Samenvatting Kunsttechnieken in historisch perspectief

-
235 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Kunsttechnieken in historisch perspectief". De auteur(s) van het boek is/zijn Redactie. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Kunsttechnieken in historisch perspectief

 • 1 Bouwkundige termen

 • Aanzet
  Het punt waarop een boog of andere constructie zijn steunpunt verlaat of begint
 • Aanzetsteen
  Onderste stenen van een boog.
 • Abacus
  De plaat van het kapiteel waarop de architraaf rust.
 • Aedicula
  Ombouw van een nis, pilaren+typmaan/puntgevel (vaak om beelden in te plaatsen).
 • Arcade
  Rij boogdragende zuilen of pijlers (vrijstaand ofwel blind).
 • Arkel
  Erkertoren, overhangend torentje aan of op een muur of vestingswal van oude verdedigingswerken.
 • Attiek
  Een versierde verhoging aangebracht onder een kroonlijst.
 • Balklaag
  De rij balken die dient voor de ondersteuning van een vloer.
 • Baluster
  Zuil van een balustrade.
 • Segmentboog
  Een boog die minder dan de helft van een cirkel beschrijft.
 • Driepasboog
  Een boog die eigenlijk uit drie kleinere bogen bestaat, dus een soort klaver motief.
 • Strekse boog
  Een rij van verticaal en schuin geplaatste bakstenen boven venster en deuren voor ontlasting van gewicht daarop.
 • Boogfries
  Fries dat bestaat uit een lange rij rondboogjes.
 • Bossage
  Stenen een ruw oppervlak geven voor een rustiek uiterlijk.
 • Bouwlaag
  Een gedeelte van een bouwwerk tussen twee vloeren in m.u.v. het souterrain en de zolder.
 • Bovenlicht
  Raam boven de voordeur of een ander raam.
 • Bundelpijler
  een pijler met een bloemvorimge gelobde doorsnede.
 • Cartouche
  door kruisversiering omlijst schild.
 • Collonade
  Een arcade maar dan zonder rondbogen tussen de zuilen, dus direcht een architraaf op de zuilen.
 • Console
  Een kraagsteen, dient aan de wand of een kolom als dragend element (ook vaak gedecoreerd).
 • Cordonlijst
  Een uit het muurwerk springende horizontale lijst langs een gevel om de verdiepingen te benadrukken.
 • Corp-de-logis
  Hoofspartij/blok van een aanzienlijk stads of buitenhuis.
 • Crypte
  Ondergrondse ruimte onder een kerk om relikwiën te bewaren.
 • Tentdak
  piramide vormig dak.
 • Diamantkop
  Een uit 4 of 8 vlakken bestaande piramide vorimige versiering of ornament.
 • Drielichtvenster
  3 vensters onder 1 boog waarvan de middelste groter is dan de buitenste twee.
 • Dwerggallerij
  Open arcade onder de dakrand van een kerkgebouw, vaak onbegaanbaar en rond de absis.
 • Eierlijst
  Bol lijstwerk met decoratie van afwisselend eiervormen en pijlpunten.
 • Enfilade
  Rij kamers waarvan de deur openingen in elkaars verlengde liggen zodat een doorkijk mogelijk is.
 • Entasis
  Lichte bolling van het profiel van een zuil.
 • Entresol
  Insteek/tussen verdieping (ookwel mezzanino).
 • Festoen
  Guirlande
 • Formeel
  Tijdelijke ondersteuningsconstructie voor het metselen van bogen en gewelven.
 • Gekoppeld
  Twee onder één dak.
 • Klokgevel
  Holle zijkanten en bolle top (dus golvend).
 • Halsgevel
  Zegmaar een uitgestrekte tuitgevel. Naast de hals worden vaak schouderstukken geplaatst.
 • Gordelboog
  Boog tussen twee gewelfvlakken in.
 • Hoofdgestel
  Fries+architraaf+kroonlijst.
 • Kloostergang/kruisgang
  Een vierkant van overdekte gangen met arcades rondom een open binnenplaats.
 • Kloosterhof/chiostro
  Binnenplaats binnen de kloostergang.
 • Tromp
  het overgangs stuk tussen een vierkante onderbouw en een andersoortige (bv ronde) bovenbouw.
 • Kruisveld
  Het gebied waar het schip en het transcept kruizen.
 • Kruisingstoren
  Toren gebouwd boven het kruisveld.
 • Kruiskozijn
  Een raam met daarin de klassieke assen die het in vieren verdelen.
 • Ligger
  Een balk.
 • Liseen
  Pilaster zonder voetstuk of bekroning.
 • Loggia
  Overdekte gallerij of arcade die minstens aan één zijde open is.
 • Maaswerk/tracering
  Traceerwerk in het boogveld van voornamelijk Gotische vensters.
 • Makelaar
  Verticale balk in een spant voor het ondersteunen van de nokgording en het samenbrengen van de twee spantbenen.
 • Koningsstijl
  Een makelaar waar meer dan twee spantbenen samenkomen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Zwik
Het hoekstuk tussen een boog en de omlijsting waarin de boog is gevat.
Kruisbloem
Een type hogel waarbij bloemvormen aangebracht zijn bj de pinnakel tot een kruisvorm.
Hogel
Bloem/blad/knop ornament ter versiering van pinnakels.
Wimberg
Driehoekig gevelelement boven vensters en deuropeningen vaak toegepast boven de archivolten.
Westwerk
Het gedeelte van een kerk ten westen van het schip, de toren en de ingang van een kerk bevinden zich meestal in het westwerk.
Waterlijst
Kroonlijst die ook een waterwerende functie heeft.
Vormstuk/vormsteen
Een steen die in vorm afwijkt van een reguliere baksteen.
Voetstuk
Sokkel.
Vliesgevel
Gevel zonder dragende functie.
Vestibule
Entreeruimte/Receptie ruimte.