Samenvatting Laagland, literatuur & lezer : literatuur Nederlands voor de tweede fase

-
263 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Laagland, literatuur & lezer : literatuur Nederlands voor de tweede fase". De auteur(s) van het boek is/zijn Gerrit van der Meulen, Willem van der Pol Willem van der Pol. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Laagland, literatuur & lezer : literatuur Nederlands voor de tweede fase

 • 1 literatuur en lezer

 • Wat is een epos?
  Een verhaal over een held
 • 1.1
  - leesmotivatie: reden om te lezen
  -identificatie/inleving: met personages
  - herkenning: met situaties en ervaringen
 • Tijd periode middeleeuwen
  1150-1550
 • 1.2
  - literaire voorkeur: van wat voor soort boeken je houdt
  - gender: verschil in lezersreacties wordt bepaald door sekseverschillen, bvb hoe ze iets interpreterem
 • Wat was de eenheidstaal in de Middeleeuwen? Was er ook een dialect?
  Latijn. Diets
 • 1.3
  - verwachtingen ontstaan voor het lezen van het boek: genre, titel+omslag, achterflap, gelezen recensies
 • Waarin was NL verdeeld
  Hertogdommen, graafschappen, bisdommen
 • 2.1
  - eenduidig: na lezen zit je niet met vragen, wat je leest moet duidelijk zijn
  - meerduidig: onduidelijkheden en vragen die ontstaan door open plekken
 • Wat is een feodale stelsel?
  Een dienstrelatie die vrije mannen hadden met hun adellijke heer
 • 2.2
  - open plek: klein of groter tekstgedeelte dat voor de lezer onduidelijkheden oproept
  - open plekken ontstaan door: informatieachterstand, willen weten of vermoedens kloppen, gedrag van personages, titel, bepaalde kennis over de werkelijkheid wordt bekend verwacht
  - door open plekken wordt een beroep gedaan op mentale activiteit van een lezer
  - gesloten einde: alle open plekken zijn ingevuld
  - open einde: de lezer blijft met vragen achter
  - open plekken maken je tot actieve lezer
 • Welke 4 delen waren er in een standmaatschappij?
  Priesters = geestelijke macht
  Adel= wereldlijke macht
  Stedelijke burgerij= burgerlijk macht
  Lijfeigenen
 • 2.3
  - literaire teksten: proza = roman (+100 blz) of novelle(-100 blz), gedichten, toneel
 • 5 Kenmerken voorhoofse roman
  1. dichtvorm geschreven
  2. trouw/ontrouw aan leenheer en God
  3. Beperkte rol vrouw
  4. Liefde is niet belangrijk
  5. Bloedvergieten
 • 2.4
  - non-fictie: waargebeurd
  - fictie: verzonnen
  - literaire non-fictie: ze geven betrouwbare beschrijving van de werkelijkheid, maar zijn met literaire technieken geschreven (ook essays)
 • 3 kenmerken Hoofse roman
  1. Thema is zoektocht naar ideale vrouw
  2. Geïdeliseerd beeld samenleving
  3. Vrouw belangrijk/ verheerlijkt
 • 3.1
  - spontane betekenisgeving: alleen aandacht voor bepaalde aspecten van een tekst, wat je direct aanspreekt of opvalt,
  - bewuste betekenisgeving: analyseren van tekst
 • 3 kenmerken Ridderroman
  1. Educatief, ontspannen
  2. Elitecultuur: voor adel, ridders en jongeren aan het hof
  3. Bood lessen aan de hand van voorbeelden

 • 3 kenmerken Geestelijken epiek
  1. God en kerk centraal
  2. Bewerkingen evangeliestof
  3. Beschrijvingen heiligen levens
 • 2 kenmerken Geestelijke letterkunde
  1. opdrachtgevers waren vooral geestelijken
  2. doel: ware geloof uitdragen en oproepen tot christelijk leven
 • welke twee soorten liederen waren er?+ uitleg ervan
  Volkslied: dichter maakt zich tot tolk van het volk
  Cultuurlied: uiting van eigen persoonlijke gevoelens
 • Wat zijn rederijkers?
   letterkundige gilden
 • Wat voor tekst schreven rederijkers?
  een opiniërende tekst
 • Wat zijn geuzenliederen
  dat is verzetsliteratuur
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

unheimlich
beklemmend, naargeestig
trotseren
het hoofd bieden, aandurven
smog
door rook en uitlaatgassen vervuilde mist
sabbatical
sabbatsjaar, een jaar betaald verlof voor...
labyrint
doolhof
katern
aantal bedrukte bladzijden als deel van boek of krant
inherent aan
onafscheidelijk verbonden met
impuls
stoot, aanzet
hausse
opleving
futiliteit
onbetekenende kleinigheid