Samenvatting Laat maar zien

-
ISBN-10 9001809286 ISBN-13 9789001809287
242 Flashcards en notities
43 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Laat maar zien". De auteur(s) van het boek is/zijn Jos van Onna, Ankie Jacobse. Het ISBN van dit boek is 9789001809287 of 9001809286. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Laat maar zien

 • 1 Mens en beeld

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 1.1 De mens maakt beelden, beelden maken de mens

 • Waarom hebben wij mensen zo'n enorme behoefte aan beelden?
  Meer dan de helft van onze informatieverwerkingscapaciteit wordt gebruikt voor de verwerking van visuele beelden. (Veel meer dus dan de rest van de zintuigen bij elkaar opgeteld!)
 • 1.2 Beeldenbrein

 • De meest karakteristieke beelden van een generatie heten ook wel iconen
 • Wat zijn iconen?
  De meest karakteristieke beelden van een generatie
 • 1.4 De functies van beelden

 • De functies van beelden:
  - Functioneel gebruikersgemak
  - Aanschouwelijk ordenend (duidelijkheid verschaffen in abstracte begrippen en complexe situaties (grafieken en diagrammen, sportkleding en uniformen)  
  - Narratief: visuele verhalen 
  - Illustratief: illustraties bieden een concretere voorstelling van zaken bij een tekst
  - Directief: beelden met een aanwijzende, waarschuwende of regulerende functie
  - Verbeeldend: fantasie, ontwerp, idee
  - Decoratief: versiering
  - Esthetisch: puur mooi (beelden, stillevens, objecten, naakten)
  - Expressief: beelden die emoties uitdrukken
  - Amusement: ansichtkaarten, voetbalplaatjes, dvd's, stickers, postzegels
 • Wat zijn de functies van beelden? (10)
  - Functioneel gebruiksgemak (ontwerpen waterkaraf)
  - Aanschouwelijk ordenend (grafiek)
  - Narratief (bij een verhaal)
  - Illustratief (ondersteuning van de tekst)
  - Directief (verkeersborden)
  - Verbeeldend (fantasie)
  - Decoratief (woonkamer)
  - Esthetisch (schoonheidsoverweging)
  - Expressief (graffiti/foto's)      
  - Amusement (stickers/plaatjes/postzegels)
 • 1.5 Leren met beelden

 • Leren met beelden is belangrijk omdat:
  - kinderen maken van nature beelden 
  - ze maken kennis met materialen
  - het verrijkt de manier waarop ze de werkelijkheid ervaren
  - het biedt ze de mogelijkheid zichzelf te ontdekken, door interactie met de beelden
  - het is een onderdeel van cultuur. bewustzijn van hun eigen ik
  - beelden en communicatie zorgt voor betere participatie in de samenleving
 • In welke belangrijke behoeften voorziet het Beeldend Onderwijs? (6)
  - Kinderen maken 'van nature' beelden en krijgen de kans om zich daarin te ontwikkelen
  - Op een specifieke manier kennismaken met materie
  - Ze hebben plezier in het omgaan met beelden, het is verrijkend
  - Het creëren van beelden geeft kinderen de mogelijkheid om zichzelf te ontdekken, een       identiteit te ontwikkelen door interactie met beelden
  - Zelf beelden maken is deel uitmaken van de cultuur en stimuleert cultureel bewustzijn
  - Onderwijs bereidt kinderen voor op het participeren in een samenleving
 • 2.3 Beeldend vormgeven

 • Beeldende activiteiten zijn als volgt te definiëren:
  Beeldend vormgeven is het betekenis verlenen aan materie door de vorm aan te passen. Dat gebeurt in een creatief proces van beschouwing (kijken/vergelijken), onderzoek (experimenteren/overwegen) en werkwijze (handelen/verwerken).
  Reflectie stuurt die activiteiten aan en zorgt voor persoonlijke afstemming.
 • Wat is beeldend vormgeven?
  Beeldend vormgeven is het betekenis verlenen aan materie door de vorm aan te passen. Dit gebeurt in een creatief proces van beschouwing, onderzoek en werkwijze. Reflectie stuurt die activiteiten aan en zorgt voor persoonlijke afstemming.
 • Cirkelmodel
  3 productcomponenten: betekenis + Materie + Vorm
  3 procescomponenten: beschouwing + onderzoek + werkwijze
  De afstemming vindt plaats door reflectie
 • Hoe ziet het cirkelmodel eruit?
  Dit is het cirkelmodel
 • Productcomponenten
  Betekenis = wat het beeld uitdrukt: het geheel van associaties en emoties
  Laag1: de visuele betekenis (hoe ziet het eruit?)
  Laag2: de objectbetekenis (wat stelt het voor?)
  Laag3: de symbolische betekenis (waar verwijst het naar, wat het dus niet is?)
 • Wat zijn de 3 productcomponenten?
  Betekenis, vorm en materie (binnenste cirkel)
 • Wat zijn de 3 procescomponenten?
  Beschouwing onderzoek en werkwijze (buitenste cirkel)

  Hieromheen zit de reflectie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de inhoud bij nabeschouwing?
- Beschouwen van de resultaten
- Evalueren en reflecteren aan de hand van het basisplan
- Beoordelen en registreren
Wat is de inhoud bij uitvoering?
- Observatie van het opstartende vormgevingsproces
- Begeleiding van het creatieve proces
- Logistiek, afronden van werkzaamheden en opruimen
Wat is de inhoud bij oriëntatie?
- Inspirerende introductie over het onderwerp
- Informatie over beeldaspecten en hun effect
- Instructies over materiaal- en gereedschapsgebruik
Hoe zijn de lesfasen ingedeeld in de nabeschouwingsfase?
- betekenis
- beschouwing
- vorm
- werkwijze
- materie
- onderzoek
Hoe zijn de lesfasen ingedeeld in de uitvoeringsfase?
- onderzoek
- materie
- werkwijze
- vorm
- beschouwing
- betekenis
Hoe zijn de lesfasen ingedeeld in de oriëntatiefase?
- betekenis
- beschouwing
- vorm
- werkwijze
- materie
- onderzoek
Wat is een procesgerichte didactiek?
Dat richt zich vooral op de kwaliteit van het scheppende proces. Men gaat ervan uit dat een kind zich beeldend authentiek ontwikkelt door het goed doorlopen van het creatieve vormgevingsproces.
Waar gaat het over in kerndoel 56?
Hier is er ruimte om vanuit beeldend onderwijs de aandacht te richten op beeldende objecten en kunst als aspect van cultureel erfgoed
Waar gaat het over in kerndoel 55?
Dat kinderen beeldende producten leren zien, beschrijven en begrijpen: de samenhang tussen hun betekenis, functie en plaats in de cultuur. Reflecteren is er op gericht dat kinderen vragen leren stellen bij het maken van en kijken naar beelden
Waar gaat het over in kerndoel 54?
Dat kinderen leren om met beelden te communiceren en dat ze gevoelens en ervaringen kunnen uitdrukken in beeldend werk. 

Beeldende werkstukken ontstaan wanneer betekenis, beeldaspecten en materiaal op elkaar worden afgestemd. Als kinderen geïnspireerd aan de slag gaan met betekenisvolle thema's, worden ze aangezet tot creatief vormgeven.