Samenvatting Lezen .. denken .. begrijpen! Handboek begrijpend lezen in het basisonderwijs

-
ISBN-10 9065086269 ISBN-13 9789065086266
138 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Lezen .. denken .. begrijpen! Handboek begrijpend lezen in het basisonderwijs". De auteur(s) van het boek is/zijn Mariët Förrer Karin van de Mortel Elise Schouten. Het ISBN van dit boek is 9789065086266 of 9065086269. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Lezen .. denken .. begrijpen! Handboek begrijpend lezen in het basisonderwijs

 • 1 Begrijpend lezen

 • Noem de belangrijkste kenmerken van begrijpend lezen:
  • Er zijn drie elementen: de lezer, de tekst en het leesdoel
  • Het is een denkactiviteit
  • De lezer is actief betrokken bij de tekst
  • Het gaat erom dat de lezer betekenis geeft aan de tekst: wat staat er? wat wil de schrijver zeggen? wat zegt mij dit? wat betekent dit voor mij?
 • Wat bedoelt van de Mortel met 'construeren van betekenis'?
  Dat de lezer nadenkt over wat er staat, wat de schrijver wil zeggen en over de vraag wat de tekst voor hemzelf betekent.
 • Welke 'soorten kennis' beïnvloeden het begrijpen van teksten door de lezer?
  - kennis van de wereld
  - woordenschat
  - kennis van de taal, opgedaan door veel luisteren en lezen. 
 • Benoem de kenmerken van lezers die invloed hebben op het tekstbegrip:
  • kennis van de wereld en de schriftelijke taal
  • leeservaring
  • motivatie
  • intelligentie
  • technische leesvaardigheid
 • Stelling: Het is van belang dat kinderen op school allerlei soorten teksten lezen en ervaren waarin die teksten van elkaar verschillen.
  juist.
 • Wat is het voordeel wanneer lezers gemotiveerd zijn om te gaan lezen en weten wat hun doel is?
  Dan leren zij effectief, omdat zij doelgericht en actief lezen.
 • Leidt het aanleren van strategieën alleen tot tekstbegrip?
  Nee! We moeten het beschouwen als gereedschap om het begrijpen te bevorderen.
 • Wat zijn de twee pijlers waarop lezen met begrip steunt?
  1. kennis en woordenschat
  2. sturing van het leesproces
 • Welke twee soorten kennis heeft de lezer nodig voor begrijpend lezen?
  1. kennis van taal
  2. kennis van de wereld
 • Wat verstaan we onder kennis van taal?
  - het beheersen van de standaardtaal van het land waarin je als lezer woont
  - de grammaticale regels van die taal kennen
  - vertrouwd met het formele schriftelijke taalgebruik zijn
  - voldoende woordenschat hebben
 • Waarvan is algemene kennis het resultaat?
  - het vermogen om informatie te verwerken en op te slaan
  - ervaringen die bijdragen aan verdere opbouw van 'schoolse kennis'
 • Leg uit waarom lezen met begrip en kennis van de wereld nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken
  - kennis van de wereld en woordenschat zijn nodig voor begrijpend lezen
  - begrijpend lezen leidt tot een toename van kennis en woordenschat
 • Hoe worden de alternatieven, naast levensechte ervaringen, genoemd?
  Indirecte ervaringen. 
 • Wat is de belangrijkste overkoepelende leesstrategie?
  Het sturen van het eigen leesproces
 • Wat is een strategie?
  Een procedure die de lezer bewust gebruikt om informatie goed te verwerken en te begrijpen.
 • Wat is metacognitie?
  Denken over denken of denken over cognitieve processsen.
 • Wat betekent monitoring?
  controleren, toezicht houden op
 • Welke sturingsstrategieën onderscheiden we?
  - leesdoel bepalen
  - oriëntatie op de tekst 
  - actualiseren van kennis en woordenschat
  - actief lezen door het toepassen van leesstrategieën
  - controleren van begrip
  - toepassen van herstelstrategieën
  - controle bereiken leesdoel
 • Welke strategieën gebruikt de lezer bij het actief lezen?
  leesstrategieën
 • Welke strategieën gebruikt de lezer wanneer hij/zij de tekst niet meer begrijpt?
  Herstelstrategieën
 • Noem de zes belangrijkste leesstrategieën 
  1. Voorspellen
  2. Vragen stellen
  3. Visualiseren
  4. Verbinden
  5. Samenvatten
  6. Afleiden

 • Noem voorbeelden van herstelstrategieën:
  • langzamer lezen
  • aandachtiger lezen
  • hardop lezen
  • een stukje opnieuw lezen
  • een stukje verder lezen
  • naar de illustraties kijken
  • hulp vragen
 • Wat is volgens Afflerbach, Pearson en Paris (2008) het verschil tussen reading strategies en reading skills?
  Reading strategies zijn bewuste en doelgerichte activiteiten om de tekst de decoderen en er betekenis aan te geven.
  Reading skills zijn geautomatiseerde routines, die de lezer onbewust uitvoer om de tekst snel en efficiënt te decoderen en betekenis te geven. 
 • De belangrijkste verschillen tussen strategieën en leesvaardigheid/routines.
 • Welke strategieën worden in het boek de belangrijkste strategieën genoemd?
  Sturingsstrategieën
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Ervaren lezen die automatische leesvaardigheid hebben, hoeven nooit meer leesstrategieën in te zetten om een tekst te begrijpen. Waar of niet waar?
Niet waar. Lezers worden nooit zó ervaren dat ze geen leesstrategieën meer hoeven in te zetten. Als het nodig is zet een ervaren lezer strategieën bewust in.
Welke consequenties brengt automatiseren bij het lezen met zich mee? (2)
- Om leesstrategieën te automatiseren, moet het kind veel gelegenheid krijgen om de strategieën toe te passen op verschillende tekstgenres. 
- Technische leesvaardigheid is belangrijk voor begrijpend lezen. Als een tekst hoge technische eisen stelt, zal hij moeite hebben met begrijpen. Leerling gebruik dat grotendeels zijn werkgeheugen voor het decoderen en kan zijn aandacht onvoldoende richten op het begrijpen van de tekst. 
Waarom is bij het leren lezen het automatiseren van belang?
Wanneer een vaardigheid veel wordt geoefend, worden de neurale verbindingen in de hersenen sterker en voeren we de vaardigheid steeds gemakkelijker uit.
Als de lezer strategieën vaak gebruikt, slijpen ze erin en worden ze geautomatiseerd tot routinematige leesvaardigheid. We spreken van leesvaardigheid als de lezer een tekst 'automatisch' begrijpt. Pearson en Paris maken onderscheid tussen 2 vormen. Welke?
- Reading strategies (strategieën): bewuste en doelgerichte activiteiten om de tekst te decoderen en er betekenis aan te geven. Kernpunten: nadenken, weloverwogen inzetten en bewust gebruiken. 

- Reading skills (leesvaardigheid/routines): geautomatiseerde routines die de lezer onbewust uitvoert om de tekst snel en efficiënt te decoderen en betekenis te geven. Kernpunten: zonder nadenken, automatisch inzetten, onbewust gebruiken
Wat is een herstelstrategie en noem er 4.
Herstelstrategieën worden gebruikt wanneer tijdens het lezen, passages of woorden niet begrepen worden. 

- Langzamer, aandachtiger, hardop lezen. 
- Een stukje opnieuw lezen of een stukje verder lezen. 
- Naar de illustraties kijken.
- Hulp vragen. 
Leesstrategieën helpen de lezer actief en betrokken te lezen om de tekst betekenis te geven. Noem de 6 belangrijkste leesstrategieën.
- Voorspellen;
- Vragen stellen;
- Visualiseren;
- Verbinden;
- Samenvatten;
- Afleiden. 
Sturingsstrategieën hebben te maken met het bewust (maar meestal onbewust) sturen van het leerproces. Noem de sturingsstrategieën. (7)
- Leesdoel bepalen: waarom? 
- Oriënteren op de tekst: tekstsoort, structuur? 
- Actualiseren van kennis en woordenschat: voor-, achtergrondkennis en woordenschat. 
- Actief lezen door het toepassen van leesstrategieën: lezer is betrokken bij de tekst en gebruikt leesstrategieën als gereedschap om tot begrip te komen. 
- Controleren van begrip: tijdens het lezen. 
- Toepassen van herstelstrategieën: tijdens het lezen (als de lezer de tekst niet begrijpt. 
- Controleren van te bereiken doel: na het lezen. 
Wat is een sturingsstrategie?
Een strategie die de lezer bewust (meestal onbewust) gebruikt om het leesproces te sturen.
Begrippen die een rol spelen rondom het sturen van het eigen leerproces zijn: metacognitie en monitoring. Wat is het verschil?
- Metacognitie: denken over het denken (cognitieve processen). 
- Monitoring: controleren. Toezicht houden op het denken. 
Wat is een leesstrategie?
Een procedure die de lezer bewust (of onbewust) gebruikt om informatie goed te verwerken en begrijpen (sturen van het eigen leesproces). Leesstrategieën helpen de lezer actief en betrokken te lezen.