Samenvatting Kijk op de organisatiepraktijk Algemene managementkennis Theorieboek : op basis van het NEMAS-programma

-
ISBN-10 9057521733 ISBN-13 9789057521737
505 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Kijk op de organisatiepraktijk Algemene managementkennis Theorieboek : op basis van het NEMAS-programma". De auteur(s) van het boek is/zijn Ad Bakker, Ton Verweij. Het ISBN van dit boek is 9789057521737 of 9057521733. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Kijk op de organisatiepraktijk Algemene managementkennis Theorieboek : op basis van het NEMAS-programma

 • 1 Deel A organisaties

 • Wat is een organisatie
  Samenwerking met beoogd doel
 • 1.1 Maatschappij en organisaties

 • leg uit: interdisciplinaire benadering en multidisciplinaire benadering
  i-benadering: alle activiteiten van een organisatie komen aan bod
  m-benadering: andere vakgebieden worden er ook bij betrokken (bv psychologie of sociologie)
 • noem de drie  management niveaus
  • strategisch management (doelstellingen)
  • tactisch management of structurerend management (doelstellingen omzetten naar concrete plannen)
  • operationeel management (leidinggeven aan uitvoering)
 • wat is de indirecte externe omgeving, wat is de directe externe omgeving en wat is de interne omgeving
  • indirecte externe omgeving is wel van belang voor een organisatie maar niet beinvloedbaar (macro-omgevingsfactoren zoals politiek)
  • directe omgevingsfactoren zijn wel beinvloedbaar (meso-omgevingsfactoren zoals vakbonden, afnemers, leveranciers, banken etc)
  • interneomgeving is zowel beheersbaar als beinlvoedbaar
 • wat is een organisatiecultuur en beschrijf de verschillende soorten
  de combinatie van de geschreven regels zoals de vastlegging van taken, bevoegdheden en procedures en de ongeschreven gemeesnchappelijke opvattingen en gedragingen

  • rolcultuur (sterke leiding en weinig samenwerking)
  • machtcultuur (sterke leiding en veel samenwerking)
  • personencultuur (zwakke leiding en weinig samenwerking)
  • taakcultuur (zwakke leiding en veel samenwerking)
 • wat is de organisatiestructuur
  het geheel van samenwerkende afdelingen, verdeling van taken en functies, beslissingsbeoegdheden etc
 • wat is de interne omgeving
  alle interne belanghebben in de vorm van mensen en de middelen zoals gebouw, machines etc
 • omschrijf de economische kringloop
  inputfactoren door de maatschappij = geld, mensen, informatie, kapitaalgoederen en materiële middelen(grondstoffen))
  Dan vindt er een transformatieproces plaats
  vervolgens is er output door de oragnisatie en dit is dan de goederen en diensten
 • maak de verdeling in omgevingsfactoren, de mate waarop een organisatie haar omgeving kan beïnvloeden
  • macro-omgevingsfactoren (geen invloed)
  • meso-omgevingsfactoren (enige invloed, zoals vakbonden, leveranciers, banken.)
  • micro-omgevingsfacoren (veel invloed, het zijn interne factoren)
 • noem de omgevingsfactoren die van invloed zijn op een organisatie
  • demografische factoren
  • economische factoren
  • technologische factoren
  • sociaal maatschappelijke factoren
  • politieke factoren
  • ecologische factoren
  • marktfactoren (bijvoorbeeld hoe groot is de groep afnemers, is er vraag op de markt naar)
 • noem de externe belanghebbende
  • afnemers
  • leveranciers
  • vermogensverschaffers
  • overheid
  • concurrenten
  • belangenorganisaties (vakbonden, werkgeversorganisaties, consumentenorganisaties en actiegroepen)
 • wat is de externe omgeving
  personen, groepen en situaties die zich buiten de organisatie bevinden maar die wel van invloed zijn op de organisatie. De externe omgeving omvat alle factoren die voor een organisatie niet beheersbaar zijn, een deel is echter wel beheersbaar)
  Het is belangrijk dat een organsatie haar beleid hierop afstemt, dit heet externe afstemming
 • wat zijn stakeholders
  stakeholders zijn alle alle personen en groepn die belang hebben bij een organisatie, zowel intern als extern. Een groot deel van de stakeholders behoort dus tot de externe omgeving.
 • wat is privatiseren
  het door de overheid afstoten van bedrijven die dan zelfstandig verdergaan
 • wat is een instelling
  een benaming voor een arbeidsorganisatie die veel in de non-profitsector voorkomt, zoals een onderwijsinstelling en een instelling voor maatschappelijke dienstverlening
 • wat is een onderneming
  een op winst gericht bedrijf, moeten winst maken om te kunnen blijven bestaan
 • Wat is een bedrijf
  organisaties die producten of diensten voortbrengen zijn bedrijven. Een bedrijf werkt financieel zelfstandig en bedrijfsmatig (geen subsidies van overheid)
  Bedrijven kunnen zowel profit als non profit zijn, het eerste is dan een een onderneming
 • Wat is een organisatie
  een groep mensen die doelbewust samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken
  doelen kunnen vaak beter gerealiseerd worden door samenwerking - dit nooit men een motief om te organiseren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.