Samenvatting Levenswetenschappen 2 : fysiologie

-
ISBN-10 9035815858 ISBN-13 9789035815858
414 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Levenswetenschappen 2 : fysiologie". De auteur(s) van het boek is/zijn J G (Johan) van Rhijn. Het ISBN van dit boek is 9789035815858 of 9035815858. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Levenswetenschappen 2 : fysiologie

 • 1 Van overleven naar functioneren

 • Het vastleggen van zonne-energie (fotosynthese) vindt plaats in .....
  alle groene planten, algen en cyanobacterien.
 • Wat is fysiologie?
  Fysiologie is de leer van het functioneren van organismen.
 • Organismen die organische stoffen kunnen opbouwen uit anorganische grondstoffen met een niet organische energiebron noemt men
  Autotroof
 • Wanneer zijn organismen autotroof?
  Organismen zijn autotroof als die organische stoffen kunnen opbouwen uit anorganische grondstoffen met een niet -organische energiebron.
 • Organismen die organische stoffen nodig hebben als energiebron en/of als grondstof noemt men ......
  Heterotroof
 • Wanneer zijn organismen foto-autotroof?
  Organismen zijn foto-autotroof als ze gebruikmaken van zonne-energie.
 • Fysiologie
  Leer van het functioneren van organismen 
 • Wanneer zijn organismen chemo-autotroof?
  Organismen zijn chemo-autotroof als zij gebruik maken van energie uit een anorganische omzetting.
 • Centraal voor alle levende cellen staan "opbouw" en afbraak samen .....
  Metabolisme
 • Wanneer zijn organismen heterotroof?
  Organismen zijn heterotroof als deze organische stoffen nodig hebben als energiebron en of als grondstof.
 • Kenmerkend voor heterotrofe organismen
  Eten
 • Wat is homeostase?
  Homeostase is de fysiologische handhaving van een constante toestand in het lichaam.
 • Kenmerkend voor autotrofe organismen
  Synthese
 • Hoe werkt de positieve terugkoppeling bij homeostase?
  Positieve terugkoppeling: terugkoppeling waarbij de kans op voortzetting van een bepaald type gedrag toeneemt door de uitvoering van dat gedrag (eten zien en honger krijgen)
 • Homeostase
  De fysiologische handhaving van een constante toestand in het lichaam.
 • Hoe werkt de negatieve terugkoppeling bij homeostase?
  Negatieve terugkoppeling: terugkoppeling waarbij de kans op voortzetting van een bepaald type gedrag afneemt door de uitvoering van dat gedrag (blote voeten door de sneeuw)
 • Reductie
  Een chemische reactie waarbij elektronen worden opgenomen.
 • Noem 5 facetten van het negatief terugkoppelingssysteem van een organisme?
  1. Factor van het interne milieu dat gereguleerd moet worden (b.v. temperatuur)
  2. Voeler voor die factor (zintuig)
  3. Normwaarde voor die factor
  4. Mechanisme of proces dat in werking treedt wanneer de norm in een bepaalde richting is overschreden en dat de waarde van de factor weer in die richting terug duwt
  5. Energietoevoer om het mechanisme of proces te voeden
 • Wat kan een organisme met koolhydraten en vetten?
  Hiermee kan een organisme koolstof en energie voor de lange termijn opslaan.
 • Wat is fotosynthese?
  Fotosynthese is het proces waarbij planten, onder invloed van zonlicht, water en koolstofdioxide omzetten in glucose (C6H12O6) en zuurstof.

  6 CO2 + 6 H2O ----> C6H12O6 + 6 O2
 • Uit welke stappen bestaat fotosynthese
  Fotosynthese bestaat uit 2 stappen:
  1. Lichtreactie 
  2. Donkerreactie
 • Beschrijf van fotosynthese stap 1 de lichtreactie 

  • Fotosynthese begint als zonlicht valt op een chlorofyl-molecuul. 
  • Het chlorofyl-molecuul kan de energie uit zonlicht opvangen. 
  • Hierbij komen twee elektronen vrij. Deze elektronen doorlopen vervolgens een proces dat de elektronen transportketen wordt genoemd. 
  • De elektronen transportketen bestaat uit een reeks eiwitten die achtereenvolgens optreden als reductor (geeft elektronen af) en oxidator (neemt elektronen op).
  • De energie van de elektronen tijdens het transport wordt gebruikt om adenosinetrifosfaat (ATP) te vormen. 
  • ATP wordt in cellen gebruikt voor de opslag van energie.


  ADP+Pi+energie------> ATP+H2O

  • Aan het einde van de elektronen-transportketen worden de elektronen gebruikt voor de vorming van NADPH. 
  • NADPH is de belangrijkste reductor in cellen en levert een bron van elektronen voor diverse andere reacties.


  NADP++H++2 e−-----> NADPH

  • Het tekort aan elektronen van het chlorofyl-molecuul moet uiteindelijk worden aangevuld. 
  • Hiervoor zal water optreden als reductor:


  2 H2O---->O2+4 H++4 e−

  • Deze reactie, waarbij water verdwijnt en zuurstof ontstaat, vormt de lichtreactie van de fotosynthese..
 • Beschrijf van fotosynthese stap 2 de donkerreactie
  • Tijdens de lichtreactie is de energie van het zonlicht omgezet in chemische energie en 'opgeslagen' in de moleculen ATP en NADPH. 
  • De donkerreactie gebruikt deze energie om koolstofdioxide om te zetten in glucose. 
  • Deze omzetting noemen we ook wel de Calvincyclus.
  • In de Calvincyclus wordt in een aantal stappen koolstofdioxide omgezet. Iedere stap in de cyclus wordt gekatalyseerd door een specifiek enzym. 
  • Het belangrijkste enzym is ribulosedifosfaatcarboxylase (rubisco). 
  • Rubisco katalyseert de eerste stap van de Calvincyclus: de reactie tussen koolstofdioxide en de stof ribulose-1,5-difosfaat.
  • De benodigde energie en elektronen voor de Calvincyclus worden vrijgemaakt uit ATP en NADPH:


  ATP+H2O---->ADP+Pi+energie
  NADPH---->NADP++H++2 e−
  • Voor de vorming van één glucosemolecuul moet de Calvincyclus zesmaal worden doorlopen. 
  • De reactie die plaatsvindt in de Calvincyclus (de omzetting van koolstofdioxide in glucose) is als volgt:


  6 CO2+24 H++24 e−----->C6H12O6+6 H2O
 • Wat is metabolisme?
  Metabolisme is: Netwerk van biochemische reacties in een cel. (de katabole en anabole processen)
 • Wat is katabolisme?
  Katabolisme is: het totaal aan energie leverende processen (metabolisme)
 • Wat is anabolisme?
  Anabolisme is: het totaal aan energie vragende processen (metabolisme)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is anabolisme?
Anabolisme is: het totaal aan energie vragende processen (metabolisme)
Wat is katabolisme?
Katabolisme is: het totaal aan energie leverende processen (metabolisme)
Wat is metabolisme?
Metabolisme is: Netwerk van biochemische reacties in een cel. (de katabole en anabole processen)
Uit welke stappen bestaat fotosynthese
Fotosynthese bestaat uit 2 stappen:
 1. Lichtreactie 
 2. Donkerreactie
Beschrijf van fotosynthese stap 2 de donkerreactie
 • Tijdens de lichtreactie is de energie van het zonlicht omgezet in chemische energie en 'opgeslagen' in de moleculen ATP en NADPH. 
 • De donkerreactie gebruikt deze energie om koolstofdioxide om te zetten in glucose. 
 • Deze omzetting noemen we ook wel de Calvincyclus.
 • In de Calvincyclus wordt in een aantal stappen koolstofdioxide omgezet. Iedere stap in de cyclus wordt gekatalyseerd door een specifiek enzym. 
 • Het belangrijkste enzym is ribulosedifosfaatcarboxylase (rubisco). 
 • Rubisco katalyseert de eerste stap van de Calvincyclus: de reactie tussen koolstofdioxide en de stof ribulose-1,5-difosfaat.
 • De benodigde energie en elektronen voor de Calvincyclus worden vrijgemaakt uit ATP en NADPH:


ATP+H2O---->ADP+Pi+energie
NADPH---->NADP++H++2 e−
 • Voor de vorming van één glucosemolecuul moet de Calvincyclus zesmaal worden doorlopen. 
 • De reactie die plaatsvindt in de Calvincyclus (de omzetting van koolstofdioxide in glucose) is als volgt:


6 CO2+24 H++24 e−----->C6H12O6+6 H2O
Beschrijf van fotosynthese stap 1 de lichtreactie 

 • Fotosynthese begint als zonlicht valt op een chlorofyl-molecuul. 
 • Het chlorofyl-molecuul kan de energie uit zonlicht opvangen. 
 • Hierbij komen twee elektronen vrij. Deze elektronen doorlopen vervolgens een proces dat de elektronen transportketen wordt genoemd. 
 • De elektronen transportketen bestaat uit een reeks eiwitten die achtereenvolgens optreden als reductor (geeft elektronen af) en oxidator (neemt elektronen op).
 • De energie van de elektronen tijdens het transport wordt gebruikt om adenosinetrifosfaat (ATP) te vormen. 
 • ATP wordt in cellen gebruikt voor de opslag van energie.


ADP+Pi+energie------> ATP+H2O

 • Aan het einde van de elektronen-transportketen worden de elektronen gebruikt voor de vorming van NADPH. 
 • NADPH is de belangrijkste reductor in cellen en levert een bron van elektronen voor diverse andere reacties.


NADP++H++2 e−-----> NADPH

 • Het tekort aan elektronen van het chlorofyl-molecuul moet uiteindelijk worden aangevuld. 
 • Hiervoor zal water optreden als reductor:


2 H2O---->O2+4 H++4 e−

 • Deze reactie, waarbij water verdwijnt en zuurstof ontstaat, vormt de lichtreactie van de fotosynthese..
Wat is fotosynthese?
Fotosynthese is het proces waarbij planten, onder invloed van zonlicht, water en koolstofdioxide omzetten in glucose (C6H12O6) en zuurstof.

6 CO2 + 6 H2O ----> C6H12O6 + 6 O2
Noem 5 facetten van het negatief terugkoppelingssysteem van een organisme?
 1. Factor van het interne milieu dat gereguleerd moet worden (b.v. temperatuur)
 2. Voeler voor die factor (zintuig)
 3. Normwaarde voor die factor
 4. Mechanisme of proces dat in werking treedt wanneer de norm in een bepaalde richting is overschreden en dat de waarde van de factor weer in die richting terug duwt
 5. Energietoevoer om het mechanisme of proces te voeden
Hoe werkt de negatieve terugkoppeling bij homeostase?
Negatieve terugkoppeling: terugkoppeling waarbij de kans op voortzetting van een bepaald type gedrag afneemt door de uitvoering van dat gedrag (blote voeten door de sneeuw)
Hoe werkt de positieve terugkoppeling bij homeostase?
Positieve terugkoppeling: terugkoppeling waarbij de kans op voortzetting van een bepaald type gedrag toeneemt door de uitvoering van dat gedrag (eten zien en honger krijgen)