Samenvatting Klinische neuropsychologie

-
ISBN-10 9053529756 ISBN-13 9789053529751
3466 Flashcards en notities
234 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Klinische neuropsychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Betto Deelman ( ). Het ISBN van dit boek is 9789053529751 of 9053529756. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Klinische neuropsychologie

 • 1 Klinische neuropsychologie

 • Klinische Neuropsychologie is onderdeel van neuropsychologie.

  Neuropsychologie is een onderdeel van neurowetenschappen.

 • Wat is het verschil tussen klinische en klinische neuropsychologie?
  Klinische: persoonlijkheid- en relationeel problemen van psychogene en sociogene aard.
  klinische neuro: houd zich bezig met problemen als gevolg van somatisch disfunctioneren v/d hersennen.
 • Wat verstaan we onder Klinische Neuropsychologie?
  Wetenschapsgebied waarbij relatie tussen hersenstoornissen en gedrag bestudeerd wordt in patiëntgebonden research.
 • Wat is klinische neuropsychologie
  wetenschapsgebied waar relaties tussen hersenstoornissen en gedrag bestudeerd worden in pat-gebonden research
 • Wat is Klinische Neuropsychologie?

  Patientgebonden research: onderzoek naar relatie hersenstoornissen en gedrag. Praktijksector: Toepassing kennis dmv begeleiding, behandeling, diagnostiek

 • Wat zijn de 5 taken van de neuropsycholoog

  analyseren, specificeren consequenties, nagaan aard en omvang hersenstoornis, bestuderen veranderlijkheid en veranderbaarheid, behandeling en begeleiding

 • Waar zou u een neuropsycholoog kunnen tegenkomen? Met andere woorden: waar werken neuropsychologen?
  Neuropsychologen kunnen in verschillende organisaties werken, enkele voorbeelden zijn:
  afdeling medische psychologie van een ziekenhuis
  geheugenpolikliniek van een ziekenhuis
  psychiatrische instelling
  onderzoeksinstituut
  universiteit als onderzoeker of docent
  scholengemeenschap met (zeer) moeilijk lerende kinderen.
 • het is heel gek
 • waarom spelen kwalitatieve veranderingen een belangrijke rol?
  kwaliteit van leven betekent voor patienten met hersenstoornissen dat bij diagnostiek, behandeling behandeling en wetenschappelijk onderzoek grote aandacht vereist wordt voor de cognitieve emotionele en sociale conseqenties v hersenletsel.
 • Patient A heeft laesie X en een stoornist in taak F. Patient B heeft laesie Y en geen stoornis in taak F. Dit is een voorbeeld van...?

  Dubbele dissociatie

 • Waardoor maakt de klinische neuropsychologie een enorme groei door? (3)

  1. Meer overlevenden met hersenbeschadiging door behandelingen

  2. Vergrijzing

  3. Kwalitatieve veranderingen in de gezondheidsopvattingen

   

 • Wat zijn de belangrijkste taken van een neuropsycholoog?
  het analyseren van zowel de gestoorde als de intact gebleven gedragsmogelijkheden
  de consequenties specificeren van de gestoorde en intact gebleven gedragsmogelijkheden voor het dagelijks leven
  het onderzoeken van de relatie tussen het gestoorde en intacte gedrag en de aard, de plaats en de omvang van de hersenstoornis
  het bestuderen van de veranderlijkheid en veranderbaarheid van de gedragsmogelijkheden en -beperkingen
  het ontwikkelen, toepassen en evalueren van vormen van begeleiding en behandeling.
 • Klinische neuropsychologie is het wetenschapsgebied:
  bestudeert relaties tussen hersenstoornissen en gedrag. Dit wordt gedaan in patiëntgebonden research en ook in de praktijksector waar deze kennis wordt toegepast in de vorm van diagnostiek, begeleiding en behandeling.
 • Wat zijn de Big Five taken van de klinische neuropsychologie?

  1. Functieanalyse

  2. Ecologische relevantie

  3. Medische diagnostiek

  4. Het bestuderen van de veranderlijkheid en veranderbaarheid

  5. Behandeling en begeleiding

 • Hoe heet de leer die stelde dat karakter kan worden afgeleid door de vorm van de schedel?

  Frenologie

 • De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft een classificatie voorgesteld waarin stoornis, functionele beperking, gedragsbeperking en handicap onderscheiden worden. Hoe kan het model van de Wereld Gezondheidsorganisatie worden toegepast op een persoon die de ziekte van Alzheimer heeft en daardoor geheugenproblemen heeft?
  De ziekte van Alzheimer leidt tot aandoeningen in de hersenen (stoornis); daardoor ontstaan er problemen in het geheugen (functionele beperking); dit kan zorgen voor beperkingen in het dagelijks leven, zoals bij het onthouden van een boodschappenlijst of het onthouden van gebeurtenissen. Uiteraard kunnen deze beperkingen in het dagelijks leven ook op sociaal vlak gevolgen hebben, bijvoorbeeld door zich terug te trekken en geen sociale aangelegenheden meer aan te gaan.
 • Welke kernwoorden omvatten het WHO model voor de neuropsychologie? (Een bepaalde hersenziekte leidt tot . . .

  Hersenziekte/beschadiging leidt tot hersenstoornis leidt tot functionele beperking leid tot sociale consequentie

 • Wat wordt bedoeld met de term 'dubbele dissociatie'?
  Er is sprake van dubbele dissociatie als er twee aspecten worden aangetoond:
  1  Een patiënt met een laesie in een bepaalde structuur (bijvoorbeeld temporaalkwab) heeft problemen met taak A (bijvoorbeeld geheugentaak), maar niet met taak B (bijvoorbeeld visuele taak).
  2  Een andere patiënt met een laesie op een andere plek (bijvoorbeeld occipitaalkwab) vertoont een omgekeerde taakprestatie. Deze patiënt heeft dus geen probleem met taak A, maar wel met taak B.
 • Sven geeft aan dat Luria een belangrijke grondlegger is van de neuropsychologie. Wat waren zijn belangrijkste theorieën en opvattingen?
  Volgens Luria kunnen de hersenen gezien worden als een complex functioneel systeem dat flexibel en adaptief is. Binnen dit systeem leveren diverse subsystemen een eigen bijdrage aan de gezamenlijke activiteit. Hij veronderstelde drie globale indelingen. Ten eerste ging hij uit van drie eenheden (subcorticaal, posterieur en anterieur) die constant samenwerken. De tweede indeling betrof drie hiërarchische niveaus van verwerking (primair, secundair en tertiair). De laatste betrof een indeling waarbij gedrag al dan niet gereguleerd wordt door taalprocessen, gerelateerd aan de linker hemisfeer en gedrag gerelateerd aan de rechter hemisfeer. Daarnaast vatte hij de hersenen op als zeer flexibel en adaptief.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.