Samenvatting Kernbegrippen van economie

-
ISBN-10 9039521476 ISBN-13 9789039521472
452 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Kernbegrippen van economie". De auteur(s) van het boek is/zijn N G Mankiw. Het ISBN van dit boek is 9789039521472 of 9039521476. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Kernbegrippen van economie

 • 1 Tien economische principes

 • Ik verwacht te leren wat de definitie van economie is, wat bedoeld wordt met schaarste en wat de 10 basisprincipes van economie zijn.
 • wat bedoelen we met schaarste
  de samenleving heeft een beperkt aantal bronnen, daarom kan zij niet alle goederen en diensten produceren, hierdoor kan niet ieder individu de hoogste levensstandaard gegeven worden, terwijl die misschien wel wordt nagestreeft.
 • De 10 basisprincipes zijn in te delen in 3 categorieën:
  Hoe mensen beslissingen nemen
  Hoe mensen samenwerken
  Hoe de economie als geheel werkt
 • wat bedoelen we met economie
  De studie van de manier waarop de samenleving omgaat met zijn schaarse bronnen.
 • Economie is afgeleid van het Griekse woord "iemand die een huishouden leidt".
  Definitie Schaarste: de beperkte beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen
  Definitie Economie: de manier de samenleving omgaat met schaarse middelen..
 • 1.1 Hoe mensen beslissingen nemen

 • een economie bestaat uit niets anders dan een groep mensen die in het dagelijks leven met elkaar omgaan. het gedrag van de economie weerspiegelt het gedrag van de individuen die de economie maken.
 • noem de vier principes van individuele besluitvorming en leg ze kort uit.
  1. mensen moeten keuzes maken
  2. de kosten van iets worden bepaald door datgene wat we willen opgeven om het te krijgen.
  3. rationele mensen denken in de marge
  4. mensen reageren op prikkels
 • 1.1.1 Principe 1: mensen moeten keuzes maken

 • Mensen moeten keuzes maken, kies je voor het ene dan kun je het andere wellicht niet doen. Daarnaast moet gekozen worden tussen efficiëntie en rechtvaardigheid.
 • Om iets te krijgen wat we willen hebben, moeten we meestal iets anders opgeven wat we graag willen hebben.
 • Efficiëntie: de samenleving haalt het maximale uit haar schaarse middelen
 • Rechtvaardigheid: de voordelen van de bronnen worden eerlijk verdeeld onder de leden van de samenleving
 • Een rechtvaardige verdeling van economische welvaart gaat soms ten koste van efficiëntie. Geef een voorbeeld.
  Hogere inkomens meer belasten dan lagere inkomens maakt het onaantrekkelijker om hard te werken waardoor mensen minder werken en dus minder produceren.
 • 1.1.2 Principe 2: de kosten van iets worden bepaald door datgene wat we willen opgeven om het te krijgen

 • Als mensen keuzes maken moeten ze alternatieven vergelijken.
 • Wat bedoelen we met alternatieve kosten (opportunity cost) 
  Alles wat je opgeeft om een product te verkrijgen
 • 1.1.3 Principe 3: rationele mensen denken in de marge

 • Marginale veranderingen zijn kleine stapsgewijze aanpassingen van een plan of een handeling.
 • Wat bedoelen economen met een marginale verandering?
  Dit zijn kleine stapsgewijze aanpassingen aan een bestaand actieplan.
 • Rationele mensen beoordelen bij beslissingen of de marginale voordelen groter zijn dan de marginale kosten.
 • Geef een voorbeeld van marginale kosten
  Last minute vakanties
 • 1.1.4 Principe 4: mensen reageren op prikkels

 • Mensen nemen beslissingen door kosten en opbrengsten te vergelijken. Hun gedrag verandert dus als de kosten of opbrengsten veranderen.
  Mensen reageren op prikkels.
  Beleidsmakers moeten hier rekening mee houden
 • Mensen reageren op prikkels, daardoor heeft beleid vaak te maken met onbedoelde effecten
 • Auto gordels zijn al lang verplicht. Wat zou het beoogde effect zijn van deze maatregel en wat kan een onbedoeld effect zijn?
  Beoogd effect: het verminderen van het aantal verkeerdoden
  Onbedoeld effect: meer ongelukken doordat mensen sneller gaan rijden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een normaal product?
We spreken van een normaal product als de vraag, bij gelijkblijvende omstandigheden, toeneemt bij een stijging in het inkomen en andersom.
Wat is een inferieur product?
Een product/dienst waarbij de vraag afneemt bij een stijging van het inkomen (bij gelijkblijvende omstandigheden) en andersom.
Wat bedoelen economen met een marginale verandering?
Dit zijn kleine stapsgewijze aanpassingen aan een bestaand actieplan.
Wat bedoelen we met alternatieve kosten (opportunity cost) 
Alles wat je opgeeft om een product te verkrijgen
Wat zijn nationale besparingen?
Het totale inkomen in een economie dat overblijft nadat voor consumptie en overheidsbestedingen is betaald Y-C-G
Hoe wordt prijselasticiteit berekend?
De relatieve verandering van de gevraagde hoeveelheid/de relatieve verandering van de prijs
Leg het verschil uit tussen aanbod en aangeboden hoeveelheid
Aanbod verwijst naar de positie van de aanbodcurve. Aangeboden hoeveelheid verwijst naar de hoeveelheid die aanbieders willen verkopen
Wat is de wet van vraag en aanbod?
De prijs van een product brengt de aangeboden en gevraagde hoeveelheid van dat product in evenwicht
Waardoor ontstaat een nieuw evenwicht in de markt?
Als de aanbodcurve of vraagcurve (of beide)  verschuiven
Stel de accijns op sigaretten wordt verhoogd. Hoe reageert de vraagcurve?
Er vindt een verschuiving op de vraagcurve plaats