Samenvatting Literatuur / tweede fase vo / druk 3 geschiedenis en leesdossier

-
ISBN-10 9034500322 ISBN-13 9789034500328
253 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Literatuur / tweede fase vo / druk 3 geschiedenis en leesdossier". De auteur(s) van het boek is/zijn J A Dautzenberg. Het ISBN van dit boek is 9789034500328 of 9034500322. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Literatuur / tweede fase vo / druk 3 geschiedenis en leesdossier

 • 1 De middeleeuwen

 • wat is een jambe
  versvoet van opeenvolging van onbeklemtoonde en beklemtoonde lettergrepen
 • 3 De zestiende en zeventiende eeuw

 • Wanneer was de tachtigjarige oorlog
  1568-1648
 • Wat is de renaissance
  De wedergeboorte. Dit is ontstaat in talie. Rijke kooplieden zetten zich af tegen de middeleeuwse cultuur en kijken terug naar de romeinse tijd
 • Wat zijn Humanisten
  de eerste onderzoekers van de klassieke cultuur. ze bestudeerde klassieke teksten en op de grond daarvan kwamen ze tot een nieuwe visie
 • Noem Nederlands bekendste humanist
  Desiderius erasmus
 • wat kwam voort uit de humanisten
  Het antropocentrisme
 • Wat is het antropocentrisme
  De mens en de aarde zijn even belangrijk als het goddelijke en het hiernamaals
 • wat is het individualisme
  de mens word gezien al een uniek individuele persoonlijkheid die tot grote dingen in staat is door verstand en wilskracht , niet door gemeenschap
 • Wat is het empirisme
  Je onderzoekt en wilt zelf weten hoe de wereld in elkaar zit
 • wat is Homo universalis
  de universele mens die op alle fronten van de menselijkheid cultureel uitblinkt
 • Noem een bekende homo universalis
  Leonardo da Vinci
 • wat deed Copernicus
  Copernicus toonde aan dat de aarde om de zon draaide en niet andersom.
 • wat deed Galilei
  Galilei  ontdekte de andere vier manen van Jupiter (en dat was een sterke aanwijzing voor het gelijk van Copernicus
 • Wie was Newton
  Newton was de opsteller van de theorie van de zwaartekracht, grondlegger van de mechanica en (mede)schepper van de differentiaalrekening.
 • Welke drie stadia ontstonden uit het classicisme?
  -translatio (vertaling)
  -imitatio (navolging)
  -aemulatio (verbetering)
 • Leg translatio (vertaling uit)
  Door vertalingen te maken uit het Grieks en Latijn en daarna zelfstandig de klassieke na te volgen hoopte men de oude literatuur te overtreffen
 • Leg imitatio (navolging) uit
  het zelf weer in het latijn schrijven en het doen herleven van allerlei klassieke genres. De positie die latijn nam is nu vergelijkbaar met het engels.
 • leg aemulatio (verbetering) uit
  volkstaal "verlatijnse". Schrijvers probeerden de volkstalen aan de klassieke gelijkwaardig te maken door woorden, zinsconstructies en uitdrukkingen over te nemen. Het omgekeerde hiervan is Purisme
 • Wat is een epigram of puntdicht ?
  een kort gedicht van meestal twee of vier regels met een spitse, geestige inhoud en een verassend slot. vaak gebaseerd op woordspeling.
 • welke nieuwe genres kwamen voort uit het de aemulatio?
  -Aforisme/spreuk
  -Essay
  -Sonnet
 • wat is een aforisme?
  een korte krachtige zin waarin een levensles word verteld
 • wat is een essay?
  een korte proza text gebaseerd op een persoonlijke mening over een onderwerp. Het is sterk moralisch getint
 • Wat is een sonnet?
  een lyrisch gedicht. dat bestaat uit octaven of sextetten
 • Wat is een octaaf?
  twee stroken van vier regels. (kwartijnen)
 • Wat is een sextet?
  Twee stroken van drie regels. (terzetten)
 • Hoe zag het Estheticisme er uit in de literatuur?
  Het uitte zich door regelgeving. Een literair werk moest tot een bepaald genre horen en de regels daarvan opvolgen. De taal moest verfijnd en elegant zijn. Ze wilde laten zien wat met allemaal met taal kon.
 • Hoe zag het realisme er uit in de literatuur?
  het kwam tot uiting in de eis die aan elk literair werk werd gesteld. Dat het waarschijnlijk was. Toneel stukken moesten bv geloofwaardig zijn.
 • Waar werd de Nederlandse taal gecontroleerd?
  rond Amsterdam (Bedero, Hooft, Vondel) en in Den Haag (Huygens)
 • Hollands dialect groeide uit tot de standaard taal van de republiek. Wanneer werd die in heel Nl geaccepteerd voor de geschreven literatuur?
  Rond 1700. Het ontstaan van de statenbijbel had ook grote invloed. (1637)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Volkssprookje
Sprookjes die al heel erg lang werden verteld
Wat is het neoclassicisme
Terruggreep op het classicisme van de renaissance, grieks romeinse kust
Wat is individualisme
De individu staat boven alles
Wat is dramatiek
Alle toneelstukken
Wat is epiek
Sprookjes, oude doorvertelde verhalen
Wat is lyriek
Gevoel in een tekst
Wat is liberalisme
Streven naar vrijheid, dit was de heersende ideologie in de verlichting
Wat is bohémiens
Kunstzinnige mensen die buiten de maatschappij vallen
Wat is een robinsonade
Een verhaal waarin mensen door omstandigheden van de wereld afgezonderd raken en zich alleen moeten redden
Wat is een utopische roman
Een verhaal over het leven in de perfecte wereld