Samenvatting Levensfasen

-
ISBN-10 9059316339 ISBN-13 9789059316331
331 Flashcards en notities
41 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Levensfasen". De auteur(s) van het boek is/zijn Maryke Tieleman. Het ISBN van dit boek is 9789059316331 of 9059316339. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Levensfasen

 • 1 Prenetale periode

 • Hoelang heeft de mens al geleefd voordat hij geboren wordt?
  Negen maanden. Dit is de tijd van de conceptie tot de geboorte.
 • Wat is de conceptie?

  Het begin van een menselijk leven. Dit is na de bevruchting van het zaadje en de eicel
 • lichamelijke ontwikkelingen embryo:
  - hart klopt
  - de embryo is nu 4mm lang en heeft al (primitieve) ogen en oren
  - armpjes en benen
 • lichamelijke ontwikkeling foetus:
  - vorming organen
  - bewegen en reflexen
  - snelle gewichtstoename en externe prikkels onderscheiden
 • wat zijn "reflexen":
  onwillekeurige bewegingen

  ontwikkelen zich vroeg en verdwijnen ook weer
 • hoeveel reflexen heeft het ongeboren kind?
  - 8
  - bekende: grijpreflex en sucking reflex
 • Prenatale invloeden:
  - de ongeboren baby wordt gevoed door stoffen in het bloed van de moeder
  - schadelijke stoffen die de moeder in haar lichaam heeft kan de baby bereiken, bijv. alcohol, drugs (nicotine), medicijnen, chemicaliën
  - naast schadelijke stoffen, kan bijv. stress, de grootte van placenta of baarmoeder, ondervoeding, leeftijd van de moeder, fysieke impact op de buik, straling, een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van de baby
  - gevolgen variëren van mild to zeer zware handicaps en zelfs de dood
 • wat is "FAS"?
  Foetaal Alcohol Syndroom

  kenmerken:
  - kleine schedel
  - plat middengezicht
  - smalle oogspleetjes
  - vouw binnenste oogplooi
  - lage oren
  - lage neusbrug
  - wipneus
  - afgeplat neusgootje
  - dunne bovenlip
  - smalle kin
 • 1.1 Lichameijke ontwikkeling

 • Wat is ontogenese?
  De lichamelijke ontwikkeling van een specifiek persoon. Een individu. Dat is de ontogenese
 • Wat zijn de drie meest belangrijke factoren van een (prenetale) ontwikkeling?

  Groei, rijping en leren
 • Wat is rijping?

  Rijping is het in staat zijn om nieuwe functies te vervullen. Dit is een fysiologisch en lichamelijk proces. Voornamelijk erfelijk bepaald

 • Zygote

  Bevruchte eicel
 • Foetus
  12 maanden tot de bevalling
 • Embryo

  Ontwikkeling van 0-12 weken. Eerste drie maanden van zwangerschap

 • Tweede trimester

  In deze fase gaat de foetus allerlei bewegingen maken. Halverwege zwangerschap 25 cm.

 • Wat is leren?

  Leren is het opnemen van informatie die je wordt geboden. Hierbij speelt de omgeving een grote rol. Het erfelijke speelt een rol met intelligentie en hoe snel iemand iets op neemt.

 • Wat is groei?
  Toename van cellen, en toename in gewicht en lengte. Dit erfelijk bepaald.
 • Wat is het eerste trimester?

  Wordt ook wel de embryonale fase genoemd. Heeft twee fasen

  Eerste fase: eerste 2 weken. Hierin gebeurd de innesteling. Celdeling van de zygote. Ook wel germinale fase.

  Tweede fase: volgende 6 tot 10 weken. Ontwikkeling van centrale zenuwstelsel

 • Wat is het derde trimester?

  Laatste fase van de zwangerschap. Kenmerkt zich door gewichtstoename en voorbereiden op de bevalling.

 • Wat is fylogenese?
  Fylogenese is de ontwikkeling van een soort. Dit is voornamelijk gericht op erfelijkheid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Op welke manier draagt echtheid bij aan emotionele ontiwkkelingen?
Kind leert door het zien van mooie en minder mooie momenten omgaan met emoties.
Het boek stelt dat praten over overlijden en pijn in de familie bijdraagt aan de echtheid van een opvoedrelatie. Waarom denk jij dat dit zo is?
Omdat het kind dan de ouder echt leert kennen en er sprake is van lief en leed samen deleln .
In opvoedingsrelatie is er ook sprake van echtheid, geef hier een voorbeeld van gekoppeld aan theorei
Theorie: kinderen en ouders mogen zichzelf zijn, lief en leed wordt met elkaar gedeeld. 

Voorbeeld: Ouder mag boos zijn op kind, kind mag boos zijn op ouder.
Continiuteit in responsie en sensitiviteit is belangirijk voor het kind, wat heeft dit voor gevolgen voor de toekomst van het kind?
Hij leert dat hij altijd op zijn omgeving kan rekenen ---> vertrouwen in omgeving
Soms interperteren ouders de signalen van kinderen niet accuraat (lees lage sensitiviteit) wat kan hier de oorzaak vanzijn?
 • Ouder is zelf onveilig gehecht 
 • psychische stoornissen (depressie ect) 
 • Zintuigelijke problemtaiek (blind en doof) 
Wat leert een kind door sensitieve en accurate handelingen in oudergedrag?
Dat zijn behoeftes gehoord worden wanneer hij signalen geeft, eigenwaarde --> hij en zijn emoties mogen er zijn en worden gehoord
Wat is een responsieve reactie volgens Bobly?
En directe en juiste reactie op de behoefte en signalen van een kind
Wat kan de sensitieve ouder?
De behoefte/signalen van het kind op accurate wijze interperteren
Volgens Bobly moet het opvoedgedrag aan drie kenmerken voldoen om een veilige hechting te creeëren. Welke zijn dit?
 • Het gedrag moet senstief zijn
 • het gedrag moet respontief zijn 
 • Het gedrag moet conituïteit en regelmaat bevatten 
Een veilige hechting zorgt ervoor dat een kind autonome keuzes kan maken, Bobly omschrijft een fase waarin kinderen een gevoel van veiligheid koppelen aan hechtingsfiguren. Wat gebeurt er op dat moment in de hersenen van kinderen?
Ze maken een (denkbeeldig) schema, van het gedrag van de omgeving in situaties dat zij in gevaar zijn. (en koppelen hier dan ook gevaar ervaringen aan)