Samenvatting Klinische psychologie 1 : persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie.

-
ISBN-10 903582394X ISBN-13 9789035823945
1528 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Klinische psychologie 1 : persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie.". De auteur(s) van het boek is/zijn Sandra Perreijn Jan Hendriks. Het ISBN van dit boek is 9789035823945 of 903582394X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Klinische psychologie 1 : persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie.

 • 1 Over klinische psychologie en abnormaal gedrag

 • Hoe deelt Duijker de disciplines psychologie in?
  • Basisdisciplines
  • Toepassingsgerichte disciplines
 • welke 3  toegepaste disciplines maken onderdeel uit:
  Klinische en gezondheid   
  Arbeid en organisatie 
  onderwijs

 • Welke disciplines behoren tot de basisdisciplines
  • Functieleer
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Sociale psychologie
  • Persoonlijkheidspsychologie
  • Methodenleer
 • welke  5 basisdisiplines
  functieleer
  ontwikkelingspsychologie
  sociale
  persoonlijkheid
  methodeleer


 • Welke disciplines behoren tot de toepassingsgerichte disciplines?
  • Klinische en gezondheidspsychologie
  • Arbeids- en organisatiepsychologie
  • Onderwijspsychologie
 • wie is  Duyker
  hoogleraar, hij heeft de indeling  gemaakt tussen basis en toegepaste.
 • Wie wees erop dat term ‘klinisch’ gemakkelijk foute indruk kan wekken
  Roelf J. Takens (1984)
 • Takens
  term klinische niet alleen bed of ziekenhuis.
 • 1.1 Inleiding

 • Omschrijving vakgebied klinische psychologie 
  1.1 Klinische psychologie is een subdiscipline binnen de psychologie (Ned. hoogleraar Duijker, 1959)
  5 Basis disciplines:
  1. Psychologische functieleer (waarnemen, denken, geheugen, etc.)
  2. Ontwikkelingspsychologie
  3. Gedragsleer of sociale psychologie
  4. Persoonlijkheidspsychologie
  5. Methodenleer
   
   
  3 Toepassingsgerichte disciplines:
  1. Klinische psychologie (evt. in combinatie met gezondheidspsychologie)
  2. Arbeids- en organisatiepsychologie
  3. Onderwijspsychologie
 • 1.2 het terrein van de klinische psychologie 22

 • vakgebied dat zich bezig houd met gedrag dat afwijkt van de norn:
  afwijkingen die lastig zijn voor de persoon zelf of zijn omgeving.
 • psychofarmaca voor schrijven:
  alleen door psychiaters. omdat deze voorafgegaan wordt door een geneeskunde studie.
 • klinische specialisme
  empirische onderzoek.
 • 1.3 Aspecten v abnormaal gedrag

 • Bij abnormaliteit doen welke aspecten zich minimaal 1x voor?
  7 aspecten van Seligman
  1. persoonlijk lijden
  2. de (dis)functionaliteit van gedrag
  3. irrationeel en onbegrijpelijk gedrag
  4. onvoorspelbaarheid en controleverlies
      a. gedrag is ontremd (regels werken niet meer)
      b. oorzaak/aanleiding van gedrag niet te achterhalen
  5. opvallend en onconventioneel gedrag
  6. gedrag dat een ongemakkelijk gevoel bij anderen te weeg    brengt(observer discomfort), wijkt af van ongeschreven/impliciete regels(restregels)
  7. overtreden morele normen
 • Wat is de DSM-definitie van mentale stoornissen?
  Definierende kenmerken:
  een gedragen-of psychologisch syndroom dat samengaat met:
  1. actueel lijden
  2. onvermogen
  3. of een significant toegenomen risico om dood te gaan, pijn te lijden, of persoonlijke vrijheid te verliezen
 • Wat zijn uitsluitende omstandigheden bij DSM-definitie ?
  Het syndroom moet niet louter:
  1. een te verwachten of cultureel aanvaarde reactie zijn op een bepaalde gebeurtenis (rouw na dood familielid)
  2. bestaan uit deviant gedrag (acties van polit., reling. of seksuele     minderheden.)
  3. uitvloeisel zijn van conflicten tussen individu ende maatschappij
 • Wat classificeert DSM?
  Stoornissen die mensen hebben
 • Wat is een fout-positieve diagnose?
  gedragingen/belevingen worden ten onrechte opgevat als een symptoom van psychopathologie (toverij/hekserij   , culturele verschillen in in tonen van emoties, lichaamstaal en initiatief)
 • Wat is een fout-negatieve diagnose ?
  Men interpreteert symptomen van psychopathologie als een niet-pathologisch cultureelgebonden reactie.(door interpretatie van familieleden)
 • Wat is transculturele diagnostiek?
  Clinicus en client hebben een verschillende culturele achtergrond.
 • Culturele verschillen en de beoordeling van ‘abnormaal ‘gedrag. (De Jong (1990)
  Voetangels en klemmen die de diagnostiek van psychische problemen bij migranten en vluchtingen bemoeilijken en tot twee typen fouten kunnen leiden:

  1. Fout-positievediagnose = gedrag en beleving ten onrechte opvatten als symptoom. Fout-positieve diagnosen kunnen ontstaan door culturele verschillen, zoals verschillen in het tonen van initiatief, lichaamstaal en in de uiting ban emoties.

  2. Fout-negatieve diagnose = gedrag ten onrechte niet opvatten als symptoom. Een onjuiste inschatting van normaliteit resulteert in een fout-negatieve diagnose bij allochtonen: de hulpverlener interpreteert symptomen van psychopathologie als een niet-pathologische cultuurgebonden reactie.
  Westerse classificatiesystemen, zoals DSM, zijn onvoldoende gedifferentieerd om psychische stoornissen bij allochtonen adequaat te kunnen diagnosticeren.

  Onvoldoende bekendheid met religieuze, etnische of culturele achtergrond kan lijden tot onjuiste diagnose
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Beweringen:Een van de doelen van neuropsychologische diagnostiek is het met behulp van gedragsgegevens opsporen van afwijkingen in de hersenen. Neuropsychologische diagnostiek is vaak gericht op de informatie verwerking en op de stoornissen die daarin kunnen optreden. Het vaststellen van gedragsstoornissen. 
Juist 
xxxx
xxxx
xxx
xxx
xx
xxx
x
x
x
x
x
x
x
 x
x
x
x
x