Samenvatting Leerboek psychiatrie

-
ISBN-10 9058981614 ISBN-13 9789058981615
1195 Flashcards en notities
57 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Leerboek psychiatrie". De auteur(s) van het boek is/zijn M W Hengeveld A J L M van Balkom mede onder van C van Heeringen B G C Sabbe. Het ISBN van dit boek is 9789058981615 of 9058981614. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Leerboek psychiatrie

 • 1 Psychiatrie in de eerste lijn

 • Speelt de huisarts een belangrijke rol bij psychische klachten?
  Ja. De huisarts speelt de centrale persoon in de eerstelijn en is de poortwachter naar de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (ggz). 
  De huisarts is de enige die dagelijks zowel somatische als pychische problemen behandelt.

 • Welke andere twee professies zijn ook van belang bij de behandeling van psychopathologie in de eerste lijn?
  - Eerstelijnspsycholoog --> houden zich bezig met relationele en emotionele problematiek
  - Maatschappelijk werkster --> sociaal en maatschappelijke problematiek (huisvesting en werk)
 • Hoe komt het dat er verschillende opvattingen over diagnostiek en behandeling zijn tussen psychiaters en huisartsen?
  De patienten met licht psychiatrische stoornissen blijven vrijwel altijd buiten het gezichtsveld van de ggz, omdat ze al geholpen worden in de eerste lijn.
  Daarnaast is alle evidence based materiaal gebaseerd op de tweede en derde lijn. 
 • Hoe hebben ze de samenwerking tussen huisartsen en psychiaters proberen te verbeteren de afgelopen jaren?
  Nascholingscursussen met oefeningen, casusbesprekingen en rollenspellen bleek wel effectief voor de kennis van de artsen, maar niet voor een verbetering te zorgen van het dagelijks functioneren van de patient.

  Samenwerking tussen huisarts en psychiater intensiever maken. Dit leidde wel tot betere diagnostiek en adequate farmacotherapie, maar ook nog niet veel winst. Dan moet er worden gekeken naar het kostenplaatje en dan is er een tussenoplossing met case managers. 

  Stepped care blijkt de oplossing. Hierbij wordt er stapsgewijs overgegaan van acute klachten naar chronische klachten en vice versa. 
 • 1.1 Spoedeisende psychiatrie

 • Hoe is de eerste inventarisatie als psychiater bij crisis patient komt?
  De psychiater maakt eerst contact met patient.
  Het is van belang dat hij/zij een zelfbewuste, duidelijke houding van een ervaren psychiater heeft. 
  Hierna probeert de psychiater een algemene indruk te krijgen van patient. met daarin de reden van crisis, wat er allemaal aan de hand is etc . De psychiater stelt vragen, vat samen en probeert zo de chaos terug te brengen naar een meer overzichtelijk probleem. 
 • Hoe voert de psychiater de diagnostiek uit bij een crisis patient?
  Vaak moeilijk om geheel psychiatrisch onderzoek te doen, omdat de omstandigheden dit vaak niet toelaten. Patient is onrustig en werkt vaak niet goed mee.
  Daarom snelle screening van functies. als patient adequaat antwoord geeft, is zijn bewustzijn helder. 
 • Wat zijn de criteria voor een gedwongen opname?
  - Betrokkene is twaalf jaar of ouder en geeft geen blijk van de nodige bereidheid tot een opname
  - Vermoeden van stoornis van de geestvermogens, die gevaar voor patient is
  - Het gevaar kan niet worden afgewend door personen of instanties buiten een Bopz-instelling


 • Waar hangt het risico op gewelddadig gedrag vanaf?
  Van het psychiatrische ziektebeeld met een organische etiologie (inclusief intoxicaties) en met een manie. 
  Beste indicator is of patient in het verleden al eens agressief is geweest. 
 • 1.1.1 Wat zijn psychiatrische ziekten?

 • Wat is een psychiatrische ziekte?
  Een ziekte met psychische symptomen en/of door psychische oorzaken, die gepaard gaat met lijden en/of sociaal disfunctioneren.
 • 1.1.2 Psychische functies

 • Noem een aantal psychische symptomen
  • hallucinaties
  • waandenkbeelden
  • dwanggedachten
  • depressieve stemming
 • In welke 3 hoofdgroepen worden de psychische functies in de Europese filosofische traditie ingedeeld?
  • denken
  • voelen
  • willen
 • Trias psychica?
  Indeling voor psychische functies in 3 hoofdgroepen (status mentalis): 
  • cognitieve  (denken)
  • affectieve (voelen) 
  • conatieve (willen)
 • Wat valt onder cognitieve functies?
  • bewustzijn
  • aandacht
  • oriëntatie
  • waarneming
  • denken
  • geheugen
 • Wat valt onder affectieve functies?
  emoties
 • Wat valt onder conatieve functies?
  • psychomotoriek
  • motivatie
  • gerichte gedrag
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Kenmerken obsessieve- compulsieve persoonlijkheidsstoornis?
- preoccupatie met ordelijkheid, perfectionisme
- dwangmatig
- gunnen zichzelf geen pleziertjes
- star, niet flexibel of spontaan
Kenmerken afhankelijke persoonlijkheidsstoornis?
- diepgaand behoefte om verzorgd te worden
- onderworpen gedrag , angst om in de steek gelaten te worden
- stellen zich passief op, laten andere beslissing nemen
Kenmerken ontwijkende persoonlijkheidsstoornis?
- geremd in gezelschap
- overgevoeligheid
- gereserveerd binnen relaties, eenzaam en geïsoleerd leven
- preoccupatie met kritiek of afwijzing
Kenmerken Cluster -C?
- angst
- vallen niet op, geen excentriek gedrag
- zoeken oorzaak bij zichzelf
Ontwijkend -> geven toe aan angst en vermijden interpersoonlijke contacten
Afhankelijk -> dempen angst door zich vast te klampen
Obsessieve- compulsieve ->  compenseren angst
Kenmerken narcistische persoonlijkheidsstoornis?
- grootheidsgevoel
- behoefte aan bewondering
- arrogant
- afgunstig op anderen   
- exploitatie van anderen
Kenmerken theatrale persoonlijkheidsstoornis?
- buitensporige emotionaliteit en aandacht vragen
- zelfdramatiserend
- lijken oppervlakkig en onecht of hol.
- geen volhouding en doorzetting in werkrelatie
Kenmerken Cluster-B? (dramatisch)
- Duidelijke manifestatie
- Borderline -> automutilatie, suïcidepogingen,  eisend gedrag
- Narcistisch -> veel conflicten die hij wijt aan anderen
- Theatraal -> flamboyant gedrag
- Asociaal -> veel overlast
Kenmerken borderline persoonlijkheidsstoornis?
- instabiel in menselijke relaties, zelfbeeld en affecten
- impulsiviteit
- recidief suïcidaal, automutilatie
- zelfdistructie
- voorbijgaande aan stress gebonden paranoïde ideeën
Kenmerken asociale persoonlijkheidsstoornis?
- gebrek aan achting voor en schending van rechten van anderen
- oneerlijkheid, misleiding, manipulatie
- impulsiviteit
- prikkelbaarheid en agressiviteit
- ontbreken van spijtgevoelens, zien slachtoffers als domoren
- wantrouwen tegenover omgeving
- "psychopatie""
Kenmerken paranoïde persoonlijkheidsstoornis?
- diepgaand patroon van wantrouwen en achterdocht
- maken gespannen, angstige onzekere, prikkelbare of boze indruk
- lijken emotieloos en koud
- vijandigheid, koppigheid, sarcasme