Samenvatting Kijk op spel : drama voor de pabo

-
ISBN-10 9001702376 ISBN-13 9789001702373
88 Flashcards en notities
41 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Kijk op spel : drama voor de pabo". De auteur(s) van het boek is/zijn Holger de Nooij. Het ISBN van dit boek is 9789001702373 of 9001702376. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Kijk op spel : drama voor de pabo

 • 1.1 Wat is drama?

 • Dramatische verbeelding

  dramatische verbeelding definiëren we hier als 'verbeelding ten dienste van een dramatisch product', het gaat hier nog om innerlijke beelden. Dramatishce verbeeldingen kan overal plaats vinden, maar binnen dramales is het van belang dat het ook daadwerkelijk gebeurt, geïspireerd en gevoed door andere en door de lesstof.

 • Wat is het doel van drama?
  Verwerven van inzicht in de functie en betekenis van het eigen dramatische product en dat van anderen.
 • Dramatische vormgeving

  Dramatische vormgeving wil zeggen: de wijze waarop het spel gepresenteerd. Ook de vormgeving binnen drama is ontleed aan het theater en kan bepalend zijn voor het lesverloop, dus het spelplezier, de helderheid van het spel, het kijkplezier, en dergelijke.

 • Kenmerkende eigenschappen drama?
  • Verbeelding
  • Vormgeving en inzicht (beschouwen: het kijken naar te bevordering van het inzicht)
  • Discussie oproepen
 • Dramatische vormgeving
  Dramatische vormgeving wil zeggen: de wijze waarop het spel wordt gepresenteerd. Ook de vormgeving binnen drama is ontleed aan het theater en kan bepalend zijn voor het lesverloop, dus het spelplezier, de helderheid van het spel, het kijkplezier, en dergelijke.
 • Dramatisch inzicht

  Door het inzicht te vergroten van wat het vak nu precies inhoudt, krijgt het kind meer aankmopingspunten om zijn eigen functioneren binnen de dramales in te schatten, zijn kijk opde werkelijkheid te vernieuwen en zich daardoor verder te ontwikkelen. Als je weet waarom bepaalde zaken werken, verhoogt dat het spelplezier en biedt dit mogelijkheden om als spelend en als kunstgevoelig mens te groeien

 • Wat is dramatische verbeelding?
  Verbeelding ten dienste van een dramatisch product
  • innerlijke beelden
  • hangt sterk samen met fantasie en creativiteit
  vb. verplaatsen d.m.v. een verbeelding naar een andere ruimte. Stimulerend voor fantasie en creativiteit.
 • Dramatisch inzicht
  Door het inzicht te vergroten van wat het vak nu precies inhoudt, krijgt het kind meer aanknopingspunten om zijn eigen functioneren binnen de dramales in te schatten, zijn kijk opde werkelijkheid te vernieuwen en zich daardoor verder te ontwikkelen. Als je weet waarom bepaalde zaken werken, verhoogt dat het spelplezier en biedt dit mogelijkheden om als spelend en als kunstgevoelig mens te groeien
 • Discussie oproepen

  Het is bij dramatisch inzicht niet zozeer van belang om de waarheid te achterhalen, als wel om juist vraagtekens bij die werkelijkheid te durven zetten, en vanuit een combinatie van kennis en gevoel tot interpretaties te komen. Interpreaties komen tot stand vanuit eerdere ervaringen en inzichten

 • Wat is dramatisch vormgeving?
  De wijze waarop spel wordt gepresenteerd.
  De wijze waarop een begrip of personage wordt uitgebeeld, dus de werkvorm waarin en de manier waarop er gespeeld wordt.

  • Vormgevingsmiddelen: kostuums, rekwisieten enz.
  vb. Aspecten van pantomime leren en hoe ze ermee info kunnen overbrengen.
 • Discussie oproepen
  Het is bij dramatisch inzicht niet zozeer van belang om de waarheid te achterhalen, als wel om juist vraagtekens bij die werkelijkheid te durven zetten, en vanuit een combinatie van kennis en gevoel tot interpretaties te komen. Interpretaties komen tot stand vanuit eerdere ervaringen en inzichten
 • Wat is dramatisch inzicht?
  Door dramatisch inzicht te vergroten, krijgt het kind aanknopingspunten om zijn eigen functioneren binnen een dramales in te schatten. Zijn kijk op de werkelijkheid te vernieuwen en zich daardoor verder te ontwikkelen.

  • Andere naam: Theatraal inzicht
  vb. Nabespreken van wat wel en niet werkt. Wat de theatrale waarde is en wat niet.
 • Wat is discussie oproepen?
  Het is niet van belang om e waarheid te achterhalen, maar om juist vraagtekens te zetten bij de waarheid en vanuit de combi van gevoel en kennis tot interpretaties te komen.

  Interpretaties komen tot stand vanuit eerdere ervaringen en inzichten.

  leerkracht: NIET te veel docerend optreden, maar juist richting geven, door vragen te stellen en discussie op te roepen en zo aan meningsvorming te doen, dit levert nieuwe inzichten op.
 • Wat is drama in het basisonderwijs?
  1. drama als cultuurgoed
  2. drama als didactisch hulpmiddel voor leerinhouden van andere vakken
  3. drama als pedagogisch middel
  Cultuurgoed
  Drama doen en voorstellingen bijwonen is ontwikkeling van inzicht en smaak. Kijken naar elkaars werk creëert ook randvoorwaarden.

  Didactisch hulpmiddel
  In het onderwijs drama gebruiken als hulpmiddel om meer begrip te krijgen van taal of rekenen.

  Pedagogisch middel
  Het aanleren van een breed scala aan vaardigheden, waaronder sociaal-emotionele ontwikkeling.
  MAAR: het is geen sociale training: Dramales heeft als doel randvoorwaarden creëren om vakspecifiek verder te komen.


  vb pedagogisch/sociaal: wat betekent het wanneer je applaus krijgt of geeft? Waar moeten ze samenwerken? Wat betekent het wanneer een klasgenoot aanwijzingen geeft of ontvangt?
 • Wat is het procesgerichte karakter van drama?
  Kind ontwikkeld zich het beste wanneer het een veilig pedagogisch klimaat is.

  Leerproduct is de speler zelf

  Leerkracht: procesgericht denken

  Fases procesgericht denken
  1. Aftastfase -> kinderen wennen aan het vak (geen spelcriteria, dit geeft te hoge drempel en spelangst)
  2. Kennismaken spelcriteria (verstaanbaarheid, spelrichting of fysieke spelhouding) Bij nabespreken evenwicht tussen positieve en werkpunten
  3. Bezig met spelcriteria en geven/ontvangen van feedback. Kinderen en docent willen beter worden in het spel. Leraar is niet meer de sturende factor.
  Procesgericht: omdat het gaat om de kunstvorm drama actief en receptief te leren doorgronden. En niet het maken van een toneel product (=productgericht)

 • 1.2 Waarom drama op de pabo?

 • Waarom drama op de PABO?
  • Leren vak te geven
  • Inzicht krijgen in de kenmerken en de begeleidingsaspecten
  • Vergroting persoonlijke professionaliteit.
 • Hoeveel procent van de communicatie is non-verbaal?
  65-93%

  Non-verbaal verraadt je ware gevoelens. Non-verbaal kan een boodschap afzwakken of juist aansterken.
 • Verhouding communicatie volgens Mehrabian?
  55% lichaamstaal
  38% stem
  7% woorden
 • Doel drama als inzet van professioneel handelen?
  Past je wijzen van communiceren zo aan dat je het doel bereikt, namelijk: door de informatie zó over te brengen dat je de kinderen tot een zinvol leerproces aanspoort. (Duidelijk beeld opdracht en gepresenteerd zo dat ze het nut ervan zien).

  Belangrijk:
  • Zelfbeeld
  • Zelfbewust zijn (weten dat je een persoon bent)
  • randvoorwaarden creëren (rust en aandacht)
  • Helder verhaal (anekdote en evenwicht in communicatie)
 • Wat is de statusleer van Keith Johnstone?
  Improvisatietechnieken om spontaniteit te vergroten en verteltechnieken leert.

  - Denkbeelden over status ontstonden toen hij merkte dat tijdens improvisatie de acteurs zich in het dialoog bezig hielden met verzinnen en brengen van interessante ideeën die de aandacht op hun als persoon legde, terwijl ze gewoon een gesprek hadden moeten voeren.

  - Non-verbale communicatie code die de motivaties van de spelers blootlegde. Van oogcontact tot de stand van de voeten. Alles aan het menselijk lichaam kan de status van de ene persoon op de andere beschrijven.

  Boek Keith Johnstone: Impro

  Nederlandse volger: Henk Hofman (Improviseren kun je leren)
 • Lage statussignalen?
  • Voeten naar binnen gedraaid
  • weinig ruimte innemen
  • gebaren naar het lichaam toe of die het lichaam raken
  • springerige bewegingen maken
  • hoofd beweegt wanneer je spreekt
  • kort in- en uit ademen
  • een korte, stotende "euh" voor of halverwege een zin
  • lachen met je boventanden of met je boventanden tegen je onderlip
  • kort aankijken, afwenden en nog snel even terug kijken
 • Hoge statussignalen?
  • Voeten naar buiten gedraaid
  • veel ruimte innemen
  • Gebaren van het lichaam af
  • vloeiende bewegingen maken
  • Hoofd stil tijdens het spreken
  • diep in- en uit ademen
  • langgerekte " euh" voor of halverwege de zin
  • lachen met veel tanden bloot
  • lang oogcontact houden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.