Samenvatting Labour Economics

-
255 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Labour Economics

 • 1 Labor Supply

 • Wat is de Labor Force?
  Werkenden + Werklozen
 • Wat is de Labor Force Participation Rate?
  Labor Force als percentage van de populatie
 • Wat is de Employment Population Ratio?
  Werkenden als percentage van de populatie
 • Wat is de Unemployment Rate?
  Werklozen als percentage van de Labor Force
 • Wat is een betere maatstaf voor fluctuaties in economische activiteit?
  Employment rate
 • Verborgen werkloosheid?
  Mensen die het zoeken naar een baan hebben opgegeven
 • LFP staat voor
  Labor Force Participation
 • Wanneer is de LFP het grootst?
  Tussen de 25 en 55 jaar
 • Is er een positief of negatief verband tussen LFP en Education?
  Positief
 • Hoe ziet de Labor-Leisure choice Utility function eruit?
  U = f(C,L)
 • In woorden: waar bestaat de Utility Function van de L/L Choice eruit?
  Meet de tevredenheid die individuen halen uit de consumptie van goederen (C) en vrije tijd (L)
 • Hoe hoger U?
  Hoe blijer iemand is/ Hoe meer tevreden iemand is
 • Neemt U toe of af naarmate C/L toenemen?
  U neemt TOE naarmate C/L toenemen
 • Indifferentiecurves zijn downward sloping of upward sloping?
  Downward sloping
 • Hogere indifferentiecurves betekent?
  Een hogere Utility
 • Kunnen indifferentiecurves elkaar snijden?
  Nee!
 • Zijn indifferentiecurves convex of concaaf?
  Convex
 • Wat betekent het dat indifferentiecurves convex zijn vanuit de oorsprong?
  Dat de opportunity costs toenemen
 • Hoe steiler indifferentiecurves, hoe meer je waardeert wat op de .... staat?
  X-as
 • Wat geven indifferentiecurves aan?
  De tradeoff tussen C & L
 • Wat geeft de Budget Constraint aan?
  Alle C & L combinaties die de werker kan betalen
 • Met andere woorden... Wat geeft de Budget Constraint aan?
  De opportunity set van de werker
 • Geef de formule van de Budget Constraint
  C = wh + V
 • wh in de Budget Constraint staat voor
  wages x hours of work: Inkomsten uit werk
 • V in de Budget Constraint staat voor
  Inkomsten niet uit werk: Non-Labor Income
 • Optimale consumptie punt =
  Waar de Budget Constraint raakt aan (tangent is aan) de Indifferentiecurve
 • Het optimale punt van consumptie
  MRS = w
 • Als V toeneemt dan... en dan...
  Verschuift de Budget Constraint parallel omhoog en dan gaat het aantal werkuren omlaag als L een normaal goed is.
 • Als V toeneemt dan... en dan...
  Verschuift de Budget Constraint parallel omhoog en dan gaat het aantal werkuren omhoog als L een inferieur goed is
 • Als het inkomenseffect het substitutie effect domineert dan...
  Zal de werker bij een loonsverhoging meer vrije tijd nemen (en minder gaan werken)
 • Als het substitutie effect het inkomenseffect domineert dan...
  Zal de werker bij een loonsverhoging meer gaan werken (en minder vrije tijd nemen)
 • Reservation wage
  Laagste loon dat een persoon indifferent maakt tussen werken en niet werken
 • Neemt de Reservation wage toe of af naarmate V toeneemt
  Neemt toe
 • Als het marktloon lager ligt dan de Reservation Wage dan zal die persoon
  Niet werken
 • Als het substitutie effect het inkomenseffect domineert, dan is de LS curve positively/negatively sloped?
  Positively sloped
 • Als het inkomenseffect het substitutie effect domineert, dan is de LS curve positively/negatively sloped?
  Negatively
 • Labor Supply Elasticity meet...
  De reactie van het aantal gewerkte uren als gevolg van een loonswijziging
 • Labor Supply formule (sigma) =
  % verandering werkuren / % verandering loon
 • Sigma < 1 :
  Inelastisch: verandering werkuren kleiner dan verandering loon
 • Sigma > 1 :
  Elastisch: verandering werkuren groter dan verandering loon
 • Waar kan het regressiemodel voor gebruikt worden?
  Om elasticiteit af te leiden
 • Een cash grant zorgt er voor dat iemand aangemoedigd wordt om...
  De Labor Force te verlaten
 • Cash grants verhogen / verlagen de Reservation wage
  Verhogen
 • Welfare programs zorgen ervoor dat iemand aangemoedigd wordt om...
  De Labor Force te verlaten
 • Leg uit hoe de loonsveranderingen over de Life Cycle verlopen.
  Lonen zijn laag wanneer je jong bent. Lonen nemen toe met de tijd en pieken als je 50 bent. Lonen nemen af of blijven constant na je 50e.
 • Waar staat EITC voor?
  Earned Income Tax Credit
 • EITC stimuleert/ontmoedigt de Labor Force participatie?
  Stimuleert
 • EITC produceert een substitutie of een inkomenseffect?
  Allebei!
 • Age-earnings profile heeft hetzelfde patroon als...
  Hours of work over the Life Cycle
 • Wat is de intertemporal substitution hypothese?
  Mensen substitueren hun tijd over de Life Cycle om voordelen te ervaren van de verandering van de prijs van Leisure
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Werknemer A en B zitten op dezelfde isoprofit curve (pi0) Werknemer A kiest ... en werknemer B kiest ...Het laat dus de tradeoff zien tussen ... en ... Contrasterend: Werknemer B en B* hebben verschillende ''earnings potential'': hun ''job packages'' liggen op verschillende isoprofit curves: positieve/negatieve correlatie tussen de twee variabelen?
een hoger loon (wA) met no benefits, lager loon (wB) met hogere health benefits (HB). Trade off tussen job benefits en wages. positieve correlatie
In het plaatje maximaliseert de werknemer zijn nut op punt ...  met ... uren en ... loon . Er is een alternatieve job met een seasonal schedule (niet alle seizoenen werk). Het loon is hier gelijk aan ... maar de werknemer kan hier slechts ... uur werken. De werker is ... af in de alternatieve job. Het nut neemt ... van ... naar ... Hoe kan de alternatieve job meer mensen aantrekken? Door ... zodat men indifferent wordt tussen job 1 en de alternatieve job. 
P, w0, h0. w0 (ook), h1. slechter, af, U0 naar U'. De alternatieve job kan meer werknemers trekken door het loon te verhogen naar w1: dan zijn de werknemers indifferent.
Goede job karakteristieken worden gekenmerkt door ... en slechte job karakteristieken worden gekenmerkt door ...
Lage lonen , hoge lonen
Als de overheid verbiedt om een hogere prob of injury dan r- te hebben, wat gebeurt er dan met het nut van de fout-geinformeerde werknemers (werknemers die dachten dat ze een risk of injury van r0 hadden)
Hun nut gaat omhoog van U* naar U- (indifferentiecurve ligt hoger): zij gaan er dus op vooruit
Werknemers die een loon van w* verdienen, die kunnen verwachtingen hebben over hun prob of injury die niet kloppend zijn, namelijk dat r = r0. In werkelijkheid is hun prob of injury ... 
r*
Safety regulation: stel dat de overheid verbiedt om een hogere prob of injury dan r- te hebben, waar gaat het evenwicht dan naar toe? Wat gebeurt er met het loon, het nut en de profits?
Naar punt Q met w- en r- : het loon gaat omlaag (w* naar w-), het nut gaat omlaag (U*naar U-) en de profits gaan omlaag (pi* naar pi-)
Waar maximaliseert de werknemer het nut?
Op punt P met w* en r*
Wat is de discussie rond Value of Life
Het is afhankelijk van wat voor soort werknemers geanalyseerd worden: hoge of lage probability of injury (selection)
Wat houdt de VoL in?
het bedrag dat werknemers gezamenlijk willen betalen om de kans, dat iemand van hen aan dodelijk letsel zal lijden in een bepaald jaar door een job, te laten afnemen
De Statistical Value of Life berekenen. Geef de formule:
VoL: (wy-wx)/(ry-rx)