Samenvatting Kleding.

-
ISBN-10 9461100183 ISBN-13 9789461100184
251 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Kleding.". De auteur(s) van het boek is/zijn Peter Pennartz. Het ISBN van dit boek is 9789461100184 of 9461100183. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Kleding.

 • 1 De kledingmarkt

 • omzet= p x q

  p=prijs

  q=verkochte hoeveelheid

 • wat is de collectieve vraag
  de gezamelijke vraag van alle consumenten
 • hoe vind je de collectieve vraag
  door alle individuele vraaglijnen samen te voegen
   

 • wanneer verschuift de vraaglijn niet
  als de prijs van een product daalt, vindt er een verschuiving plaats over de vraaglijn
 • welke factoren bepalen de vraag naar een product
  veranderingen van inkomen, smaak en de prijzen van andere producten
   
 • wat is ceteris paribus
  de veronderstelling dat andere factoren die de vraag kunnen beinvloeden constant blijven
   

 • wanneer verschuift de vraaglijn naar rechts
  als iemand bij elke prijs meer spijkerbroeken wil kopen

 • welk verband geeft de collectieve vraag aan
  het verband tussen de vraag en de gevraagde hoeveelheid
 • wat geeft de prijselasticiteit aan
  hoe sterk de vraag reageert op een prijsverandering
 • wat geeft een minteken bij de prijselasticiteit van de vraag aan
  een tegengesteld of negatief verband: als de prijs stijgt zal de gevraagde hoeveelheid dalen en als de prijs daalt zal de gevraagde hoeveelheid stijgen

 • wanneer is de vraag elastisch
  als de absolute waarde van de prijselasticiteit groter is dan 1
 • wanneer is de vraag inelastisch
  als de absolute waarde van de prijselasticiteit kleiner is dan 1
 • wat geeft de kruislingse prijselasticiteit aan
  hoe sterk de vraag van het ene goed reageert op een prijsverandering van een ander goed

 • wat zijn substitutiegoederen
  goederen die elkaar kunnen vervangen, bij substitutiegoederen is de kruislingse prijselasticiteit positief

 • wat zijn complementaire goederen
  producten die elkaar aanvullen, deze hebben een negatieve kruislingste prijselasticiteit

 • wat geeft de inkomenselasticiteit van de vraag aan
  hoe sterk de gevraagde hoeveelheid spijkerbroeken reageren op veranderingen van het besteedbaar inkomen

 • wat is een positieve inkomenselasticiteit
  dat bij een hoger inkomen de gevraagde hoeveelheid naar dat goed stijgt
 • wat is een verzadigingsinkomen
  vanaf een bepaald inkomen leidt een inkomensstijging niet tot een verdere toename van de gevraagde hoeveelheid

 • wat zijn inferieure goederen
  goederen met een laag imago, als het inkomen stijgt worden de inferieure goederen vervangen door luxere goederen met een beter imago
 • Kruislingse Elasticiteit (Ek) = procentuele verandering vraag van goed 2 / procentuele verandering van prijs van goed 1

 • 2 Op zoek naar een spijkerbroek

 • Noem drie andere factoren dan de prijs die de vraag naar EasyBlue beïnvloeden.
  1. smaak
  2. besteedbaar inkomen
  3. de prijs van andere producten
 • Een negatief verband is tegengesteld gericht:      één daalt -> ander stijgt       of           één stijgt -> ander daalt
  Een positief verband is gelijk gericht:  één stijgt -> ander stijgt     of       één daalt -> ander daalt
 • Wanneer vindt er een verschuiving over (langs) de vraaglijn plaats?

  als de prijs van een product daalt

 • Wanneer vindt er een verschuiving van de vraaglijn plaats? Noem 3 redenen.
  1. een verandering in de voorkeur van de consument
  2. een verandering van het inkomen van de consument
  3. een verandering van de prijzen van andere producten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarmee onderscheiden veel aanbieders zich op een markt van monopolistische concurrentie?
Met een heterogeen product. Elke aanbieder heeft zijn eigen unieke vraagfunctie of prijsafzetfunctie.
Marktpartijen
aanbieders en vragers
Lang vreemdvermogen
geleend, maar langer dan 1 jaar om terug te betalen
Kort vreemdvermogen
geleend, maar binnen een jaar terug betalen
Crediteuren
schulden aan leveranciers
Debiteuren
vorderingen op klanten die nog betaald moeten worden
Vlottende activa
gaan korter dan een jaar mee
Vaste activa
gaan langer dan een jaar mee
Liquide activa
geld in kas en op betaalrekening
Stroomgrootheden
grootheden over een bepaalde periode, bijv. opbrengst en kosten