Samenvatting Lesbrief Markt & overheid (met gecontroleerde samenvatting)

-
319 Flashcards en notities
50 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Lesbrief Markt & overheid (met gecontroleerde samenvatting)". De auteur(s) van het boek is/zijn Olivier Rijcken. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Lesbrief Markt & overheid (met gecontroleerde samenvatting)

 • 0 Markt of overheid

 • Particuliere bedrijven produceren goederen en diensten, met als doel winst te maken, die worden verkocht op de vrije markt. De kopers (consumenten, bedrijven, overheid en het buitenland) betalen een prijs voor deze producten. De prijs wordt bepaald door de productiekosten en vraag en aanbod op die vrije markt.

  De overheid levert ook een aantal producten, zoals paspoorten, onderwijs, wegen, rechtspraak en de NPO, etc. De overheid doet dit omdat zij de toegankelijkheid van deze producten voor iedereen wil garanderen. Vaak betalen we voor deze producten (een deel van) de kostprijs. Ze worden betaald met de belastingen die aan gezinnen en bedrijven worden opgelegd.

  Privatiseren is het uitbesteden van overheidstaken naar de particuliere sector. De omgekeerde ontwikkeling, de overheid die taken een publieke aangelegenheid maakt ipv een particuliere, noemen we nationalisatie.

  De marktwerking leidt niet altijd tot gewenste uitkomsten door de overheid. Welzijn en milieu kunnen een reden zijn voor de overheid om in te grijpen. Daardoor beïnvloedt de overheid de productie van goederen en diensten en daarmee de inzet van productiefactoren (arbeid, natuur, kapitaal en ondernemerschap).
 • Wat is het verschil tussen de particuliere sector en de overheid qua productie van producten en diensten?
  Particuliere bedrijven produceren goederen en diensten met als doel winst te maken en deze worden vervolgens verkocht op de vrije markt. De prijs wordt bepaald door de productiekosten en vraag en aanbod op die vrije markt.

  De overheid levert een aantal producten en diensten omdat zij de toegankelijkheid van deze producten voor iedereen wil garanderen. Vaak betalen we voor deze producten (een deel van) de kostprijs en ze worden betaald met de belastingen die aan gezinnen en bedrijven worden opgelegd.
 • Wat is privatiseren?
  Privatiseren is het uitbesteden van overheidstaken naar de particuliere sector. 
 • Wat is nationalisatie?
  De overheid die van haar taken een publieke aangelegenheid maakt ipv een particuliere, noemen we nationalisatie.
 • Wat zijn productiefactoren?
  Arbeid, natuur, kapitaal en ondernemerschap zijn de productiefactoren.
 • Wat kunnen redenen zijn voor de overheid om in te grijpen op de marktwerking?
  Wanneer de marktwerking niet leidt tot gewenste uitkomsten door de overheid, kan zij ingrijpen. Welzijn en milieu kunnen een reden zijn voor de overheid om in te grijpen. 
 • 1 De telefoniemarkt

 • In dit hoofdstuk staat de telefoniemarkt centraal.
 • 1.1 Welk telefoonabonnement

 • Er zijn veel telefonieaanbieders op de markt. Wanneer men geen voorkeur heeft voor een (telefoon)aanbieder omdat het, in de consument haar ogen, hetzelfde product aanbiedt, nemen we dit product homogeen. Bij het vergelijken van aanbieders, beoordeelt de consument bij een homogeen product alleen nog op de prijs. Zo kiest de consument vaak voor de goedkoopste optie als de producten verder gelijk zijn.
 • Wanneer noemen we een product homogeen?
  We noemen een product homogeen als dit product in de ogen van de consument niet verschilt per aanbieder. Er wordt door de consument dus alleen gekeken naar de prijs van het product bij de aanschaf.
 • 1.2 Een type oplader

 • Op een markt met volkomen concurrentie of volledige mededinging heeft een individuele producent weinig macht en wordt de prijs van het product bepaald door vraag en aanbod. Een voorbeeld hiervan is de markt voor telefoonopladers. Een markt met volkomen concurrentie of volledige mededinging heeft vier kenmerken (maar komt in de praktijk niet voor):
  1. Veel aanbieders: op een markt van volkomen concurrentie opereren veel aanbieders en de macht van een individuele producent is klein. Hij heeft geen invloed op de prijs.
  2. Homogeen product: een product wordt homogeen genoemd op het moment dat het voor de consument niet uit maakt van welke aanbieder het product afkomstig is. Alle producten zijn identiek. Een product dat niet homogeen is, noemen we heterogeen. Dan speelt bijvoorbeeld ook de service en het imago van het bedrijf een rol.
  3. Transparante markt: bij een transparante markt of doorzichtige markt zijn de vragers en aanbieders van een product op de hoogte van de markthoeveelheid, waardoor slechts één prijs mogelijk is: de laagste. Wanneer het voor een consument moeilijk is om inzicht te krijgen in verschillende prijzen en kwaliteit van producten, is de markt niet transparant.
  4. Vrije toe- en uittreding: als er geen belemmeringen zijn om tot een markt toe te treden of eruit te stappen, is er vrije toe- en uittreding.
 • Welke vier kenmerken heeft een markt met volkomen concurrentie?
  1. Veel aanbieders
  2. Homogeen product
  3. Transparante markt
  4. Vrije toe- en uittreding
 • Leg het kenmerk veel aanbieders van een markt met volkomen concurrentie uit.
  Veel aanbieders: op een markt van volkomen concurrentie opereren veel aanbieders en de macht van een individuele producent is klein. Hij heeft geen invloed op de prijs.
 • Leg het kenmerk homogeen product van een markt met volkomen concurrentie uit.
  Homogeen product: een product wordt homogeen genoemd op het moment dat het voor de consument niet uit maakt van welke aanbieder het product afkomstig is. Alle producten zijn identiek. Een product dat niet homogeen is, noemen we heterogeen. Dan speelt bijvoorbeeld ook de service en het imago van het bedrijf een rol.
 • Leg het kenmerk transparantie van een markt met volkomen concurrentie uit.
  Transparante markt: bij een transparante markt of doorzichtige markt zijn de vragers en aanbieders van een product op de hoogte van de markthoeveelheid, waardoor slechts één prijs mogelijk is: de laagste. Wanneer het voor een consument moeilijk is om inzicht te krijgen in verschillende prijzen en kwaliteit van producten, is de markt niet transparant.
 • Leg het kenmerk vrije toe- en uittreding van een markt met volkomen concurrentie uit.
  Vrije toe- en uittreding: als er geen belemmeringen zijn om tot een markt toe te treden of eruit te stappen, is er vrije toe- en uittreding.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de term voor de overheid die een van haar taken afstoot en de taak uitbesteedt naar particuliere handen?
Wanneer de overheid een van haar taken afstoot en de taak uitbesteedt naar particuliere handen, noemen we dat privatisering. De productie wordt overgeheveld van de overheid naar de marktsector.
Leg het kenmerk transparantie van een markt met volkomen concurrentie uit.
Transparante markt: bij een transparante markt of doorzichtige markt zijn de vragers en aanbieders van een product op de hoogte van de markthoeveelheid, waardoor slechts één prijs mogelijk is: de laagste. Wanneer het voor een consument moeilijk is om inzicht te krijgen in verschillende prijzen en kwaliteit van producten, is de markt niet transparant.
Wanneer is rente op een lening zo laag mogelijk?
De rente op een lening zonder onderpand is hoger dan een lening met onderpand.
Waarom vragen kredietverstrekkers vaak een onderpand?
Als het niet goed gaat met het bedrijf, dan zijn de verschaffers van eigen vermogen als eerste hun geld kwijt. Maar ook de mensen die geld aan het bedrijf geleend hebben (de kredietverstrekkers) zijn bang hun geld niet terug te krijgen. Vaak vragen kredietverstrekkers daarom vooraf om een onderpand (bijv een huis) dat hen toekomt wanneer het bedrijf de rente niet kan betalen. 
Hoe kunnen bedrijven hun plannen financieren?
Om hun plannen te realiseren kunnen bedrijven deze financieren met eigen geld (eigen vermogen) of lenen van anderen (vreemd vermogen) en daar rente over betalen.
Door wie worden de aandeelhouders in een naamloze vennootschap (nv) vertegenwoordigd?
De aandeelhouders worden vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen.
Wat zijn de voordelen van besloten en naamloze vennootschappen?
Bij de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv) is er een scheiding tussen de mensen die het bedrijf leiden en de eigenaren (aandeelhouders). Eigenaren zijn niet met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. De bv en nv zijn rechtspersonen.De eigenaren bezitten de aandelen van het bedrijf en ontvangen dus wel een deel van de winst (dividend).
Wat is het verschil tussen een besloten vennootschap (bv) en een naamloze vennootschap (nv)?
Bij een bv zijn de eigenaren ook de dagelijkse leiding en zijn grootaandeelhouders en heeft de eigenaar met de meeste aandelen het meeste te zeggen en staan de aandelen dan ook op naam. 

Bij een nv zijn de aandelen vrij verhandelbaar en staan dus niet op naam. De aandeelhouders zijn de eigenaren van de nv, maar de dagelijkse leiding gebeurd door de directie, die werknemers zijn van het bedrijf. De aandeelhouders worden vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen. Vaak heeft de directie wel ook aandelen in het bedrijf. Als het goed gaat met het bedrijf en dus de aandelen van een nv meer in trek raken, stijgt de koers. De meest verhandelde aandelen van nv's op de Amsterdamse effectenbeurs noemt men AEX-fondsen.
Wat zijn de nadelen van een vof?
Nadelen vof:
 • meer overleggen met andere eigenaren
 • hoofdelijk aansprakelijk
 • winst wordt verdeeld (over de eigenaren)
Wat zijn de voordelen van een vof?
Voordelen vof:
 • werk is beter te verdelen door meerdere eigenaren
 • meer mogelijkheden om geld te lenen