Samenvatting LA3 samenvatting anatomie & fysiologie

-
125 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - LA3 samenvatting anatomie & fysiologie

 • 1 LA3 samenvatting anatomie & fysiologie

 • Axiale skelet
  schedel, borstkas en de wervelkolom. Deze vormen de as van het
  lichaam.
 • Bouw van het bot
  Botten hebben een lamellaire bouw; ze zijn opgebouwd uit lamellen (laagjes). In
  het bot tref je verschillende delen aan:
  - Periost: aanhechtingsplaats voor pezen en gewrichtskapsels. Alle botten
  zijn omgeven door het periost (beenvlies); straf bindweefsel bloedvaten en
  zenuwen. Het bloed treedt het bot binnen via volkmannkanalen.
  - Substantia compacta: hard botweefsel tegen het periost. Het buitenste
  deel bestaat uit lamellen, het naar binnen gelegen deel bestaat uit
  osteonen (botbuizen) met daar in het haverskanaal (bloed en lymfevaten).
  Tussen de lamellen bevinden zich osteocyten (botcellen), deze zorgen voor
  uitwisseling van stoffen tussen bloed en botweefsel.
  - Substantia spongiosa: sponsachtig botweefsel. Lamellaire opbouw in de
  vorm van beenbalkjes met kleine holtes er tussen. De holtes bevatten rood
  beenmerg waarin bloedcelvorming plaatsvind. Zorgt voor stevigheid.
 • Botafbraak en botopbouw
  Osteoclasten: “hamercellen”, gespecialiseerde bindweefselcellen die zorgen voor
  de afbraak van het botweefsel.
  Osteoblasten: “bouwcellen”, beenvormende bindweefselcellen. Als de
  osteoblasten zijn uitgewerkt veranderen ze in osteocyten.
 • Indeling van botten
  Pijpbeenderen
  Pijpbeenderen zijn pijpvormige botten met een vrij dun middengedeelte, de
  diafyse (schacht), wat is opgebouwd uit substantia compacta, met binnen in een
  grote holte, de mergholte. De mergholte is gevuld met geel beenmerg
  (voornamelijk vet). De uiteinden worden de epifysen genoemd en bestaan uit
  substantia spongiosa. tussen de epifyse en de diafyse bevind zich een smalle
  laag substantia compacta die tijdens de groei de epifysaire schijf (groeischijf)
  wordt genoemd.
  - Arm en hand: humerus, ulna, radius, ossa metacarpi, ossa digitorum
  manus.
  - Been en voet: femur, tibia, fibula, ossa metatarsi, ossa digitorum pedis
 • Platte beenderen
  Breed, lang en altijd plat. Bestaan uit substantia compacta, met daartussen een
  dun laagje substantia spongiosa. Geschikt voor aanhechting spieren door groot
  oppervlak van de beenderen. Sommige dienen ter bescherming van
  onderliggende organen.
  - Ossa cranii, scapulae, ossa coxae, costae, sternum.
 • Korte beenderen
  Vrij klein, meestal even lang als breed. Dunne substantia compacta met binnenin
  substantia spongiosa.
  - Ossa carpi, ossa tarsi, patellae.
 • Onregelmatige beenderen
  Uiteenlopende vormen en functies. Vaak een dunne substantia compacta met
  binnenin substantia spongiosa.
  - Schedelbasisbeenderen, maxilla, mandibula, gebitselementen, vertebrae,
  os hyoideum.
 • Humerus                              Opperarmbeen
  Ulna                                      Ellepijp
  Radius                                  Spaakbeen
  Ossa metacarpi                   Middenhandsbeentjes
  Ossa digitorum manus       Vingerkootjes
  Femur                                  Dijbeen
  Tibia                                     Scheenbeen
  Fibula                                   Kuitbeen
  Ossa metatarsi                    Middenvoetsbeentjes
  Ossa digitorum pedis         Teenkootjes
 • Ossa cranii                          Schedelbeenderen
  Scapulae                             Schouderbladen
  Ossa coxae                         Heupbeenderen
  Costae                                 Ribben
  Sternum                              Borstbeen
  Ossa carpi                           Handwortelbeentjes
  Ossa tarsi                             Voetwortelbeentjes
  Patellae                                Knieschijven
  Maxilla                                  Bovenkaak
  Mandibula                            Onderkaak
  Vertebrae                             Wervels
  Os hyoideum                       Tongbeen
 • Botverbindingen
  Bindweefselverbindingen
  Bij een junctura fibrosa (bindweefselverbinding) zijn de botten met elkaar
  verbonden door stevige netwerken van elastische en collagene vezels. Beweging
  is vrijwel niet mogelijk. De verbinding geeft stevigheid en stabiliteit.
  - Tanden en kiezen in de kaak.
  Een membrana interossea (vliesvormig bindweefselverbinding) vult de ruimte
  tussen beide botten grotendeels op en dient voor aanhechting van spieren en
  stabilisatie van twee botten.
  - Radius en ulna
  - Tibia en fibula
  Suturae (naden) zijn voormalige bindweefselverbindingen, waar beenderen tegen
  elkaar zijn gegroeid.
  - Schedelbeenderen.
 • Kraakbeenverbindingen
  Bij een junctura cartilaginea (kraakbeenverbinding) zit een kraakbeenzone tussen
  de botten. Dergelijke verbindingen zijn drukvast en enigszins vervormbaar, maar
  niet erg beweeglijk.

  - Hyalien kraakbeen: kraakbeenverbindingen tussen de ribben en het
  borstbeen. Soepel en relatief beweeglijk.
  - Vezelig kraakbeen: symphysis pubica (verbinding tussen beide
  schaambeenderen) en disci intervertebrales (tussenwervelschijven).
  Beweging vrijwel onmogelijk.
 • Gewrichten
  Een articulatio/junctura synovialis (gewricht) is een botverbinding die een grote
  beweeglijkheid tussen de botten mogelijk maakt.
 • Algemene bouw gewrichten
  passend in elkaar; kop (bolle uitende) en kom (holle uiteinde), met een laag
  hyalien kraakbeen. Soepele beweging mogelijk door de synovia (smerende
  vloeistof) in de cavitas articularis (gewrichtsholte). Kraakbeen is niet doorbloed,
  voeding en onderhoud wordt verzorgd door de synovia.
  - Voordeel: geen beschadiging bloedvaten.
  - Nadeel: langzaam herstel bij beschadiging kraakbeen.
  Om het gewricht zit het capsula articularis (gewrichtskapsel), die bestaat uit twee
  lagen: de membrana synovialis (bevat zenuwen en bloedvaten) en de membrana
  fibrosa (stevigheid)
 • Indeling van gewrichten
  - Kogelgewricht: schouder en heup.
  - Ellipsvormig gewricht: pols
  - Zadelgewricht: aan de basis van de duim, tussen het handwortelbeentje en
  het middenhandsbeentje.
  - Scharniergewricht: elleboog, knie en gewrichten tussen vinger en
  teenkootjes.
  - Rolgewricht: tussen radius en ulna, tussen eerste en tweede halswervel
  (atlas en draaier).
  - Vlak gewricht: tussen hand- en voetwortelbeentjes.
  - Straf gewricht: tussen het sacrum en ilium.
 • Botten en botverbindingen van het hoofd
  Hersenschedel
  Het neurocranium (hersenschedel) omsluit de schedelholte. De beenderen zijn
  via suturae (naden) verbonden. De bovenkant heet het schedeldak, de onderkant
  de schedelbasis. De hersenschedel bestaat uit acht platte beenderen:
  - Os frontale (voorhoofdsbeen): De sinus frontalis (voorhoofdsholte) wordt
  gevormd door het os frontale.
  - 2x Os pariëtale (wandbeen): vormen grootste deel schedeldak en wand.
  - 2x Os temporale (slaapbeen): de arcus zygomaticus (jukboog) is een naar
  voren uitstekend deel van het os temporale. De processus mastoideus is
  een uitstekend deel van het os temporale (achter het oor voelbaar). Het os
  petrosum (rotsbeen) is een naar binnen uitstekend deel van het os
  temporale, hierin bevindt zich het evenwichtsorgaan en de gehoorgang.
  - Os occipitale (achterhoofdsbeen): het foramen magnum (groot
  achterhoofdsgat) wordt gevormd door het os occipitale. Rechts en links
  hiervan zijn de achterhoofdsknobbels te voelen.
  - Os ethmoidale (etmoïd): Het os ethmoidale bevat de reukzintuigen en
  bestaat uit meerdere benige platen. De mediale plaat is het septum nasi
  (neustussenschot). Links en rechts hiervan zitten de conchae
  (neusschelpen). De laterale beenplaten vormen de zijwanden van de
  neusholte. In het zeefbeen zit een kronkelige bijholte; de sinus ethmoidalis.
  - Os sphenoidale (sfenoïd): uitholling hierin wordt het Turkse zadel
  genoemd. De bijholte van het os sphenoidale heet de sinus sphenoidalis.
 • Aangezichtsschedel
  Aan de bovenkant van de oogkassen gaat de hersenschedel over in het
  viscerocranium (aangezichtsschedel). De botstukken vormen begrenzing van
  oogkassen, neusholte, mondholte en keelholte. Het viscerocranium bestaat uit:
  - 2x Os nasale (neusbeen): de twee ossa nasales liggen tegen elkaar en
  vormen het harde bovengedeelte van de neusrug. Gelegen vlak onder het
  os frontale.
  - 2x os lacrimale (traanbeen): klein botstuk aan de mediale kant van elke
  oogkas. Bevat een verticale doorgang voor de traanbuis.
  - 2x os zygomaticum (jukbeen): sluit aan op de jukboog van het slaapbeen.
  - Vomer: plat botstuk dat het dorsocaudale deel van het neustussenschot
  vormt.
  - Maxilla (bovenkaak) met gebitselementen: bevat het palatum durum
  (harde gehemelte) en de sinus maxillaris (kaakholte)
  - Mandibula (onderkaak) met gebitselementen: het enige beweegbare
  botstuk van de schedel. Aan de achterkant eindigt dit botstuk aan beiden
  kanten in een knobbel die de gewrichtskop van het kaakgewricht vormt.
  De kom van het slaapbeen is ondiep en heeft een groter gewrichtsvlak dan
  de kop. Dit geeft ruime bewegingsmogelijkheid.
 • Botten en botverbindingen van de romp
  Wervelkolom
  De wervelkolom bestaat uit 33 (soms 34) vertebrae (wervels) die worden
  aangeduid met letters en cijfers. Van craniaal naar caudaal:
  - Halswervels: C1 t/m C7
  - Borstwervels: Th1 t/m Th12
  - Lendenwervels: L1 t/m L5
  - Heiligbeenwervels, samen vergroeid tot het heiligbeen, S1 t/m S5
  - Staartbeen. Tijdens de embryonale ontwikkeling vergroeid uit 4 (soms 5)
  wervels.
 • Botten en botverbindingen van de romp
  Wervelkolom
  De wervelkolom bestaat uit 33 (soms 34) vertebrae (wervels) die worden
  aangeduid met letters en cijfers. Van craniaal naar caudaal:
  - Halswervels: C1 t/m C7
  - Borstwervels: Th1 t/m Th12
  - Lendenwervels: L1 t/m L5
  - Heiligbeenwervels, samen vergroeid tot het heiligbeen, S1 t/m S5
  - Staartbeen. Tijdens de embryonale ontwikkeling vergroeid uit 4 (soms 5)
  wervels.
 • Krommingen
  Van de zijkant gezien vertoont de wervelkolom een aantal krommingen in de
  vorm van een dubbele S-bocht. Er zijn drie typen krommingen:
  - Lordose: kromming met de bolle kant naar voren. De wervelkolom bevat
  twee lordosen; de cervicale lordose en de lumbale lordose.
  - Kyfose: kromming met de bolle kant naar dorsaal (rugzijde). De
  wervelkolom bevat twee kyfosen; de thoracale kyfose en de sacrale kyfose.
  De vrij scherpe overgang van lumbaal naar sacraal heet het
  promontorium.
  - Functionele scoliose: (normale) zijwaartse kromming. Bijvoorbeeld bij het
  optillen van een zware koffer met 1 hand. De functionele scoliose verdwijnt
  wanneer je plat op je rug ligt.
 • Algemene bouw van de wervel
  Elke wervel is opgebouwd uit een corpus (wervellichaam) en een arcus
  (wervelboog) met enkele processus (uitsteeksels).Het wervellichaam bevind zich
  aan de ventrale kant (buikzijde), de wervelboog zit aan de dorsale kant en
  omsluit het foramen vertebrale (wervelgat). Alle wervelgaten boven elkaar
  vormen het wervelkanaal.
  Tussen elke twee wervels zit een tussenwervelschijf, die bestaat uit kraakbeen.
  Tussen opeenvolgende wervelbogen zit aan beide kanten een opening, het
  foramen intervertebrale (tussenwervelgat).
  De meeste wervels hebben een wervelboog met zeven uitsteeksels:
  - processus spinosus (doornuisteeksels)
  - 2x processus transversi (dwarsuitsteeksels)
  - 4x processus articulares (gewrichtsuitsteeksels) deze vormen
  facetgewrichten (kleine gewrichten) met de aangrenzende wervelbogen.
 • Specifieke bouw wervels
  Halswervels
  De vertebrae cervicales (halswervels) zijn relatief klein en licht. De eerste
  halswervel, de atlas (C1), heeft een aantal bijzonderheden:
  - Hij heeft geen doornuitsteeksels.
  - De wervel is ringvormig en heeft geen wervellichaam.
  - In plaats van de bovenste gewrichtsuitsteeksels zijn er twee
  gewrichtsvlakken, die scharniergewrichten vormen met de
  achterhoofdsknobbels.
  - Aan de onderkant zijn er twee gewrichtsvlakken voor de facetgewrichten
  met de tweede halswervel, de axis.
  De axis (draaier, C2) heeft een dens (tand) die past in een klein gewrichtsvlak
  aan de voorkant van de atlas. De bewegingsmogelijkheden in de gewrichten
  tussen de schedel en de atlas, en tussen de atlas en de axis, zorgen er voor dat
  je je hoofd naar alle kanten kan bewegen.
 • Borstwervels
  De vertebrae thoracales (borstwervels) zijn groter dan de halswervels. De
  gewrichtsvlakken van de onderlinge facetgewrichten staan bijna verticaal,
  waardoor er in dit gebied een beperkte voor en achterwaartse beweging is.
  Rotatie is goed mogelijk.
 • Lendenwervels
  De vertebrae lumbales (lendenwervels) zijn de grootste en zwaarste wervels. Ze
  moeten het grootste gewicht dragen. Rotatie is in dit gebied vrijwel onmogelijk.
  Voor en achterwaartse beweging is wel mogelijk.
 • Heiligbeenwervels
  De vertebrae sacrales (heiligbeenwervels) zijn vergroeid tot het os sacrum
  (heiligbeen). Er zijn nauwelijks doornuitsteeksels. Er zijn geen bewegingen tussen
  de vergroeide wervels mogelijk.
 • Staartbeenwervels
  De vertebrae coccygeae (staartbeenwervels) zijn vergroeid tot het os coccygis
  (staartbeen)
 • Tussenwervelschijven
  De discus intervertebrales (tussenwervelschijf) heeft een van een waterrijke, gelachtige substantie. De kern wordt de nucleus pulposus genoemd. Rondom deze kern zit de anulus fibrosus, een stevige ring, opgebouwd uit een vezelig
  kraakbeen en collagene vezels.

  Essentiële eigenschappen voor de wervelkolom:
  - Drukvast; opvangen drukkrachten
  - Vervormbaar; buigzaam
 • Ligamenten
  Over de hele lengte van de wervelkolom lopen twee ligamenten: het ligament
  longitudinale posterius en het ligament longitudinale anterius. Ligamenten
  vergroten stevigheid.
  De wervelbogen worden onderling verbonden door de ligamenta flava. Tussen de
  processus spinose en de processus transversi liggen de ligamenta interspinalia
  en ligamenta intertransversaria.
  Het ligamentum supraspinale ligt van C1 tot C5.
 • Ribben en borstbeen
  Er zijn twaalf paar costae (ribben). Het zijn platte, smalle en gebogen botten. De
  bovenste zeven paar ribben zijn de ware ribben, deze zijn via kraakbeen met het
  borstbeen verbonden. Hieronder liggen drie paar valse ribben, ze zijn met een
  gemeenschappelijk kraakbeenstuk met de onderste ware rib verbonden. De twee
  paar onderste ribben heten de zwevende ribben. Ze zijn kort en hebben geen
  verbinding met het borstbeen.
  Het sternum (borstbeen) is een plat bot, goed voelbaar onder de huid. Je kunt het
  bot in drie delen onderscheiden:
  - Het manubrium (handvat): bovenaan. Sleutelbenen en twee bovenste
  ribben zitten hier aan vast.
  - Het corpus sterni: middenstuk. Overige ware ribben en de valse ribben
  zitten hier aan vast.
  - Processus xiphoideus (zwaardvormig uitsteeksel): drie hoekige punt.
  De thorax (borstkas) wordt gevormd door de ribben, het borstbeen, de
  borstwervels en de rompspieren.
 • Botten en botverbindingen van extremiteiten.
  Schoudergordel
  De scapula (schouderblad) heft dorsaal een transversale beenplaat, de spina
  scapulae, deze eindigt lateraal in het acromion, de plaats waar het schouderblad
  met een gewricht aan het sleutelbeen vast zit. De clavicula (sleutelbeen) ligt,
  ondanks de ondiepe gewrichtskom in het manubrium, verankert door middel van
  stevige gewrichtsbanden.
 • Arm en hand
  Het skelet van de arm bestaat uit drie lange pijpbeenderen;
  - Humerus: opperarmbeen
  - Radius: spaakbeen
  - Ulna: ellepijp
  De humerus is via een kogelgewricht met de schouder verbonden. De kom is vrij
  ondiep en klein, wat de arm veel bewegingsmogelijkheid geeft. Het gewricht is
  verstevigd met ligamenten die verhinderen dat de kop snel uit de kom schiet.
  De ulna heeft aan de elleboogkant een vrij breed uiteinde: het olecranon
  (ellepijpshoofd). Dit vormt samen met het uiteinde van de humerus het ellebooggewricht, een scharniergewricht. De ulna vormt een rolgewricht met het
  ronde uiteinde van de radius.
  Tussen de ulna en de radius zit de membrana interossea antebrachii, een
  bindweefselverbinding die vooral dienst doet als aanhechtingsplaats voor
  spieren.
  De hand bestaat uit een groot aantal kleine botten:
  - 8x ossa carpi: handwortelbeenderen
  - 5x ossa metacarpi: middenhandsbeenderen
  - 14x: ossa digitorum manus: vingerkootjes
  Bij de duim zit een zadelgewricht, waardoor beweging naar alle kanten mogelijk
  is. Bij de andere vingers is alleen opponeren mogelijk.
 • Bekkengordel
  Kortweg bekken (pelvis). Bestaat uit twee ossa coxae (heupbeenderen), het
  heiligbeen en het staartbeen. Elk heupbeen bestaat uit drie botten:
  - Darmbeen
  - Zitbeen
  - Schaambeen
  Deze botten zijn met elkaar vergroeid.
 • Het darmbeen
  Het os ilium (darmbeen) is een groot, schaalvormig, plat botstuk. De bovenrand
  wordt crista iliaca (bekkenkam) genoemd. Het voorste deel daar van, de spina
  iliaca anterior superior, steekt wat uit en kun je voelen zitten in je zij.
  De darmbeenderen vormen meestal een straf gewricht met het heiligbeen, het
  sacroiliacaal gewricht (SI-gewricht).
 • Het zitbeen
  Het os ischii (zitbeen) is een staafvormig botstuk, met aan de onderkant een
  verbreding, de tuber ischiadicum (zitbeenknobbel).
 • Het schaambeen
  Het os pubis (schaambeen) omsluit met het zitbeen een grote opening, het
  foramen obturatum. De schaambeenderen sluiten niet op elkaar aan, maar zijn
  verbonden met een kraakbeenschijf, de symphysis pubica (symfyse).
 • Heupgewricht
  Op de plaats waar de drie vergroeide botstukken samenkomen, bevind zich de
  gewrichtskom van het heupgewricht, de acetabulum. Rond het bekken zitten
  ligamenten, die de stevigheid en stabiliteit nog verder vergroten.
 • Het grote en kleine bekken
  Bovenste deel; pelvis major (grote bekken), onderste deel; pelvis minor (kleine
  bekken). De overgang tussen de grote en kleine bekken heet de bekkeningang.
  De bekkeningang is de toegangsweg naar de bekkenholte van het kleine bekken.
  De opening aan de onderkant van het kleine bekken heet de bekkenuitgang. Bij
  de vrouw zijn de bekken in- en uitgang groter, i.v.m. zwangerschap en het baren
  van een kind.
 • Been en voet
  De skeletdelen van het been:
  - Femur: dijbeen
  - Fibula: kuitbeen
  - Tibia: scheenbeen
  - Patella: knieschijf
 • Het heupgewricht vormt een verbinding tussen de bekken en het dijbeen, en is
  een kogelgewricht. De kom is vrij diep, en omvat een groot deel van de
  dijbeenkop (caput femoris). Tussen de caput femoris en de eigenlijke
  dijbeenschacht zit het collum femoris (dijbeenhals).
  Bovenaan het femur zit een knobbel, de trochanter major. Onderaan zit een
  kleinere knobbel, de trochanter minor. Beide dienen voor aanhechting van de
  spieren.
  Het kniegewricht is een scharniergewricht, waarmee strek- en buigbewegingen
  mogelijk zijn. In gebogen stand zijn er echter ook draaibewegingen mogelijk. Dit
  komt door een kier; relatief veel ruimte tussen de kop en de kom. Zo’n kier wordt
  opgevuld door twee menisci (halvemaanvormige kraakbeenschijf):
  - De mediale meniscus: binnen meniscus
  - De laterale meniscus: buiten meniscus
  Midden in het gewricht bevinden zich stevige gewrichtsbanden: de kruisbanden.
  De patella zit in de kniepees (een sesambeen; verbeend stuk pees).
  Tussen de tibia en fibula is een bindweefselvlies gespannen, de membrana
  interossa cruris, die voornamelijk dient als aanhechtingsplaats voor spieren.
 • De skeletdelen in de voet:
  - 7x ossa tarsi: voetwortelbeenderen
  - 5x ossa metatarsi: middenvoetsbeenderen
  - 14x ossa digitorum pedis; teenkootjes
  Een opvallend voetwortelbeen: de talus (sprongbeen), deze neemt een centrale
  plaats bij het enkelgewricht, die uit twee delen is opgebouwd:
  - Bovenste spronggewricht
  - Onderste spronggewricht; de calcaneus en de os naviculare.
  Voetgewelven: boogstructuren in de voet.
 • Spieren
  Algemene bouw en functie
  Een musculus (skeletspier) heeft een verdikt middenstuk, de spierbuik, die is
  omgeven door een bindweefsellaag, de spierfascie. Aan beiden kanten loopt de
  musculus over in een pees.
  De spier is opgebouwd uit meerdere spierbundels, omgeven door het perimysium
  (een bindweefselvlies).
  Elke spierbundel bestaat uit spiervezels, die elk een dunne bindweefselmantel
  hebben; het endomysium.
  De spiervezels is gevuld met in de lengterichting verlopende myofibrillen
  (spierfibrillen). Dit zijn de contractie elementen. Ze worden zo genoemd omdat ze
  voor de samentrekking van de spieren zorgen.
 • Actine en myosine
  Myofibrillen zijn bundels die bestaan uit twee typen eiwitten; actine en myosine.
  Actine en myosine liggen regelmatig gerangschikt ten opzichte van elkaar, en
  vormen zo een regelmatig streepjespatroon. Door de draadvorm wordt er ook wel
  gesproken van actinefilamenten en myosinefilamenten (filament = dun,
  draadvormig). De actinefilamenten kunnen schuiven ten opzichte van de
  myosinefilamenten door middel van het vormen van bindingen. Het in elkaar
  schuiven van de actine- en myosinefilamenten, en dus het verkorten van de myofibrillen, heet contractie. Zodra de contractie onderbroken wordt, treedt er
  relaxatie op.
  Bij totstandkoming van de bindingen tussen actine en myosine heb je
  calciumionen nodig
 • Motorische eenheid
  De motorische eenheid is de motorische zenuwcel, samen met alle spiervezels
  die hij bestuurt. In de meeste spier zijn altijd enkele motorische eenheden actief,
  deze leiden niet tot een contractie. Er is daardoor een zekere mate van
  trekspanning in de spier; de spiertonus of rustspanning. De spiertonus essentieel
  voor het handhaven van de lichaamshouding.
  Spieratrofie: afbraak spiercellen, spier wordt slap.
  Spierhypertrofie: spier neemt in massa toe, spier wordt dikker en sterker
 • Langzame en snelle spierezels
  Snelle spiervezels kunnen na prikkeling binnen minder dan 0.01 seconde krachtig
  samentrekken. Er wordt in korte tijd veel ATP verbruikt, en de cellen zijn snel
  uitgeput.
  Langzame spiervezels trekken ongeveer drie keer zo langzaam samen, maar
  kunnen een contractie langer volhouden. Door een aangepaste
  energiestofwisseling raken ze minder snel vermoeid. Langzame spiervezels zijn
  beter doorbloed, omdat ze meer zuurstof nodig hebben.
  Spieren die nodig zijn voor de lichaamshouding hebben veel langzame
  spiervezels. Skeletspieren hebben vaak meer snelle spiervezels.
 • Pezen en peesscheden
  Een tendo (pees) bestaat uit straf bindweefsel met parallel lopende collagene
  vezels en is niet samentrekbaar. Veel pezen zijn beschermd tegen
  wrijvingskrachten door een vagina tendinis (peesschede), dit is een
  dubbelwandige koker van straf bindweefsel rond de pees.
 • Antagonisten en synergisten
  Antagonisten zijn spieren die een tegengesteld effect hebben op de beweging.
  Bijvoorbeeld in de arm de biceps (een flexor; buigspier) en de triceps (een
  extensor; strekspier).
  Spierantagonisme is wanneer de ene spier aanspant, de andere zal ontspannen.
  Synergisten zijn spieren of spiergroepen die bij contractie het zelfde effect
  veroorzaken; ze versterken elkaar. Een voorbeeld hiervan is het buigen van de
  knie, waarbij meerdere spieren in de kuit samenwerken.
 • Spieren van hoofd en hals - Hoofd

  Mimische spieren
  Deze spieren brengen de gelaatsuitdrukking tot stand.

  Kauwspieren
  Bewegen de onderkaak ten opzichte van de rest van de schedel.
  - m. masseter; kauwspier
  - m. temporalis; slaapspier
  - m. buccinator; wangspier

  Tongspieren
  Zijn bekleed met tongslijmvlies, en zitten vast aan het os hyoideum. Speelt een
  rol bij kauwen, slikken en praten.

  Oogspieren
  De musculi bulbi (oogspieren) zorgen voor de beweging van de oogbol. De
  musculi bulbi bestaan uit:
  - 4x rechte oogspieren; voor de bewegingen naar beneden, boven, links en
  rechts.
  - 2x schuine oogspieren; voor draaiing rond de optische as.
 • Hals

  Rugstrekker

  De m. erector spinae is nodig voor het rechtop houden van het hoofd.

  Monnikskapspier
  De m. trapezius is nodig voor het draaien van het hoofd en het optrekken van de
  schouders.

  Schuine halsspier
  De m. sternocleidomastoideus is nodig voor het buigen van de nek en rotatie van
  het hoofd.
 • Rugspieren: oppervlakkig gelegen
  worden niet tot de rompwandspieren gerekend.
  - m. trapezius
  - m. deltoideus
  - m. latissimus dorsi
  - m. gluteus minimus
  - m. gluteus maximus
 • Borstwandspieren
  - m. intercostales interni (binnenste tussenribspieren)
  - m. intercostales externi (buitenste tussenribspieren)
 • Middenrifspier
  Het diafragma heeft in het midden een hartvormige peesplaat, die het centrum
  tendineum wordt genoemd. Er zitten drie doorgangen in het middenrif, waarvan
  een in de peesplaat voor de doorgang van de onderste holle ader. De andere
  twee zitten in het spiergedeelte en zijn voor de aorta en slokdarm.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Axiale skelet
schedel, borstkas en de wervelkolom. Deze vormen de as van het
lichaam.