Samenvatting Literaire termen

-
71 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Literaire termen

 • 1 Hoofdgenres

 • Wat staat centraal bij Epiek?
  Epiek is literatuur waar het verhaal in centraal staat.
 • Wat staat centraal bij lyriek?
  Lyriek is literatuur waarbij de gevoelens centraal staan
 • Wat is dramatiek?
  Dramatiek is literatuur voor toneel geschreven.
 • 1.1 Compositie of tijdverloop

 • Wat betekent ab ovo?
  Ab ovo betekent dat een verhaal van voor af aan begint
 • Wat betekent medias in res?
  Medias in res betekent dat het verhaal in ht midden begint.
 • Wat is een continue vertelwijze?
  Een continue vertelwijze is als er geen sprake is van opvallende sprongen in tijd/perspectiefwisselingen
 • Wat is een discontinue vertelwijze
  Een continue vertelwijze is als er wel sprake is van opvallende sprongen in tijd/perspectiefwisselingen
 • Wat is een flashback?
  Een flashback is een terugblik
 • Wat is een epiloog?
  Een epiloog is een nawoord
 • Wat is een proloog?
  Een proloog is het voorwoord
 • 1.2 Inhoud

 • Wat is een fabel?
  Een fabel is een korte inhoud van een drama of een roman.
 • Wat is een motto?
  Een motto is een citaat dat voorafgaat aan het eigenlijke verhaal. Vaak afkomstig van een ander naslagwerk.
 • Wat is een thema?
  Een thema is waar het literaire werk over gaat.
 • Wat is een motief?
  Een motief is een gegeven dat herhaaldelijk terugkeert in het verhaal.
 • 1.3 Vertelwijze

 • Welke drie vertelwijzen heb je?
  1. Auctoriale vertelwijze (alwetende verteller)
  2. Ik-vertelijze (ik-verhaal)
  3. Personale vertelwijze (hij/zij-vertelwijze)
 • 2.1 Soorten gedichten

 • Welke twee betekenissen heeft een ballade?
  Een balade is:

  1. Een gedicht bestaande uit 3 strofen van meestal 8 regels. De 4e strofe bestaande uit 4 regels.

  2. Een lang strofisch gedicht waarin op eenvoudige wijze een romantisch verhaal verteld wordt.
 • Wat een is elegie?
  Een elegie is een klaaglied
 • Wat is een epigram?
  Een epigram is een puntdicht, een kort kernachtig gedichtje
 • Wat is een fabel?
  Een fabel is een kort gedicht waarin dieren als denkende wezens worden voorgesteld en waaraan aan het slot een verhaal zit.
 • Wat is een limmerick?
  Een limmerick is een vijfregelig gedichtje met het rijmschema aabba. Regels 1 en 5 zijn langer dan regels 3 en 4. Vaak is de inhoud grappig.
 • Wat is een satire?
  Een satire is een hekeldicht, een gedicht met sarcasme geschreven.
 • Wat is een sonnet?
  Een sonnet is een klinkdicht, bestaat uit twee katrijnen.
 • Wat is een kwatrijn?
  Een kwatrijn is een strofe van vier regels
 • Wat is een octaaf?
  Een octaaf is twee kwatrijnen (van een sonnet)
 • Wat is een sextet?
  Een sextet zijn beide terzinen van een sonnet.
 • Wat is een terzine?
  Een terzine is een strofe van 3 regels in een Italiaans sonnet
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.