Samenvatting KBT Domein 3

-
57 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - KBT Domein 3

 • 3 Beginnende Geletterdheid

 • Wat is beginnende geletterdheid?
  Taaldomein waarin de oriëntatie op en de verwerving van de beginselen van de geschreven taal centraal staan.
 • In welke groepen komt beginnende geletterdheid voor?
  Groepen 1 t/m 3
 • 3.1 Leerinhoud

 • Doel: 'Lln weten dat boeken worden gelezen van voor naar achter, bladzijden van boven naar beneden en regels van links naar rechts'. Dit doel valt onder:
  Boekoriëntatie en verhaalbegrip.
 • 'Lln ontdekken van je met geschreven taal kunt communiceren en dat er een relatie is tussen geschreven en gesproken taal'. Dit is een omschrijving van:
  Functies van geschreven taal.
 • Betekenis ontluikende geletterdheid:
  Lln maken kennis met geschreven taal in de voorschoolse periode.
 • Maak de zin af: 'Elementaire leeshandeling en elementaire spellinghandeling zijn de eerste...
  ... lees- en spellingstategie die de leerling zich eigen maakt.'
 • 3.1.1 Ontluikende Geletterdheid

 • Wat is de voorschoolse periode?
  0-4 jaar
 • 3.1.2 Boekoriëntatie en verhaalbegrip

 • Bij boekoriëntatie gaat het over (5):
  1. Gedrag
  2. Omgang met boeken
  3. Wat je met boeken kunt doen
  4. Wat je eraan kunt zien
  5. Hoe je ze leest
 • Doelen bij boekoriëntatie (2):
  1. Lln begrijpen dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen.
  2. Lln weten dat boeken worden gelezen van voor naar achter, bladzijden van boven naar beneden en regels van links naar rechts.
 • Waardoor ontstaat verhaalbegrip?
  Door herhaald lezen
 • Wat is een situatieschets?
  Informatie over de hoofdpersonen, de plaats en handeling.
 • Wat is een episode?
  In een episode doet zich een bepaald probleem voor dat vervolgens wordt opgelost.
 • Waaruit is een verhaal opgebouwd (3)
  Een situatieschets, een aaneenschakeling van gebeurtenissen en een ontknoping. Oftewel een situatieschets en een episode.
 • Doelen bij verhaalbegrip (2):
  1. lln begrijpen de taal van voorleesboeken. Ze kunnen conclusies trekken en voorspellingen doen.
  2. lln weten dat de meeste verhalen zijn opgebouwd uit een situatieschets en een episode .
 • 3.1.3 Functies van geschreven taal

 • Doelen bij het communiceren met geschreven taal (2):
  1. lln weten dat geschreven taalproducten zoals
  - briefjes en brieven
  - boeken en tijdschriften
  een communicatief doel hebben
  2. lln weten dat symbolen zoals logo's en pictogrammen verwijzen naar taalhandelingen.
 • Doelen voor de relatie tussen taal die je hoort en taal die je ziet (2):
  1. lln weten dat gesproken woorden kunnen worden vastgelegd, op papier en met (audio)visuele middelen.
  2. lln weten dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken.
 • 3.1.4 Taalbewust zijn en alfabetisch principe

 • In welke groep leren lln, naarmate zij taalvaardiger worden, nadenken over de vormaspecten van taal?
  Groep 1 en 2.
 • Taalbewust zijn houdt in dat lln kunnen omgaan met begrippen als (4):
  'verhaal', 'zin', 'woord' en 'klank'.
 • Doelen bij taalbewustzijn (3):
  1. lln kunnen woorden in zinnen onderscheiden
  2. lln kunnen onderscheid maken tussen de vorm en betekenis van woorden
  3. lln kunnen woorden in klankgroepen verdelen, zoals kin-der-wa-gen
 • Voorbeeld van een vormaspect van taal (uit taalbewustzijn en alfabetisch principe):
  een woord is opgebouwd uit klanken (/pen/ uit /p/, /e/ en /n/.
 • Doelen bij alfabetisch principe (2):
  1. lln ontdekken van woorden opgebouwd zijn uit klanken en dat letters met die klanken corresponderen en leggen de foneem-grafeemkoppeling.
  2. lln kunnen door de foneem-grafeemkoppeling woorden die ze nog niet eerder hebben gezien, lezen en schrijven.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is beginnende geletterdheid?
6
In welke groepen komt beginnende geletterdheid voor?
6
Wat is de voorschoolse periode?
6
Doel: 'Lln weten dat boeken worden gelezen van voor naar achter, bladzijden van boven naar beneden en regels van links naar rechts'. Dit doel valt onder:
6
Pagina 1 van 15