Samenvatting Lesbrief Werk & werkloosheid

-
ISBN-10 9461100892 ISBN-13 9789461100894
245 Flashcards en notities
113 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Lesbrief Werk & werkloosheid". De auteur(s) van het boek is/zijn LWEO. Het ISBN van dit boek is 9789461100894 of 9461100892. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Lesbrief Werk & werkloosheid

 • 1 Werken of vrije tijd?

 • Samenvatting hoofdstuk 1 'Werken of vrije tijd'?

  Welvaart is de mate waarin je in je behoeften kan voorzien met middelen die je tot je beschikking hebt. Om in je behoeften te kunnen voorzien is een inkomen en dus werk nodig. Vrije tijd is echter ook belangrijk om van de gekochte goederen en diensten te kunnen genieten. Er moet dus een afweging worden gemaakt in de verhouding werk en vrije tijd. In Nederland werken relatief veel mensen in deeltijd. Dit komt onder andere omdat er in Nederland meer mogelijkheden zijn om in deeltijd te werken.

  De werkgelegenheid wordt berekend in arbeidsjaren. Een arbeidsjaar is een volledige baan. De werkgelegenheid in arbeidsjaren noemen we ook wel het arbeidsvolume. De participatiegraad is een percentage dat aangeeft hoeveel procent van de bevolking van 15 tot de AOW gerechtigde leeftijd tot de beroepsbevolking hoort. De beroepsbevolking kan verdeeld worden in werkenden en werklozen.
 • Wat betekent welvaart?
  Welvaart is de mate waarin je in je behoefte kan voorzien met middelen die je tot je beschikking hebt.
 • 1.1 Meedoen of niet?

 • Welvaart: werken voor een inkomen en vrije tijd
  Welvaart is de mate waarin je in je behoeften kunt worden voorzien met de beschikbare middelen. Welvaart wordt bepaald door:
  1. Inkomen: door te werken verdien je een inkomen waarmee je de goederen en diensten kan aanschaffen die je nodig hebt om in je behoeften te voorzien.
  2. Vrije tijd: je hebt ook vrije tijd nodig om van de gekochte goederen en diensten te kunnen genieten.

  Nederlandse werknemers werken gemiddeld minder uren in vergelijking met werknemers andere landen. De belangrijkste reden is het grote aantal deeltijdwerkers in Nederland: veel werknemers hebben geen baan van vijf dagen per week, maar werken bijvoorbeeld drie of vier dagen per week.

  Drie redenen waarom Nederland het grootste aantal deeltijdwerkers heeft:
  1. In Nederland zijn er meer mogelijkheden om in deeltijd te werken.
  2. Nederlanders geven in vergelijking met buitenlanders een grotere voorkeur aan vrije tijd boven werk.
  3. Veel Nederlanders verdelen de zorgtaken, zoals het verzorgen van kinderen, tussen beide partners, die dan beiden in deeltijd werken.
 • Arbeidsjaren: werkgelegenheid, arbeidsvolume en p/a-ratio
  De werkgelegenheid wordt gemeten in voltijdbanen van 38 uur. Deeltijdbanen worden dus omgerekend naar volledige banen. Een volledige baan wordt ook wel een arbeidsjaar genoemd. De werkgelegenheid in arbeidsjaren is het arbeidsvolume.

  De p/a-ratio is de verhouding personen/arbeidsjaren. Als in een land 10 miljoen personen in totaal 9 miljoen arbeidsjaren vullen, dan is de p/a-ratio = 10/9 = 1,1. De werkgelegenheid van 1,1 persoon is dan gelijk aan 1 arbeidsjaar. Naarmate er meer in deeltijd wordt gewerkt, zal de p/a-ratio stijgen.
 • Participatiegraad
  Een statistische grootheid om de deelname op de arbeidsmarkt te onderzoeken is de participatiegraad of het deelnemingspercentage. De participatiegraad is het percentage dat aangeeft hoeveel procent van de bevolking van 15 tot de AOW gerechtigde leeftijd tot de beroepsbevolking hoort. De beroepsbevolking bestaat uit de werkenden en de werklozen.

  De totale bevolking kan zo onderverdeeld worden in drie groepen:
  1. Jongeren onder de 15 jaar.
  2. Mensen van 15 tot de AOW-gerechtigde leeftijd: de potentiële beroepsbevolking.
  3. Mensen ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

  De potentiële beroepsbevolking bestaat uit alle mensen tussen de 15 jaar en de AOW gerechtigde leeftijd. Het is dus een optelling van de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking.
  - Beroepsbevolking: kan onderverdeeld worden in de werkzame beroepsbevolking en werkloze beroepsbevolking. Zowel werkzamen als werklozen bieden arbeid aan. Werkzamen kunnen onderverdeeld worden in zelfstandigen en werknemers. Zelfstandigen hebben een eigen bedrijf, werknemers werken in loondienst.
  - Niet-beroepsbevolking: de niet-beroepsbevolking bestaat uit de mensen tussen de 15 jaar en de AOW gerechtigde leeftijd die niet werken en niet op zoek zijn naar werk. Dit zijn bijvoorbeeld studenten, arbeidsongeschikten, huisvrouwen en huismannen.

  De participatiegraad kan met de volgende formule berekend worden:
 • Wat is welvaart?
  Welvaart is de mate waarin je behoeften kunnen worden bevredigd met de beschikbare middelen.
 • Waardoor wordt welvaart bepaald?
  1. Door inkomen: door te werken verdien je een inkomen waarmee je de goederen en diensten kan aanschaffen die je nodig hebt om je behoeften te bevredigen.
  2. Door vrije tijd: je hebt ook vrije tijd nodig om van de gekochte goederen en diensten te kunnen genieten.
 • Nederlandse werknemers werken gemiddeld minder uren in vergelijking met werknemers andere landen. Wat is de belangrijkste reden hiervoor?
  De belangrijkste reden is het grote aantal deeltijdwerkers in Nederland: veel werknemers hebben geen baan van vijf dagen per week, maar werken bijvoorbeeld drie of vier dagen per week.
 • Wat zijn drie redenen waarom Nederland het grootste aantal deeltijdwerkers heeft?
  1. In Nederland zijn er meer mogelijkheden om in deeltijd te werken.
  2. Nederlanders geven in vergelijking met buitenlanders een grotere voorkeur aan vrije tijd boven werk.
  3. Veel Nederlanders verdelen de zorgtaken, zoals het verzorgen van kinderen, tussen beide partners, die dan beiden in deeltijd werken.
 • Hoe wordt de werkgelegenheid gemeten?
  De werkgelegenheid wordt gemeten in voltijdbanen van 38 uur. Deeltijdbanen worden dus omgerekend naar volledige banen.
 • Wat is een arbeidsjaar?
  Een volledige baan wordt ook wel een arbeidsjaar genoemd.
 • Wat is het arbeidsvolume?
  De werkgelegenheid in arbeidsjaren is het arbeidsvolume.
 • Wat is de p/a-ratio?
  De p/a-ratio is de verhouding personen/arbeidsjaren. Als in een land 10 miljoen personen in totaal 9 miljoen arbeidsjaren vullen, dan is de p/a-ratio = 10/9 = 1,1. De werkgelegenheid van 1,1 persoon is dan gelijk aan 1 arbeidsjaar. Naarmate er meer in deeltijd wordt gewerkt, zal de p/a-ratio stijgen.
 • Wat is een statistische grootheid om de deelname op de arbeidsmarkt te onderzoeken?
  De participatiegraad of het deelnemingspercentage.
 • Wat is de participatiegraad?
  De participatiegraad is het percentage dat aangeeft hoeveel procent van de bevolking van 15 tot de AOW gerechtigde leeftijd tot de beroepsbevolking hoort. De beroepsbevolking bestaat uit de werkenden en de werklozen.
 • In welke drie groepen kunnen we de totale bevolking verdelen?
  1. Jongeren onder de 15 jaar.
  2. Mensen van 15 tot de AOW-gerechtigde leeftijd: de potentiële beroepsbevolking.
  3. Mensen ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • In welke twee groepen kan de Nederlandse bevolking van 15 jaar tot de AOW gerechtigde leeftijd worden onderverdeeld?
  In de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking.
 • In welke twee groepen kan de beroepsbevolking worden onderverdeeld?
  In de werkzame beroepsbevolking en werkloze beroepsbevolking. Zowel werkzamen als werklozen bieden arbeid aan.
 • Waaruit bestaat de niet-beroepsbevolking?
  De niet-beroepsbevolking bestaat uit de mensen tussen de 15 jaar en de AOW gerechtigde leeftijd die niet werken en niet op zoek zijn naar werk. Dit zijn bijvoorbeeld studenten, arbeidsongeschikten, huisvrouwen en huismannen.
 • Wat is de potentiële beroepsbevolking of de beroepsgeschikte bevolking?
  De potentiële beroepsbevolking bestaat uit alle mensen tussen de 15 jaar en de AOW gerechtigde leeftijd. Het is dus een optelling van de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking.
 • In welke twee groepen kan de werkzame beroepsbevolking worden onderverdeeld?
  In zelfstandigen en werknemers. Zelfstandigen hebben een eigen bedrijf, werknemers werken in loondienst.
 • Hoe kunnen we de participatiegraad berekenen?
  De participatiegraad kan met de volgende formule berekend worden:
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Mag een EU-burger zich altijd vestigen in Nederland?
In Nederland mag je je als EU-burger alleen vestigen als je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. In de praktijk betekent dit dat je pas na 5 jaar een bijstandsuitkering mag aanvragen.
Wat was de oplossing van de Britse econoom Keynes voor de crisis van de jaren 30 van de 20ste eeuw?
Probleem: Keynes ziet in de jaren dertig dat het marktmechanisme helemaal niet tot het evenwicht op de arbeidsmarkt leidt. Door de crisis zijn veel mensen werkloos en daalt de koopkracht van de consumenten. Hierdoor komt er een enorme vraaguitval. Dit leidt tot een lagere productie, wat weer leidt tot meer werkloosheid, wat leidt tot een terugval in de bestedingen. Het is dus een vicieuze cirkel van vraaguitval en een lagere productie wat leidt tot werkloosheid.

Oplossing: Keynes oplossing ligt aan de vraagkant van de economie: koopkracht en bestedingen moeten hersteld worden door uitkeringen te geven en belastingen te verlagen. Ook extra overheidsbestedingen moet de economie verder stimuleren. Door het in stand houden van de bestedingen zakt de productie niet verder in en blijven arbeidsplaatsen behouden.
Wat zijn vakbonden?
Vakbonden onderhandelen namens werknemers over een cao. Werknemers in een bedrijfstak kunnen lid worden van een vakbond.
Wat is specialisatie?
Specialisatie betekent dat werkenden zich gaan specialiseren in één onderdeel van het productieproces.
Wat is de arbeidsproductiviteit?
De arbeidsproductiviteit is de productie per werkende in een bepaalde tijd.
Hoe zien Amerikanen welvaart?
Amerikanen zien welvaart voor een groot deel als hoog inkomen.
Is frictiewerkloosheid te vermijden?
Frictiewerkloosheid is onvermijdelijk. Zelfs als er meer vacatures zijn dan werklozen, zijn er mensen op zoek naar een baan. Bijvoorbeeld nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt, zoals schoolverlaters.
Hoe wordt de rechtspositie van flexwerkers versterkt in de Wet Werk en Zekerheid?
1. Flexwerkers kunnen eerder aanspraak maken op een vaste baan: na twee jaar bij dezelfde werkgever is deze verplicht een vast contract aan te bieden.
2. Flexwerkers hebben na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar ook recht op een ontslagvergoeding.
Wat betekent welvaart?
Welvaart is de mate waarin je in je behoefte kan voorzien met middelen die je tot je beschikking hebt.
Wat is de hoogte van de bijstandsuitkering?
1. Voor een alleenstaande: 50% van het netto minimumloon.
2. Voor een alleenstaande ouder: 70% van het netto minimumloon.
3. Voor een paar: 100% van het netto minimumloon.