Samenvatting Klinische psychologie

-
ISBN-10 9001400027 ISBN-13 9789001400026
5897 Flashcards en notities
349 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Klinische psychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Henk van der Molen, Sandra Perreijn, Marcel van den Hout. Het ISBN van dit boek is 9789001400026 of 9001400027. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Klinische psychologie

 • 1 Over klinische psychologie en 'abnormaal' gedrag

 • Vijf basisdisciplines: psychologische functieleer, ontwikkelingspsychologie, gedragsleer (=sociale psychologie), persoonlijkheidspsychologie en methodenleer.

  Toepassingsgerichte disciplines: klinische psychologie (evt inl gezondheidspsy), arbeids- en organisatie psy en onderwijspsy

 • Toepassingsgerichte disc: klinische en gezondheidsps. A&O ps, onderwijsps

  Basisdisciplines: functieleer, ontwikkelingsps, sociale ps, persoonlijkheidsps, methodenleer

 • Doelen van het boek;
  -verschaffen kennis/inzicht theorien klinische psychologie.
  -vergroten kennis psychodiagnostiek
  -vergroten kennis psychopathologie
  -bieden overzicht behandelingen  
 • welke 3 fasen worden onderscheiden bij psychische klachten en stoornissen?

  er wordt onderscheid gemaakt tussen het ontdtaan, het voortbestaan en de mogelijkheden er iets aan te doen

 • Noem drie modellen die aanknopingspunten bieden aan klinisch psychologen die geconfronteerd worden met de vraag: wat is normaal en wat is abnormaal ?
  1. het statisch model
  2. het medisch ziektemodel
  3. het leer/onderwijsmodel
 • Welke basisdisciplines en toepassingsgerichte disciplines zijn er binnen de psychologie?

  Toepassingsgerichte disciplines: klinische en gezondheidspsychologie, arbeids- en organisatiepsychologie en onderwijspsychologie. Basisdisciplines: functieleer, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, persoonlijkheidspsychologie en methodenleer.

 • Het vakgebied van de klinische pyschologie
  De klinische psychologie houdt zich vooral bezig met gedrag dat afwijkt van een bepaalde norm. Het gaat dan vooral over afwijkingen die lastig zijn voor de persoon zelf en/of zijn omgeving. Er worden daarbij vragen gesteld als: hoe ontstaan psychische stoornissen? Hoe komt het dat ze vaak hardnekkig zijn?Welke verschillende stoornissen zijn? Valt er ook iets aan de psychische problemen te doen?
 • geef de aspecten van abnormaal gedrag volgens Seligman
  -persoonlijk lijden
  - disfunctionaliteit van het gedrag
  - irrationeel en onbegrijpelijk gedrag
  - onvoorspelbaarheid en controleverlies
  - opvallend en onconventioneel gedrag
  - gedrag dat een ongemakkelijk gevoel bij anderen teweeg brengt
  - overtreden van morele waarden

  minstens 1 aspect moet voorkomen voor het bepalen van abnormaal gedrag.
 • Wat is klinische psychologie?
  Klinische psychologie is een toepassingsgerichte discipline binnen de psychologie dat zich bezighoudt met afwijkend, slecht-aangepast en abnormaal menselijk gedrag.
 • Klassieke conditionering van Pavlov, Instrumentele conditionering van Thorndike en Skinner
  Pavlov, Thordike en Skinner
 • geef de definitie van klinische psychologie?
  subdiscipline van de psychologie die zich bezig houdt met de verschillende vormen van afwijkend of abnormaal gedrag; wetenschap die zich bezig houdt met vraagstukken rondom het ontstaan, voortbestaan en de behandeling van psychische problemen en stoornissen
 • Wat zijn de toegepaste disciplines?
  Klinische- en gezondheidspsychologie, Arbeids- en organisatiepsychologie en onderwijspsychologie
 • Observer discomfort
  Ongeschreven culturele regels overschrijden wat een ongemakkelijk gevoel oproept bij toeschouwer
 • Hoi
  Hai
 • wat is een theorie?
  een opvatting die is uitgewerkt tot een consistent geheel van begrippen die logisch samen hangen
 • Welke disciplines kennen we binnen de psychologie?
  Toepassingsgerichte (klinische/gezondhe, A&O, onderwijs) en Basis (functieleer, ontwikkelingsps, sociale ps, persoonlijkheidsps, methodenleer)
 • Noem de vijf basisdisciplines en de drie toepassingsgerichte disciplines naar Duijker(1959), A'damse hoogleraar/Godfather psychologie Nl:
  Basisdisciplines

  1. Functieleer
  2. Ontwikkelingspsychologie
  3. Sociale psychologie
  4. Persoonlijkheidpsychologie
  5. Methodenleer

  Toepassingsgerichte disciplines

  1. Klinische gezondheidspsychologie
  2. Arbeids en organisatiepsychologie
  3. Onderwijspsychologie

 • Wat is klinische psychologie?

  Een toegepaste sub discipline binnen de psychologie die zich bezighoudt met de toepassing van psychologische kennis bij diagnostiek en behandeling van psychische problemen.

 • De basisdisciplines en de toepassingsgerichte disciplines binnen de psychologie.
  Basisdisciplines:
  1. Functieleer
  2. Ontwikkelingspsychologie
  3. Sociale psychologie
  4. Persoonlijkheidspsychologie
  5. Methodenleer

  Toepassingsgerichte disciplines:
  1. Klinische- en gezondheidszorgpsychologie
  2. Arbeids- en organisatiepsychologie
  3. Onderwijspsychologie

 • geef de APA definitie van mentale stoornis
  een gedrag of psychologisch syndroom dat samengaat met:
  - persoonlijk lijden
  - onvermogen
  - significant toegenomen risico om dood te gaan

  uitsluitende omstandigheden:
  - een te verwachten en cultureel aanvaardbare reactie op een bepaalde gebeurtenis
  - bestaan uit deviant gedrag(acties van religieuze minderheden)
  - uitvloeisel van conflict ts individu en maatschapij
 • wat is psychodiagnostiek?
  onderzoek naar de kenmerken van de psychische problemen die iemand heeft en naar de psychische oorzaken voor het ontstaan daarvan
 • Wat zijn basisdisciplines?
  Functieleer, ontwikkelingspsych, sociale psych, persoonlijkheidspsych en methodenleer
 • Psychische stoornis
  Syndroom gekenmerkt door klinisch significante symptomen op het gebied van cognitieve functies, emotieregulatie of het gedrag van een persoon, dat een uiting is van een disfunctie in psychologische, biologische of ontwikkelingsprocessen die ten grondslag liggen aan het psychische functioneren en gaat gewoonlijk gepaard met lijdensdruk of beperkingen in sociaal of beroepsmatig functioneren.
 • wat is psychodiagnostiek?
  het onderzoek naar de kenmerken van de psychologische problemen die iemand heeft  en de oorzaken voor het ontstaan daarvan
 • Welke verschillende aspecten van het menselijk functioneren hebben betrekking bij afwijkingen van de norm?

  Dit betreft individuele personen die afwijkende gedachten, belevingen of gedragingen hebben (of een combinatie hiervan).

 • Het belang van kennis van de basisdisciplines binnen de psychologie voor de klinische psychologie.
  Abnormale gedragingen, gedachten en gevoelens kunnen alleen verklaard worden tegen de achtergrond van normale processen. Kennis van normale psychologische functies (zoals waarnemen, denken en geheugen), van dr normale ontwikkeling, van de sociale en de persoonlijkheidspsychologie is nodig om afwijkingen van de norm te kunnen vaststellen en begrijpen.
 • wat is het terrein van de klinische psychologie?
  afwijkend, slecht aan gepast en abnormaal menselijk gedrag.
  Abnormaal gedrag kan betrekking hebben op:
  - gedrag, gedachten, belevingen van de individuele persoon
  - gedrag, gedachten en belevingen in relatie met anderen
 • geef de definitie van etiologie?
  de leer van het ontstaan van stoornissen / hoe komt het dat een stoornis ontstaat?
 • Waar houdt de klinische psychologie zich mee bezig? 
  Afwijkend/abnormaal gedrag: 
  Individueel->
  1.afwijkend gedrag (bv excessief drinken), 
  2 afwijkende gedachten(bv dwanggedachten) 
  3 afwijkende belevingen (bv extreme angsten)
  Afwijkende norm in relatie met de ander
 • welke 3 fasen worden onderscheiden bij psychische klachten en stoornissen?
  3 fasen:
  1. Het ontstaan
  2. Het voortbestaan 
  3. De mogelijkheden er iets aan te doen
 • Statistisch model
  Menselijke eigenschappen zijn min of meer normaal verdeeld, waardoor je abnormaal kunt vaststellen.
 • Aspecten waarop afwijkingen van de norm betrekking kunnen hebben.
  •  Aspecten van de individuele persoon: afwijkingen in gedrag, gedachten en belevingen.
  • Afwijken van de norm in relaties met andere mensen
 • wat is psychopathologie?
  de verschijnselen zoals die zich bij verschillende stoornissen voor doen
 • Wat zijn de aspecten van 'abnormaal' gedrag volgens Seligman (2001)
   1. Persoonlijk lijden (persoonlijk lijden alleen is niet voldoende om van pathologie te kunnen spreken)
  2. (dis)functionaliteit van het gedrag: mate waarin gedrag het dagelijks functioneren en welbevinden ondermijnt bv alcoholisme
  3. Irrationeel en onbegrijpelijk gedrag bv boulemia of psychose
  4.Onvoorspelbaarheid en controleverlies; men moet zich in bepaalde mate consistent gedragen
  5. Opvallend en onconventioneel gedrag: hoeft niet pathologisch te zijn (bv groen haar) maar het moet sociaal onaanvaardbaar zijn en dat het niet vaak voorkomt.
  6. gedrag dat een ongemakkelijk gevoel geeft bij de ander (observer discomfort) en bij restregels (regels in de openbare orde waar men zich pas later bewust is)
  7. Het overtreden van morele normen: hoe men zich hoort te gedragen
 • Medisch of ziektemodel
  Uitgangspunt: Stoornissen worden veroorzaakt door mechanismen die lichamelijk (bijv dementie) of psychologisch van aard zijn. Psychische stoornissen zijn vergelijkbaar met somatische ziekten en kunnen verholpen worden door onderliggende mechanismen met therapie te bestrijden. Termen ziekte en therapie >> kan voor stigmatisering en selff fulfilling prophecy leiden = labelingtheorie
 • Factoren die beïnvloeden of gedrag als abnormaal of pathologisch wordt beoordeeld (Steligman, 2001).
  1. Persoonlijk lijden
  2. De (dis)functionaliteit van het gedrag: de mate waarin gedrag het dagelijks functioneren en het welbevinden van het individu ondermijnt
  3. Irrationeel en onbegrijpelijk gedrag: voor anderen gedrag zonder logica of zin
  4. Onvoorspelbaarheid en controleverlies: 2 situaties nl.:                         - - 1. regels die gewoonlijk het gedrag van een persoon sturen zijn niet meer werkzaam                                                                                                   2. toeschouwer kent de oorzaak of aanleiding van het gedrag dat hij waarneemt niet en kan die op dat moment ook niet achterhalen (beroofde vrouw, die gillend en half aangekleed over straat loopt)
  5. Opvallend en onconventioneel gedrag: gedrag dat sterk afwijkt van de norm
  6. Gedrag dat een ongemakkelijk gevoel bij anderen te weeg brengt (overtreding van impliciete sociale verwachtingen, restregels (Scheff)) men wordt zich pas van de regels bewust als ze overschreden worden
  7. Het overtreden van morele normen • een voorbeeld van een restregel is

  als je met een onbekende praat, moet je niet heel dicht bij die persoon gaan staan
 • wat is psychodiagnostiek?
  onderzoek naar de kenmerken van de psychische problemen die iemand heeft. en naar de psychologische oorzaken van het ontstaan ervan.
 • wat is therapie?
  wanneer het erom gaat iets aan de stoornissen te doen
 • Wat is de definitie volgens de DSM-IV-TR van mentale stoornissen?
  Een gedrags- of psychologisch syndroom dat samengaat met:
  1. actueel lijden of
  2. onvermogen (tekort schieten op een of meer belangrijke gebieden van het functioneren), of met
  3. een significant toegenomen risico om dood te gaan, pijn te lijden of de persoonlijke vrijheid te verliezen.
  Uitsluitende omstandigheden, het syndroom moet niet louter:
  1. een te verwachten en cultureel aanvaardbare reactie zijn op een bepaalde gebeurtenis (bv rouw na overlijden van een familielid)
  2. bestaan uit 'deviant'gedrag (zoals acties van politieke, religieuze of seksuele minderheden)
  3. uitvloeisel zijn van conflicten tussen het individu en de maatschappij (zoals pogingen om uitdrukking te geven aan de eigen individualiteit) 
 • welke 3 fasen worden onderscheiden bij psychishce klachten en stoornissen?
  er wordt onderscheid gemaakt tussen het ontstaan, het voortbestaan en de mogelijkheden er iets aan te doen
 • Leer- of onderwijsmodel
  Uitgangspunt: Stoornissen ontstaan door verkeerd verlopen leerprocessen. Vaak toegepast als er geen organische oorzaak is gevonden. Ipv diagnose> onderwijsprogramma met leerdoel.
 • Culturele verschillen en de beoordeling van normaal gedrag.
  fout-positieve diagnoses:
  gedragingen en belevingen van cliënt worden ten onrechte opgevat als symptomen van psychopathologie.
  vb. 1:
  Binnen de marokkaanse en antiliaanse cultuur is een tamelijk gangbare overtuiging dat gebeurtenissen en situaties het gevolg kunnen zijn van hekserij, toverij of 'het boze oog'.
  Dit vertoont veel overeenkomsten met wat in de westerse psychopathologie wordt aangeduid als een paranoïde waan: een niet te corrigeren overtuigingen dat iets of iemand slechte bedoelingen heeft waar de de persoon zelf of zijn naasten slachtoffer van zijn.

  vb.2 :
  Ook ervaringen van discriminatie en de langdurige en stressvolle ervaring een buitenstaander te zijn kunnen symtpomen van schizofrenie veroorzaken.

  fout-negatieve diagnoses:
  de hulpverlener interpreteert symptomen van psychopathologie ten onrechte als een niet pathologische cultuurgebonden reactie.
  vb.:
  Hulpverlener volgt de interpretatie van familieleden die het psychotische gedrag van een client uitleggen als een belangrijke boodschap uit het bovennatuurlijke.
 • welke term wordt gebruikt in het leermodel om de problematiek aan te duiden van mensen die aanspreekbaar zijn voor hun eigen doen en laten
  levensproblemen
 • wat is etiologie?
  leer van het ontstaan van stoornissen. er is dikwijls sprake van een complex van biologische, psychologische en sociale factoren.

  factoren die hierbij een rol spelen zijn:
  1. predisponerende factoren; kenmerken van een persoon die het risico vergroten dat hij de stoornis ontwikkelt.
  2. precipiterende factoren: de omstandigheden waarin iemand verkeert die in het ontstaan van de stoornis resulteren (stressfactoren)
  3. perpetuerende factoren: factoren die de stoornis in stand houden
 • welke vormen van therapie kent u?
  biologische - bijvoorbeeld psychofarma en psychologische - gesprekstherapie
 • Waarom is het belangrijk dat de hulpverlener de culturele en religieuze  achtergrond van de client kent? 
  Met name bij immigranten en vluchtelingen kunnen fout-negatieve of fout-positieve diagnoses ontstaan omdat de hulpverlener uitgaat van zijn (Westerse) normen en waarden stelsel bv tovenarij kan snel worden gezien als een psychose.
 • Demarcatiecriterium (afgrenzingscriterium)
  Zolang iemand zelf nog verantwoordelijk gehouden kan worden voor/aanspreekbaar is op zijn levensproblemen, is er geen sprake van ziekte.

  Criterium om wetenschappelijke kennis te scheiden van pseudo-wetenschappelijke kennis.
 • APA definitie van mentale stoornissen
  Definiërende kenmerken:
  Een gedrags- of psychologisch syndroom dat samengaat met:
  1. actueel lijden, of
  2. onvermogen ( te kort schieten op een of meer belangrijke gebieden van het functioneren, of met
  3. een significant toegenomen risico om dood te gaan, pijn te lijden of persoonlijke vrijheid te verliezen.

  Uitsluitende omstandigheden
  Het syndroom moet niet louter:
  • een te verwachten cultureel aanvaarde reactie zijn op een bepaalde gebeurtenis (bv. rouw naar dood naaste)
  • bestaan uit deviant gedrag (zoals acties van politieke, religieuze of seksuele minderheden)
  • uitvloeisel zijn van conflicten tussen de individu en de maatschappij (zoals pogingen om uitdrukking te geven aan de eigen individualiteit)
 • beschrijf de stigmatiseringsprocessen bij mensen met een psych stoornis en de strategieën ter bestrijding
  1. publiek stigma:

  -stereotype
  - vooroordeel
  - discriminatie

  strategie: contact met de doelgroep in combinatie met voorlichting

  2. zelfstigma:

  - stereotype
  - vooroordeel
  - dicriminatie

  strategie: Patienten vragen naar ervaringen en leren zich beter te wapenen tegen stigma

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoi
Hai
Cluster C Persoonlijkheidsstoornissen
Het angstige cluster. 

- Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis: Uit de weg gaan v sociale situaties uit angst tekort te schieten. Hypergevoelig. Minderwaardigheidsgevoel. Obsessief gericht op potentiële kritiek of afwijzing.
-Afhankelijke Persoonlijkheidsstoornis: Hebben het idee niet voor zichzelf te kunnen zorgen, klampen zich vast aan anderen, geneigd anderen altijd gelijk te geven. Angst alleen gelaten te worden.
- Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis: Orde en perfectionisme, streng v zichzelf, gierig, koppig en star, niet bereid zich aan te passen aan anderen. Niet in staat spullen weg te gooien, willen niet samenwerken.
Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen
Het impulsieve, dramatische of emotionele cluster

- Antisociale-persoonlijkheidsstoornis: Gebrek aan achting voor en schending vd rechten v anderen. Crimineel gedrag. Ontbreken spijt. Jeugd; pesten, mishandelen, vernielen. Vanaf 15 jaar. 
- Borderline: Instabiliteit. Uit zich in relaties, zelfbeeld, gevoel en/of impulsiviteit. Stemmingswisselingen, ervaren leegte, achterdochtig, neiging te dissociëren. "Alsof 2 kanten heeft"
- Histrionische-persoonlijkheidsstoornis: Buitensporige emotionaliteit en aandacht vragen. Wisselen vaak v mening. Vaak ongepast gedrag, theatraal
- Narcistische-persoonlijkheidsstoornis: Behoefte aan bewondering, weinig empathie, obsessieve fantasieën over bijv grenzeloos succes, macht en genialiteit. Verwacht voorkeursbehandeling, misbruik anderen voor eigen doelen, arrogant.
Cluster A Persoonlijkheidsstoornissen
Het vreemde, excentrieke cluster:

- Paranoïde (=diep wantrouwen en achterdocht, alles bedreiging en jaloers>ll)
- Schizoïde (=eenlingen, ontbreekt aan behoefte contact met anderen, ook seksueel, emotioneel kil)
- Schizotypische: Eigenaardig> betrekkingsideeën> horen praten>> gaat over mij, bovennatuurlijke ervaringen, vreemde manier v denken, achterdochtig, geen hechte vriendschappen.
Persoonlijkheidsstoornissen
Kunnen worden samen gevat met de 3 P's:
1. Pathologisch (=patroon innerlijke ervaringen en gedragingen die afwijken v cultuur) 
2. Pervasief=Patroon is niet flexibel en uit zich meerdere gebieden leven
3. Persistent = Patroon is stabiel en v lange duur.

10 soorten, verdeeld in cluster A,B en C
Neurocognitieve stoornissen
Alzheimer, Hiv, ziekte Parkinson etc. etc. 
Verworven (ipv aangeboren) cognitieve defecten. Onderliggende pathologie en ontstaansfactoren zijn vast te stellen.
Verschil fugue met schizofrenie/manie/depressie
Schizofrenie gaat gepaard met wanen of bevelshallucinaties, manisch; ook grootheidsideeën. 
Ook na alcohol of drugsgebruik kan black-out met zwerfgedrag voorkomen. Of bij somatische aandoeningen zoals hersentumor, schedeltrauma, koolmonoxide vergiftiging, dementie
Dissociatieve stoornissen
1. Depersonalisatie/derealisatie: Gevoel v vervreemding of onwerkelijkheid v eigen emoties of handelingen / Beleving dat buitenwereld onwerkelijk is.
2. Dissociatieve amnesie met of zonder fugue: Onvermogen om zich belangrijke persoonlijke informatie te herinneren. Fugue; Zwerven of gericht reizen.
3. Dissociatieve-identiteitsstoornis; 2 of > afzonderlijke persoonlijkheidstoestanden het gedrag en beleving lijken te sturen. Voorheen: meervoudige persoonlijkheidsstoornis.
4. Overige specifieke: chronische en terugkerende, hersenspoeling, acute dissociatieve reactie op stress, dissociatieve trance (=acute verlaging vd bewustzijnstoestand of compleet verlies v contact met de omgeving en ongevoelig voor prikkels v buiten, soms met stereotiepe bewegingen).

Hoofdkenmerk: Verstoring vd normale integratie v bewustzijn, geheugen, emotie, identiteit of gedrag.
Trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen
 • Posttraumatisch stress stoornis; langer dan een maand. Negatieve veranderingen in cognities en stemmingen. 
 • Acute stressstoornis; binnen 3 dagen tot een maand na trauma. Dissociatieve symptomen (derealisatie, depersonalisatie). Vroegste signaal van PTSS> 3/4 krijgt PTTS. 
 • Aanpassingsstoornis: Sterke emotionele of gedragsmatige reacties op stressoren. Bijv financiele problemen, echtscheiding; 3 mnd na stress en na half jaar verdwenen. Anders chronisch aanpassingsstoornis. Soort restcategorie (geen Rouw!). 
Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen
Wanen en hallucinaties (=positieve symptomen; iets er bij)
Affectieve vervlakking (=negatieve symptomen; iets er af)
Verlies contact met de omgeving
Verward taalgebruik en denken   

-Waanstoornis (fixed beliefs): geen hallucinaties, functioneren NIET duidelijk beperkt, gedrag NIET bizar
-Kortdurende psychotische stoornis; min 1 dag en niet langer dan 1 maand, alles verdwijnt weer.
-Schizofreniforme stoornis; schizofrenie maar dan min 1 maand-max 6 maanden. --Schizofrenie: Wanen, hallucinaties, gedesorganiseerd spreken, katatoon gedrag. Min 6 maanden.
-Schizoaffectieve stoornis: Zowel depressieve of manische episoden en schizofrenie (min 2 weken wanen etc)