Samenvatting Literatuur van de Renaissance

-
69 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Literatuur van de Renaissance

 • 1 Inleiding in de Cultuur van de Renaissance

 • In de Renaissance kwamen de burgerij en het stedenbestuur op. Er was grotere welvaart. De handel bloeide. Er vonden ontdekkingsreizen plaats, waardoor landen koloniën veroverden.
  Ook kwam er verzet tegen het absolutisme (oorlog tegen Spanje).  
 • Waar begint de Renaissance?
  • ontstaan boekdrukkunst
  • ontdekkingsreizen
 • Wat was de inspiratiebron in de Middeleeuwen?
  • geloof
  • feodale stelsel
  • sociale standen
 • Wat was de inspiratiebron in de Renaissance?
  De klassieke oudheid
 • Wat was het doel van kunst in de Middeleeuwen, en wat was het doel in de Renaissance?
  In de Middeleeuwen was kunst er om God te eren. In de Renaissance ging het om de schoonheid zelf, en kon de kunstenaar roem verkrijgen. 
 • In de Middeleeuwen was er een theocentrisch wereldbeeld, in de Renaissance een antropocentrisch wereldbeeld. 
  In de Middeleeuwen was er een collectivistische samenleving, in de Renaissance een individualistische samenleving. 
 • Welke levensbeschouwing komt op in de Renaissance?
  Het humanisme
 • Hoe en wanneer komt de empirische wetenschap naar West-Europa?
  vanaf de twaalfde eeuw, via de Griekse en Arabische vertalingen. 
 • Wat was het ideaal voor de mens in de Renaissance?
  De homo universalis.
 • Wanneer en waar werden de eerste vormen van de Renaissance zichtbaar?
  1300, Noord-Italie
 • 2 Petrarca/Petrarcisme

 • Wie was de eerste dichter van de Renaissance?
  Francesco Petrarca
 • Wanneer leefde Petrarca?
  In de veertiende eeuw
 • Wat maakte Petrarca tot moderne dichter? (3)
  • Hij keek naar de natuur
  • Hij keek terug naar de Klassieke Oudheid
  • Hij wilde het karakter van de mens in zijn diepste wezen leren kennen. 
 • Voor welke vrouw schreef Petrarca zijn gedichten?
  Laura, een onbeantwoorde liefde, ook nadat ze was overleden
 • Hoe heet de verzameling van de bekendste werken van Petrarca?
  De canzoniere
 • Welke dichtvorm gebruikte Petrarca?
  Het sonnet (hij was de eerste!)
 • Wat zijn de kenmerken van het petrarkisme?
  • vorm: sonnet
  • uiterlijke beschrijvingen: haar als goud
  • natuurbeschrijvingen
  • verwijzingen naar de klassieke wereld
 • 3 Wilhelmus

 • Wat waren de populairste instrumenten?
  Luit en citer
 • Wat is tabulatuur?
  Het speciale grepenschrift voor luit en citer. 
 • Wat is een contrafact?
  Een liedtekst die is gemaakt op een bestaande melodie.
 • Wat voor soort liederen staan er in de souterliedekens?
  godsdienstige teksten. Het zijn contrafacten. 
 • Wanneer kwam het Antwerps liedboek uit?
  15444
 • Wanneer werd het Wilhelmus geschreven?
  Tussen 1568 en 1572
 • De statenbijbel kwam uit in 1637 en was een hertaling. 
 • Op welke melodie is het Wilhelmus?
  De melodie van Chartres. verwijst naar een spotlied over de mislukte belegering van een stad door de hugenoten. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.