Samenvatting Literatuur studie

-
18 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Literatuur studie

 • 1.1 Nieuwe technieken in de obstetrie: detectie van foetaal DNA in Maternaal Bloed

 • Het niet-celgebonden foetusspecifieke DNA nemen tijdens de zwangerschap gradueel toe en zijn afkomstig van apostolische placentiare trofoblasten.


  Intacte foetale cellen: jaren postpartum aantoonbaar in materiaal bloed> belemmering voor prenataal diagnostisch onderzoek


  Niet-celgebonden DNA wordt postpartum snel geklaard

  Celvrije foetale DNA wordt aangetoond middels RQ-PCR (real time kwantitatieve polymerasekerringreactie

  Middels deze techniek kan het worden toegepast bij draagsters van X-gebonden ziekten, prenatale diagnostiek van taaislijmziekte, achondroplasie myotone dystrofie, thalassemie en de ziekte van Huntington  en het Adrenogenitaalsyndroom (AGS)

  Adrenogenitaalsyndroom:
  defect autosomaal recessief overervend gen coderend voor productie 21-hydroxylase.
  21-hydroxylase deficiëntie > overpoductie van Androgenen ( dehydro-epiandrosteron, androsteendion en testeron).
  Ontwikkeling op de mannelijke geslachtsorganen geen invloed ,
  In de vrouwelijke foetus resulteert het in virilisatie > clitoromegalie, masculinisatie met een scrotum en fallus)
 • 1.2 Trends in the utilization of invasive orenatal diagnosis in the netherlands during 2000-2009

 • Wat was jaren de belangrijkste indicatie voor eem invasieve prenatale diagnostiek?
  Gevorderde leeftijd van de moeder ( Advanced materiaal age AMA)
 • waaruit bestaat prenatale screening?
  1e trimester: Combinatie test: maternal serum  (hCG) bepaling met een echografische meting van de nekplooi) en SEO in week 18-20

 • Er wordt gepleit dat:

  1) de indicatie Advanced materiaal Age voor een invasieve prenatale diagnostiek moet worden vervangen voor een prenatale screening met indicatie op basis van eerste trimester combinatie test. Hierdoor het aantal  invasieve prenatale diagnostiek dalen onder de vrouwen>36 jaar en ratio tussen foetaal verlies per gedicteerde chromosomale afwijkingen verlagen.


  2) Daarbij  vrouwen <36 jaar (bij wie 50% van de trisomieen gedecteerd wordt) tijdens de SEO in het 2e trimester door een verhoging van 1e trimester combinatietest leiden tot eerdere diagnose van triosomieen met als gevolg shift van late en psychologische sterssvollere zwangerschapterminatie na SEO tot een vroege geïnduceerde abortus.
  Daarom moeten Vrouwen<36 jaar ook de combinatie test worden vergoed 
 • 1.3 Folder prenataal diagnostiek

 • Onderscheid tussen prenatale screening en prenatale diagnostiek 
  Prenatale screening: Waarvoor iedere zwangere in aanmerking voor komt

  Prenatale diagnostiek: onderzoek waarvoor alleen vrouwen met een verhoogd risico in aanmerking voor komen
 • Prenataal onderzoek:

  1e bezoek: ronde de 10 weken zwangerschap: medische gegevens zwangere en partner en echoscopisch onderzoek (zwangerschapsduur, aanwezigheid van meerlingen

  Prenatale screening:
  • Combinatie test: 
  - bloedonderzoek (9-14 weken) en 
  - meting dikte nekplooi (echo 11-14 weken): 
  - berekening kans op syndroom van Down( trisomie 21), syndroom van Edwards (trisomie 18), syndroom van Patau (trisomie 13)

  Berekening 1/200> prenatale diagnostiek (vlokkentest en vruchtwaterpunctie) Vrouw>36 jaar of reden voor prenatale diagnostiek worden vergoed

  • 20-weken echo/structureel echoscopisch onderzoek (SEO)

  SEO wordt vergoed basispakket
  - aanwezigheid van een open rug of - schedel  ,
  -  ontwikkeling andere organen (waterhoofd, hartafwijkingen, sluitingsdefect, middenrif, buikwand, afwijken van de nieren of skeletafwijkingen. Groei en hoeveelheid vruchtwater.
  > verdenking op afwijking dan GUO.

  Prenatale diagnostiek:
  in aanmerking komen vrouwen met verhoogd risico op chromosoom-afwijking kind: 
  •>36jaar bij 18 wk zwangerschap, 
  •dragerschap, 
  •eerder kind 
  •IntraCytoplasmatische Sperma-Injectie, 
  •SEO ernstige IUGR, 
  •vruchtwater hoeveelheid - 
  •of Combinatie test afwijkend
  • Risico op spina bifida of Anencefalie (open schedel)
  •erfelijke aandoening ( fragiele x syndroom, taaislijmziekte, Steinert, geslachtsgebonden Duchenne, stofwisselingsziekte)

  Moeder draagster van Hepatitis B virus > geen vlokkentest , wel vruchtwater punctie


  Vlokkentest:
  week 11-13 
  via vagina volkenweefsel opgezogen
  risico afwijkende chromosoom beperkt tot de placenta (vals positief, 1%)> vruchtwaterpunctie uitgevoerd 
  verlies van zwangerschap risico is 0,5% (geen verschil tussen vagina of buikwand)

  Vruchtwaterpunctie
  vanaf 15 weken
  via buikwand vruchtwater opgezogen
  verlies op zwangerschap risico is 0,3%

  Laboratoriumonderzoek
  bij afwijkende SEO of combinatie test, vergevorderde leeftijd (>40jr),
  uitslag duurt 2 weken.

  Geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO):
  week 20 , op indicatie week 14-16
  uitgebreid gekeken naar aanlegstoornissen, de groei en hoeveelheid vruchtwater)
  aanwezigheid van anencefalie, spina bifida, waterhoofd, ernstige aangeboren hartafwijking, sluitingsdefect middenrif of buikwand, afwijking bouw urinewegen of skeletafwijkingen
  10-15% geen afwijking  maar kind wel een afwijking heeft ( vals negatief)
  Afwijking indicatie voor vruchtwater punctie
 • 2.1 The puerperium- breast and lactation

 • Uit hoeveel lobben bestaat elke borst?
  15-25 lobben
 • Borst > bestaat uit 15-25 lobben> die weer uit lobules> die weer alveoli


  Alveoli vormt via kanaaltjes die samenkomen tot de ductus lactiferus weer een lob.

  Colostrum:
  Na bevalling secreteert de borst 5 dagen colostrum.

  donker gele vloeistof, bevat antilichamen, complement, macrofagen, lymfocyten en IgA (beschermd de pasgeborene tegen sterische pathogenen).
  ivm Melk bevat het:
    - meer mineralen, aminozuren en eiwitten en 
    - minder suikers en vetten


   Melk:
  - isotoon en de lactose draagt bij  voor de helft aan de osmotische druk
  - Suspensie van vetten, eiwitten in koolhydraat-mineraal oplossing, essentiële aminozuren (niet-essentiële gesynthetiseerd in melkklieren), unieke eiwitten, vetzuren, alle vitamines (behalve K en D> D-supplementie), prolactine en epidermale groeifactoren
  - productie 600ml per dag
  - materiaal gewicht geen impact op kwantiteit of kwaliteit


  Endocrinologie borstvoeding
  Progesteron, oestrogenen, placenta lactogeen, prolatine, cortisol, insuline spelen een rol bij de stimulatie van de groei en ontwikkeling van het melk producerend apparaat.
  Na bevalling valt progesteron en oestrogeen weg> geen remmende effect op a-Lactalbumin en B-lactoglobulin productie
  Lactatie is afhankelijk van prolactine wat wordt gestimuleerd door het zogen. Dopamine afgifte door de hypothalamus> prolactine secretie verhoogt.
  Melk ejectie is een reflex die geïnitieerd door zogen en welke de hypofyse stimuleert om oxytocine vrij te laten. 
  Oxycotine stimuleert de elk expressie door contractie van de myoepitheliale cellen in de alveoli en melkgangen
  Immunologische consequenties

  Antilichamen slecht geabsorbeerd door zuigelingen,
  IgA antilichamen tegen E.coli
  Kinderen minder gevoelig voor enterisch infecties.
  bescherming tegen Rota virus infecties
  risico verminderen op atopische dermatitis en hooikoorts


  Borstvoeding voordelig voor 
  kind: hogere IQ, leeftijdsspecifieke voedingsstoffen, stimuleren van celgroei en differentiatie.
  Moeder lagere kans op borstkanker


  Niet zogen> borststuwing> Kraamvrouwenkoorts


  Contraceptie zogende vrouwen:
  Anticonceptie alleen progestin bevatten.

  medroxyprogesteron en progestin implantaten hebben geen effect op de kwaliteit of kwantiteit van de melk
  oestrogeen-progesteron anticonceptiva verminderen kwantiteit van dem melk
  Contraindicatie borstvoeding
  drugs of alcohol gebruik 
  kind galactosemie
  HIV infectie
  actieve niet behandelde Tuberculose
  Bepaalde medicijnen of behandeling vor borstkanker
  Geen contra-indicatie zijn Hepatitis B > kind anti-stoffen geven


  Mastitis:
  Parenchymale infectie van borstklieren:
  Symptomen: unilateraal, stuwing voorafgaand, tillingen of stijfheid, koorts en tachycardie.
  Presentatie: rood en hard en erg pijnlijk.
  10% ontwikkeld een abces> chirurgische drainage
  verwekker meestal Staphylococcus aureus afkomstig neus of keel van de baby
  behandeling Antibiotica
  Advies doorgaan met borstvoeding

  Galatocele:
  melkgang geblokkeerd door verdikte of gedroogde secretie
  lijkend op abces
  therapie: conservatief, punctie

  Accessoir borstweefsel: 
  Incidentie 0.22-6%
  Polymastia; extra borsten: geen obstetrische significantie
  Polythelia; extra tepels

  Abnormaliteiten van secretie:
  Agalactia:  geen secretie
  Polygalactia: overmaat secretie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.