Samenvatting Leerpsychologie

-
323 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Leerpsychologie

 • 1.1 Wat is leren?

 • Wat is een te smalle opvatting over leren?
  bijvoorbeeld dat het alleen om het expliciete bestuderen van teksten / boeken gaat, dat het over onderwezen worden gaat of het te beperken tot het expliciete, bewuste leren waarin bewuste overdrachtsprocessen zijn georganiseerd.
 • Zijn leren en onderwezen worden twee verschillende dingen?
  Ja
 • Leren doe je:

  - Overal, zowel binnen als buiten de school
  - doe je intentioneel en incidenteel/ informeel en formeel/ expliciet en impliciet
  - doe je je leven lang
 • Leren is:
  - is het opnemen van (aanwezige externe) informatie
  - is op actieve wijze werven van inzicht
  - is kennis en inzicht toepassen/gebruiken
  - is een activiteit die door andere gestimuleerd wordt
  - is vaak vooral samenwerkend leren
 • Wat is leren?
  Een relatief permanente verandering in iemands gedragrepertoire ten gevolge van ervaring of oefening.
  - heeft betrekking op inhoud
  - speelt zich af in bepaalde omgeving
  - is een hypothetisch construct (onzichtbaar proces, we weten het niet zeker (hypothese))
  - Veronderstelt activiteit
  - resultaat is min of meer van blijvend aard
 • Wat probeert leerpsychologie?
  leerprocessen te verklaren en te begrijpen
 • Wat zijn belangrijke aspecten bij leren:
  - onthouden (verklarende, reproductieve, parate kennis)
  - begrijpen (denkrelaties leggen: oorzaak- gevolg/geheel-deel/analogieën)
  - toepassen (in een nieuwe context gebruiken/transfer)
  - competentiegericht leren (vakkundig handelen: weten+kunnen+willen+doen)
 • Wat is de sleutel tot leren?
  Actief interacteren met de leerstof
 • Wat is formeel of intentioneel leren?
  Leren dat gestuurd wordt, het schoolse leren
 • De definitie van leren is
  Het ontstaan of tot stand brengen van relatief duurzame veranderingen in kennis, houding en vaardigheden en/of in het vermogen om te leren, door middel van selecteren, opnemen, verwerken, integreren vastleggen en gebruiken van en het betekenis geven aan informatie door individuen, groepen
 • Wat is informeel en incidenteel leren?
  Het buitenschoolse leren. Het vindt vaak plaats in natuurlijke situaties, zonder dat iemand formeel is aangesteld om je op te leiden of te onderwijzen. Het is veelal een vorm van zelfstandig leren.
 • Wat is cognitief leren?
  Memoriseren, feitenkennis, inzicht bevorderend leren en automatiseren van cognitieve handelingen
 • Is al het formele leren ook intentionele leren?
  Nee. De bedoeling iets te willen leren (en een bewuste planning en sturing van het leerproces) gaat vaak uit van de leerkracht i.p.v. de leerling. Er is dan niet perse sprake van intentioneel leren.
 • Wat is sociaal-affectief leren?
  Het ontwikkelen van emoties/gevoelens, houdingen/attituden en communicatieve vaardigheden. Sociaal affectief leren speelt een belangrijke rol bij de persoonlijkheidsontwikkeling. (romiszowski onderscheidt reactieve -houdingen/gevoelen- en interactieve vaardigheden -goede manieren, communicatie- )
 • Wat is het meest essentiële verschil tussen formeel en informeel leren?
  de mate waarin leren door anderen (= formeel) of door de leerling zelf (= informeel) wordt aangestuurd.
 • Wat is psychomotorisch leren?
  Automatiseren. De handeling verloopt nu zonder bewuste controle (routine)
 • Wat zijn verschillende definities van leren?
  • Leren is een duurzame verandering in gedrag of in het vermogen daartoe, als resultaat van oefening of andere vormen van ervaring (Schunk, 1996)
  • Leren is het verzamelen van kennis, inzicht en vaardigheden door ervaring of studie (Morris, 1971)
  • Leren is het maken en in stand houden van verbindingen: biologisch (neurale netwerken) en mentaal (concepten) en de wisselwerking tussen de geest / het verstand en de omgeving (AAHR, 1998)
  Kern: Bij leren moet je altijd iets doen; het is een activiteit: ervaren, oefenen, interactie met de omgeving. Passief leren bestaat niet. Leren brengt een langdurige of permanente verandering tot stand. Als je iets geleerd hebt, ben je veranderd!
  De sleutel tot leren is: actief interacteren met de leerstof.
 • Wat is competentieleren?
  Een competentie of beroepsbekwaamheid is het vermogen om op een creatieve en verantwoorde wijze een set van samenhangende vaardigheden, attituden, onderliggende kennis en persoonlijke kwaliteiten aan te wenden
 • Bestaat passief leren?
  NEE!
 • Wat maakt een leraar dan tot een goede leraar en wat is goede instructie?
  • Voor een goede leerkracht doet elke leerling ertoe.
  • Een goede leerkracht is niet bang om zijn lesplanning aan te passen.
  • Misschien is wel het belangrijkste dat goede leerkrachten hoge verwachtingen hebben van hun leerling / ambitieus zijn; ze stellen hoge doelen.
 • Waar richt het onderwijs op jonge kinderen zich op?
  Op de ontwikkelingprocessen ipv de leerinhouden
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.