Samenvatting Literatuur van vroeger to nu

-
66 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Literatuur van vroeger to nu

 • 1 de middeleeuwen

 • hebban olla vogala...
  Oud Nederlands
 • oud nederlands
  van 800 tot 1150
 • middeleeuwen
  5e eeuw tot 15e eeuw
 • 3 genres uit de middeleeuwen
  dierenverhalen
  Marialegenden (geestelijke letterkunde)
  ridderroman
 • wat is het feodaal stelsel
  de verhouding tussen leenheer en leenman waarin de leenheer inkomen en wapenuitrusting gaf in ruil voor bescherming van de leenman.
 • hoofsheid
  gedrag regels, hoe ga je het best met elkaar om en hoe voorkom je onenigheden.
 • wanneer is de boekdrukkunst uitgevonden
  in de 15e eeuw
 • wat was er voor de boekdrukkunst?
  handschriften
 • wat zijn exempelen?
  korte verhalen over goed en kwaad, ze vertellen hoe normale burgers voortdurend bloot staan aan goede en kwade dingen.
 • hoe zijn ridderromans geschreven?
  op rijm, in de volkstaal, vertaald uit het frans en ongeveer sinds het jaar 1100
 • wat zijn kenmerken van een Arturroman?
  nadruk op individuele avonturen, toernooien, tweegevechten,en de hoofse liefde. Artur niet de hoofdpersoon.
 • wat zijn kenmerken van een Karelroman?
  nadruk op oorlogen en massagevechten, vaak tussen moslims en christenen. Karel niet de hoofdpersoon
 • Karel en de Elegast
  schrijver niet bekent, bijzonder want Karel is hier wel een van de hoofdpersonen.
 • wat is een satire?
  Een gedicht of verhaal waarmee de spot wordt gedreven met maatschappelijke onderwerpen
 • waarom Van den vos Reynearde een satire?
  hier neemt de schrijver de maatschappij op de hak in de vorm van een dierenverhaal.
 • wie heeft Van den vos Reynearde geschreven?
  Willem die madoc meakte
 • 2 de gouden eeuw

 • van wanneer tot wanneer is de 80 jarige oorlog?
  1568-1648
 • wat zijn strijdliederen?
  hierin werden oorlogshandelingen en vervolging in gezongen
 • wat bedoelen ze met de Gouden eeuw?
  Amsterdam was in die tijd de belangrijkste handelsstad van West-Europa, dit was een goede tijd voor Nederland
 • wat betekent de renaissance?
  letterlijk: wedergeboorte, het was de wedergeboorte van de kunst van de klassieke oudheid. deze opvattingen begonnen in Italië en verspreidden zich over West-Europa
 • wat zijn rederijkerskamers?
  hier hielden de rederijkers zich bezig met het schrijven van gedichten en toneelstukken.
 • wie leidde het verzet?
  Willem van Oranje
 • wat is het verband van politiek en literatuur in de 16e eeuw?
  via literatuur werden politieke opvattingen verspreid
 • wat is een sonnet?
  een gedicht van 14 regels met meestal een wending in de 8e zin
 • waarom verscheen de eerste Nederlandse sonnetbundel in Londen?
  Jan van der noot heeft deze geschreven, hij was verbannen en woonde daardoor in de tijd dat zijn bundel gepubliceerd werd in Londen
 • wat houdt imitatio in in de renaissance?
  men bootste expres het werk van anderen na, en bracht algemene gevoelens van zijn publiek onder woorden.
 • wat zijn 3 soorten gedichten van de rederijkers?
  een rondeel, bestaat meestal uit 8 regels en de eerste 2 zijn hetzelfde als de laatste 2
  het gebruikelijke eindrijm, hier rijmen de laatste woorden allemaal op elkaar.
  acrostichon, hier begint elke versregel met een letter van iemands naam en samen vormen deze eerste letters die naam (het Wilhelmus)
 • wat was het doel van het renaissance toneel?
  een beroemd voorbeeld in eigen bewerking te presenteren. het had een duidelijke moraal
 • wat zijn kenmerken voor een tragedie?
  ernstig toneelstuk over de ondergang van hooggeplaatste helden. plechtig taalgebruik en het onderwerp kwam uit de oudheid, geschiedenis of de Bijbel. bekende tragedie is Gysbrecht van Eamstel
 • wat zijn kenmerken voor een komedie?
  herkenbare typen de hoofdrol, geen helden dus. moest de burgers lessen leren door het vertonen van dat gedrag. je hebt renaissance komedies en de klucht. plat taalgebruik.
 • wat was de rede voor Gysbrecht van Aemstel om bijna verboden te worden
  er werd gezegd dat er gebruik was gemaakt van propaganda in het verhaal. de katholieke scenes moesten worden geschrapt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.