Samenvatting Laagland literatuur en lezer 4/5/6/v theorieboek

-
ISBN-10 9006109886 ISBN-13 9789006109887
359 Flashcards en notities
277 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Laagland literatuur en lezer 4/5/6/v theorieboek". De auteur(s) van het boek is/zijn Gerrit van der Meulen, Willem van der Pol Willem van der Pol Sugar Works Willemijn de Lint. Het ISBN van dit boek is 9789006109887 of 9006109886. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Laagland literatuur en lezer 4/5/6/v theorieboek

 • 1 cursus 1

 • door welke drie dingen word het effect bepaald van een boek lezen?
  -waarom lees je? 
  -wie ben je als lezer? 
  -wat verwacht je?
 • hoe heet de reden waarom je leest?
  een leesmotivatie
 • welke 7 leesmotivaties zijn er?
  - het is plezierig en ontspannend 
  - ontsnappen uit alledaagse leven
  - eigen droom/ fantasie wereld scheppen
  - leert jezelf kennen, door jezelf in te leven in de personages
  - je leert dingen over de werkelijkheid 
  - mooie taalgebruik
  - dingen meemaken die je normaal nooit meemaakt 

  ezelbruggetje is: pofkwtm 
 • hoe heet het dat je smaak veranderd in de loop van je leven?
  smaakontwikkeling 
 • waarop kunnen verwachtingen gebaseerd zijn?
  -wat je vooraf hebt gelezen/ gehoord over het boek
  -welke genre het boek is 
  - welke titel/ boekomslag het boek heeft

 • wat krijg een lezer tijdens het lezen? en wat zijn dit?
  suggesties, dit zijn vermoedens.
 • wat is het verschil tussen eenduidig en meerduidig?
  eenduidig is als een boek maar één doel heeft dit zijn vooral zakelijke teksten en meerduidig is als een tekst meerdere opvattingen heeft dit zijn vooral literaire teksten.
 • wanneer heb je te maken met een open plek?
  als de lezer een moment van onduidelijkheden heeft, vragen worden dan niet direct beantwoord. 
 • door wat kan een open plek ontstaan?
  - informatieachterstand
  - vermoedens, je wilt weten of je vermoedens kloppen
  - gedrag, je wilt weten of een personage iets wel of niet gaan  doen.
  - titel, waarom is deze titel gekozen.
 • wanneer heb je een gesloten einde?
  als alle vragen zijn beantwoord aan het einde. alle open plekken zijn dan ingevuld.
 • wanneer heb je een open einde?
  als de open plekken aan het einde nog niet beantwoord zijn. 
 • op welke drie manieren kunnen literaire teksten getoond worden:
  -een proza, het maakt niet uit hoe de tekst op de pagina staat
  - een gedicht, tekst staat op bijzondere manieren op de pagina 
  - een toneeltekst
 • wat zijn de twee soorten van een proza?
  een roman (meer dan 100 pagina's) en een novelle (80 tot 100 pagina's)
 • wat is het verschil tussen fictie en non-fictie?
  non-fictie is als een tekst volledig betrouwbaar is, het verhaal is 100 % echt gebeurd, bij fictie zitten er verzonnen delen in. alle literaire teksten zijn fictie. non-fictie zijn meestal krantenberichten.
 • hoe heet het als je wilt uit vinden wat de betekenis is van een boek?
  analyseren. 
 • 5.1 Toneel tegenover verhaal en gedicht

 • Wat zijn de twee grootste verschillen tussen enerzijds toneel en anderzijds verhaal en gedicht?

  1) Een toneelstuk bekijk je als deel van het publiek, dus te midden van anderen. Verhalen en gedichten lees je in je eentje.

  2) Een verhaal of gedicht is gemaakt door één auteur. Toneel is een groepsproductie: schrijver, regisseur, dramaturg, acteurs en mensen achter de schermen.

 • 5.1.2 Groepsproductie

 • Wat is improvisatietoneel?

  Improvisatietoneel is een voorstelling die ontstaat op basis van improvisaties die de acteurs uitvoeren in opdracht van de regisseur. Er is géén bestaand toneelstuk vooraf dat wordt ingestudeerd.

 • Wat doet een dramaturg?

  Een dramaturg doet onderzoek naar het stuk en voorziet de regisseur van informatie.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de bewustzijnsstroom waarvan is dit een kenmerk?
Een weergave van indrukken van buiten, herinneringen , associaties en gedachten die niet geordend maar chaotisch aan jou als lezer worden gepresenteerd. Kenmerk van modernisme.
Wat is het modernisme?
Het modernisme is en internationale ontwikkeling binnen de romankunst waarbij van de lezer een actieve houding wordt verwacht. Het is een tegenreactie op de massa- en bestsellerscultuur.
Modernisten stonden sceptisch tegenover de mogelijkheid dat de mens zichzelf en de werkelijkheid zou kunnen kennen.
Kenmerkend aan werken is dat de verteller maar een beperkt beeldvan de verhaalwerkelijkheid levert. De nadruk ligt op subjectieve en zintuigelijke belevingen van de werkelijkheid. Waarneming en reflectie van de personage staat centraal.
In de eerste helft van de 20e eeuw was de psychologische roman erg populair. Wat is kenmerkend/typerend aan deze romans?
Er wordt veel aandacht geschonken aan bewusten en onbewuste drijfveren van personages. Er is veel aandacht voor gedrag, gevoelens, driften en verlangens van personages. Typerend is de psychologische analyse van eigen ik, waarbij wordt teruggegaan naar de eigen kindertijd en jeugd.
Wat is kenmerkend voor de dadaïstische collagetechniek?
Traditionele versregels vallen uit elkaar en associaties vervangen de logische gedachte ontwikkeling.
Wat is de autonomieopvatting en wat is het gevolg hiervan?
Men vat de literaire tekst op als een op zichzelf staand taalbouwsel en niet als weergave van een individueel gevoel. Het gevolg is dat teksten ritme, klankwerking en dubbelzinnigheden bevatten.
Wat wilde avant-gardebewegingen?
Kunst en literatuur vernieuwen en breken met tradities
Wat is een eliteschrijver?
Een eliteschrijver is een schrijver die meent de cultuur te moeten beschermen tegen vervlakking van de massaliteratuur en die schrijft vanuit een moderne levenshouding van onzekerheid, twijfel en zelfreflectie.
Wat schreef een publieksschrijver?
omvattende realistische romans
Wat is een bestseller?
Een boek waarvan meer dan 10.000 exemplaren van zijn verkocht
Wat is het dadaïsme en waarop is dit een reactie?
Het is een reactie van ontgoocheling en ontreddering van de Eerste Wereldoorlog. Er werd veel gebruik gemaakt van collagetechnieken. Dada wilde chaos scheppen en was antiburgerlijk.