Samenvatting Lifestyle research

-
86 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Lifestyle research

 • 1 Hoorcollege 1

 • Kwaliteitscriteria bij onderzoek:
  Onafhankelijkheid
  Toetsbaarheid
  Betrouwbaarheid
  Informativiteit
  Generaliseerbaarheid
  Validiteit
  Praktische criteria
 • Probleemstelling:
  Is een vraag, heeft een directie link met de doelstelling en geeft aan welke kennis er nodig is.
 • Doelstelling:
  Wat is het doel? Wat wil je met het onderzoek bereiken? Wat wordt er met de resultaten gedaan?
 • Fundamenteel onderzoek:
  Theorie gestuurd, bijdrage aan toename contextvrije kennis.
  Onderzoek waar niet perse naar gevraagd is, maar wat later eventueel van toepassing zou kunnen zijn, bijvoorbeeld CBS.
 • Praktijkgericht onderzoek:
  Praktijk gestuurd, contextgebonden kennisproductie
  Onderzoek doen naar doelstellingen waar je het antwoord op nodig hebt om meteen te gebruiken.
 • Kwalitatief onderzoek:
  Voor het verkrijgen van diepgaande informatie, niet voor een gemiddeld beeld van de doelgroep maar voor een schets van de ijkpersoon en het individu.
  Bijvoorbeeld het diepte interview.
 • kwantitatief onderzoek:
  Voor het verkrijgen van cijfers, gaat over hoeveelheden.
  Bijvoorbeeld enquetes.
 • Triangulatie:
  Houdt in dat kwalitatieve en kwantitatieve dateverzamelingsmethoden worden gecombineerd.
  Het verhoogt de geldigheid van de onderzoeksresultaten.
 • Inductief onderzoek:
  Resultaten halen uit informatie die al bestaat.
 • Deductief onderzoek:
  Resultaten zelf zoeken door middel van onderzoek.
 • Soorten kwantitatief onderzoek:
  Survey onderzoek
  Secundaire analyse
  Experimenteel onderzoek
  Monitor
 • Survey onderzoek:
  Enquetes
  Meten van houdingen, meningen, kennis, een moment in de tijd.
  Zowel beschrijvend als verklarend
 • Secundaire analyse:
  Onderzoek in databanken
  Gebruik van bestaande documenten
 • Experimenteel onderzoek:
  Een experiment onder gecontroleerde omstandigheden, onderzoeksgroep blootgesteld aan experimentele conditie.
 • Monitor:
  Ontwikkelingsvragen
  Longitudiaal onderzoek: metingen op verschillende tijdstippen met hetzelfde meetinstrument.
 • Soorten kwalitatief onderzoek:
  Observatie
  Interview
  Secundaire analyse
  Kwalitatief onderzoek
  Literatuuronderzoek
  Inhoudsanalyse
  Gevalstudie/ case study
 • Observatie:
  Bestudering van gedrag waarbij vooral kijkend naar herhaling van gedrag.
 • Event sampling:
  Onderzoeksmethode waarbij je een bepaalde gedragsvorm noteert.
 • Interview:
  Vragen naar beleving, motieven, achtergronden.
 • Secundaire analyse:
  Je maakt gebruik van al bestaande informatie.
  Drie verschillende soorten secundaire analysemethoden:
  Kwalitatief onderzoek
  Literatuuronderzoek
  Inhoudanalyse
 • Kwalitatief onderzoek:
  Hernieuwde analyse van tekstbestanden die reeds eerder verzameld zijn.
 • Literatuuronderzoek:
  Meestal ter introductie van je onderwerp.
 • Primaire literatuur:
  Voor het eerst behandeld.
 • Secundaire literatuur:
  Geen nieuw onderwerp.
 • Tertiare literatuur:
  Zoeksleutels, citatie-index
 • Grijze literatuur:
  Geen gangbare uitgaven.
 • Gevalstudie/ case study:
  Slechts een organisatie of groep wordt onderzocht, onderzoek in natuurlijke omgeving. 
  Onderzoek = intensief -> van binnenuit doorlichten
  Bv: delphi-onderzoek, biograsfisch onderzoek.
 • Delphi-onderzoek:
  Geven betrokkenen en deskundigen in een aantal gespreksronden hun mening over een nieuw beleidsplan, maatregel, organisatieverandering.
 • Biografisch onderzoek:
  Onderzoek doen naar personen via zijn of haar biografie, memoriam, levensweg, etc.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.