Samenvatting Leren communiceren

-
ISBN-10 9001788920 ISBN-13 9789001788926
680 Flashcards en notities
141 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Leren communiceren". De auteur(s) van het boek is/zijn Michaël Steehouder. Het ISBN van dit boek is 9789001788926 of 9001788920. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Leren communiceren

 • 1 Communicatie

 • Dit hoofdstuk gaat om de achtergrondkennis die nodig is om met voldoende inzicht concrete communicatieve taken aan te pakken.

   

  Informatie-uitwisseling heeft altijd vier aspecten:

  - de feitelijke inhoud

  - de wederzijdse beeldvorming

  - de relatie tussen de deelnemers

  - de doelen die de deelnemers proberen te bereiken

 • Wat verstaan we onder communicatie?

  Iemand wisselt boodschappen uit met iemand anders

 • Wat is communicatie?
  het uitwisselen van uitingen.
 • Wat is communicatie?
  Bedoeld/onbedoeld een bepaalde boodschap overbrengen op iemand anders
 • Wat is een zender?

  Degene die een uiting tot iemand anders richt

 • Wat is de hoofdcompetentie van een SPH'er?
  Student toont zich nieuwsgierig, bewust, kritisch ten aanzien van zijn communicatieve vaardigheden/gedrag en dat van anderen. Ook gebruikt de student relevante vaardigheden op een adequate manier om dat gedrag te optimaliseren in:
  - Duidelijkheid
  - Efficientie
  - Gepastheid
  - Aantrekkelijkheid
  - Correctheid
 • Wie is de ontvanger?

  Degene die de uiting waarneemt

 • Wat is een verbale uiting?

  Een mondelinge of schriftelijke uiting in woorden

 • Wat is non-verbale communicatie?

  Houding, gebaren, tekens, afbeeldingen

 • Communiceren is altijd met een bepaald doel. dit geldt voor zowel de ontvanger als zender. Je communiceert om verder te komen in wat je zelf wilt bereiken.

 • Een uiting is onder te verdelen in vier verschillende aspecten:

   

  • Referentiele aspect -> feitelijke onderwerp
  • Appellerende aspect -> Datgene wat de zender wil bereiken
  • Expressieve aspect -> Geeft beeld van zender, dus persoon, normen en waarden
  • Relationele aspect -> Onderlinge relatie
 • 1.1 Een communicatiemodel

 • Wat verstaan we onder het communicatiemodel?
  Communicatie is een proces waarin uitingen, ook wel boodschappen genoemd, worden uitgewisseld tussen twee partijen : de zender en de ontvanger.
 • kklk

  jk
 • Zender:Degene die een uiting tot iemand anders richt.

  Ontvanger:Degene die de uiting waarneemt. 

  het moet wel op dit moment zijn want in een mondelinge communicatie kan je natuurlijk zender en ontvanger zijn want je reageert op elkaar. 
 • Welke 4 aspecten van het communicatie proces van Schulz van Thun kunnen we uiten?
  - Zakelijk aspect
  - Expressief aspect
  - Appellerend aspect
  - Relationeel aspect
 • Wie is de zender?
  Degene die een uiting tot iemand anders richt noemen we op dat moment de zender.
 • Wat is een verbale uiting?
  Een mondelinge of schriftelijke uiting in woorden.
 • Wie is ontvanger?
  Degene die de uiting waarneemt, noemen we op dat moment de ontvanger.
 • Wat is een non-verbale uiting?
  Als je andere middelen dan woorden gebruikt.(tekens, afbeeldingen,gebaren en houding)
 • Leg uit wat het zakelijke aspect inhoud
  Zakelijk aspect = inhoud van de boodschap, wat zegt de zender over de werkelijkheid
 • Welke vier verschillende aspecten kunnen in een uiting worden onderscheiden?
  1. Het referentiële aspect 
  2. Het appellerende aspect
  3. Het expressieve aspect
  4. Het relationele aspect
 • Welke 4 aspecten in uitingen heb je?
  1.referentieel
  2.apellerend
  3.expressief
  4.relationeel
 • Leg uit wat het expressieve aspect inhoud
  Wat zegt de zender over hoe hij zichzelf ziet
 • Leg uit wat het referentiële aspect inhoudt.
  Het referentiële aspect betreft het feitelijke onderwerp van de uiting en wat daarover wordt gezegd.
 • Toelichting aspecten in uitingen


  1.Het Feitelijk onderwerp van de uiting en wat daarover wordt gezegd.
  2.Het doel van de uiting:Datgene wat de zender wil bereiken.
  3.Het beeld dat de uiting geeft van de zender, zijn persoon, zijn normen en waarden.
  4.De manier waarop de zender blijkens de uiting aankijkt tegen de ontvanger en tegen de onderlinge relatie.
 • Leg uit wat het appellerend aspect inhoud
  Welk effect wil de zender bereiken bij de ontvanger
 • Leg uit wat het appellerende aspect inhoudt.
  Het appellerende aspect betreft het doel van de uiting: datgene wat de zender wil bereiken.
 • Leg uit wat het relationeel aspect inhoud
  Wat zegt de zender over de ontvanger
 • Leg uit wat het expressieve aspect inhoudt.
  Het expressieve aspect betreft het beeld dat de uiting geeft van de zender, zijn persoon, zijn normen en waarden.
 • Leg uit wat het relationele aspect inhoudt.
  Het relationele aspect betreft de manier waarop de zender blijkens de uiting aankijkt tegen de ontvanger en tegen de onderlinge relatie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houdt de SAR-formule in?
 • Structuur, zodat de toehoorders de lijn kunnen volgen;
 • Aandachttrekkende elementen, zodat de toehoorders niet afdwalen;
 • Ritme (afwisseling tussen zware en lichte momenten), zodat rekening wordt gehouden met de beperkte spanningsboog van de toehoorders.
Leg uit wat een informatief communicatiedoel inhoudt.
De zender wil informeren om bij de ontvanger invloed uit te oefenen op diens kennis over feiten.
dadlfkajs
asdfs
Leg uit wat het relationeel aspect inhoud
Wat zegt de zender over de ontvanger
Leg uit wat het appellerend aspect inhoud
Welk effect wil de zender bereiken bij de ontvanger
Leg uit wat het expressieve aspect inhoud
Wat zegt de zender over hoe hij zichzelf ziet
Leg uit wat het zakelijke aspect inhoud
Zakelijk aspect = inhoud van de boodschap, wat zegt de zender over de werkelijkheid
Welke 4 aspecten van het communicatie proces van Schulz van Thun kunnen we uiten?
- Zakelijk aspect
- Expressief aspect
- Appellerend aspect
- Relationeel aspect
Wat is de hoofdcompetentie van een SPH'er?
Student toont zich nieuwsgierig, bewust, kritisch ten aanzien van zijn communicatieve vaardigheden/gedrag en dat van anderen. Ook gebruikt de student relevante vaardigheden op een adequate manier om dat gedrag te optimaliseren in:
- Duidelijkheid
- Efficientie
- Gepastheid
- Aantrekkelijkheid
- Correctheid
Wat is communicatie?
Bedoeld/onbedoeld een bepaalde boodschap overbrengen op iemand anders