Samenvatting Klinische neurologie

-
ISBN-10 9031392162 ISBN-13 9789031392162
1299 Flashcards en notities
75 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Klinische neurologie". De auteur(s) van het boek is/zijn onder van J B M Kuks, J W Snoek. Het ISBN van dit boek is 9789031392162 of 9031392162. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Klinische neurologie

 • 1 Week A Het zenuwstelsel en neurofysiologie

 • Zenuwstelsel:
  Animaal en Autonoom 

  Animaal verzorgt het contact met de buitenwereld (senorisch en motorisch)
  Animaal: centraal zenuwstelsel en perifeer zenuwstelsel
  Centraal zenuwstelsel bestaat uit hersenen en ruggenmerg 
  Hersenen bestaan uit de grote hersenen, kleine hersenen en hersenstam
  Perifeer bestaat uit ruggenmergzenuwen en hersenzenuwen. 
  Ruggenmergzenuwen ontspringen uit ruggenmerg
  Hersenzenuwen ontspringen uit hersenen en hersenstam 

  Autonoom zenuwstelsel bestaat uit het sympathische zenuwstelsel en het parasymphatische zenuwstelsel
 • 1.1 H10 10.1 Kirchmann Indeling van het zenuwstelsel

 • Op basis van functie van de verschillende onderdelen, hoe kan het zenuwstelsel opgedeeld worden?
  1. Animale of willekeurige zenuwstelsel 
  2. Autonome of onwillekeurige/vegetatieve zenuwstelsel
 • Het contact met de buitenwereld wordt via het animale zenuwstelsel verzorgd. Welke twee delen onderscheidt men?
  1. sensibele deel (zintuiglijke prikkels)
  2. motorische deel
 • Waar bestaat het animale zenuwstelsel uit?
  Het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg)
  Het perifere zenuwstelsel (hersen- en ruggenmergzenuwen)
 • Waar bestaat het autonome zenuwstelsel uit?
  Het sympathische zenuwstelsel
  Het parasympathische zenuwstelsel
 • Uit welke twee soorten cellen is het zenuwstelsel opgebouwd?
  Neuronen (zenuwcellen)
  Gliacellen (steuncellen)
 • Welke drie soorten gliacellen zijn er in het zenuwstelsel?
  1. astrogliacellen
  2. oligodendrogliacellen
  3. ependymcellen
 • Wanneer spreekt men van een zenuw en wanneer van een tractus (baan)?
  Binnen het CZS: bundel axonen wordt een tractus (baan) genoemd. 
  In het PZS: bundel axonen wordt een zenuw genoemd.
 • Het zenuwstelsel bestaat uit het animale zenuwstelsel en het autonome zenuwstelsel. Het animale zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel en het perifere zenuwstelsel. Waar kan het centrale zenuwstelsel in opgedeeld worden?
  1. Hersenen
  2. Ruggenmerg
 • Het zenuwstelsel bestaat uit het animale zenuwstelsel en het autonome zenuwstelsel. Het animale zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel en het perifere zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Hoe kunnen de hersenen verder onderverdeeld worden?
  Cerebrum (grote hersenen)
  Truncus encephali (hersenstam)
  Cerebellum (kleine hersenen)
 • Het perifere zenuwstelsel vormt naast het centrale zenuwstelsel het andere gedeelte van het animale zenuwstelsel.  Het bestaat uit 12 paar nervi craniales (hersenzenuwen) en 31 paar nervi spinales (ruggenmergzenuwen). Waar ontspringen ruggenmergzenuwen en hersenzenuwen uit? (bouw)
  De hersenzenuwen ontspringen rechtstreeks uit de hersenen en de hersenstam en verlaten de zenuwen door verschillende openingen daarin. 
  De ruggenmergzenuwen ontspringen uit het ruggenmerg en verlaten het wervelkanaal door openingen tussen de wervelbogen.
 • 1.2 Week B Anatomie en fysiologie van het brein

 • Bouw hersenen
  Cerebrum > twee hemisferen verbonden door corpus callosum (grote balk) en door twee pendunculi cerebri (hersenstelen) verbonden met de hersenstam. 

  In de spleet tussen de hemisferen en in de spleet tussen de grote en kleine hersenen > voortzettingen van het harde hersenvlies > falx cerebri (verticaal verlopend en het tentorium (horizontaal verlopend)

  Elke hemisfeer door een aantal fissurae (diepe sleuven in oppervlak) in vier kwabben verdeeld: 
  lobus frontalis (voorhoofdskwab)
  lobus parietalis (zijkwab)
  lobus temporalis (slaapkwab)
  lobus occipitalis (achterhoofdskwab)

  Het oppervlak van het cerebrum bestaat uit een groot aantal gyri (windingen) en sulci (groeven) => maken oppervlak groter dus meer plaats voor cellichamen van neuronen in de dunne buitenste laag van het cerebrum (cortex/hersenschors) Cortex bestaat uit grijze stof (door cellichamen van hersencellen)

  In het cerebrum twee soorten weefsel zichtbaar: 
  grijze stof aan de buitenzijde
  witte stof aan de binnenzijde (vrijwel geheel de rest van het weefsel) axonen, zenuwvezels  wit door myelinescheden rond de axonen

  Hersenfuncties en hun lokalisaties 
  Motorische en sensibele deel gelokaliseerd in centra

  Primaire motorische centra
  Sulcus centralis (centrale groeve) scheidt voorhoofdskwab van de zijkwab
 • 1.2.1 H10 10.2 Kirchmann Cerebrum

 • Hoe heten de twee symmetrische hersenhelften van het cerebrum en hoe zijn ze met elkaar verbonden en verbonden met de hersenstam?
  De hersenhelften zijn hemisferen. In de diepte met elkaar verbonden door het corpus callosum (grote balk) en met de hersenstam verbonden door twee pedunculi cerebri (hersenstelen).
 • Waar bevinden zich voortzettingen van het harde hersenvlies?
  In de spleet tussen de beide hemisferen bevindt zich een voortzetting van het harde hersenvlies. Ook in spleet tussen de grote en de kleine hersenen bevinden zich voortzettingen van het harde hersenvlies.
 • Wat zijn fisssurae?
  Diepe sleuven in het oppervlak van een hemisfeer. Dit zorgt voor een verdeling van een hemisfeer in 4 kwabben.
 • Uit welke 4 kwabben bestaat een hemisfeer?
  1. lobus frontalis (voorhoofdskwab)
  2. lobus parietalis (zijkwab)
  3. lobus temporalis (slaapkwab)
  4. lobus occipitalis (achterhoofskwab)
 • Wat zijn gyri en sulci? 
  Waar dienen gyri en sulci voor?
  Gyri zijn windingen in het oppervlak van het cerebrum. (Gyrus ev)
  Sulci zijn groeven in het oppervlak van het cerebrum.  (Sulcus ev)

  Oppervlak is nu vele malen groter dus meer plaats voor cellichamen van de zenuwcellen in de dunne buitenste laag van het cerebrum.
 • Hoe heet de dunne buitenste laag van het cerebrum?
  Cortex (hersenschors)
 • Welke twee soorten weefsel  in het cerebrum zijn zichtbaar op doorsnede?
  Grijze stof aan de buitenzijde (grijs door cellichamen)
  Witte stof daarbinnen  (wit door myeline)
 • Waar liggen de primaire motorische centra?
  Voor de sulcus centralis, in de gyrus precentralis.
  De sulcus centralis is een diepe groeve die de voorhoofdskwab en de zijkwab scheidt.
 • Wat sturen de primaire motorische centra aan?
  De willekeurige, bewuste bewegingen van het lichaam.
  Elk deel van de gyrus precentralis zorgt voor de bewegingen van een bepaald gedeelte van het lichaam.
 • Wat zijn piramidecellen?
  De zeer grote cellen in de motorische centra van de hersenen zijn piramidecellen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een axon?
Lange uitloper van een neuron in het ruggenmerg die zelf contact maakt met spieren
1.Waaruit bestaat een zenuw?2.In welk gedeelte van het lichaam liggen ze?
1.Cellichaam (neuron) met uitlopers (dendrieten) die in contact staan met het ruggenmerg
2.De neuronen liggen bijna allemaal in het CZS, behalve de neuronen van het PZS liggen in de ganglia buiten het ruggenmerg en hersenstam
1.Uit welke 4 onderdelen bestaat het CSZ, van craniaal naar caudaal?2.Hoe zijn deze onderdelen met elkaar verbonden?
 1. hersenschors
 2. tussenhersenen  
 3. hersenstam
 4. ruggenmerg (medulla spinalis)

Onderling zijn ze verbonden door zenuwbanen 
 1. ascenderende tractus (opstijgend van ruggenmerg naar hersenen)
 2. descenderende tractus (afdalend van hersenen naar ruggenmerg)
Hoe wordt de functionele hiërarchie vanuit het CZS geregeld?
De hogere centra remmen de reflexmatige activiteiten af in de lagere centra. Dus bij uitval van de frontale cortex bijv worden de lagere centra hyperactief> ontremd gedrag, verhoogde spierspanning
Weet dat er in de hersenen er ruimten (ventrikels) bevinden waar vocht (liquor) wordt gevormd. Deze liquor komt tussen de hersenvliezen om hersenen en ruggenmerg die daar worden afgevoerd naar het veneuze systeem
-
Uit welke 3 onderdelen bestaan de telencephalon (eindhersenen) en welke functies hebben ze?
 1. cortex (hersenschors)> bewust waarnemen en handelen
 2. limbisch systeem (binnenzoom vd hersenen)> episodisch geheugen en emotie
 3. basale kernen> procedurele activiteiten (automatische en bewust en onbewust aangeleerde motoriek) 
Wat doet de de thalamus?
Het is een voorschakelstation voor de hersenschors waar alle info die van belang is voor het waarnemen en bewegen doorgeschakeld wordt
Wat doet de hypothalamus (onderkamer)?
Dit is het coördinatiepunt van het autonome zenuwstelsel en het endocriene systeem
1.Uit welke 3 onderdelen bestaat de hersenstam?2.Weet waar cerebellum, medulla oblongata, pons, mesencephalon, thalamus, hypothalamus, basale kernen gelegen zijn en hoe ze ten opzichte van elkaar liggen. 
Van caudaal naar craniaal wordt de hersenstam verdeel in 
-medulla oblongata (verlengde ruggenmerg)
-pons (brug waar zenuwbanen overheen lopen)
-mesencephalon (middenhersenen)
Het diencephalon ligt verder rostraal (naar voren) en hierin liggen de thalamus (kamer), hypothalamus (onderkamer) en hypofyse (ondergroeisel).
De basale ganglia/kernen vormen een ringvormige structuur om de thalamus heen, onder de hersenschors
Waarom wordt de hersenstam de cruise control genoemd van het CSZ?
Omdat deze verantwoordelijk is voor het voortleven (ademhalen, coördinatie ogen, automatische lichaamswegingen)