Samenvatting Leadership in Organizations

-
ISBN-10 0273765663 ISBN-13 9780273765660
258 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Leadership in Organizations". De auteur(s) van het boek is/zijn Gary Ykl. Het ISBN van dit boek is 9780273765660 of 0273765663. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Leadership in Organizations

 • 12.10.1 Instrumental Leadership Antonakis & House (2014)

 • Wat houdt transformationeel leiderschap in?
  Geïdealiseerde invloed (charisma), inspirationele motivatie, intellectuele stimulatie en individual consideration. Deze leiderschapsstijl heeft een psychologische impact op volgers die verder gaat dan de effecten van transactioneel leiderschap. 
 • Waar is transactioneel leiderschap op gebaseerd?
  Is gebaseerd op de quid-pro-quo, uitwisselingen van beloningen en sancties. 
 • Wat is instrumenteel leiderschap?
  Instrumenteel leiderschap is een vorm van op expert-gebaseerde macht.
 • Instrumenteel leiderschap bouwt op het creëren van structuur. Het focust op het behalen van doelen door:
  1. Het definiëren en faciliteren van groepsinteracties
  2. Definiëren van rollen 
  3. Het duidelijk maken aan volgers wat van ze wordt verwacht
 • Welke 3 implicaties heeft de definitie van instrumenteel leiderschap?
  1. Het negeert strategische leiderschapsfuncties
  2. Het is vooral gefocust op het definiëren van rollen
  3. Het is confounded doordat het items bevat van beloningen en straffen (transactioneel leiderschap)
 • Welke 4 factoren van intstrumenteel leiderschap vallen onder strategisch leiderschap?
  1. Het monitoren (controleren) van de omgeving
  2. Monitoren (controleren) van uitkomsten
  3. Het formuleren en implementeren van strategieën
  4. Faciliteren van path-goal voor werknemers. (richting geven)
 • Wat hebben pragmatische en instrumentele leiders gemeen?
  Net als instrumentele leiders zijn pragmatische leiders gefocust op het vergroten van de prestatie van de organisatie. 
 • Wat is het doel van strategisch leiderschap?
  Als leider moet je de organisatie begrijpen en die kennis kunnen gebruiken om te compenseren voor gebreken in het systeem en veranderingen in de omgeving. Door het kennen van de dynamische en systematische basis van de organisatie is de leider in staat om strategische doelen te stellen, taken te structureren en richting te geven voor het voltooien van taken. 
 • Wat zijn factoren van strategisch leiderschap?
  • Environmental monitoring: Acties van de leider zoals het scannen van de interne en externe omgeving. Het gaat hier over het kennen van sterke en zwakke punten van de organisatie en het identificeren van kansen.
  • Strategy formulation and implementation: De acties van leiders die gefocust zijn op het ontwikkelen van een bedrijfsbeleid en doelen om de strategische visie en missie te ondersteunen.
 • Wat wordt er bedoeld met environmental monitoring?
  Acties van de leider zoals het scannen van de interne en externe omgeving. Het gaat hier over het kennen van sterke en zwakke punten van de organisatie en het identificeren van kansen.
 • Wat wordt er bedoeld met strategy formulation and implementation?
  De acties van leiders die gefocust zijn op het ontwikkelen van een bedrijfsbeleid en doelen om de strategische visie en missie te ondersteunen.
 • Wat is follower work facilitation (path-goal facilitatie)?
  Follower work facilitation staat ook wel bekend als path-goal facilitatie (de derde factor van instrumenteel leiderschap). Dit houdt gedragingen in van de leider zoals het geven van richting, steun en hulpbronnen. Daarnaast ook hulp bij het elimineren van obstakels voor het behalen van doelen en het geven van een duidelijk pad naar het doel. Deze gedragingen faciliteren het behalen van doelen. 
 • Wat is outcome monitoring?
  Dit houdt het gedrag van de leider in waarin hij feedback geeft aan werknemers over hun prestaties wat nuttig is voor het behalen van de doelen. 
 • Wat is hypothese 2: Consideration will be predicted by transformational leadership?
  De onderzoekers verwachten niet dat instrumenteel leiderschap gerelateerd zal zijn aan “consideration”. Instrumenteel leiderschap is niet gefocust op aardig zijn, maar op taak-relevante expertise om de taak te voltooien. “Consideration” zal waarschijnlijk wel overlappen met aspecten van het transformationele leiderschap zoals intellectuele stimulatie en individual consideration
 • Wat is de overkoepelende conclusie van het onderzoek?
  Instrumenteel leiderschap vult transformationeel en transactoineel leiderschap aan. Instrumenteel leiderschap heeft daarmee zijn plek in het netwerk van leiderschap constructen verdient. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de nadelen van de organische structuren?
 1. Mis van communicatie tussen onafhankelijke subunits of individuen
 2. Zijn inefficiënt omdat ze functionele ontslagen aanmoedigen en verslapping van de bronnen, wat leidt tot hogere kosten
 3. Slechte competitie waardoor de ene afdeling zijn doel haalt, ten koste van anderen
Wat zijn de nadelen van mechanistische structuren?
 1. Efficiëntie wordt behaald doordat er minder flexibiliteit is door het verminderde aantal groepsleden
 2. Reageren langzaam op veranderingen doordat het gepland moet worden en het moet door hogeraf goed gekeurd worden
 3. Wordt weinig geleerd omdat de hogere piefen ver weg zitten
 4. Er kan geen directe vergelijking tussen functionele specialisten gedaan worden, wat het vergelijken van prestaties lastig maakt
Waar kan de antithese vandaan komen?
 1. Een nieuwe hogere leider die verandering eist van lagere leiders
 2. Een selectiecomité die eisen opstelt voor het aannemen van sollicitanten
 3. Een interpersoonlijke peerrivaal die de huidige leider wil ondermijnen
 4. Een ambitieuze medewerker die leider wil worden
 5. Een groep die ontevreden is over de huidige these
 6. Consultant van buitenaf
Wat zijn P2A en P2B in dit model?
 • P2 A: sociale afstand modereert het effect van goals op volgeling reacties zodanig dat goals “volgeling motivatie” vergemakkelijkt op een laag niveau van sociale afstand ten opzichte van een hoog niveau van sociale afstand.
 • P2 B: ruimtelijke afstand modereert het effect van goals op volgeling reacties zodanig dat goals “volgeling motivatie” vergemakkelijkt op een laag niveau van ruimtelijke afstand ten opzichte van hoog niveau van ruimtelijke afstand 
Wat is P3A en P3B in het model?
 • P3 A: sociale afstand modereert het effect van visie op volgeling reactie zodanig dat visie  “volgeling motivatie”  vergemakkelijkt op hoog niveau van sociale afstand ten opzicht van laag niveau van sociale afstand.
 • P3 B: ruimtelijke afstand modereert het effect van visie op volgeling reactie zodanig dat visie “volgeling motivatie”  vergemakkelijk op hoog niveau van ruimtelijke afstand ten opzichte van laag niveau van ruimtelijke afstand
Welke 4 factoren van intstrumenteel leiderschap vallen onder strategisch leiderschap?
 1. Het monitoren (controleren) van de omgeving
 2. Monitoren (controleren) van uitkomsten
 3. Het formuleren en implementeren van strategieën
 4. Faciliteren van path-goal voor werknemers. (richting geven)
Wat is een van de onderdelen van transactioneel leiderschap en welk invloedsproces is eraan gekoppeld?
 • Contingente beloning

Invloedsproces is instrumentele inwilliging, als ik het doe, is hij tevreden, krijg ik salarisverhoging/mag ik naar de cursus.
Wat is de negatieve kant van hoog machtsniveau, -spreiding -en variëteit?
Niveau, mensen in hoge machtsposities, dat anderen die ook een hoge machtspositie hebben niet hoger komen dan zijzelf en verhoogt de interne machtsstrijd
 • Verhoogt onderlinge dreiging en wantrouwen 
 • Verhoogt interne machtsstrijd 
Spreiding 
 • Verhoogt percepties van ongelijkheid 
 • Creëert communicatie inefficiënties 
Variëteit 
 • Leidt tot “los zand” en subgroepjes (ik ben verantwoordelijk voor finance, wat heb ik te maken met de bierbrouwers)
 • Reduceert overkoepelende groepsidentiteit 
Wat voor soorten Impression Management zijn er?
 1. Exemplificatie, het demonstreren van toewijding en loyaliteit aan de missie, organisatie of volgers.
  - Volgers: op tijd komen en langer blijven
  - Leiders: gedrag en waarden komen overeen
 2. Vleierij, de target person ervan overtuigen de agent leuk te vinden en zien als iemand met veel kwaliteiten
 3. Zelf-promotie, beïnvloeden van een fijne impressie over jouw competentie en waarde voor de organisatie
Wanneer is een externe attributie bij het Two-Stage Attribution Model meer verwacht?
 1. Als de medewerker geen historie heeft van slechte prestaties op dezelfde soort taken
 2. De medewerker presteert op andere taken wel goed
 3. De medewerker doet het even goed als anderen in dezelfde situatie
 4. De effecten van de slechte prestatie zijn niet schadelijk of serieus
 5. De managers is afhankelijk van de medewerker voor zijn/haar eigen succes
 6. De medewerker heeft andere kwaliteiten
 7. De medewerker heeft zijn/haar excuses aangeboden
 8. Bewijs dat het door externe factoren komt