Samenvatting Lesbrief Markt & overheid (met gecontroleerde samenvatting)

-
319 Flashcards en notities
52 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Lesbrief Markt & overheid (met gecontroleerde samenvatting)". De auteur(s) van het boek is/zijn Olivier Rijcken. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Lesbrief Markt & overheid (met gecontroleerde samenvatting)

 • 0 Markt of overheid

 • Particuliere bedrijven produceren goederen en diensten, met als doel winst te maken, die worden verkocht op de vrije markt. De kopers (consumenten, bedrijven, overheid en het buitenland) betalen een prijs voor deze producten. De prijs wordt bepaald door de productiekosten en vraag en aanbod op die vrije markt.

  De overheid levert ook een aantal producten, zoals paspoorten, onderwijs, wegen, rechtspraak en de NPO, etc. De overheid doet dit omdat zij de toegankelijkheid van deze producten voor iedereen wil garanderen. Vaak betalen we voor deze producten (een deel van) de kostprijs. Ze worden betaald met de belastingen die aan gezinnen en bedrijven worden opgelegd.

  Privatiseren is het uitbesteden van overheidstaken naar de particuliere sector. De omgekeerde ontwikkeling, de overheid die taken een publieke aangelegenheid maakt ipv een particuliere, noemen we nationalisatie.

  De marktwerking leidt niet altijd tot gewenste uitkomsten door de overheid. Welzijn en milieu kunnen een reden zijn voor de overheid om in te grijpen. Daardoor beïnvloedt de overheid de productie van goederen en diensten en daarmee de inzet van productiefactoren (arbeid, natuur, kapitaal en ondernemerschap).
 • Wat is het verschil tussen de particuliere sector en de overheid qua productie van producten en diensten?
  Particuliere bedrijven produceren goederen en diensten met als doel winst te maken en deze worden vervolgens verkocht op de vrije markt. De prijs wordt bepaald door de productiekosten en vraag en aanbod op die vrije markt.

  De overheid levert een aantal producten en diensten omdat zij de toegankelijkheid van deze producten voor iedereen wil garanderen. Vaak betalen we voor deze producten (een deel van) de kostprijs en ze worden betaald met de belastingen die aan gezinnen en bedrijven worden opgelegd.
 • Wat is privatiseren?
  Privatiseren is het uitbesteden van overheidstaken naar de particuliere sector. 
 • Wat is nationalisatie?
  De overheid die van haar taken een publieke aangelegenheid maakt ipv een particuliere, noemen we nationalisatie.
 • Wat zijn productiefactoren?
  Arbeid, natuur, kapitaal en ondernemerschap zijn de productiefactoren.
 • Wat kunnen redenen zijn voor de overheid om in te grijpen op de marktwerking?
  Wanneer de marktwerking niet leidt tot gewenste uitkomsten door de overheid, kan zij ingrijpen. Welzijn en milieu kunnen een reden zijn voor de overheid om in te grijpen. 
 • 1 De telefoniemarkt

 • Wat is een homogeen product?
  Een product dat het zelfde effect heeft als wanneer het van een andere aanbieder komt
 • Hoeveelheidsaanpasser
  Aanbieder die bij de gegeven marktprijs alleen de aangeboden hoeveelheid kan vaststellen. Hij streeft hierbij naar maximale winst.
 • In dit hoofdstuk staat de telefoniemarkt centraal.
 • wat houd volkomen concurrentie in?
  De prijs van het product wordt  bepaald door vraag en aanbod. de individuele producent heeft weinig macht op deze markt.
 • Prijselasticiteit van de vraag
  Procentuele verandering van de vraag/ Procentuele verandering van de prijs
 • Wat zijn de kenmerken van volkomen concurrentie?
  • Veel aanbieders
  • Homogeen product
  • Transparante markt -> één prijs mogelijk
  • Vrije toe- en uittreding 
 • Optimale allocatie van productiefactoren
  Betreft de aanwending van de productiefactoren die dan precies in overeenstemming is met de wensen van de consumenten.
 • Als de vraag stijgt, verschuift de vraaglijn naar links. -> de evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid zullen stijgen -> het aanbod van de producenten neemt toe -> De winst stijgt en het producentensurplus neemt toe.
 • Maximale totale winst
  Het hoogste bedrag van winst dat een producent met een product kan maken.
 • Wat zijn de variabele kosten?
  Dat zijn kosten die toenemen als de productie toeneemt. 
 • break-evenafzet
  De afzet waarbij de totale opbrengst gelijk is aan de totale kosten: er wordt geen winst gemaakt.
 • Wat zijn de constante kosten?
  Deze kosten veranderen niet bij een verandering van de productie.
 • Constante kosten
  Kosten die niet veranderen als de omvang van de productie/afzet verandert.
 • Wat zijn de marginale kosten?
  De marginale kosten zijn de extra kosten die een bedrijf maakt als ze een product meer produceren.
 • Doorzichtige markt
  (= transparante markt)
  De vragers naar en aanbieders van een product zijn op de hoogte van het totale aanbod (prijs en andere voorwaarden).
 • Totale winst = Totale opbrengst-Totale kosten
  Maximale winst = MO = MK
  Maximale omzet = MO = 0
 • Gemiddelde variabele kosten
  De variabele kosten per product.
 • Inelastisch
  prijs daalt -> omzet daalt
  prijs stijgt -> omzet stijgt

  Elastisch
  prijs daalt -> omzet stijgt
  prijs stijgt -> omzet daalt
 • Heterogeen product
  Goederen en diensten waarvan de exemplaren in de ogen van de consument verschillen. Het maakt uit van welke aanbieder het product afkomstig is.
 • Homogeen product
  Goederen en diensten waarvan alle exemplaren in de ogen van de consument identiek zijn. Het maakt niet uit van welke aanbieder het product afkomstig is.
 • Marginale kosten
  De extra kosten als de productie met één product wordt uitgebreid.
 • Marginale opbrengst
  De extra opbrengst als de productie (en afzet) met één product wordt uitgebreid.
 • Marktmechanisme
  (= prijsmechanisme)
  Als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod. Hierbij werkt de prijs als signaal tussen vragers en aanbieders, en wel zodanig dat er evenwicht tussen vraag en aanbod ontstaat.
 • prijselasticiteit van de vraag
  De verandering van de vraag als gevolg van een verandering van de prijs.
 • Variabele kosten
  Kosten die veranderen als de productieomvang verandert.
 • Volkomen concurrentie
  (= volledige mededinging)
  Een markt met homogene producten, waarop sprake is van vrije toetreding en transparantie. De aanbieder heeft geen invloed op de prijs. De aanbieder is een hoeveelheidsaanpasser.
 • Vrij toe- en uittreding
  Er zijn geen belemmeringen om tot een markt toe te treden of eruit te stappen, bijvoorbeeld geen vestigingseisen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.