Samenvatting Lesstof

-
131 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Lesstof

 • 1.1 Dictaat blok 2

 • Waar is de rationele betrokkenheid op gebaseerd?
  De fysieke en emotionele interacties van mensen met de natuur die leidt tot emotionele verbinding en betrokkenheid.
 • Wat zijn de gevolgen van rationele betrokkenheid?
  De natuur krijgt meer betekenis voor mensen en er ontstaat intrinsieke motivatie om de natuur te beschermen.
 • Wat zijn voorbeelden van interacties met de natuur?
  Directe, fysieke, bvb recreatie.
  Sociale relaties (andere mensen, organisaties of samenlevingen) 
  Als bron voor zingeving en vorming van identiteit.
 • Wat is natuurbeleving?
  Ervaringen (meestal fysiek) in de natuur, over datgene wat mensen raakt of aantrekt in de natuur en hoe ze de natuur beleven.
 • Wat zijn de 4 verschillende vormen van natuurervaring?
  1) knowing : door denken (aan) of weten (imaginaire natuur)
  2) perceiving : door observeren (afstandje, of in het echt, virtueel)
  3) interacting : door interactie met alle zintuigen (zeer sterk)
  4) living : door te leven in de natuur (zeer sterk)
 • Waarom focussen ze op interactie met de natuur?
  Deze heeft veel invloed en de meeste potentie tot verandering in gedrag.
 • 1.1.1 Recreatie

 • Hoe wordt natuurervaring of natuurbeleving vaak uitgedrukt?
  In recreatie in groene en blauwe natuur.
 • Hoe wordt recreatie uitgedrukt?
  Activiteiten : het gedrag dat in de natuur wordt ondernomen (vrijwillig en plezierlijk)
  of 
  Participatie : Het aandeel of aantal mensen binnen een bepaalde groep dat gedurende een bepaald tijdsbestek een natuurgebied bezoekt.
 • Wat zijn de 5 ervaringsmotieven?
  1) gezelligheid
  2) er even tussen uit
  3) interesse
  4) opgaan in de natuur
  5) uitdaging
 • Wat is recreatiebeheer?
  Het probeert een balans aan te brengen tussen natuurbeleving van de bezoekers en andere gebiedsfuncties. (bvb houtproductie)
 • Waardoor ontstaan er conflicten bij recreatiebeheer?
  1) aantallen recreanten (te veel)
  2) type activiteit (overlast)
  3) type ervaring (verschillende verwachtingen aan aantal     ontmoetingen en type mensen)
  4) opvattingen over waarden en normen
      - overtreding van regels
      - sociale gedragsnormen
 • Wat is het verschil tussen symmetrische en asymmetrische conflicten?
  Een of beide partijen ervaren conflict. Vaak mengvormen. Intensiteit van conflict is ook van belang.
 • Wat is een ander onderdeel van recreatiebeheer?
  Het voorkomen van schadelijke effecten van recreatie op de natuur.
 • Wat bepaald de invloed van recreatie op het ecologische systeem?
  1) gedrag van recreanten
  2) ecologische kenmerken van het gebied
 • Wat is recreatieve activiteit?
  Wat is de activiteit, combi met vervoersmiddel of beest, geluid, geuren, afval, planten meegenomen.
 • Wat zijn tijd-ruimtelijke kenmerken van het gedrag?
  Waar en wanneer vind de activiteit plaats.
 • Waar moet een beheerden met ecologische kenmerken rekening houden?
  1) beschermingsniveau gebied
  2) kwetsbaarheid/herstelvermogen ecosysteem
  3) fysieke kenmerken gebied (erosie, wild)
 • Welke 2 stappen moet een beheerder doorlopen om tot een goed recreatiebeheerplan te komen?
  1) Het opstellen van een zoneringsplan op basis van gebiedsdoelen
  2) inrichtingsmaatregelen die de zonering en gebiedsdoelen ondersteunen
 • Wat is zonering?
  Het aanbrengen van een ruimtelijke geleding waardoor gebiedsdelen ontstaan die elk bestemd worden voor verschillende activiteiten, ervaringen of bezoek intensiteiten.

  Zonering is een hulpmiddel om doelen ruimtelijk een plek te geven en te bepalen welke doelen prioriteit krijgen.
 • Waar kan zonering voor worden gebruikt?
  1) afsluiten van kwetsbare/bijzondere natuur
  2) maken van recreatief aantrekkelijke locaties, daar kan de bezoekersimpact gecontroleerd en beheerd worden
  3) aanwijzen van locaties voor hinderlijke/schadelijke activiteiten
  4) voorkomen van conflicten tussen recreanten en activiteiten
 • In welke 3 zones wordt een natuurgebied vaak opgedeeld?
  1) recreatiezone
  2) natuurzone
  3) kernzone
 • Wat zijn voorbeeleden van fysieke en sociale sturingsmaatregelen?
  Fysiek = creatie contactpunten, aantrekkelijke voorzieningen, geleiden (toewijzen van aanvaardbare gedragingen aan recreanten)
  Sociaal = verschaffen van informatie, participatie (creatief en actief deelnemen)
 • Wat zijn belangrijke inrichtingsmaatregelen voor de toegankelijkheid van een gebied?
  De entreepunten en de infrastructuur voor recreatie. Door de belangrijkste ingangen aan de rand van het gebied te plaatsen en daar een intensief netwerk van paden te concentreren wordt het gebied elders minder belast. Zo ontstaat er in het midden van het bos rust.
 • Wat is de kern van reizen (natuurbezoek)?
  Het ergens anders zijn, om zo te ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid. Ook wel ''out-there-ness'' genoemd.
 • Waarom is recreatie en tourisme zo groot?
  Ze vormen een breuk met het alledaagse leefpatroon. Het gewone wordt afgewisseld met het ongewone.
 • Waar kun je de natuur op een bijzondere en intense manier ervaren?
  In wilde natuur/wildernis, uitgestrekte natuurgebieden zonder invloeden van de mens.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

What is CBN?
CWN is a stable state of consciousness comprising symbiotic cognitive, affective, and experiential traits that reflect, through consistent attitudes and behaviors, a sustained awareness of the interrelatedness between one’s self and the rest of nature.
How can individuals form deep CWN?
Through an intentional process of being strategically mentored as part of a culturally embedded.
Why are experiences so insightful?
It can involve the dissolution of boudaries and a sense of a shared or common essence betweeen the self, nature and others.
Hoe wordt CWN gevormd?
Receiving info/ experiencing something, being affected, finding connectedness.
What are the 3 key dimensions of congition?
Perceptions, kwowledge and beliefs about nature and its relationship to one's sense of self

Affect (feelings and emotions towards nature)

Behaviour (actions and experiences with/in nature)
What requires reconnecting with nature?
Cultivating a consciousness that is attuned to the nature processes that have shaped human evolution over millenia.
Hoe zorgt inattention nature blindness ervoor dat we nog verder disconnecten?
Since ecological phenomena no longer form a part of the experiences which shape consciousness.
Hoe ontstaat inattention nature blindness?
Ecological phenomena are edited to be more sensory and emotional, in favor of this artificial super stimuli.
Wat zijn gevolgen van extinction of experience?
1) it enlarges the blind spot (concerning the dependancy on nature)
2) can envoke fear and intolerance of certain species
3) has implications for ecologies, societies, economies and human well-being
Wat is extinction of experience?
Decolution woward a largely unnoticed loss of regular, direct and meaningful contact with nature.