Samenvatting Leveranciersrelatiemanagement

-
128 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Leveranciersrelatiemanagement". De auteur(s) van het boek is/zijn John Veldhoen. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Leveranciersrelatiemanagement

 • 1 Bestaat er een (gemeenschappelijk) belang voor samenwerking?

 • “It takes two to tango”
  Leveranciersmanagement zou een tango moeten zijn. En die is alleen om aan te zien als beide partijen razend goed op elkaar zijn ingedanst en elkaar uitstekend aanvoelen. De meeste inkopers zijn echter vooral bezig met de technische kant van de dans, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat meer invoelingsvermogen een betere tango oplevert.

  NEVI-inkoophoogleraar Frank Rozemeijer stelt: wil leveranciersrelatiemanagement succesvol zijn, dan veronderstelt dat wel dat het duidelijk is hoe de inkoper en toeleverancier in de relatie staan. Hoe denken zij over elkaar? Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Waarom ben je als inkopende partij al dan niet een voorkeursklant?

  Welke elementen uit een leveranciersrelatiemanagement aanpak dragen er nu wezenlijk aan bij dat je als inkopende partij een voorkeurspositie krijgt? Door Rozemeijer en collega-onderzoekers van de Universiteit van Maastricht worden twee hoofdgroepen van beïnvloedende factoren onderscheiden die zo’n voorkeurspositie bepalen: de “harde” kant in een relatie en de “zachte” kant.

  Verrassend is dat, terwijl in de inkoopprofessie vooral op de harde kant wordt ingezet, de invloed van de zachte kant op de voorkeurspositie twee keer zo groot is als die van de harde kant. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is: “wees hard op de inhoud, maar vooral zacht op de relatie”.

  Opgave:
  Geef van zowel de “harde” als van de “zachte” kant kernachtig één concreet voorbeeld uit de eigen praktijk wat dat aspect van de relatie belicht.
  Antwoord: (8 punten)

  “Zacht” op de relatie
  Het voorbeeld/antwoord van kandidaat moet ingaan op emotionele zaken zoals verwachtingen, vertrouwen, afhankelijkheid en commitment. Als kandidaat loyaliteit en tevredenheid aanhaalt met een goed voorbeeld wordt dit ook goed gerekend.
  Het zijn allemaal zaken die te maken hebben met niet-financiële relatiespecifieke investeringen.

  “Hard” op de inhoud
  Het voorbeeld/antwoord van kandidaat dient in te gaan op de meer harde zaken in een relatie zoals: het delen van plannen en doelstellingen en het werken met gemeenschappelijke prestatie-indicatoren, gezamenlijke productontwikkeling, elkaar houden aan gemaakte afspraken. Allemaal zaken die gaan over product- of contractspecifieke investeringen.
 • Strategisch leveranciersmanagement
  Josef Youssef, directeur “Global technology supplier management” van fast food keten McDonalds stelde in één van zijn artikelen dat strategisch leveranciersmanagement
  niet het invoeren van een software pakketje is, of iets dat je er even bij doet. Het is een fundamentele keuze van een organisatie.

  In zijn artikel doet Youssef niet alleen uit de doeken wat er allemaal komt kijken voor strategisch leveranciersmanagement, maar ook wat het oplevert. Je moet je leveranciers indelen, daarna meten, om vervolgens je leveranciers te managen op basis van deze metingen, zo stelt deze directeur. Wil een leveranciersstrategie succesvol zijn, dan heb je niet alleen professionele inkopers en managers nodig, maar ook
  effectieve processen en tools om de resultaten te meten. Doe je dat allemaal goed, dan heeft de ervaring van McDonalds inmiddels geleerd dat je spectaculair meer waarde uit een contract kunt halen.
  Strategisch leveranciersmanagement kan dus een positieve invloed hebben op de winst van een onderneming.

  Opgave:
  Leg het verband uit tussen strategisch leveranciersmanagement en de ‘winst’ die hieruit kan ontstaan. Doe dit door het beschrijven van vier korte wezenlijk verschillende voorbeelden waarbij in uw eigen praktijk is gebleken dat het heeft gewerkt, of waar het in uw eigen praktijk, achteraf bezien, voordeel had kunnen opleveren.
  Antwoord: (8 punten)
  Antwoorden van kandidaat kunnen gaan over onder meer:
  • Een grotere leveringszekerheid - je kent je leverancier van haver tot gort! (2)
  • Lagere organisatiekosten bij beide partijen - door een betere afstemming (2)
  • Kortere time to market - leverancier betrekken bij productontwikkeling (ESI) en lanceren van nieuwe producten (2)
  • Meer innovatiekracht - beter gebruik maken van de mogelijkheden van leverancier (2)
  • Lagere Total cost of ownership - optimaal benutten van elkaars sterke punten leidt tot efficiency en kostenvoordelen voor beide partijen (2)
  • Kleinere voorraden - met leverancier afspraken maken over bijvoorbeeld consignatievoorraden (2)
  • Verschuiving van het leveren van standaardproducten en -diensten naar een meer gespecialiseerd aanbod met hogere marge(s) (2)
  • Het uitvoeren van gezamenlijke projecten gericht op procesverbeteringen en daarmee gepaard gaande kostenverlagingen (dus winstoptimalisatie) (2)
  • En nog 8+ andere voorbeelden.
 • 1.1 Met wie werken we samen?

 • Van toepassing is casus 1. Hips BV en Baobei

  Opgave:
  Bestaat er (gemeenschappelijk) belang voor de samenwerking tussen Hips BV en Baobei? Motiveer uw antwoord vanuit het perspectief:

  • Economisch perspectief (TCE of  Agency theory)
  Antwoord: (15 punten)

  Economisch perspectief
  Volgens de TCE worden de mate en vorm van samnwerking beinvloed door:
  • De noodzakelijke en specifieke investeringen die moeten worden gedaan om tot samenwerking te komen. Bij de overweging die een ondernemer maakt bij investeringen speelt de terugverdientijd en de vraag of er meer afnemers zijn en belangrijke rol.

  Casus: In het geval van beide bedrijven blijft de terugverdientijd (2 respectievelijk 3 jaar) onder de door de beide bedrijven gestelde norm van 4 jaar (1) en staat deze een samenwerking niet in de weg. Tevens zijn voor beide bedrijven meerdere afnemers te verwachten, te weten de consument wereldwijd (2).

  • De mate van onzekerheid naar de toekomst toe en de frequentie van de samenwerking. Indien de leverancier meer zekerheid kan krijgen over de afname hoeveelheden door de tijd heen, zal hij eerder bereid zijn te investeren in de relatie. In een frequente en langdurige samenwerking zullen de beide partijen ook eerder willen en moeten investeren in het uitbouwen en versterken van de vertrouwensband.

  Casus: De afzetgroei van pads en “EasyMummy” is als constant te beschouwen (1) en de samenwerking tussen beide bedrijven is lang (minimaal 10 jaar) (1).

  Conclusie: Ja, vanuit TCE bezien bestaat er dus een gemeenschappelijk belang tussen Hips B.V. en Baobei.

  OF

  Volgens de Agency theory kan informatieasymmetrie de samenwerking beïnvloeden. Informatieasymmetrie kan ontstaan indien de leverancier meer kennis of ervaring heeft dan de afnemer. In dat geval heeft de verkoper de meeste macht en is hij in staat om de relatie vorm te geven en de kaders voor de samenwerking te scheppen.

  Casus: Baobei brengt kennis en expertise in ten aan zien van het melkpoeder (2). Hips B.V. brengt kennis van elektronica en ervaring met (productie) van melkflessen in (2). Voor beiden partijen zijn de risico's nagenoeg vergelijkbaar (1), welke een positieve invloed zou moeten hebben op (het gemeenschappelijk belang van) de samenwerking.

  Conclusie: Ja, vanuit de Agency theory bezien bestaat er dus een gemeenschappelijk belang tussen Hips B.V. en Baobei.

 • Van toepassing is casus 1. Hips BV en Baobei

  Opgave:
  Bestaat er (gemeenschappelijk) belang voor de samenwerking tussen Hips BV en Baobei? Motiveer uw antwoord vanuit het perspectief:

  • Inkoop perspectief (Organisatiestrategie Treacy en Wiersema

  Antwoord: (5 punten)

  Inkoopperspectief
  Casus: Treacy en Wiersema: de organisatie strategie van de inkopende partij (Hips B.V.) is productleiderschap (1). De focus van de samenwerking met de leverancier (Baobei) focust zich meer op het samen ontwikkelen van de nieuwe producten (1) melkpoederpads en de “EasyMummy” om hiermee een unieke positie (1) op te bouwen. Hips B.V. is afhankelijk van Baobei resources en mogelijkheden om de “EasyMummy” te ontwikkelen en af te zetten (te verkopen). Baobei is echter afhankelijk van Hips B.V. om melkpoederpads te kunnen ontwikkelen. Er is dus sprake van een evenwichtige afhankelijkheid (2) dat een positieve invloed heeft op het
  gemeenschappelijk belang van de samenwerking.

  Conclusie: Ja, vanuit Treacy en Wiersema bezien bestaat er dus een gemeenschappelijk belang tussen Hips B.V. en Baobei.
 • Van toepassing is casus  1. Hips BV en Baobei

  Opgave:
  Bestaat er (gemeenschappelijk) belang voor de samenwerking tussen Hips BV en Baobei? Motiveer uw antwoord vanuit het perspectief:

  • Verkopersperspectief (Accountportfolio of groei strategieen volgens Ansoff)
  Antwoord:

  Verkopersperspectief

  Accountportfolio
  Casus: De aantrekkelijkheid van de samenwerking met Hips B.V. voor Baobei is hoog (1). Het biedt Baobei toegang tot de wereldwijde markt en geeft naar verwachting een flinke impuls aan de wereldwijde omzet van melkpoeder (1). De concurrentiepositie van Baobei is hoog, doordat zij naar verwachting een betere kwaliteit melkpoederpads kan aanbieden (1). De relatie bevindt zich in het kernsegment (1), waarin Hips B.V. met alle kracht behouden zal worden en waarin Baobei Hips B.V. superieure service en kwaliteit levert (1).

  OF

  Groeistrategieën van Ansoff:
  Casus: De melkpoederpads van Baobei betreft een nieuwe product (1) in een deels nieuwe markt (1) (de wereldwijde markt alsmede Hips B.V. is een nieuwe klant voor ze). Het betreft hier dus diversificatie (2). Deze laatste leidt niet tot een verandering in de manier waarop partijen samenwerken (1).

  Conclusie
  : Ja, vanuit verkoopperspectief bezien bestaat er een  gemeenschappelijk belang tussen Hips B.V. en Baobei.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

De CEO's van Cleanair en Filter&Co zijn bijzonder enthousiast en hebben besloten voor de drie innovatiedoelen met elkaar in zee te gaan. Alvorens het gezamenlijk ontwikkelingstraject van start te gaat, sluiten ze een contract af, waarbij ze de keuze hebben uit een commitmentcontract, een relatiecontract en een beveiligingscontract.Vraag: Welk type contract (beperk je tot één van bovenstaande vormen) kunnen Cleanair Filter&Co hier het beste voor gebruiken? Motiveer uw antwoord aan de hand van de verschillende inhouden van een contract volgens Klein Woolthuis.
1
Voor de contractinitiatiefase hanteert Cleanair het zogenaamde RASCI model. In deze fase zijn de volgende partijen betrokken:Management CleanairContractmanager CleanairInterne klant CleanairFilter&CoInkoper CleanairVraag: Teken het RASCI-model en neem daarin twee, voor het contractinitiatiefase, relevante deelprocessen op.Vul het RASCI-model in. Motiveer waarom u welke taken aan wie toekent
1
Na een half jaar ontwikkeling vinst de CEO van Cleanair eigenlijk dat er  te weinig voortgang geboekt is ten aanzien van de drie inniovatiedoelen. Hij vraagt her en der wat rond en ontdekt dat Filter&Co een andere prioriteitstelling hanteert en inmiddels ook een nagenoeg vergelijkbaar ontwikkelingstrajecten met een producent van mondkapjes is gestart, waar Filter&Co voorrang aan geeft. Hij vraagt zich af of Fileter&Co nog wel de juiste partij voor hen is en gaat een gesprek met hen aan. De CEO van Cleanair realiseert zich daarbij terdege dat er door beide partijen al investeringen gedaan zijn. Cleanair heeft tot dusver € 5 mln. geinvesteerd en Filter&co € 250k,Vraag:Er zijn vier succesfactoren voor samenwerking: verwahctingen, vertrouwen, afhankelijkheid en commitment. Trek op basis van hierboven geschtste ontwikkelingen, per succesfactor uw conclusie over de samenwerking tussen Cleanair en Filter&Co. Trek uw conclusies, bezien vanuit Cleanair. Motiveer uw conclusies.
1
Het gesprek tussen de VEO's van Filter&Co en Ceanair werkt zeer verhelderend. Het wordt duidelijk dat Filter&Co ondertussen een aangepast beeld heeft gekregen van de Chinese markt. De impuls-verwachting voor hun werledwijde afzet van filters, hebben ze naar beneden bijgesteld. Veel Chinezen blijken toch te kiezen voor de beduidend goedkopere mondkapjes en daarnaast is bekend geworden dat Chinzen het niet zo nauw nemen met het op tijd vervangen van de filters. Tevens is er in China nauwelijks sprake van milieubewust zijn, waarmee het derde innovatiedoel niet intressant meer lijkt. Beider CEO's gaan daarop bekijken of het nog zinvol is de samenwerking voort te zetten od af te bouwen en onder welke condities dat dan zou moeten gebeuren.Vraag: Van welk relatietype (Bensaou) is er volgens u sprake in deze situatie? Motiveer uw antwoord.
1
Pagina 1 van 31