Samenvatting Levenswetenschappen 1 : evolutie

-
ISBN-10 9035815750 ISBN-13 9789035815759
858 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Levenswetenschappen 1 : evolutie". De auteur(s) van het boek is/zijn J G (Johan) van Rhijn. Het ISBN van dit boek is 9789035815759 of 9035815750. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Levenswetenschappen 1 : evolutie

 • 1 Bryson-plus

 • wat is een singulariteit?
  - Punt met een oneindig klein volume en oneindig grote dichtheid.
  - Punt waar geen ruimte in en rond bestaat, waar geen tijd voor of na bestaat. - Punt waar de op aarde geldende natuurwetenschappelijke regels niet gelden. 
 • Wat is CMB?
  - Kosmische achtergrondstraling; Cosmic Microwave Background radiation. - - Restant van de energie die vrijkwam bij de oerknal
  - Straling die zich verplaatst in de vorm van microgolven. Het is het waarneembare deel van de grens van het heelal. 
 • Welke temperatuur heeft de CMB nu?
  - 2,73 K 
  - = -273°C
  - Hangt af van de grootte van het heelal; hoe groter hoe koeler
 • Wat houdt de Steady state theorie in
  - Het heelal ziet er altijd hetzelfde uit. 
  - Ongeacht de plaats en tijdstip van de waarneming.
  - Dichtheid blijft altijd gelijk; Nieuwe materie wordt gevormd om de ruimte die door het uitdijnen ontstaat op te vullen 
 • Wat houdt de Big Bang theorie in
  Het heelal bevond zich in een soort van singulariteit. Hier kwam een einde aan toen er zich een enorme uitzetting plaatsvond (oerknal). Het heelal begon te evolueren tot de proporties die we nu kennen. 
 • Wat is anisotropy
  Eigenschappen van een materiaal zijn niet in alle richtingen gelijk. 
  Lichte anisotropie bij CMBr tonen een lichtelijk ongelijke verdeling van materie aan bij het ontstaan van het heelal. 
 • Wat hebben de COBE en later de Map sonden aangetoond
  Uit hun onderzoek resultaten wordt bevestigd dat de intensiteit; temperatuur van de straling lichtjes varieert per richting. Dit toont aan dat de verdeling van materie en energie in het jonge heelal lichtjes ongelijk is geweest. 
  Variaties in CMBr hebben te maken met dichtheidsverschillen en dipole anisotropi. 
 • Wat veroorzaakt variatie is CMB
  - Dipole anisotropy en
  - dichtheidsverschillen in het heelal. 
  - aanwezigheid van planten, melkwegstelsel)
 • Wat is dipole anisotropy
  Verschillen in stralingsintensiteit uit tegenovergestelde richtingen zoals bij de Noord en de Zuid pool. De verschillen hangen samen met de beweging van de aarde; haar positie en die van de polen tov de straling. 
 • wat zijn de kenmerken van een planeet
  - Een baan rond de zon draaien. 
  - Voldoende zwaartekracht hebben om een bolle vorm aan te nemen
  - Mag geen maan zijn.
  - Voldoende zwaartekracht hebben om de baan rond de zon vrij te maken van andere hemellichamen
 • Wat is een Astronomical Unit
  - AU of AE 
  - De afstand tussen de zon en de Aarde. 
  - Basiseenhed waarmee in het zonnestelsel gemeten wordt.
  -
 • Waarom is Pluto geen planeet
  - Pluto heeft haar baan rond de zon niet vrijgemaakt van andere hemellichamen. 
  - KBO's
 • Wat is de Kuiper Gordel
  - Bestaat uit miljarden kometen; uit steen en ijs samengestelde objecten.
  - KBO's; Kuiper Belt Objects; PLuto, Eris. 
  - Bevindt zich voorbij de baan van de 8ste planeet (Neptunus) 
  - Op 30 tot 50 AU van de zon. 
  - Brengt kort periodieke kometen voort. 
 • Wat is de Wolk van Oort
  - Een wolk rond de buitenste regionen van ons zonnestelsel met de zon als centrum
  - Tot op 200 000 AU.
  - Samengesteld uit miljarden ijzige steenige objecten.
  - Objecten worden soms beïnvloed door andere sterren en hun wolk van objecten of hun zwaartekracht en kunnen zo in de Kuipergordel terecht komen. 
 • Waaruit bestaat elektromagnetische straling
  Radiogolven, Microgolven, Infrarood licht, zichtbaar licht, UV-licht, X-Ray, Gammastralen
 • Wat is elektromagnetische straling
  - Radio, micro, infrarood, zichtbaar licht, UV, X-Ray, Gamma.
  - Golfachtige stroom van fotonen aan lichtsnelheid.
  - Energie in de fotonen bepaald over welk type straling het gaat. Hoe korter de golflengten hoe meer energie. 
 • Wat is een witte dwerg

  - Type Ia supernova
  - Een ster aan het einde van haar levenscyclus. 
  - Ontstaat vanaf een kernmassa van 1,4 X die van de zon.  

  - Het meest helder
  - Zendt gedurende ongeveer een maand bijna alleen zichtbaar licht uit
  - Heeft geen waterstof in de kern.  
 • Wat is een zware ster

  -  Type II supernova
  - Een ster aan het einde van haar levenscyclus.
  - Ontstaat pas vanaf een kernmassa van 8 X die van de zon. 
  - Implosie door uitputting nucleaire brandstof
  - Gevolgd door explosie buitenste schil- Minder helder
  - Blijft een langere periode licht uitstralen,

  - Zendt naast zichtbaar licht ook UV-licht uit,
  - Bevat altijd waterstof in de kern
 • Hoe ontstaat een Ia supernova
  Ontstaat uit de invloed die dubbelsterren op elkaar uitoefenen als ze zich dicht genoeg bij elkaar bevinden. Beide sterren cirkelen om hetzelfde zwaartepunt.  De rode reus fase zal haar massa overdragen aan de andere ster; de witte dwerg. De massa van de laatste neemt toe waardoor ook de zwaartekracht toeneemt en zo groot wordt dat de ster implodeert. Hierdoor komen kernfusie processen op gang waardoor de ster uiteindelijk explodeert waarbij de energie vrijkomt onder de vorm van elektromagnetische straling. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

weekdieren
Mollusken
Insecten zijn een groep die horen bij
arthropoden
Wat zijn de voorwaarden om de Hardy-Weinberg wet toe te kunnen passen?
- oneindig grote populatie
- geen selectie
- partnerkeuze volgens toeval
- geen migratie uit andere populaties
Waarom geen Hardy-Weinberg wet in kleine populaties?
-Genetische drift groot in kleine populaties
- Invloed op genotype frequenties
- Verdwijnen van allelen uit de populatie
- Een mutant kan in kleine populaties gemakkelijker en sneller een oorspronkelijk allel verdringen.
In wat voor een omgeving levert "negatief associatief"  paren het meeste voordeel op?
Een omgeving met sterk wisselende omstandigheden kan het evolutionair voordelig zijn om nakomelingen te krijgen die sterk van elkaar verschillen. Er zal er dan wel enkelen tussen zitten die zullen overleven. 
In wat voor een omgeving kan " positief associatief"  paren voordelen opleveren?
In een omgeving met ecologisch stabiele omstandigheden kan nakomelingen krijgen van het beproefde type voordelen bieden.
noem de soortvorming als gevolg van geografische omstandigheden?
 • Allopatrische soortvorming; geografische barrière
 • Sympatrische soortvorming; reproductieve isolatie als gevolg van iets anders; geen duidelijke grens
 • Peripatrische soortvorming; perifere isolatie
 •  Parapatrische soortvorming; aan elkaar grenzende verspreidingsgebieden; hybridisatie
Is het voor een soort beter om veel nakomelingen te krijgen
Niet noodzakelijk. Hangt af van de strategie; meer nakomelingen minder zorg en omgekeerd. Meer nakomelingen meer kans om pressie te overleven als soort, meer zorg meer kans om tot geslachtsrijp individu te komen...
waarom is er Meer seksdrift bij mannetje als bij vrouwtjes
Mannetjes hebben bijna onbeperkt veel zaadcellen en kunnen kwistig zijn. Het gaat om zo veel mogelijk partners te hebben. Vrouwtjes hebben een beperkt aantal eicellen en moeten een partner kiezen met genen die de beste garantie bieden tot succesvolle voortplanting.
Waarom is er Meer geweld en competitie bij mannetjes
Het gaat erom zoveel mogelijk partners te hebben. Uitschakelen van rivalen of dominantie kan helpen.