Samenvatting Leisure! inleiding in de vrije tijd

-
ISBN-10 9046902404 ISBN-13 9789046902400
447 Flashcards en notities
48 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Leisure! inleiding in de vrije tijd". De auteur(s) van het boek is/zijn Martijn Mulder. Het ISBN van dit boek is 9789046902400 of 9046902404. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Leisure! inleiding in de vrije tijd

 • 1 Het Begrip vrije tijd

 • Veelgehoorde antwoorden op de vraag wat vrije tijd is:
  - Ik heb vrije tijd als ik niet hoef te werken.
  - Ik heb vrije tijd als ik dingen kan doen die ik echt leuk vind.
  - Ik heb vrije tijd op momenten dat ik niks moet doen.
 • Definitie vrije tijd;

  Is geen precieze vrije tijd
 • Waarom is het moeilijk om vrije tijd te definieren?
  Vrije tijd is een niet tastbaar begrip. Je kunt het niet zien, aanraken of vastpakken.
 • Vrijetijdsstudies zijn multidisciplinair;

  • Sociologie

  • Economie

  • Psychologie, psychologisch met vrije tijd om gaat, wat voor emoties komen er naar voren.

  • Geografie, alles is in hokjes gedeeld in Nederland. 

 • Wat is objectief?
  Gebaseerd op feiten. Een objectieve benadering op vrije tijd wil zeggen dat vrije tijd zo omschreven wordt dat er geen interpretatieverschil mogelijk zijn.
 • De objectieve benadering van vrije tijd:
  gebaseerd op feiten. Er zijn geen interpretatieverschillen mogelijk, vrije tijd = alle tijd - arbeid - onderwijs - zorgtaken - persoonlijke verzorging 

 • De objectieve formule van vrije tijd?
  Vrije tijd = alle tijd - arbeid - onderwijs - zorgtaken - persoonlijke verzorging
 • Wat zijn zorgtaken?
  Zorgtaken zijn alle taken die je doet voor andere, bijvoorbeeld opvoeden van kinderen. 

 • Wat zijn zorgtaken?
  Zijn alle taken die te maken hebben met de zorg voor anderen. Bv: opvoeden kinderen.
 • Wat is persoonlijke verzorging?
  bijv. slapen, eten, drinken, douchen en aankleden 

 • Wat valt onder persoonlijke verzorging?
  Slapen, eten, drinken, douchen, aankleden
 • Residuele definitie:
  De overige tijd na de objectieve benadering, tijd die overblijft na je persoonlijke verzorging, zorgtaken, arbeid en onderwijs.
 • Objectieve benadering word ook wel een residuele definitie van vrije tijd genoemd. Een residu is een overblijfsel. Er wordt niet omschreven wat vrije tijd zelf is, maar eigenlijk alleen wat het niet is.
 • Cultuurafhankelijkheid van Vrije Tijd
  Alle verklaringen uit dit boek zijn gebaseerd op westerlingen en Noord Amerikanen

 • Wat is het nut van deze objectieve benadering?
  Zij is vooral zinvol als en kwantitatief onderzoek gedaan wordt, oftewel onderzoek waarbij cijfers geanalyseerd worden.
 • Wat betekend subjectief?
  Dat iets afhankelijk is van de persoonlijke zienswijze; hoe ervaart iemand bepaalde dingen.
 • Volgens de subjectieve benadering kun je alleen van vrije tijd spreken wanneer de persoon zelf op het moment als vrije tijd ervaart. Het gaat om kwaliteit = ervaring, beleving. Het is een persoons- en situatie gebonden fenomeen.
 • Wat staat centraal in het analyseren van Vrije tijd?
  De cultuur
 • Objectieve vrije tijd in het engels?
  Free time
 • Subjectieve vrije tijd in het engels?
  Leisure
 • Residuele definitie
  Er wordt niet omschreven wat vrije tijd zelf is, maar eigenlijk alleen wat het niet is.
 • Subjectieve vrije tijd in het Nederlands?
  Vrijetijd
 • Welk soort onderzoek moet je doen bij de subjectieve benadering van vrije tijd?
  Kwalitatief onderzoek, een persoons- en situatie gebonden fenomeen.
 • Alle aannamen en analyses zijn gebaseerd op de Westerse cultuur.
 • Leisure
  Vrijetijdsbesteding/ Vrijetijdsbeleving
 • Vrije tijd is een een sociaal fenomeen, het is een verschijnsel dat onlosmakelijk verbonden is met het menselijk handelen.
 • Vrije tijd is een relatief jong begrip, dat in eerste instantie slechts voor een klein deel van de samenleving was weggelegd.
 • De eerste vorm van vrijetijdsbesteding?
  Het opdoen van nieuwe energie.
 • Communistisch manifest, Marx, 1848, In grote delen van Europa vonden in dat jaar opstanden en revoluties plaats met als voornaamste doel het beperken van de macht van de heersers en het instellen van een liberaal politiek systeem met een grondwet en een regering.
 • Vrijetijdsbesteding zoals we die vandaag kennen is ontstaan aan het einde van de negentiende eeuw, begin 20ste.
 • Verzuilde samenleving: katholieken,, protestanten, socialisten en liberalen.
 • 1919, arbeidswet: deze wet bepaalde dat een reguliere werkdag maximaal acht uur mocht duren.
 • Vanaf de jaren 20 begon er langzaam iets te ontstaan wat leek op een commerciele vrijetijdsindustrie.
 • 1960: vrije tijdsindustie kwam echt van de grond:
  - Vrije zaterdag
  - Meer arbeid dan arbeidskracht, lonen stegen.
  - De opkomst van de personenauto
  - De introductie van de televisie in het Nederlandse huishouden.
 • Flowerpowercultuur:
  Een cultuur waarin persoonlijke vrijheid centraal staat.
 • Vanaf de jaren 60 nam de invloed van de kerk af.
 • Sinds de jaren 80 zijn veel sportacommodaties en kunst- en cultureel instellingen geprivatiseerd. Neoliberalisme terrein.
 • Chris Rojek: Vrije tijd is een state of mind, die verweven is met de rest van het dagelijks leven.
 • Expierence economy, 1999, De scheidingslijn tussen arbeid en vrijetijd is steeds meer aan het verdwijnen. Rojek.
 • Vrijetijd heeft arbeid niet vervangen, maar is wel een centrale positie in gaan nemen in ons dagelijks leven: als vormgever van onze identiteit en leefstijl, als manier om te laten zien wie je bent, wat je belangrijk vindt, waar je energie uit haalt en wat volgens jou het goede leven is.
 • The theory of the Leisure Class, econoom Thorstein Veblen, 1899: Thorstein stelt dat er al voordat de industriele revolutie op gang kwam een 'leisure class' was. De werkende klasse laten zien hoeveel macht en welstand de leisure class had.
 • Beckers en Mommaas, 1991: Wat is goed voor het volk? Hoe krijgen we het volk zo ver om deugdeijke vormen van vrijetijdsbesteding te kiezen? Objectief uitgangspunt.
 • Multidisciplinaire opleiding vrijetijdwetenschappen, multidiciplinair omdat de opleiding vanuit meerdere disciplines was opgezet.
 • waarom vonden in 1848 veel opstanden en revoluties plaats?
  om de macht van de heersers te beperken e
  n het instellen van een liberaal politiek systeem met een grondwet en een regering
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

waarom vonden in 1848 veel opstanden en revoluties plaats?
om de macht van de heersers te beperken e
n het instellen van een liberaal politiek systeem met een grondwet en een regering
wat is de verzorgingspositie?
De manier waarop die persoon in  zijn of haar levensonderhoud voorziet
Microniveau
individu
Mesoniveau
Referentiegroepen en subculturen
Macroniveau
maatschappelijk niveau
Nieuwe ordening van de samenleving, verzuild, in 4 groepen?
Katholieken, protestanten, socialisten en liberalen.
Wat voor vrije tijd activiteiten kwamen er eind 19e en begin 20e eeuw
Sportbonden, bioscopen en omroepverenigingen. 
Hoe werden werknemers onderdrukt?
Slechte arbeidsomstandigheden, lange dagen en lage lonen. 
Nederlandse industrialisatie had vooral betrekking op Textielindustrie, in welk deel van Nederland voor al?
Oosten en zuiden, omdat daar de meeste textielfabrieken zaten. 
Waar was de industrialisatie aan gekoppeld in Nederland? 
Landbouw en nijverheid.