Samenvatting Klinische psychologie : diagnostiek en therapie

-
ISBN-10 9001763766 ISBN-13 9789001763763
2601 Flashcards en notities
473 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Klinische psychologie : diagnostiek en therapie". De auteur(s) van het boek is/zijn Guus Smeets. Het ISBN van dit boek is 9789001763763 of 9001763766. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Klinische psychologie : diagnostiek en therapie

 • 1 Het anamnestisch interview

 • Wat zijn de drie belangrijkste doelen van het anamnestische interview?
 • Wat is de hoofdvraag?
  Dat is de vraag inderdaad.
 • Wat zijn de drie belangrijkste doelen van het anamnestische interview?!!
  1. Het verzamelen van informatie, zodat er een diagnose gesteld kan worden.
  2. Het opstellen van een behandelplan.
  3. Het vestigen van een goede werkrelatie met de patiënt.
 • Wat zijn de drie belangrijkste doelen van het anamnestische interview?!! Test Mark
  1. Het verzamelen van informatie, zodat er een diagnose gesteld kan worden.
  2. Het opstellen van een behandelplan.
  3. Het vestigen van een goede werkrelatie met de patiënt.
 • Wat komt aan bod in hoofdstuk 1 - het anamnestisch interview?
  • anamnese bij volwassenen;
  • diverse fasen van de anamnese;
  • vaardigheden van intaker;
  • anamnestisch interview bij kinderen;
  • totstandkoming van behandelingsvoorstel op basis van anamnesegegevens.
 • Hoofdstuk 1
  Anamnestisch interview
 • Hoofdstuk 1
  Het anamnestisch interview
 • Uit welke 4 fases bestaat de anamnese?
 • Over welke 3 vaardigheden moet de intaker beschikken voor het afnemen van het amnestisch interview?

 • Welke behandelmethoden zijn er?
 • Anamnese bestaat uit:
  aantal gesprekken met een duidelijk omschreven doel:
  verzamelen van informatie die bijdraagt tot de totstandkoming van een diagnose
 • Wat is de verklaring van de anamnese volgens de woordenboek
 • Wat is de betekenis van de anamnese in de gezondheidszorg?
 • onderwerpen zijn afhankelijk van de setting waarin de intaker werkt
 • Waaruit bestaat een anamnese
 • Diagnose
  Vanuit de amnese vaststellen van een ....
 • Waarvan zijn de onderwerpen van een anamnese afhankelijk?
 • Anamnestisch interview:
  belangrijkste bron van info om diagnose en behandelplan op te baseren
 • Waarom een anamnestisch interview?
 • Waaruit bestaat een anamnestisch interview?
 • Waarom gebruikt de intaker een anamnestisch interview
 • Waarop baseert de intaker zijn voorstel?
 • Anamnese
  = grieks, het terugroepen in de herinnering
 • Anamnese in de gezondheidszorg:
  = datgene wat de cliënt zich van zijn ziektegeschiedenis herinnert
 • Op basis van gegevens doet intaker uitspraken over :
  • wat er aan de hand is

  • waardoor de problemen zijn veroorzaakt

  • waardoor ze in stand gehouden worden
 • Anamnistisch interview = intake = terugroepen in herinnering.

  Affect = de emotionele reactie van de patiënt op interne/externe gebeurtenissen. Indicaties voor verandering: blozen, trillen, zweten, stem, houding/beweging

 • Hypotheseselectie en toetsing bij de 4 anamnesefases (Othmer & Othmer 1994):

  bij 1a: formuleren van hypothesen voor As-I en As-II (1-mogelijke diagnoses; 2-uitgesloten diagnoses; 3-niet onderzochte diagnoses)

  bij 1b: selecteren van vragen om de hypothese te toetsen

  bij 2: formuleren van differentiaal diagnose op As-I, II, en III

  bij 3: formuleren van precipiterende, predisponerende en onderhoudende factoren (verklarende diagnose/toetsing As-II)

  bij 4: formuleren diagnose As-IV en V

 • Voorstel voor behandeling op basis van:
  • diagnostische gegevens

  • wensen van de patiënt

  • mogelijkheden van de patiënt
 • Live events: trauma's, verhuizingen, opnamen, scheiding.
 • anamnestisch interview bestaat uit:
  • enkele gesprekken

  • psychologisch onderzoek dmv (semi)gestructureerde interviews en testen

  • lichamelijk onderzoek
 • Hoe werkt een anamnestisch interview?
 • Luistervaardigheden:

  - aandachtgevend gedrag

  - vragen stellen

  - concretiseren (laat de patiënt zo nauwkeurig mogelijk over zijn problemen vertellen)

  - parafraseren

  -reflecteren van gevoel

  - samenvatten

   

  Regulerende vaardigheden/metacommunicatie:

  - geven van informatie

  - vragen om feedback

  - hardop denken

  - stuctureren.

   

  Het is belangrijk bij de GV OPEN vragen te stellen

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat kan je zeggen over de effectiviteit van de behandelingen bij autisme en verstandelijke beperkingen?
Te weinig onderzoek hiernaar vanwege
 • Ethische aspecten (je kan de kinderen geen zorg onthouden)
 • Grote individuele verschillen.
Waar vindtde behandeling plaats van autisme?
 • Thuis (hometraining) door regionale autismeteams
 • Residentiele instelling wanneer autisme gepaard met verstandelijke beperking. 
 • Medisch Kleuterdagverblijf (MKD) speciale autistenafdeling
 • Psychiatrische instelling
Waar vindt de behandeling plaats van de verstandelijke beperking?
 • Thuisbegeleiding(hometraining), ook ouders in de gezinssituatie. (Naar school met een rugzakje of speciaal (cluster 3) onderwijs)
 • Residentiele instelling/logeerhuizen: Bij wie thuis wonen niet mogelijk is 
 • Centra voor Consultatie en Expertisehelpen ouders en instanties met problemen met deze kinderen
Hoe denken kinderen met autisme?
 • Ze hebben moeite met integreren van waargenomen details tot een betekenisvol geheel. 
 • Ze blijven hangen in losse fragmenten. 
 • Dit heeft tot gevolg, dat ze vaak op het presentatieniveau blijven steken. 
 • Ze koppelen woorden aan voorwerpen die concreet aanwezig zijn. 
 • Ze komen niet of met moeite tot representatie, tot symbolisch denken. 
Wat zijn behandeldoelen bij behandelingen voor autisme?
 • Draaglastvermindering opvoeders
 • Stimuleren ontplooiing kind
 • Reduceren probleemgedrag
 • Elimineren van non-specifieke problemen 
 • Inzicht even in problematiek en leren handelen ernaar 
Welke behandelmogelijkheden zijn er bij autisme? 
 • Hometraining. Ouders leren wat autisme is en wat zij kunnen doen. Ook de leraren worden betrokken (TEACCH).
 • GT kan kinderen met autisme helpen. 
 • CGTwordt gebruikt om beter presterende autisten te behandelen (oorzaak- gevolg relaties duidelijker maken). 
 • Psycho-educatie:Voor de beter presterende autisten(Ik ben Speciaal) om te leren wat autisme is en wat er met hen aan de hand is.
 • Sociale vaardigheidstraining (Nietes- Welles- programma) is goed, als het kind niet trucjes leert toepassen, maar snapt wat hij leert. 
 • Communicatietrainingen: Autisten nemen alles letterlijk en hebben moeite met symbolisch denken. 
 • Werken met pictogrammen, objecten etc. 
 • Speltraining wordt toegepast om de fantasie te ontwikkelen.
Welke behandelmogelijkheden zijn er bij een verstandelijke beperking? 
 • Niet te genezen
 • Gericht op maximale ontplooiing dmv sterke-zwakte analyse en haalbare uitdagingen
 • Sociaal emotionele ontwikkeling is erg belangrijk. Dit kan door:
 1. Hometraining(pedagogische thuisbegeleiding). De opvoeders krijgen ondersteuning. 
 2. Programma’s gebaseerd op gedragstherapeutische principes: het leren van nieuwe dingen d.m.v. beloning. De resultaten zijn goed, maar het kost veel tijd en energie (ouders moeten thuisblijven).
 3. Floortimeprogramma is vooral gericht op de sociaalemotionele ontwikkeling dmv ouder/kind interactie. 
 • Verder zijn er individuele behandelingen: logopedie, speltraining (kan ook gebruikt worden om andere dingen aan te leren) en fysiotherapie. Alle behandelingen hebben het doel om de kinderen te helpen ontwikkelen en hen dingen te leren.
 • Per kind moet gekeken worden wat het beste is, vaak combineert men meerdere behandelingen. 
Welke diagnostische tests kunnen gebruikt worden bij de diagnosestelling van autisme
 • Meet autisme dmv semigestructureerde observatie: ADOS 
 • Ontwikkelingniveau oog- hand coördinatie, waarneming, imitatie, grove en fijne motoriek, verbale, cognitieve en performale vaardigheden: PEP-R
 • PEP3 is meer betrouwbaar. 
 • Extra info, geen diagnose: wechslerintelligentie test 
 • Executieve functies: neuropsychologische tests
 • De centrale- coherentie wordt gemeten met de EFT en SIT.
 • ToM wordt gemeten met de Strange Stories test, het ToM- takenboek en de ToM- test.
Welke observatieschalen, vragenlijsten en interviews kunnen gebruikt worden bij de diagnosestelling van autisme?
Vaststellen autisme:
 • Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R): onderkent alleen autisme. 
 • Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders (DISCO): onderkent verschillende diagnosen binnen het autismespectrum. 
Voor het observeren van gedrag:
 • Korte vragenlijst: De SCQ 
 • Schalen van observatie: De AVZ-R en AUTI-R  
 • Vragenlijsten: De ABC, CARS en PDD-screeningslijst
 • Bij zeer jonge kinderen: De M-CHAT
 • Sociale bekwaamheid: De VISK 
 • Al deze screeningen geven extra
Hoe ziet de diagnostiek van autisme eruit?
 • Gedrag als basis voor classificatie
 • Verschillende bronnen geraadpleegd: ouders, leerkrachten, groepsleiding. 
 • (Hetero)anamnese, mn eerste levensjaren
 • De individueel descriptieve diagnostiek, omvat veel meer domeinen, waaronder onderzoek naar:
 1. Intelligentie - de sociaalemotionele ontwikkeling 
 2. Communicatieve ontwikkeling - de zelfredzaamheid
 • Niet geclassificeerd voor de leeftijd van 2,5 à 3 jaar. Bij vermoeden kunnen stimulerende behandelingen toegepast worden.
 • Andere vormen van autisme worden meestal pas later herkend