Samenvatting Leren, loopbaan en burgerschap 3-4

-
ISBN-10 9085241235 ISBN-13 9789085241232
603 Flashcards en notities
35 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Leren, loopbaan en burgerschap 3-4 ". De auteur(s) van het boek is/zijn Irene Bal. Het ISBN van dit boek is 9789085241232 of 9085241235. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Leren, loopbaan en burgerschap 3-4

 • 1 Leerstijlen

 • Manieren van leren met opklimmende intensiteit:

  Leren, horen, zien, persoonlijk ervaren en uitleggen aan anderen.

 • Hoe leer je het best?
  als je intensief met de leerstof omgaat.
  De intensiteit van leren hangt samen met wat je met de leerstof doet.
 • De theoreticus
  Legt verbanden en denkt graag na over theoretische modellen.
 • Noem 4 manieren van leren met opklimmende intensiteit:
  - lezen, horen, zien
  - discussieren
  - persoonlijk ervaren
  - uitleggen aan anderen

 • Waarom zijn powerpointpresentaties een krachtig middel om info over te dragen?
  Je leest de tekst, ziet de plaatjes en hoort de toelichting
 • Wat gebeurt er met lezen?
  De minst intensieve leerstijl.
  Met lezen neem je passief kennis waar
 • Noem een kenmerk van de observeerder.
  Wil graag ergens over na kunnen denken voor en nadat hij iets doet
 • Wanneer zijn lezen en theorie wel belangrijk? krijgen ze vorm?
  - Als je er mee aan de gang gaat
  - als je activiteiten in dienst staan van de praktijk


 • Waarom is zien een betere manier van leren?
  Als het wordt voorgedaan onthoud je het beter
 • Zien is weer een betere manier van leren want..
  als het wordt voorgedaan onthou je het beter
 • Wat kun je vertellen over de doener ?
  leert het beste van het opdoen van ervaringen
 • Waarom zijn powerponitpresentaties een krachtig middel om info over te dragen?
  Je leest de tekst, ziet de plaatjes en hoort de toelichting
 • Wanneer zijn lezen en theorie wel belangrijk en krijgen ze vorm?
  - als je er mee aan de gang gaat
  - als je activiteiten in dienst staan van de praktijk
 • Discussieren zorgt ervoor..
  dat je nog actiever met de leerstof omgaat je hoort standpunten en moet zelf nadenken over je eigen standpunt om iets terug te kunnen zeggen
 • Vier leerstijlen volgens Kolb:
  • de doener: doen en voelen
  • de observeerder voelen en kijken
  • de theoreticus: kijken en denken
  • de pragmaticus: denken en doen
 • Persoonlijk ervaren zorgt ervoor..
  dat je het zelf ervaren hebt, b.v het gevaar van iets dringt door. je hebt ervan geleerd door het te ervaren..
 • Wat gebeurt er met lezen?
  Dit is de minst intensieve leerstijl.
  Met lezen neem je passief kennis waar
 • Uitleggen aan anderen...
  Dit is de meest intense manier van leren. je hebt zelf kennis opgedaan en nu ga je die kennis overdragen. Dat vereist dat je de leerstof werkelijk beheerst

  Terwijl je uitlegt doe je wat met je kennis: je sorteert, je rangschikt, welke woorden gebruik je, etc.
 • Welke 4 kenmerken zijn gebaseerd op wat mensen van nature doen?
  kijken, doen, denken en voelen
 • Waarom krijg je regelmatig de opdracht een presentatie te houden?
  - je leert in het openbaar te spreken
  - maar ook dat je de stof waar je over spreekt, werkelijk leert
 • Waar zijn de leerstijlen voor?
  om uit te zoeken hoe mensen het beste leren
  En om uit te zoeken hoe je anderen het beste kunt stimuleren om te leren. b.v. om clienten te begeleiden of een stagiaire
 • 4 kenmerken die gebaseerd zijn op wat mensen van nature doen:
  kijken, doen, denken en voelen
 • Vier leerstijlen volgens Kolb:


  - de doener: doen en voelen
  - de observeerder voelen en kijken
  - de theoreticus: kijken en denken
  - de pragmaticus: denken en doen
 • Wat kun je vertellen over uitleggen aan anderen?
  Dit is de meest intense manier van leren. Je hebt zelf kennis opgedaan en nu ga je die kennis overdragen. Dat vereist dat je de leerstof werkelijk beheerst
  Terwijl je uitlegt doe je wat met je kennis.
 • De doener .....
  leert het beste van het opdoen van ervaringen
 • Kolb stelt dat je het meest leert als je je eigen leerstijl volgt want wat je graag doet, kun je meestal het beste maar...
  een inzet van alle leerstijlen levert het meeste effect op
 • de observeerder....
  wil graag ergens over na kunnen denken voor en nadat hij iets doet
 • Waarom krijg je regelmatig de opdracht een presentatie te houden?
  • Je leert in het openbaar te spreken
  • maar ook dat je de stof waar je over spreekt, werkelijk leert
 • De theoreticus
  legt verbanden en denkt graag na over theoretische modellen
 • De pragmaticus...
  wil graag weten wat hij in de praktijk aan iets heeft
 • Waarom helpt het als je inzicht hebt in je eigen leerstijl?
  - je kunt zoveel mogelijk zoeken naar de manier van leren die bij je past
  - je begrijpt van jezelf waarom je sommige manieren van leren lastig vindt
  - je kunt je zwakke punten verbeteren
 • Doordat je je zwakke kanten verder ontwikkeld heeft dat een groter belang dan alleen voor je studie ( je hele persoonlijkheid en en je latere beroepsleven heeft er wat aan
  Noem 3 aspecten waarin dat naar voren komt:
  - je zwakke kanten ontwikkelen, betekent dat je leert omgaan met frustratie, je leert door te zetten. Dat komt jezelf ten goede en verhoogt je waarden als werknemer
  - De samenleving verlang mensen die initiatief nemen en durven aan te pakken. Dus het is slim je doenerskant te ontwikkelen
  - De hedendaagse maatschappij vereist een bepaald abstractievermogen, denk b.v. aan het bedienen van een computer, slim dus om je theoretische kant te ontwikkelen.
 • Kolb stelt dat je het meest leert als je je eigen leerstijl volgt want wat je graag doet, kun je meestal het beste maar...
  een inzet van alle leerstijlen levert het meeste effect op
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de procedures en afspraken als onderdeel van je beroepshouding?
 • op tijd komen
 • je aan je afspraken houden
 • samenwerken
 • werkhouding
Amendementen zijn:
Verbeterpunten. De 2e kamer bespreekt de voorstellen als de 2e kamer verbeterpunten formuleert noemen we dit amendementen.
Wat is het doel van een reflectiegesprek?
In een reflectiegesprek denk je na over de zaken. Je neemt even afstand en beoordeelt de grote lijn. Daarin kijk je naar het geheel.
Hoe evalueer je je manier van studeren productgericht?
Door jezelf voortdurend vragen te stellen, die over het resultaat gaan.
Persoonlijke leerdoelen betreffende studievaardigheden kunnen voortkomen uit?
 • toetsresultaten
 • eigen observaties
 • gesprekken met docenten en of medestudenten
Welke aspecten wil het reflectiegesprek beoordelen die in evaluaties niet voldoende aan bod komen?
 • de effectiviteit van je aanpak tot nu toe
 • waar je nu staat in je POP
 • of je POP of je PAP bijgesteld moet worden
Vragen voor productgerichte evaluatie:
 • begrijp je de theorie
 • heb je aanvullende informatie nodig
 • waar vind je die aanvullende informatie
Noem procesgerichte vragen wat betreft stage.
 • hoe heb ik de opdracht benaderd
 • waarom heb ik deze benadering gekozen
 • wat heeft deze opdracht me geleerd
Noem productgerichte vragen voor je stageopdrachten.
 • heb ik mijn opdrachten op tijd ingeleverd
 • voldoet mijn verslag aan de eisen
 • is de opdracht als voldoende beoordeeld
Hoe kun je het studeren zelf evalueren?
Hiervoor gebruik je het overzicht waar de voortgang van je studieactiviteiten in staan, je ontwikkelplan.