Samenvatting Lecture Notes: Human Physiology

-
ISBN-10 1405136510 ISBN-13 9781405136518
535 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Lecture Notes: Human Physiology". De auteur(s) van het boek is/zijn Ole H Petersen. Het ISBN van dit boek is 9781405136518 of 1405136510. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Lecture Notes: Human Physiology

 • 1 interne milieu 1+ 2

 • Wat is homeostase?
  Dit is het constant houden van het interne milieu. 
 • Wat is het interne milieu?
  Dit bestaat uit extracellulaire vloeistof. Dit is slechts 1/3 van het totale volume van het lichaam. De extracellulaire vloeistof bestaat uit bloedplasma en interstitieel vocht. 
 • Wat is homeodynamica?
  Dit betekent dat de lichaamswaarden niet per se constant worden gehouden (homeostase) maar rond een bepaalde vooraf ingestelde waarde. 
 • Waarom is de homeostase/dynamica zo van belang?
  - Even geen zuurstof betekent bewusteloosheid
  - Een lichaamstemperatuur die te ver omhoog gaat betekent een denaturatie van eiwitten.
  - Een pH afwijking van 0,5 is al letaal.
  - Een bloedglucoseniveau dat te ver naar beneden afwijkt zorgt voor convulsies (hele erge krampen)
  Dit komt ook omdat meercellige organismen i.t.t. eencelligen gespecialiseerd zijn en gediferentieerd zijn. Deze complexiteit zorgt voor kwetsbaarheid. 
 • Wat zijn de verschillende organisatieniveaus?
  1) chemisch
  2) cellulair
  3) Weefsel: verschillende functies binnen 1 orgaan. 
  4) orgaan
  5) orgaansysteem/ regelsysteem (vb: ademhalingssysteem)
  6) organisme: gecoordineerde activatie: homeodynamica
 • Hoe werkt een regelsysteem kortweg?
  - Er is een input signaal
  - Dit signaal gaat naar een integrating center waar het wordt vergeleken met de setpoint.
  - Hierdoor komt er een output signaal
  - Dit output signaal zorgt voor een reactie. 
 • Hoe werkt een regelsysteem op basis van een reflexboog?
  Er is een uitgangsvariabele is ingesteld en wordt vergeleken met wat een sensor meet in een integratiecentrum. Dit gaat via een affarente zenuwbaan naar de hersenen. Als er een verschil is dan wordt er een signaal naar een effector  gestuurd via een efferente zenuwbaan. Deze effector kan weer zorgen voor een feedback. 
 • Wat is een somatische reflex?
  Hierbij reageert een sensor op een prikkel van buiten het lichaam. (exteroceptie) of op een prikkel uit het bewegingsorgaan of evewichtsorgaan (propioceptie) (vb. kniepeesreflex, vliegje in het oog, trappen in spijker)
 • Wat is een autonome reflex?
  Hierbij reageert een sensor op een prikkel van binnen in het lichaam. (enteroceptief). Dit gebeurt via:
  - osmosereceptoren
  - barosensoren
  - chemosensoren
  De effector hierbij is glad spierweefsel of klierweefsel. vb zijn speekselsecretie bij het drinken van citroensap of de baroreceptorreflex.
  Het autonome zenuwstelsel speelt hierbij een rol. 
 • Wat is een endocriene reflex?
  Dit is bijna gelijk aan een autonome reflex maar de reflexboog vindt plaats via endocriene signalen. Bijv. de productie van EPO bij een te lage zuurstofdruk in de nier of de afgifte van insuline bij een te hoog glucosegehalte in het bloed. 
 • Welke 3 soorten feedback zijn er?
  - Positief: destabilisatie (vicieuze cirkel)
  - Negatief: stabilisatie
  - Feedforward: signalering van en dreigende verstoring. 
 • Wat zijn thermoreceptoren?
  Centrale thermoreceptoren registreren veranderingen van de temperatuur in het bloed. Er zijn ook thermoreceptoren in de huid. Deze kunnen de temperatuur van buiten registreren en kunnen zorgen voor een feed-forward effect zodat de kerntemperatuur niet teveel verlaagd. 
 • Waar worden de alle verschillende regelsystemen gereguleerd?
  Dit vindt plaats in de hypothalamus. In de hersenstam zijn ook regelcentra maar deze worden ook weer geregeld in de hypothalamus. De communicatie gaat zowel neuronaal als hormonaal. 
 • Welke zaken regelt de hypothalamus en wat regelt de hersenstam?
  De hypothalamus regelt: Temperatuur, osmolariteit, glucosehuishouding, voedselopname enz.
  De hersenstam regelt: bloeddruk en de ademhaling. Toch hebben de regelcentra in de hersenstam ook weer regelcentra in de hypothalamus. 
 • Wat is de paraventricularis nucleus?
  Deze ligt in de hypothalamus en zorgt oa voor oxytocine vrijlating via de hypofyse. 
 • Wat is de supraopticus nucleus?
  Deze ligt in de hypothalamus (anterior) en zorgt oa voor vasopressine vrijlating via de hypofyse. 
 • Wat doet de posteriore kant van de hypothalamus zoal?
  Deze regelt de neuroendocriene controle. 
 • Wat is het infundibulum?
  Dit is de verbinding tussen de hypothalamus en de hypofyse. 
 • Wat is de hormonale weg vanuit de hypothalamus?
  Deze gaat met chemische boodschappers via de hypofyse en vanaf de hypofyse naar de endocriene organen. Het bepaalt de activiteit van cellen. 
 • Wat is de neurale weg vanuit de hypothalamus?
  Deze gaat via de primaire, secundaire en tertiaire centra naar organen. Er is zowel een sympathische versie als een parasympathische versie. Deze 2 zijn antagonistisch.
 • Wat is het centrale en perifere zenuwstelsel?
  centraal: hersenen en ruggenmerg
  perifeer: de rest.
 • Wat is het verschil tussen affarent en efferent?
  Het perifere stelsel valt te scheiden in:
  affarent: Naar het centraal zenuwstelsel toe
  efferent: van het centraal zenuwstelsel af
 • Wat is het verschil tussen somatisch en autonoom?
  Het efferente weefsel valt te verdelen in:
  somatisch: aangestuurd door skeletspieren
  autonoom: hart, smc, klierweefsel. 
 • Hoe werkt het somatisch zenuwstelsel?
  De neurotransmitter is acetylcholine. De axonen zijn lang en gemyelineerd. Het is een single neuron naar effector organen. De effector organen zijn skeletspieren en daar hebben ze een stimulerend effect. 
 • Hoe werkt het sympathisch autonoom zenuwstelsel?
  Deze heeft eerst acetylcholine als neurotransmitter en daarna noradrenaline als neurotransmitter. Het preganglionaire gedeelte is licht gemyelineerd en het postganglionaire gedeelte is niet gemyelineerd. Er kan ook sprake zijn van alleen een preganglionair gedeelte dat werkt op de bijnier (adrenaline en noradrenaline vrijlating)
 • Hoe werkt het parasympathisch autonoom zenuwstelsel?
  Preganglionair zijn ze slecht gemyelineerd. Dit axon is echter veel langer dan het sympathisch preganglionair axon. De neurotransmitter is acetylcholine (1). De postganglionaire axonen zijn niet gemyelineerd en werken ook met acetylcholine. 
 • Waarom is er een balans nodig tussen de sympathische en parasympathische activiteit?
  sympathisch is verantwoordelijk voor katabolisme en parasympathisch hoofdzakelijk voor anabolisme. 
 • Wat zijn de secundaire en tertiarie centra van het (ortho) sympathische systeem?
  secundaire centra: thoracale ruggenmerg, lumbale ruggenmerg
  tertiaire centra (autonome ganglia): meestal in de grensstreng anders in de prevertebrale ganglia.
  Het bijniermerg krijgt preganglionaire innervatie vanuit het zenuwstelsel. 
 • Wat zijn de secundaire en tertiaire centra van het parasympathische systeem?
  secundaire centra: hersenstam en sacrale ruggenmerg
  tertiaire centra (autonome ganglia): dichtbij effectororgaan. 
 • Wat is de nervus vagus?
  Dit is de 10e hersenzenuw en is erg lang. Hij gaat naar alle organen en het preganglionaire deel is erg lang en zit in of vlakbij het orgaan zelf. 
 • Het hart heeft een veel grotere activatie door de sympathicus dan door de parasympathicus. 
  De meeste bloedvaten worden sympathisch geactiveerd. 
  Receptoren op effectororganen zijn anders dan in de autonome ganglia.
 • Wat gebeurt er in varicositeiten?
  Hier vindt de meeste noradrenalineafgifte plaats. Na werking wordt noradrenaline deels weer heropgenomen, deels diffundeert het weg en deels wordt het enzymatisch afgebroken. Acetylcholine wordt daarentegen afgebroken door acetylcholinesterase. 
 • parasympathische activatie gebeurt altijd met ach op een muscarinereceptor.
  sympathisch:
  - NA op een alfa 1 receptor: vasoconstrictie
  - NA op een beta 1 receptor: verhoogde hartsnelheid en contractiliteit
  - NA op een beta 2 receptor: dilatatie van bronchiolen in de long. (en relaxatie van gladde spieren van arteriolen van skeletspieren bij aanwezigheid van metabolieten. 
 • Wat is het verschil tussen ionotroop en metabotroop?
  Ionotroop wordt gezegd van receptoren die ionkanalen zijn (ze openen door depolarisatie) en metabotroop wordt gezegd van receptoren die G-eiwit gekoppeld zijn en openen dan een ionkanaal. Deze worden geactiveerd via een depolarisatie of via hyperpolarisatie. Muscarinereceptoren zijn metabotroop. 
 • Wat zijn de para(sympathische) effecten van klieren?
  para: secretie activiteit
  sym: inhibitie van secretie activiteit
 • Wat zijn de para(sympathische) effecten van de zweetklieren?
  para: geen effect
  sym: zweetactiviteit
 • Wat zijn de para(sympathische) effecten van de adrenale medulla?
  para: geen effect
  symp: stimulatie van medulla cellen om adrenaline en noradrenaline af te geven. 
 • Wat zijn de para(sympathische) effecten van de hartspieren?
  para: verlaagde hartsnelheid
  symp: verhoogde hartsnelheid en slagkracht
 • Wat zijn de para(sympathische) effecten van de coronaire bloedvaten (hart)?
  para: geen effect
  symp: dilatatie van de bloedvaten
 • Wat zijn de para(sympathische) effecten van de longen?
  para: constrictie brionchiolen
  symp: dilatatie bronchiolen
 • Wat zijn de para(sympathische) effecten van bloedvaten?
  para: vasodilatatie in gezicht en de genitalia
  symp: de meeste bloedvaten contraheren. 
 • Welke 3 soorten hormonen zijn er?
  - peptide hormonen: eiwitstructuren
  - steroid hormonen: derivaten van cholesterol. vb: cortisol, aldosterol, oestradiol.
  - tyrosine hormonen: derivaten van het aminozuur tyrosine. vb: catecholaminen (vergelijkbaar met de peptidehormonen), schildklierhormoon (vergelijkbaar met de tyrosine hormonen)
 • steroid hormonen zijn gebonden aan een carrier in het bloed maar binden aan een cytosolische receptor. 
 • Welke hormonen werken via het cAMP seccond messenger systeem?
  - glucagon
  - adrenaline
  - ACTH
  - PTH
  - FSH
  - LH
  - TSH
  - Calcitonine
 • Waardoor kan de hormoonconcentratie wel tot 50% dalen zonder aanmaak?
  - afbraak door lever
  - uitscheiding door de lever en de nier (vooral wateroplosbare hormonen)
 • snelle processen hebben ook een korte halfwaardetijd (ADH)
  langzame processen hebben ook een lange halfwaardetijd (schildklierhormoon)
 • Wanneer vindt er hormoonafgifte plaats?
  - Door neuronale input (medulla)
  - door een verhoging in bepaalde ionen of nutrienten (parathormoon)
  - Door een ander hormoon
 • Welke 3 soorten hormonen zijn er als het gaat om productieplaats?
  - neurohormonen: geproduceerd door neuronen en afgegeven aan het bloed.
  - weefselhormonen: geproduceerd in het weefsel. (vb spijsverteringshormonen)
  - klassieke hormonen: geproduceerd in de endocriene klieren.
 • Wat zijn de endocriene klieren?
  hypothalamus, hypofyse, schildklier en bijschildklier, bijnier, pancreas, ovaria en testis.
 • De neurohypofyse wordt ook wel de achterkwab genoemd.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn mogelijke gevolgen van stoornissen in de volumehuishouding?
oedeem: door veranderde Starlingkrachten
volumetekort: door bloedverlies of NaCl verlies. 
wat is hypernatriemie?
symptomen: moeheid, spiertrekkingen, coma, hoofdpijn
oorzaken: natriumretentie, waterverlies. syndroom van Cushing
Wat is hyponatriemie?
symptomen: moeheid, verwardheid, 
mogelijke oorzaken: teveel Na-verlies, teveel water. 
Hoe kunnen er stoornissen in de osmo-regulatie optreden?
- veranderde ADH-productie: diabetes insipidus, of een hersentumor
- verminderde gevoeligheid voor ADH: nefrogene diabetes insipidus. 
Wat is de colloid osmotische druk?
Dit was een wateraantrekkende kracht.
Wat zijn de effecten van een renale sympathicusactivering bij een verlaagde ECF?
- constrictie van afferente en efferente arteriolen waardoor de GFR naar beneden gaat.
- prikkeling van afferente en efferente arteriolen waardoor de renineactiviteit omhoog gaat en de Na-terugresorptie daalt.
- Directe stimulatie van de Na-terugresorptie in de proximale tubulus.
Waardoor wordt de hoeveelheid urine met name door bepaald?
Met name door de hoeveelheid water. Bij zweten wordt voornamelijk zout verloren. Het volume kan alleen maar verandert worden door de hoeveelheid zout te veranderen. 
Wat gebeurt er bij veel zoutconsumptie?
Dit leidt tot inkrimping van neuronen en de bloedvaten staan op knallen. 
Wat zijn de effecten van ANP bij een verhoogd ECF?
- Toename Na-secretie door: een verhoogde GFR, directe remming van de Na-terugresorptie in de proximale tubulus en verzamelbuis, remming van RAAS en ADH.
- Verlaging van het hartdebiet en bloeddruk door: een verhoogde permeabiliteit van de cappilairen waardoor er een verminderde veneuze terugstroom is en een verminderde perifere weerstand. 
Wat zijn de extra-renale effecten van RAAS?
- De aldosteronsecretie gaat omhoog. Hierdoor gaat de Na-terugresorptie in de distale tubulus ook omhoog. 
- vasoconstrictie waardoor de BP omhoog gaat
- Bij hoge concentraties ontstaat dorst en een verhoogde ADH-secretie.