Samenvatting Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen

-
ISBN-10 903522860X ISBN-13 9789035228603
211 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen". De auteur(s) van het boek is/zijn M Clijsen A J L M van Balkom. Het ISBN van dit boek is 9789035228603 of 903522860X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen

 • 1 Het biopsychosociale model

 • Gedrag waardoor andere mensen zich bedreigd of niet op hun gemak voelen kan duiden op abnormaliteit. 

 • waar is systeembegeleiding op gericht?
  het gezin als systeem beinvloeding op elkaar
 • Criteria van Rosenhan& Seligman

  ·         Distress: Vertoont de betrokkene ongewone of langdurige symptomen van onbehagen of angst? Bijvoorbeeld als je overspoeld wordt met onaangename emoties dat je je niet meer kunt concentreren.

  ·         Onaangepastheid: Gedraagt de betrokkene zich op een manier die bedreigend is voor zijn of haar welzijn? Dat is bijvoorbeeld het geval met iemand die zo veel drinkt dat hij of zij steeds weer wordt ontslagen of iemand die dronken achter het stuur kruipt.

  ·         Irrationaliteit: Gedraagt de betrokkene zich op een manier die irrationeel op onbegrijpelijk is voor anderen? Een vrouw die de stem van haar reeds lang overleden zuster in haar hoofd hoort en daar tegen praat, gedraagt zich irrationeel. Ook gedraag of emotionele reacties die ongepast zijn in een bepaalde situatie, zoals lachen als er iets ergs gebeurt, zijn een teken van irrationeel verlies van contact met de sociale omgeving.

  ·         Onvoorspelbaarheid: Gedraagt de betrokkene zich onvoorspelbaar en inconsistent op verschillende tijdstippen of in verschilleden situaties, alsof hij of zij alle controle kwijt is? Een kind dat plotseling zonder enige duidelijke aanleiding een kwetsbaar speelgoedje met zijn vuist kapot slaat, gedraagt zich onvoorspelbaar.

  ·         Onconventionaliteit en ongewenst gedraag: Gedraagt de betrokkene zich op een manier die zelden voorkomt, die sociale normen of wetten schendt en moreel onacceptabel is? Bijvoorbeeld in je nakie door een winkelcentrum lopen.

   

   

   

 • cognitieve gedragstherapie richt zijn focus op?
  het uitdagen van bange gedachten en daarvoor alternatieve gedachten opzoeken
 • wat is het IQ van licht verstandelijke beperkten?
  85-95
 • Wat is belangrijk bij het starten van het medicijn Lithium?
  De bloedspiegel regelmatig controleren m.b.t. vergiftingsverschijnselen
 • wat zijn symptomen van de vergiftingsverschijnsel bij het gebruik van Lithium?
  stijfheid
  ataxie (coordinatie stoornis)
  vochttekort
  oorsuizen etc.
 • wat is een hoog EE klimaat?
  duidelijk overladen emotionele toonzetting door het geven van kritiek, vijandigheid, overbezorgdheid van de familie naar de persoon met schizofrenie toe
 • 2.1 Grote, diverse beroepsgroep

 • Voor verpleegkundige zijn er verschillende werkvelden binnen de psychiatrie zoals GGZ-verpleegkundige, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, en verpleegkundig specialist. Voor verpleegkundige is het soms lastig om met mensen binnen de psychiatrie te werken omdat ze vaak somber, neerslachtig, onvoorspelbaar etc zijn. 

  Het kunnen aangaan en onderhouden van een goede werkrelatie is een van de belangrijkste vaardigheden.

  Daarom is het belangrijk dat de verpleegkundige kennis heeft van: 

  1. wat er in zijn algemeenheid nodig is om te zorgen tot een 'goede' samenwerkingsrelatie

  2. de psychopathologie van de patiënt, omdat deze zeer bepalend is voor de manier waarop de patiënt in staat is samen te werken.

  3. de meest voorkomende problemen in de samenwerking tussen verpleegkundigen en patiënten die lijden aan een bepaalde psychiatrische aandoening. 

 • 2.2 Geschiedenis van de GGZ-verpleegkundige

 • 1883

  Jacob van Deventer voert een reorganisatie door. Hij laat het personeel inzien dat krankzinnigen allereerst 'ziek' zijn. Tot dan vond er in Nederland nog altijd veel dwang en straf plaats.

   

  1844-1920 Anne Reynvaan

  Boegbeeld vd Nederlandse verpleging. Zij stond aan de wieg van professionalisering van de verpleging. Zij maakte het een beroep waar geld mee te verdienen is. 

   

  1890 

  Van deventer overtuigt de nederlandse verenging voor psychiatrie dat er een opleiding moet komen in de krankzinnigenverpleging

   

  1897

  Van Deventer publiceert een handboek krankzinnigenverpleging 

   

  1903

  Het rijk start met een eigen opleiding in twee krankzinnigengestichten

   

  1921

  De overheid regelt twee verpleegdiploma's. A is voor algemene en bijzondere ziekenverpleging en B voor het verplegen van krankzinnigen en zenuwzieken

   

  vanaf 1926

  Dr. W.M. van der scheer propageert de 'actieve therapie'. bedoelt zodat mensen weer terug kunnen keren in de maatschappij.

   

  Tot 1929

  Men onderscheidt drie functies voor een gesticht: 

  1. een geneeskundige functie (behandelen)

  2. een maatschappelijke functie (het bewaken en beheersen van gevaarlijke patiënten)

  3. mensen lievende functie (de niet-geliefde en ernstig gehandicapte patiënten bescherming bieden tegen verwaarlozing)

  in 1920 bleek dat werken met beter opgeleide een afnemende sterfte onder de patiënten veroorzaakte.

   in 1927 start een eerste sociaal psychiatrische praktijk in amsterdam

   

  1929 

  gemeentewet zorgt er voor dat ook arme patiënten in een vrijwillige opname konden komen

   

  1933-1970

  afdelingen zijn te groot individuele zorg kan geen vorm aan nemen. Het ideaal is dat mensen samen leven en zichzelf kunnen ontplooien. Dit alles vergt toeziend personeel dat in staat is met de patiënten om te gaan. 

   

  1953

  antipsychotische medicijn chloorprmazine (largactil) wordt geregistreerd. 

   

  1962

  oprichting stichting pandora een orgaan dat de belangen van de psychiatrische patiënten behartigd. 

   

  1968

  aanvaarding van de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)

   

  1970

  Herziening van de B-opleiding: verandering van medische nar sociaalagogische naar verpleegkundige opleiding. Aan het eind vd 20e eeuw word verwacht dat verpleegkundige zelf een doelgericht verpleeg plan kunnen opstellen

   

  1997

  Verpleegkundigen worden allround opgeleid. Psychiatrische verpleegkunde krijgt een plaats binnen de middelbare en hogere beroepsopleidingen. 

   

  2000-2007

  ontwikkelingen in de GGZ verpleegkunde gaan snel. er komen nieuwe opleidingen en meer specialisaties.

 • 2.3.1 Beroepsprofiel, een beroepsdeelprofiel, werkveld

 • De ggz verpleegkundige is werkzaam in het brede veld van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg. de GGZ heeft raakvlakken met alle zorg sectoren maar ook met justitie, huisvesting en welzijn.

   

  Het beroepsprofiel van de GGZ verpleegkundige omvat een beschrijving van de beroepsuitoefening met behulp van kerntaken etc.

  Hiervan zijn afgeleid de beroepsdeelprofielen zoals: sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV), verpleegkundig consulenten liaisonpsychiatrie (VCP) of verpleegkundig specialist GGZ (VS-GGZ)

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.