het vak dat zich bezighoudt met het rechtsgebied Publiekrecht.
 • Wat is Juridische Aspecten 1?
  Dat is het vak dat zich bezig houdt met het rechtsgebied Privaatrecht.
 • 1.1.1 Privaatrecht en publiekrecht - Recht en rechtsbronnen

 • Publiekrecht:
  Het recht dat de verhouding tussen de burgers en de overheid regelt en tussen de verschillende overheden. Dit recht is dwingend van aard (mag niet van worden afgeweken)
 • Van Dale: Publiek =
  Van de overheid uitgaande.
 • Van Dale: Juridisch =
  Rechtsgeleerd, rechtskundig
 • Het Privaatrecht of civiel recht is:
  Het recht dat betrekking heeft op datgene, wat zich afspeelt tussen de burgers onderling: het burgerlijke recht. Het regelt de betrekkingen tussen: personen (burgers en bedrijven) onderling. Meestal aanvullend recht (mag van worden afgeweken).
 • 1.1.2 Leeswijzer

 • Eerst 1.2 t/m 1.6 rustig doorlezen.
  Is een overzicht van Privaatrecht en Publiekrecht.
  .
 • Publiekrecht 1.7 t/m 1.17 goed doorlezen voordat aan hoofdstuk 14 wordt begonnen.
  .
 • 1.2 Privaatrecht

 • Welke relaties regelt Privaatrecht en wat is het precies?
  Die tussen:
  - Burgers onderling
  - Bedrijven onderling
  - Burgers en bedrijven

  Het regelt het recht waar we dagelijks met elkaar mee te maken hebben.

  Partijen zijn gelijk. Een horizontale verhouding.
 • Kracht van het gewijsde
  onherroepelijk en als je bij alle instanties bent geweest.Dus ook bij de hoge raad.
 • gezag van het gewijsde
  rechterlijk beslissing die bindend is. Maar hoeft niet onherroepelijk te zijn.
 • Leer van de schorsende werking
  als je in hoger beroep gaat hoef je de claim niet al te betalen. Tenzij de advocaat dat al vooraf in de dagvaarding heeft gezet. Dat heet uitvoerbaar bij voorraad.
 • Wat is een procesinleiding
  Een dagvaarding of verzoekschrift waarmee je een zaak start
 • Hoe procedures worden gevolgd is opgenomen in procesrecht RV
 • Wat betekent het dat de rechter lijdelijk is
  Hij kijkt naar de aard van het geschil hij gaat niet verder dan de betreffende bepaling
 • Is een getuige verplicht om te getuigen
  ja alleen niet als je partner bent of een vertrouwenspositie hebt
 • executoriaal beslag
  beslag na uitspraak
 • conservatoir beslag
  vooraf aanvragen bij voorzieningenrechter om rechten te behouden
 • Kantonzaken kan een burger zelf doen zonder advocaat
 • wat is absolute bevoegdheid
  competentie van de rechter zelf
 • mag je trouwen als je onder curatele staat
  onder curatele voor drank vraag je toestemming aan de curator. onder curatele door lichamelijke of geestelijke toestand dan vraag je kantonrechter
 • kan een kind onder de 18 getuigen ?
  nee dat kan niet
 • kan een adoptiekind haar biologische ouders blijven zien.
  ja via de rechtbank
 • handelingsbekwaam-> bk3
  Prcedureel -> Rv
  Handlichting -> bk 1
 • als je iets moet opzoeken zoek op het onderwerp!! De wat !! En daarna pas de wie.
 • Kan een duomoeder het moederschap erkennen
  ja als ze voordat ze trouwden/gp aanging niet wist van inseminatie of zwangerschap
 • ouders gaan dood, mag opa het kind adopteren
  nee opwaarts kan niet
 • mag een vrouw onder de 16 een kind ter adoptie afstaan
  nee dat mag niet
 • bij adoptie wordt het adoptief gezin het gezin met de familierechtelijke betrekkingen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is dwingend recht?
Recht waarvan niet mag worden afgeweken
Wat is aanvullend recht?
Recht waarvan mag worden afgeweken
wat is een akte van depot
belangrijke stukken die de notaris in bewaring neemt
wat is een akte van non comparitie
verkoper is niet verschenen, schadevergoeding geldt
wat is een groninger akte
levering van een goed aan iemand waarbij wordt afgesproken dat binnen een bepaalde periode betaalt wordt.
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN LEVERING EN FEITELIJKE OVERDRACHT
de sleutel.
goederen kun je verkrijgen onder algemen en bijzondere titel. wat valt onder wat
onder algemene titel valt erfopvolging en boedelmenging onder bijzondere titel vallen overdracht, onteigening en natrekking
wat betekent kadastraal recht
de kosten die het kadaster maakt voor het bijschrijven in de registers berekent de notaris zo door
wat is een rijksdriehoeksmeting
een net van coordinaatpunten
wat is een zbo
een ze;lfstandig bestuursorgaan. de minister kan geen rechtreeks instructies geven.