Samenvatting Kijk op bedrijfsprocessen

-
ISBN-10 9001784305 ISBN-13 9789001784300
278 Flashcards en notities
22 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Kijk op bedrijfsprocessen". De auteur(s) van het boek is/zijn Marc Mittelmeijer, Rob van Stratum. Het ISBN van dit boek is 9789001784300 of 9001784305. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Kijk op bedrijfsprocessen

 • 1.2. Bedrijfsprocessen

 • Wat is een bedrijfsproces?
  Dit is een verzameling samenhangende activiteiten die gericht zijn op een klant en afgestemd zijn op organisatiedoelen.
 • Wat is de definitie van een organisatie?
  Een doelgerichte menselijke samenwerking
 • Wat is een organisatieschema?
  In dit schema is te zien wie de leiding heeft en wie erin het bedrijf werkt.
 • Wat is een bedrijf ?
  Een organisatie waarvan de leden een formele arbeidsovereenkomst hebben.
 • Wat is een organisatie?
  Dit is een doelgerichte menselijke samenwerking.
 • Onder een onderneming wordt verstaan....
  Een bedrijf wat voor eigen rekening en risico deelneemt aan maatschappelijk verkeer.
 • Wat is een bedrijf?
  Dit is een organisatie waarvan leden een formele arbeidsovereenkomst hebben.
 • Wat is een onderneming?
  Dit is een bedrijf dat voor eigenrekening en risico deelneemt aan het maatschappelijk verkeer.
 • 1.4. Typologie van organisaties

 • Welke hoofdcategorieën vallen onder de typologie van organisaties?

  1.Handels- en productiebedrijven.

  2.Dienstverlening.

  3. Publiek en semipubliek.

 • 2. Productie- en handelsbedrijven

 • Algemenekwaliteitseisenaanorganisatieom de producten/ dienstenteleverenwaar de klantomvraagt zijn?

   

  Doorlooptijd
  Innovativiteit
  Betrouwbaarheid
  Flexibiliteit
  Efficiency
  Service
 • Betrouwbaarheid

   

  Definitie:

  Gaatomverwerken van informatie in eeninformatie product.
  Volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid

  Dilemma’s met anderekwaliteitseisen (uitleggen)

  Betrouwbaarheid versus doorlooptijd en efficiency

 • Doorlooptijd

   

  Definitie:

  Som van de setup tijd, wachttijd, verwerkingstijd, transporttijd

  Dilemma’s met anderekwaliteitseisen (uitleggen)

  Doorlooptijd versus betrouwbaarheid en flexibiliteit

 • Efficiency

   

  Definitie:

  Minimaliseren van de benodigde inzet van medewerkers en

  middelen

  Maatregelent.b.v. de efficiency (toelichten)

  Economics of Scale
  Outsourcing (bijsecundaire of ondersteunendeprocessen)

  Dilemma’s met anderekwaliteitseisen (uitleggen)

  Bij efficiency kunnenvoorraden (nietkostenloos) worden

  gevormdwat de doorlooptijdnietbevorderd.

 • Flexibiliteit

   

  Definitie:

  Inzetten van middelen onder veranderende

  omstandigheden

  Dilemma’s met anderekwaliteitseisen (uitleggen)

  Flexibiliteit versus betrouwbaarheid

  Flexibiliteit versus efficiency

 • Innovativiteit

   

  Definitie:

  Inrichting, uitvoering en beheersing van processen

  gericht op continue verbetering performance of

  eindprodukt

  Dilemma’s met anderekwaliteitseisen (uitleggen)

  Innovatie versus doorlooptijd, efficiency, flexibiliteit

 • Service

   

  Definitie:

  De mate waarin de organisatie erin slaagt de klant bij direct

  contact adequaat te bedienen.

  Dilemma’s met anderekwaliteitseisen (uitleggen)

  Service versus efficiency.

  Efficiency (lees taakspecialisatie) zorgtervoordat het heleproces minder goedwordtoverzien, waardoorklantvriendelijkheid in het gedrangkomt.

 • ConcurrerendeKSF’en  per proces op het optimalisatieelastiek geef de punten aan van de KSF.

  • Doorlooptijd
  • Innovativiteit
  • Betrouwbaarheid
  • Flexibilliteit
  • Efficiency
  • Klantgerichtheid
 • KSF’en, productnormen en PI

   

   

  KSF is een kenmerk van een organisatie dat essentieel is voor de levensvatbaarheid van een organisatie (deze moet bestuurd worden op strategisch niveau)
  KSF worden vertaald in productnormen en deze vervolgens weer in PI’en.
 • Definitie van KSF, PI en normen voor producten

   

     Kritieke succesfactoren zijn de factoren die van cruciaal belang zijn voor het succes van de organisatie. De KSF’en zijn bepalend voor de inrichting van de organisatie

   

   

     De performance indicator is de concrete invulling van de KSF. De vraag “hoe kan de KSF gemeten worden” wordt met een indicator beantwoord

     Normen zijn de kwantitatieve invullingen van de performance indicatoren

   

 •  

  Wat is kwaliteit en wat is kwaliteits-management

  Kwaliteit is dat het product aan een bepaalde standaard moet voldoen met kwaliteitsmanagement wordt dit bij gehouden.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke soorten processen zijn er?

 

Maatwerkprocessen
Samengestelde processen
Standaardprocessen
Klaverbladmodel

 

Klaverblad is een model waarin de organisatie wordt afgebeeld.

Voor ons doel, beschrijven en optimaliseren van een organisatie, is dit model volledig en voldoende.

 

De 4 inrichtingselementen kunnen worden beschreven. Niet alleen de processen kunnen worden beschreven maar ook de andere 3 inrichtingselementen.

Beschrijving van besturing en beheerst=ing:  Bij besturing gaat het er om: Hoe kunnen we in deze organisatie voldoen aan:

1.De eisen en wensen van de klant of afnemer:
2.De strategie en doelen van het management in combinatie met de mogelijkheden van de organisatie.

Hier gaat het om het formuleren van de KSF (betrouwbaarheid, tijdigheid, klantvriendelijkheid) en de productnormen met daaraan de prestatie-indicatoren.

 

Beschrijving van informatietechnologie vindt ook plaats op verschillende niveaus (systeemlandschap, niveau van de applicatie en wordt een beschrijving gegeven van de functies die de applicatie heeft, laagste niveau wordt een tekstuele beschrijving gegeven van de programmacode.

 

Beschrijving van processen: 3 technieken: hiërachisch processchema, IDEFO-schema, bedrijfsfuncties en processenoverzicht

Beschrijving van de structuur: organigram (organisatiestructuur), beschrijving van taken per afdeling, functiebeschrijving

ConcurrerendeKSF’en  per proces op het optimalisatieelastiek geef de punten aan van de KSF.
 • Doorlooptijd
 • Innovativiteit
 • Betrouwbaarheid
 • Flexibilliteit
 • Efficiency
 • Klantgerichtheid
INK-model

 

Het INK managementmodel is een

hulpmiddel voor het management bij het

besturen en beheersen van de organisatie

en het groeien van de organisatie naar een

excellente organisatie (het gaat hier om

kwaliteit!)

Het excelleren (INK-model) geeft een proces

aan dat niet van de een op andere dag is

gerealiseerd!

Onderneming, bedrijven en organisaties

De begrippen onderneming, bedrijf en organisatie worden vaak door elkaar gebruikt, je moet de context afleiden wat men bedoelt.

Wie is de interne klant ?
Klanten binnen de organisatie

VB. Catering
Wie is de externe klant?
Een klant van buiten de organisatie?
Wat kun je zeggen over een ondersteunend proces?
 • Geen rechtstreeks verband met de doelen van een organisatie
 • Ondersteunend aan de doelen van de organisatie
 • COPAFIJH
Wat wordt bedoeld met verrichten?
Het daadwerkelijk uitvoeren van een proces.
Het inrichten van een proces is...
Vorm geven aan de strategie die gesteld is door een organisatie. Hoe gaan we het daadwerkelijk uitvoeren